English Version

Ailt
1. Lucht Féachana na nEalaíon - tionscadal comhphairtíochta idir an Chomhairle Ealaíon agus Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill

2. Grúpa idirchaidrimh bunaithe idir an Chomhairle Ealaíon agus Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach

3. Fógra faoi shuíomh gréasáin ealaíne poiblí

4. Fógra: Scéim Deis 2009

5. An scéal is déanaí maidir leis na dámhachtainí Reel Art

6. Fógraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Scannánóir Cónaitheach

7. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

8. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir 
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 16 Márta.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 6 Eagrán 6 27 Feabhra 2009

Fáilte go heagrán mhí Feabhra de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

I mí Feabhra chuir an Chomhairle Ealaíon tús le hobair ar 'Lucht Féachana na nEalaíon', tionscadal arna cheapadh agus arna bhainistiú ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill.  Déanann an tionscadal iarracht soiléiriú a dhéanamh ar cheisteanna maidir le forbairt an lucht féachana agus a rannpháirtíocht sna healaíona, agus dul i ngleic leis na ceisteanna sin, agus é ag aithint a thábhachtaí atá sé d'eagraíochtaí ealaíon rannpháirtíocht lena lucht féachana agus ioncam uathu a uasmhéadú anois nuair atá airgead gann.

grúpa idirchaidrimh nua curtha ar bun idir an Chomhairle Ealaíon agus Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach, chun comhoibriú agus comhpháirtíocht níos mó a bhunú maidir leis an méid ar fad a baineadh amach ó thaobh forbairt áitiúil sna healaíona de le fiche bliain anuas a dhaingniú.

Chomh maith leis sin, tá pleananna déanta againn chun athfhorbairt a dhéanamh ar an suíomh gréasáin publicart.ie.  Is acmhainn faisnéise den scoth a bheith sa suíomh dinimiciúil nua seo, agus beidh raon mór de na tionscadail ealaíne poiblí atá ar siúl timpeall na tíre air.

In áiteanna eile sa nuachtlitir, tá nuacht againn maidir le hathruithe a rinneadh ar an scéim Deis don bhliain 2009; tugaimid an scéal is déanaí do léitheoirí maidir leis an dul chun cinn leis na dámhachtainí Reel Art, agus fógraítear scannánóir cónaithe nua de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. 

Is iad na hailt dheireanacha sa nuachtlitir ná na scéalta rialta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha agus nuacht ó phobal na n-ealaíon.

Mary Cloake
Stiúrthóir


1. Lucht Féachana na nEalaíon - tionscadal comhphairtíochta idir an Chomhairle Ealaíon agus Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill

Tá tús á chur le hobair ar 'Lucht Féachana na nEalaíon' (Arts Audiences), tionscadal arna cheapadh agus arna bhainistiú ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill.


Léigh tuilleadh


2. Grúpa idirchaidrimh bunaithe idir an Chomhairle Ealaíon agus Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach

Tá grúpa idirchaidrimh nua curtha ar bun idir an Chomhairle Ealaíon agus Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach, chun comhoibriú agus comhpháirtíocht níos mó a bhunú maidir leis an méid ar fad a baineadh amach ó thaobh forbairt áitiúil sna healaíona de le fiche bliain anuas a dhaingniú.


Léigh tuilleadh


3. Fógra faoi shuíomh gréasáin ealaíne poiblí

Tá an Chomhairle Ealaíon, le tacaíocht ón Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, ag déanamh athfhorbairt ar an suíomh gréasáin publicart.ie faoi láthair.


Léigh tuilleadh


4. Fógra: Scéim Deis 2009

Meabhraítear do phobal na n-ealaíon traidisiúnta go raibh roinnt athruithe ar an scéim Deis, go háirithe maidir le cistiú a dhéanamh ar thionscadail taifeadta agus um léiriú CDanna.


Léigh tuilleadh


5. An scéal is déanaí maidir leis na dámhachtainí Reel Art

Scéim de chuid na Comhairle Ealaíon is ea Reel Art atá deartha chun deis a chur ar fáil do ealaíontóirí scannáin chun cláir faisnéise chruthaíochta agus shamhlaíocha a dhéanamh ar théama ealaíne.


Léigh tuilleadh


6. Fógraíonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Scannánóir Cónaitheach

Tá sé fógraithe ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, gur roghnaíodh an scannánóir Joe Lee mar scannánóir cónaithe Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.


Léigh tuilleadh


7. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

I measc na ndeiseanna i bpobal na n-ealaíon i mí Feabhra tá cuireadh i gcomhair aighneachtaí d'Fhéile Imill Bhaile Átha Cliath (Dublin Fringe Festival); deis ar chúnamh do thaifeadadh ceoil ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i gcomhpháirtíocht le hionad ealaíon & acmhainní pobail axis, Baile Munna, agus sonraí faoi Shiompóisiam Náisiúnta Ceoil a dhéanfaidh torthaí ón tuarascáil taighde Local Authorities & Music: Knowing the Score a thiomsú agus a chur i láthair. 


Léigh tuilleadh


8. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Aacute;irítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí Feabhra: tuilleadh comhoibrithe cultúrtha idir an AE agus Meicsiceo; eolas maidir le comhoibriú an AE leis an Rúis; spriocdháta don Chlár 'An Óige i mBun Gnímh' de chuid an AE; gairm tograí i gcomhair 'Preparatory Actions MEDIA International'; fógra maidir le hiomaitheoirí sa chomórtas ceannais don Ghradam Mies van der Rohe; lá faisnéise maidir leis na Príomhchathracha Cultúrtha Eorpacha; tuarascáil comhdhála maidir le hidirphlé idirchultúrtha agus cultúr digiteach; páipéar cruthaitheachta agus nuálaíochta; cruinniú iomlánach Earraigh IETM agus sonraí maidir le Comhdháil Idirnáisiúnta na nIontaobhas Náisiúnta.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver