San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Nuashonrú 2016: An nuacht is déanaí maidir le clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éirinn 2016
Glaonn an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann ar Léirithe Spéise le haghaidh Biennale Ailtireachta na Veinéise 2016.
Comhairliúchán CNCM – Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh na Sraithe Sóisearaí
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil.
Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Chomhalta in UCD agus Ollscoil Luimnigh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuashonrú 2016: An nuacht is déanaí maidir le clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éirinn 2016

Tháinig giúiré idirnáisiúnta le chéile arís an 23 Iúil chun an rogha dheireanach a dhéanamh maidir le Dámhachtana Tionscadail Glaoigh Oscailte. Táimid ag súil leis na torthaí a fhógairt, i láthair an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an 6 Lúnasa.

 

Fuaireamar 102 iarratas ar Dhámhachtainí Sparánachtaí d’Ealaíontóirí 16x16 – sraith sparánachtaí speisialta d’ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn, a bhfuil luach €12,500 an ceann orthu.

 

Rinneadh leithdháileadh buiséid breise le Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2016 chun tacú le hiarratais ar mhaith leo saothar a bhaineann le comóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca, 1916, a thabhairt ar camchuairt. Bronnadh airgead ar Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh (Físealaíona), Amharclann na Mainistreach (Téatar), Cór Aireagail na hÉireann (Ceol). Tuilleadh sonraí le teacht.

 

Tá áthas orainn a fhógairt gur ceapadh Karen Downey mar Bhainisteoir Tionscadail do Chlár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éirinn 2016 agus gur ceapadh Maria Moynihan Lee mar Bhainisteoir Tionscadail don Mhórthionscadal Náisiúnta Córúil.

 

Oibríonn Karen Downey mar Choimeádaí Sinsearach ag Belfast Exposed agus mar choimeádaí neamhspleách agus sainchomhairleoir ealaíon. Choimeád sí cur i láthair Thuaisceart Éireann ag an 53ú Biennale Ealaíne sa Veinéis, agus bhí sí ina Príomh-Choimeádaí agus Eagarthóir ar Into the Light: The Arts Council – 60 Years of Supporting the Arts.

 

Tá Maria Moynihan Lee ina Bainisteoir Stiúrtha ar Milestone Inventive, a chuireann imeachtaí taispeántais ar scála mór i láthair. Áirítear le tionscadail a rinne siad le déanaí Féile Oisrí na Gaillimhe, an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta, neart margaí séasúracha agus féilte na Long Ard agus Rás Clipéar. Tá aithne ar Maria chomh maith as an ról a bhí aici i Rás Aigéan Volvo na Gaillimhe agus is iar-Phríomhfheidhmeannach í ar Fhéile Naomh Pádraig i mBaile Átha Cliath.

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver