English Version

Ailt
1. Comhairliúchán maidir le hiniúchadh ar bhealaí nua chun léiriú agus cur i láthair téatair a mhaoiniú

2. An scéal is déanaí maidir le Lucht Féachana na nEalaíon

3. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Location One 2009

4. Comhaltacht scríbhneora: Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

5. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon maoiniú le haghaidh tionscadail ealaíne i ngach foirm ealaíne

6. Cinntí: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2009, babhta 2

7. Cinntí: Dámhachtainí Coimisiún, 2009

8. Cinntí: Dámhachtain Taistil agus Oiliúna

9. Cinntí faoin Scéim Deis: Bealtaine 2009

10. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

11. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir 
 

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Céadaoin 15 Lúil


Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 6 Eagrán 1030 Meitheamh 2009

Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

In eagrán na míosa seo den nuachtlitir, cuireann an Chomhairle Ealaíon foilseachán ar fáil a dhíríonn ar chuid de na dúshláin atá os comhair earnáil an téatair agus na Comhairle araon maidir leis an mbealach is fearr le léiriú téatair a mhaoiniú amach anseo. Tá faisnéis againn faoin mbealach inar féidir le hearnáil an téatair freagra a thabhairt ar an bhfoilseachán agus comhairle a chur ar an gComhairle maidir lena peirspictíocht; tá faisnéis againn freisin faoi sheisiúin comhairliúcháin um théatar a thionólfar i rith an tsamhraidh.

In eagrán na míosa seo freisin, beidh nuashonrú againn ar Lucht Féachana na nEalaíon, tionscnamh atá ar bun ag an gComhairle Ealaíon i gcomhar le hIontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill. Fógraímid faighteoirí na Comhaltachta Location One, dámhachtain a bhronntar ar ealaíontóir amháin lena gcuid rannpháirtíochta a éascú i gclár cónaitheachta idirnáisiúnta in Location One, ionad ealaíon gan beann ar bhrabús i Nua-Eabhrac. Tugtar sonraí faoin mbealach le hiarratas a déanamh ar an gComhaltacht Scríbhneoirí i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, atá maoinithe ag Scoil an Bhéarla agus trí dheontas i gcabhair ón gComhairle Ealaíon.

In áiteanna eile sa nuachtlitir, is féidir sonraí a fháil faoi fhaighteoirí na Dámhachtana Tionscadail: Saothair Nua agus na Dámhachtana Tionscadail Aonuaire; fógraímid torthaí an dara babhta de Dhámhachtainí na bhFéilte Beaga agus na Dámhachtainí Coimisiúin.  Ar deireadh, foilsímid torthaí na mbabhtaí is déanaí den Dámhachtain Taistil agus Oiliúna agus Deis.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta uainn maidir le nuacht ó phobal na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Mary Cloake
Stiúrthóir


1. Comhairliúchán maidir le hiniúchadh ar bhealaí nua chun léiriú agus cur i láthair téatair a mhaoiniú

Cuireann an Chomhairle Ealaíon plédhoiciméad ar fáil a chuimsíonn, ó thaobh na Comhairle Ealaíon de, roinnt de na dúshláin atá os comhair earnáil an téatair agus na Comhairle féin maidir leis an mbealach is fearr le léiriú téatair a mhaoiniú sa todhchaí.  


Léigh tuilleadh


2. An scéal is déanaí maidir le Lucht Féachana na nEalaíon

Nuashonrú ar Lucht Féachana na nEalaíon  - tionscadal comhpháirtíochta idir an Chomhairle Ealaíon agus Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill.


Léigh tuilleadh


3. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Location One 2009

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon an t-ealaíontóir Jesse Jones a fhógairt mar fhaighteoir na Comhaltachta Location One do 2009.


Léigh tuilleadh


4. Comhaltacht scríbhneora: Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Éireannacha de cháil bhunaithe ar Chomhaltacht Scríbhneoirí, arna maoiniú ag Scoil an Bhéarla i gColáiste na Tríonóide agus trí dheontas i gcabhair ón gComhairle Ealaíon.


Léigh tuilleadh


5. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon maoiniú le haghaidh tionscadail ealaíne i ngach foirm ealaíne

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon maoiniú a fhógairt i gcomhair na Dámhachtana Tionscadail Saothair Nua agus na Dámhachtana Tionscadail Aonuaire le haghaidh 2009.


Léigh tuilleadh


6. Cinntí: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2009, babhta 2

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a cinntí a fhógairt maidir le babhta a dó de scéim na bhféilte ealaíon beaga i gcomhair na bliana 2009.


Léigh tuilleadh


7. Cinntí: Dámhachtainí Coimisiún, 2009

Is í aidhm na dámhachtana ná cruthú saothair nua a chothú, moltaí dinimiciúla ar son athnuachana an repertoire a spreagadh agus gréasáin agus caidrimh ealaíne a fhorbairt idir ealaíontóirí agus coimisinéirí.


Léigh tuilleadh


8. Cinntí: Dámhachtain Taistil agus Oiliúna

Is í an aidhm atá ag an dámhachtain seo ná forbairt ghairmiúil, múnlú agus deiseanna líonraithe na n-ealaíontóirí agus na ndaoine atá ag obair go gairmiúil sna healaíona a fheabhsú.


Léigh tuilleadh


9. Cinntí faoin Scéim Deis: Bealtaine 2009

Is scéim í Deis atá bunaithe ar thograí agus a dhírítear ar phobal na n-ealaíon traidisiúnta a spreagadh chun maoiniú a lorg ón gComhairle Ealaíon i leith raon tionscadal.


Léigh tuilleadh


10. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Áirítear leis na deiseanna i bpobal na n-ealaíon do mhí na Bealtaine: deis fostaíochta i dTéatar Óige Chontae Shligigh (County Sligo Youth Theatre); seansanna obair dheonach a dhéanamh ag Féile Ealaíon Chill Chainnigh; glao ar aighneachtaí le haghaidh Féile Scannán Corona Chorcaí; glao ar iontrálacha do na dámhachtainí 'David Manley Emerging Entrepreneur Awards' agus cuireadh le bheith rannpháirteach sna blaganna a bhaineann leis an Puppet Portal Project, fiontar nua sna healaíona sa réimse sláinte agus teicneolaíochta.


Léigh tuilleadh


11. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí an Mheithimh: gairm tograí maidir le hobair chruthaitheach in oideachas neamhfhoirmiúil agus in obair óige; sonraí faoi bhreis aitheantais ag leibhéal an AE do ról an chultúir chun cruthaitheacht agus nuálaíocht a spreagadh san Eoraip; glaoch ar chur i láthair le haghaidh comhdhála faoi oiliúint na taibhealaíne; nuacht faoi chollóiciam idirnáisiúnta sa tSlóivéin ar 'spreagadh do chruthaitheacht agus nuálaíocht'; agus ar deireadh faisnéis maidir le suíomh gréasáin EACEA. 


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver