San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry le bheith ag an bhFéile Mountains to Sea
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Tionól Ginearálta Aosdána
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha
Tá Seirbhísí Beartas Ealaín Poiblí agus Seirbhísí Tacaíochta á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Tá Seirbhísí Eagarthóireachta Ar Líne agus Bainistíochta Tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair Public art.ie
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2019
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Scoileanna Ildánacha – scoileanna as gach cearn den tír in ann iarratas a dhéanamh anois.
Nuacht ón bPobal
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha
Mindshift: The Business of Writing, Béal Feirste
Sparánacht Ghaeilge 2019 ó Ionad Anam Cara / Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?
Spriocdhátaí ag teacht aníos
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta

Tar éis próiseas tairisceana iomaíoch, tá Jack Talty ceaptha ag Trad Ireland / Traid Éireann chun tuarascáil taighde a chur i dtoll a chéile chun scrúdú a dhéanamh ar na dúshláin, na deiseanna, agus na tacaíochtaí atá ar fáil faoi láthair do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta in Éirinn. Bronnadh maoiniú ar an tionscadal taighde seo ó Dhámhachtain na Comhairle Ealaíon do Thionscadail sna hEalaíona Traidisiúnta, 2019.

 

Is é an cuspóir atá leis an tionscadal mionscrúdú a dhéanamh ar na deiseanna agus na dúshláin

atá roimh chleachtóirí na n-ealaíon traidisiúnta in Éirinn, agus foilseofar moltaí bunaithe ar fhianaise maidir le forbairt ghairmiúil ealaíontóirí traidisiúnta agus rannpháirtíocht an lucht féachana/éisteachta mar thoradh air.

 

Aonán nua-bhunaithe is ea Trad Ireland / Traid Éireann, a bhunaigh Oisín Mac

Diarmada agus Tristan Rosenstock, chun na healaíona traidisiúnta a chur chun cinn ar fud

oileán na hÉireann agus chun tacú le cleachtóirí trí chomhairle agus deiseanna

forbartha gairmiúla.

 

Ceoltóir, cumadóir agus léiritheoir traidisiúnta as Contae an Chláir a bhfuil clú agus cáil air is ea Jack Talty. Tá sé ina chomhbhunaitheoir de Énsemble Ériú agus ina stiúrthóir ar Raelach Records. In 2013, bhronn an Chomhairle um Thaighde in Éirinn Gradam Scoláire Iarchéime Rialtas na hÉireann ar Talty as taighde PhD a bhí ar bun i nDámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol.