English Version

Ailt
1. Casann baill na Comhairle Ealaíon agus an choiste gnó leis an gComhchoiste um na hEalaíona, Spórt, Thurasóireacht agus Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

2. Acmhainní breise um chleachtas eiticiúil le haghaidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon a bhíonn ag obair le leanaí agus le daoine óga

3. An scéal is déanaí maidir le Turgnamh na Camchuairte

4. Meabhrúchán: Suíomh gréasáin nua ealaíne poiblí

5. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

6. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir 

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Céadaoin 15 Aibreán.

Seol scéal nuachta chugainn


Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 6 Eagrán 7 31 Márta 2009

Fáilte go heagrán mhí an Mhárta de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

I mí an Mhárta, chas baill na Comhairle Ealaíon agus an choiste gnó leis an gComhchoiste um na hEalaíona, Spórt, Thurasóireacht agus Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta.  Ba é an t-ábhar a bhí faoi chaibidil ná maoiniú do na healaíona, agus go mór mór maoiniú do na healaíona a choinneáil ar siúl le linn cor chun donais na heacnamaíochta. Bhí plé bríomhar againn agus tá faisnéis faoi sa nuachtlitir.

Cúis áthais dúinn a bheith in ann dhá acmhainn eiticiúla bhreise a chur ar fáil le haghaidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne atá ag obair le páistí agus le daoine óga.  Tá na hacmhainní bunaithe ar Treoirlínte um Chosaint agus Leas Páistí agus Daoine Óga agus cuireadh i dtoll a chéile iad mar fhreagra ar iarratais a fuarthas ó dhaoine in earnáil na n-ealaíon.  Forbraíodh na hacmhainní tábhachtacha nua seo i gcomhairle le healaíontóirí aonair, le heagraíochtaí ealaíon, agus le lucht Faisnéise agus Comhairle Keeping Safe (Ag Fanacht Slán) de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Tá an scéal is déanaí sa nuachtlitir faoi Thurgnamh na Camchuairte, tionscadal taighde gníomhaíochta a dearadh d'fhonn eolas a chur ar fáil chun beartas nua camchuairte a chruthú i bPoblacht na hÉireann. Lena chois sin ba mhaith linn a mheabhrú dár léitheoirí go mbeidh an suíomh gréasáin ealaíne poiblí nua ar fáil ag deireadh mhí Aibreáin.   

Tá na hailt rialta maidir le nuacht ó lucht na n-ealaíon agus nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha le fáil ag deireadh na nuachtlitreach.

Mary Cloake
Stiúrthóir


1. Casann baill na Comhairle Ealaíon agus an choiste gnó leis an gComhchoiste um na hEalaíona, Spórt, Thurasóireacht agus Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

Chas Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake, an Cathaoirleach, Pat Moylan, agus beirt bhaill na Comhairle Ealaíon, Alan Stanford agus Philip King, leis an gComhchoiste um na hEalaíona, Spórt, Thurasóireacht agus Ghnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ar 11 Márta.


Léigh tuilleadh


2. Acmhainní breise um chleachtas eiticiúil le haghaidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon a bhíonn ag obair le leanaí agus le daoine óga

Cúis áthais dúinn a bheith in ann dhá acmhainn eiticiúla nua a chur ar fáil le haghaidh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne atá ag obair le páistí agus le daoine óga. Tá na hacmhainní bunaithe ar Treoirlínte um Chosaint agus Leas Páistí agus Daoine Óga in earnáil na n-ealaíon.  


Léigh tuilleadh


3. An scéal is déanaí maidir le Turgnamh na Camchuairte

Tá an nuacht is déanaí againn daoibh faoi Thurgnamh na Camchuairte. Tionscadal taighde gníomhaíochta atá ann a dearadh d'fhonn eolas a aimsiú chun beartas nua camchuairte a chruthú i bPoblacht na hÉireann.


Léigh tuilleadh


4. Meabhrúchán: Suíomh gréasáin nua ealaíne poiblí

Cuirimid pleananna i gcuimhne duit maidir le forbairt a dhéanamh ar an suíomh gréasáin ealaíne pobail, agus tugaimis faisnéis faoi conas an nuachtlitir nua de chuid publicart.ie a fháil. 


Léigh tuilleadh


5. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

I measc na ndeiseanna atá i bpobal na n-ealaíon i mí an Mhárta tá cuireadh le cur isteach ar phost leis an Dance Theatre of Ireland; comórtas deartha le haghaidh tionscadal mór ealaíne poiblí i mBéal Feirste; sonraí faoi conas cur isteach ar ionad cothaithe/oibre saor in aisce ag THE LAB; cuireadh ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo chun togra a fhorbairt le haghaidh coimisiúin ealaíne poiblí nua; agus faisnéis faoi ghlao oscailte roghnaithe le haghaidh Féile Ealaíon Éigse Cheatharlach.  


Léigh tuilleadh


6. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Ar an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha tá: sonraí faoi chur isteach ar chomórtas ealaíne do dhaoine óga ó cheann ceann na hEorpa; gairm tograí ar thionscnamh soghluaisteachta píolótach; faisnéis faoi ghlao nua a foilsíodh faoi rochtain ar chultúr áitiúil agus faoi chosaint agus chur chun cinn éagsúlachta cultúrtha, agus mar fhocal scoir, sonraí nua teagmhála don Phointe Teagmhála Cultúrtha.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver