English Version

Ailt
1. Ráiteas ó Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon

2. Treoir imeachtaí na Comhairle Ealaíon ullamh lena seoladh

3. Cruinnithe eolais maidir leis na healaíona traidisiúnta

4. Próiseas comhairliúchán téatair

5. Suíomh gréasáin nua ealaíne poiblí

6. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

7. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir 
 

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 15 Bealtaine.

Seol scéal nuachta chugainn


Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 6 Eagrán 830 Aibreán 2009

Fáilte go heagrán mhí Aibreáin de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

I mí Aibreáin, foilsíodh buiséad nua don Chomhairle Ealaíon i gcomhair na bliana 2009; cinntíodh an figiúr nuair a foilsíodh na meastacháin athbhreithnithe. Tá ráiteas faoin bhfigiúr nua seo ónár gCathaoirleach, Pat Moylan, sa nuachtlitir.

Tá áthas orainn a chur in iúl d'ealaíontóirí agus d'eagraíochtaí gur féidir leo a gcuid imeachtaí a chur isteach i gcomhair féilire nua de chuid na Comhairle Ealaíne. Déanfar an féilire seo a sheoladh go luath agus beimid á chur chun cinn go forleathan. Tá sé mar aidhm ag an tseirbhís seo aird a tharraingt ar na healaíona timpeall na tíre ar fad, daoine a ghríosú chun freastal ar níos mó imeachtaí nó chun páirt a ghlacadh iontu, agus chun na díbhinní móra don tsochaí agus don eacnamaíocht a thagann ó infheistíocht phobail sna healaíona a léiriú.

Fógraímid roinnt cruinnithe eolais atá á eagrú ag foireann na n-ealaíon traidisiúnta i gcomhpháirtíocht le roinnt údaráis áitiúla i gCúige Laighean agus i lár na tíre sa nuachtlitir seo freisin. Tá faisnéis againn maidir le próiseas comhairliúcháin téatair a bheidh ar siúl i rith an tsamhraidh, agus tá an scéal is déanaí againn maidir le suíomh gréasáin nua na healaíne poiblí a sheolfar i mí na Bealtaine.

Tá na hailt rialta uainn maidir le nuacht ón bpobal ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha chomh maith.

Mary Cloake
Stiúrthóir

 


1. Ráiteas ó Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon

Ráiteas ón gCathaoirleach, Pat Moylan, maidir leis an laghdú a rinneadh le déanaí ar bhuiséad na Comhairle Ealaíon i gcomhair na bliana 2009.


Léigh tuilleadh


2. Treoir imeachtaí na Comhairle Ealaíon ullamh lena seoladh

Tá an Chomhairle Ealaíon ag iarraidh ar gach eagraíocht chistithe agus duine aonarach sonraí a chur isteach maidir le himeachtaí poiblí lena gcur san áireamh i dtreoir nua ar líne.


Léigh tuilleadh


3. Cruinnithe eolais maidir leis na healaíona traidisiúnta

Sna míonna atá romhainn, beidh foireann na Comhairle Ealaíon um na healaíona traidisiúnta ar camchuairt i lár tíre/i gCúige Laighean le páirt a ghlacadh i roinnt cruinnithe eolais.


Léigh tuilleadh


4. Próiseas comhairliúchán téatair

Rachaidh an Chomhairle Ealaíon i mbun comhairle le baill de phobal an téatair maidir leis an gcaoi is fearr le dul i ngleic le dúshláin amach anseo ó thaobh maoiniú a chur ar fáil chun drámaíocht ghairmiúil a léiriú agus a chur i láthair.


Léigh tuilleadh


5. Suíomh gréasáin nua ealaíne poiblí

Déanfar suíomh gréasáin nua ealaíne poiblí a sheoladh i mí na Bealtaine.


Léigh tuilleadh


6. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Deiseanna i bpobal na n-ealaíon in mí Aibreán lena n-airítear eolas ar an spriocdháta atá ag teannadh linn do ghearrscannáin a chur isteach do Fhleadh Scannán na Gaillimhe; deis scoláireachta ón Music Network do dhianchúrsa forbartha gairmiúla dar teideal Making Overtures 2009 agus gairm ealaíontóirí/thionscadail chun úsáid a bhaint as an Back Loft, spás ilchuspóra de chuid La Catedral Studios.


Léigh tuilleadh


7. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha in mí Aibreáin lena n-airítear: eolas ar an gclár cultúrtha infodays in Barcelona, Vilnius agus sa Bhruiséil; gairm tograí do chlár 'an óige i mbun gnímh'; gairm oscailte ar iarratais do threoirthionscadal spáis do luaineacht ealaíontóra; fógra maidir leis an gcomórtas grianghraif IMAGO europae 2009 agus sonraí maidir le seimineár ar sheirbhísí poiblí a sheachadadh i lár géarchéime airgeadais in Maastricht i mí Iúil.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver