Nuachtlitir - Nuachtlitir an Chomhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ en-us 07 Feabh 2020 10:31:47 GMT 07 Feabh 2020 10:31:47 GMT http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/3rwlbkxbegq?rss=true Tá ríméad orm a insint duit go mbeifear in ann iarratas a dhéanamh ar an gclár Scoileanna Ildánacha/Creative Schools an mhí seo – scéala iontach do scoileanna ó cheann ceann na tíre. Is treoirthionscadal é Scoileanna Ildánacha a chuir an Chomhairle Ealaíon ar bun dhá bhliain ó shin, i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is é aidhm an chláir na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga. Tionscnamh suaitheanta is ea é den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Táimid an-mhórtasach as cheana féin. Oibríonn na scoileanna rannpháirteacha le Comhlach Cruthaitheach chun a rannpháirtíocht sna healaíona a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh. Mar thoradh air sin, beidh siad in ann an dóigh a n-oibríonn siad a athrú ar mhórán bealaí. Cinnteoidh gach scoil go mbeidh ról lárnach ag na leanaí agus ag na daoine óga iad féin sa phróiseas seo. Beidh 150 scoil nua rannpháirteach sa tionscadal i mbliana. Beifear in ann iarratas a dhéanamh ón 18 Feabhra go dtí Déardaoin, 19 Márta, agus gheobhaidh tú faisnéis faoi conas iarratas a dhéanamh sa chuid ar Scoileanna Ildánacha den Nuachtlitir seo. Beidh ‘lá oscailte’ ag an gComhairle Ealaíon freisin an mhí seo i mBaile Átha Cliath. Táimid ag tabhairt cuireadh d’ealaíontóirí agus do chleachtóirí, is cuma má tá siad ag fáil maoiniú uainn nó nach bhfuil, chun ár bpleananna don bhliain a chloisteáil agus bualadh leis na foirne atá tiomanta do gach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais san alt thíos, agus beidh tú in ann d’áit a chur in áirithe, más maith leat sin a dhéanamh. Táimid ag súil le bualadh leat! Le gach dea-ghuí, Orlaith McBride An Stiúrthóir 05 Feabh 2020 12:00:00 GMT d52a762435466caf14df51e4ca63437d Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá ríméad orm a insint duit go mbeifear in ann iarratas a dhéanamh ar an gclár Scoileanna Ildánacha/Creative Schools an mhí seo – scéala iontach do scoileanna ó cheann ceann na tíre.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is treoirthionscadal é Scoileanna Ildánacha a chuir an Chomhairle Ealaíon ar bun dhá bhliain ó shin, i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Is é aidhm an chláir na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga. Tionscnamh suaitheanta is ea é den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Táimid an-mhórtasach as cheana féin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Oibríonn na scoileanna rannpháirteacha le Comhlach Cruthaitheach chun a rannpháirtíocht sna healaíona a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh. Mar thoradh air sin, beidh siad in ann an dóigh a n-oibríonn siad a athrú ar mhórán bealaí. Cinnteoidh gach scoil go mbeidh ról lárnach ag na leanaí agus ag na daoine óga iad féin sa phróiseas seo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh 150 scoil nua rannpháirteach sa tionscadal i mbliana. Beifear in ann iarratas a dhéanamh ón 18 Feabhra go dtí Déardaoin, 19 Márta, agus gheobhaidh tú faisnéis faoi conas iarratas a dhéanamh sa chuid ar Scoileanna Ildánacha den Nuachtlitir seo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh ‘lá oscailte’ ag an gComhairle Ealaíon freisin an mhí seo i mBaile Átha Cliath. Táimid ag tabhairt cuireadh d’ealaíontóirí agus do chleachtóirí, is cuma má tá siad ag fáil maoiniú uainn nó nach bhfuil, chun ár bpleananna don bhliain a chloisteáil agus bualadh leis na foirne atá tiomanta do gach foirm ealaíne agus réimse cleachtais ealaíon. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais san alt thíos, agus beidh tú in ann d’áit a chur in áirithe, más maith leat sin a dhéanamh. Táimid ag súil le bualadh leat!</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Le gach dea-ghuí,</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><img src="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/files/1/3441/5161/6288206/02e81ae45c2a0c75e044921b/Untitled.jpg" width="150" height="24" alt="" /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Orlaith McBride</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">An Stiúrthóir</span></p> Bain só as d’fhéile an mhí seo! http://nuachtlitir.artscouncil.ie/17zexygnnxh?rss=true Mar chuid dá gcomhpháirtíocht leis an Máistreacht in Ealaíona Féilte (Ollscoil Luimnigh), beidh an Chomhairle Ealaíon ag óstáil sraith pointí eolais agus comhairle ag a gcomhdháil féilte Spreagthóirí don Athrú ag Dámh Chruinne Éireann i Luimneach ar an 14 Feabhra 2020. 31 Ean 2020 12:00:00 GMT eb77364392526c25d9f30448f5599fa5 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Mar chuid dá gcomhpháirtíocht leis an Máistreacht in Ealaíona Féilte (Ollscoil Luimnigh), beidh an Chomhairle Ealaíon ag óstáil sraith pointí eolais agus comhairle ag a gcomhdháil féilte Spreagthóirí don Athrú ag Dámh Chruinne Éireann i Luimneach ar an <strong>14 Feabhra 2020. </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Mar chuid dá gcomhpháirtíocht leis an Máistreacht in Ealaíona Féilte (Ollscoil Luimnigh), beidh an Chomhairle Ealaíon ag óstáil sraith pointí eolais agus comhairle ag a gcomhdháil féilte Spreagthóirí don Athrú ag Dámh Chruinne Éireann i Luimneach ar an 14 Feabhra 2020. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white; font-size: 12px;">Mar chuid den chlár a dhíríonn ar dhéanamh féilte, beidh deis ag toscairí bualadh le roinnt eagraíochtaí a chuireann eolas ar fáil chun tacú le féilte a n-eolas a fhorbairt agus leathnú. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white;">Cuirfear tobchlinicí ar fáil do lucht freastail na comhdhála le Dheasc na hEorpa Cruthaithí, Aoife (Cumann Féilte agus Imeachtaí na hÉireann), The Wheel (Cumann </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #3c4043; background: white;">na n-eagraíochtaí pobail & deonacha, carthanas agus fiontar sóisialta). Tá na clinicí 15 nóiméad ceaptha chun seisiúin comhairle duine ar dhuine a chur ar fáil agus clúdaíonn siad réimse ábhar ó dheiseanna maoinithe go rialachas agus bainistíocht féilte. Ina theannta sin,</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white;"> beidh ISACS (Gréasán Ealaíon Sráide, Sorcais agus Taibhléirithe na hÉireann) ar fáil i rith an lae chun eolas a chur ar fáil faoina mballraíocht agus faoi na seirbhísí a thairgeann siad. Beidh foireann Chartlann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ann freisin chun tuilleadh eolais a chur ar fáil d’fhéilte faoin tslí chun a gcuid clár agus stair a chaomhnú agus a thaifeadadh.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white;">Tá an lá tiomanta do thacú le féilte chun a n-eolas agus forbairt acmhainne a fhorbairt a thuilleadh. </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Beidh deis speisialta agus fhiúntach ag féilte ealaíon teacht le chéile ag an gcomhdháil chun foghlaim óna chéile agus chun scileanna agus eolas a roinnt le chéile.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white;">Is féidir teacht ar eolas ar chlár na comhdhála lae </span><a style="text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/yjavml4vpm7/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; background: white;">anseo</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white;">. Tá lón líonraithe san áireamh leis na ticéid agus is féidir iad a cheannach ó </span><a style="text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/e6yym2057yr/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; background: white;">Cheoláras na hOllscoile, Luimneach</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white;"> nó trí ghlaoch ar 061 331 549.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white;">Más rud é gur cheannaigh tú ticéad don chomhdháil agus gur mhaith leat freastal ar thobchlinic* téigh i dteagmháil le Adrian Colwell ag </span><a style="text-decoration: underline;" href="mailto:Adrian.colwell@artscouncil.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; background: white;">Adrian.colwell@artscouncil.ie</span></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; background: white;">Dúnann áirithintí comhdhála </span><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Dé Luain, 10 Feabhra ag a 12 meán lae agus ní bheidh ticéid ar fáil ar lá na comhdhála.</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: 'Helvetica Neue', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">*Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfear tobchlinicí a chur in áirithe roimh ré agus nach bhfuil siad ar fáil ach do dhaoine a bhfuil ticéid acu don chomhdháil. Tá na spásanna teoranta agus tabharfar áit do dhaoine de réir mar a thagann siad chugainn. Moltar ticéad a chur in áirithe go luath.</span></em></span></p> Tá spriocdháta curtha amach go dtí an 13ú Márta 2020 don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rrzs0izydzl?rss=true Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis an spriocdháta a chur amach go dtí an 13ú Márta don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht. 28 Ean 2020 12:00:00 GMT 431ef0d7567750fd8c694d50ee04524a Nuacht na míosa seo <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis an spriocdháta a chur amach go dtí an 13ú Márta don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis an spriocdháta a chur amach go dtí an 13ú Márta don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Tríd an mBeartas nua atá molta, tacófar le straitéisí pleanála fadtéarmacha agus cuideofar le dul i ngleic le saincheisteanna barrthábhachtacha lena n-áirítear folláine na sochaí, an t-athrú aeráide agus athghiniúint uirbeach. </span><span style="color: black;">Tá plécháipéis ullmhaithe ag an Roinn ina leagtar amach scóip agus uaillmhianta an Bheartais Náisiúnta nua ar Ailtireacht, ar a bhfuil an teideal sealadach, <strong>'Places for People'</strong>. Tá sé bunaithe ar chúig phríomhthéama:</span></span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Dearadh d'athléimneacht agus inbhuanaitheacht i leith na haeráide</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Áiteanna ardchaighdeáin a dhearadh a bheidh chun leas an phobail</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Ómós don am atá caite agus tionchar a imirt ar an todhchaí</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Ceannaireacht, agus</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Eolas agus nuálaíocht.</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Is féidir an phlécháipéis <em><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Places for People</span></em>, suirbhé ar líne mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, agus ábhar eile a bhaineann le hábhar a fháil ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1d2d4qhfxut/external"><span style="color: black;">https://www.chg.gov.ie/heritage/built-heritage/architectural-policy/.</span></a></span></p> Buail leis an gComhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1nf4wsn3ehw?rss=true Tugaimid cuireadh d’ealaíontóirí agus do chleachtóirí teacht isteach agus bualadh linn ag an Acadamh Ibeirneach Ríoga an 20 Feabhra. Deis a bheidh anseo cloisteáil fúinn agus faoin méid a bhíonn ar siúl againn, agus bualadh le hionadaithe ó fhoireann na Comhairle Ealaíon. 05 Feabh 2020 12:00:00 GMT 11ec0cfd33ba2c97a406ff78ff6bced2 Nuacht na míosa seo <p style="vertical-align: top; margin: 0cm 0cm 11.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tugaimid cuireadh d’ealaíontóirí agus do chleachtóirí teacht isteach agus bualadh linn ag an Acadamh Ibeirneach Ríoga an 20 Feabhra. Deis a bheidh anseo cloisteáil fúinn agus faoin méid a bhíonn ar siúl againn, agus bualadh le hionadaithe ó fhoireann na Comhairle Ealaíon. </span></p> <p style="vertical-align: top; margin: 0cm 0cm 11.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tugaimid cuireadh d’ealaíontóirí agus do chleachtóirí teacht isteach agus bualadh linn ag an Acadamh Ibeirneach Ríoga an 20 Feabhra. Deis a bheidh anseo cloisteáil fúinn agus faoin méid a bhíonn ar siúl againn, agus bualadh le hionadaithe ó fhoireann na Comhairle Ealaíon. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; vertical-align: top; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Beidh comhaltaí foirne ó fhoirne foirmeacha ealaíne/cleachtais ealaíon na Comhairle Ealaíon ar fáil chun ceisteanna a fhreagairt faoi na cláir agus na tacaíochtaí a thairgeann an Chomhairle Ealaíon, agus chun comhairle agus faisnéis a thabhairt maidir le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; vertical-align: top; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="vertical-align: top; margin: 0cm 0cm 11.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá na <strong>ticéid</strong> saor in aisce ach caithfear áit a chur in áirithe mar go bhfuil na háiteanna teoranta. Is féidir dhá thicéad ar a mhéad a dháileadh ar eagraíocht. </span></p> <p style="vertical-align: top; margin: 0cm 0cm 11.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Chun tuilleadh sonraí a fháil agus d’áit a chur in áirithe, féach: <a href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/11bwudzy3m6/external">link.</a></span></p> Scéim Ensembles na nÓg 2020 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1k48cw6jr0n?rss=true Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin, an 13 Feabhra 2020 ag 5:30 p.m. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go criticiúil le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith. Baineann dhá shnáithe leis an scéim. 27 Ean 2020 12:00:00 GMT 78d9a42d558e16f21155f39d3851c039 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin,<strong> an 13 Feabhra 2020</strong> ag 5:30 p.m. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go criticiúil le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith. Baineann dhá shnáithe leis an scéim.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go criticiúil le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (e.g. sorcas, ealaín sráide, seónna, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, amharclannaíocht, litríocht, na hamharc-ealaíona, ailtireacht, nó meascán ar bith díobh sin). Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó ná sin i ngrúpaí nó in ensembles.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Baineann dhá shnáithe le Scéim Ensembles na nÓg. Ba cheart duit an snáithe is oiriúnaí do d’ensemble agus do thogra a roghnú. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach ar aon snáithe amháin. Is é €10,000 an maoiniú is mó atá ar fáil faoi shnáithe 1 agus is é €25,000 an maoiniú is mó atá ar fáil faoi shnáithe 2.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Snáithe 1</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dírítear sa snáithe seo ar ensembles a bhfuil sé mar aidhm acu tabhairt faoi thionscadal nó thionscnamh nua a fhorbróidh cleachtas agus taithí na ndaoine óga a bheidh páirteach ann. D’fhéadfá cur isteach ar suas le €10,000. Féadfaidh ensembles nua agus seanbhunaithe cur isteach ar an scéim seo agus ní mór dóibh a n-acmhainn a léiriú le tionscadal ealaíonta ardchaighdeáin a fhorbairt agus a sholáthar</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Snáithe 2</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Dírítear sa snáithe seo ar ensembles a bhfuil sé mar aidhm acu tabhairt faoi chlár oibre a fhorbraíonn obair an ensemble. Is le haghaidh tograí a chosnóidh níos mó ná €10,000 agus nach mó ná €25,000 an snáithe seo. Ní mór d’iarratasóirí a bheith ina ensembles seanbhunaithe a bhfuil cuntas teiste acu ar thionscadail nó ar chláir ealaíonta ardchaighdeáin a chur ar fáil.  Ní mór d’iarratasóirí ar an snáithe seo a chur in iúl cén fáth a dteastaíonn buiséad níos mó ná an buiséad atá ar fáil faoi Shnáithe 1.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Féadfaidh tú féachaint ar fhíseán ina roinneann buaiteoirí sna blianta roimhe seo <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/83znxgrl74o/external">leideanna maidir le hiarratas a dhéanamh</a> ar an scéim.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Má tá spéis agat cur isteach ar an scéim seo, íoslódáil agus léigh na treoirlínte anseo: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1teg76sum2y/external">http://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Sceim-Ensembles-na-n-Og/</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Glacfar le hiarratais ar líne ó Dé Máirt, 14 Eanáir 2020.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá pleanáil agus soláthar do rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga leis na healaíona mar chuid de straitéis na Comhairle Ealaíon, <em>Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh 2016-2025</em>. </span></p> Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt http://nuachtlitir.artscouncil.ie/qocj7hzeuvv?rss=true Faoi thionchar na bpríomhchuspóirí i mbeartas straitéise agus amharclannaíochta na Comhairle Ealaíon Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus tar éis próiseas comhairliúcháin, tá lúcháir orainn iarratais a lorg ar thairiscintí chun tacaíochtaí nuálacha agus ealaínbhunaithe a fhorbairt d’fhonn sárshaothar a chruthú san earnáil amharclannaíochta neamhspleáiche. Beimid ag glacadh le hiarratais ón 10 Márta, agus is é an 9 Aibreán 2020 an spriocdháta. 31 Ean 2020 12:00:00 GMT c0609de73484fc23953f04ce0530b039 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Faoi thionchar na bpríomhchuspóirí i mbeartas straitéise agus amharclannaíochta na Comhairle Ealaíon <em>Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh </em>agus tar éis próiseas comhairliúcháin, t<span class="MsoPageNumber"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">á lúcháir orainn iarratais a lorg ar thairiscintí chun tacaíochtaí nuálacha agus ealaínbhunaithe a fhorbairt d’fhonn sárshaothar a chruthú san earnáil amharclannaíochta neamhspleáiche.  Beimid <strong>ag glacadh le hiarratais ón 10 Márta</strong>, agus is é <strong>an 9 Aibreán 2020 an spriocdháta</strong>.</span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Faoi thionchar na bpríomhchuspóirí i mbeartas straitéise agus amharclannaíochta na Comhairle Ealaíon <em>Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh </em>agus tar éis próiseas comhairliúcháin, t<span class="MsoPageNumber"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">á lúcháir orainn iarratais a lorg ar thairiscintí chun tacaíochtaí nuálacha agus ealaínbhunaithe a fhorbairt d’fhonn sárshaothar a chruthú san earnáil amharclannaíochta neamhspleáiche.  Beimid <strong>ag glacadh le hiarratais ón 10 Márta</strong>, agus is é <strong>an 9 Aibreán 2020 an spriocdháta</strong>.</span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Tuigimid gur iomaí agus gur éagsúil na scileanna a theastaíonn chun amharclannaíocht den chéad scoth a chruthú, agus cé go mbíonn an fhís chruthaitheach á treorú, bíonn tacaíocht bhuan chomhoibríoch de dhíth chun an tsármhaitheas a bhaint amach. Tá cur chuige úr fuinniúil á lorg leis an tionscadal píolótach seo chun an comhthéacs a fhorbairt agus a chruthú ina dtiocfadh sárshaothar ábhartha faoi bhláth. Mar thionscadal píolótach, iarrfar ar an iarratasóir/na hiarratasóirí a n-éireoidh leis/leo obair i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon chun bonneagar comhoibríoch a chruthú agus a mheas, bonneagar a chuireann barr feabhais ar na hacmhainní atá ann agus a chuireann an dea-chleachtas chun cinn i bhforbairt, i léiriú agus i scaipeadh na hearnála amharclannaíochta neamhspleáiche ar fud na hÉireann. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Déanfar iarratais a mheas ó ealaíontóirí gairmiúla amharclannaíochta* agus/nó ó aonáin chomhoibríocha atá in ann dea-theist sa léiriú amharclannaíochta a thaispeáint agus comhpháirtíochtaí saineolais le heagraíocht amháin ar a laghad a fhaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochtaí nó Ionad Ealaíon na Comhairle Ealaíon ag a bhfuil dea-theist shuntasach acu i léiriú agus i dtaibhiú amharclannaíochta do lucht féachana e.g. cuideachtaí léiriúcháin, féilte, Ionaid Ealaíon.<strong>  </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;"> </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Tabhair faoi deara: </span></strong><span style="color: black;">D’fhéadfaí nach iad na heagraíochtaí a fhaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochta nó Ionad Ealaíon na príomh-iarratasóirí. Mar sin féin, <strong>ní mór</strong> go mbeadh tacaíocht ag iarratais faoin gclár seo ó eagraíocht amháin ar a laghad a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;"> </span></strong></span></p> <table class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; border: none;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="width: 90.45pt; border-top: solid #999999 2.25pt; border-left: none; border-bottom: solid #999999 2.25pt; border-right: none; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="121"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">*Sainmhínithe chun críche na scéime seo</span></strong></span></p> </td> <td style="width: 373.85pt; border-top: solid #999999 2.25pt; border-left: none; border-bottom: solid #999999 2.25pt; border-right: none; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top" width="498"> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Ealaíontóir gairmiúil amharclannaíochta: aon duine aonair atá ag saothrú mar ealaíontóir gairmiúil i gcáil chruthaitheach i gcomhthéacs na hamharclannaíochta, agus atá aitheanta sa cháil sin ag a p(h)iaraí. D’fhéadfadh stiúrthóir, déantóir amharclannaíochta, aisteoir, drámadóir, dearthóir, léiritheoir cruthaitheach nó aonán léiriúcháin nach bhfaigheann Maoiniú Straitéiseach a bheith i gceist anseo.</span></strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;"> </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Déanfar cinntí in dhá chéim. Déanfar iarratais a mheas agus a luacháil le linn chéim 1. Tabharfar cuireadh d’iarratasóirí ar an ngearrliosta mar thoradh ar an gcéim seo a dtogra a chur i láthair. Táimid ag súil go dtarlóidh an dara céim seo i mí Iúil 2020.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span class="MsoPageNumber" style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span class="MsoPageNumber"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Féadfar cur isteach ar mhaoiniú go huasmhéid <strong>€250,000</strong> in aghaidh na bliana thar imeacht dhá bhliain.  Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin ó d</span></span><span style="color: black;">haoine aonair nó ó aonáin nó eagraíochtaí comhoibríocha <strong><u>nach</u></strong> bhfaigheann maoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochta nó Ionad Ealaíon na Comhairle Ealaíon.  Beidh treoirlínte ar fáil ar an leathanach Maoiniú ar Fáil ar ár suíomh gréasáin go luath i mí an Mhárta 2020 </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/w96zb9vdi20/external">http://www.artscouncil.ie/ga/Maoiniu/Maoiniu-ar-fail/</a><span style="color: blue; text-decoration: underline;">.  </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: blue; text-decoration: underline; font-size: 12px;"><span style="color: windowtext;">Reáchtálfar clinic faisnéise sa Chomhairle Ealaíon ar an <strong>4 Márta 2020</strong>. Léirigh do spéis le do thoil trí ríomhphost a sheoladh chuig <strong>Elaine.Connolly@artscouncil.ie.</strong></span></span></p> Mobility First! - Tionscnamh Soghluaiseachta Cultúrtha ASEF 2020 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/11en1aoz739?rss=true An ealaíontóir nó gairmí cultúrtha thú atá ag lorg maoiniú chun taisteal chuig féile, ceardlann, nó le haghaidh turas oiliúna nó taighde? 31 Ean 2020 12:00:00 GMT 12b1ac2bfaeecfa0c8a09400425546bc Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">An ealaíontóir nó gairmí cultúrtha thú atá ag lorg maoiniú chun taisteal chuig féile, ceardlann, nó le haghaidh turas oiliúna nó taighde?</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tugann Fondúireacht na hÁise-na hEorpa (ASEF) cuireadh do chleachtóirí ealaíon incháilithe ón Áise agus ón Eoraip iarratas a chur isteach trí ghairmeacha oscailte le haghaidh <strong>taistil a tharlóidh idir an 20 Eanáir agus an 30 Samhain 2020.</strong>  Níl an deontas ceaptha ach chun taisteal idirnáisiúnta agus costais víosa a chlúdach.  Is féidir taisteal chuig aon cheann de thíortha comhpháirtíochta ASEM (an Astráil, an Bhanglaidéis, Brúiné Darasalám, an Chambóid, an Chasacstáin, an Chóiré, Cónaidhm na Rúise, an tSín, an India, an Indinéis, Laos DDL, Maenmar, an Mhalaeisia, an Mhongóil, an Nua-Shéalainn, na hOileáin Fhilipíneacha, an Phacastáin, an tSeapáin, Singeapór, an Téalainn agus Vítneam).</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tugtar tús áite don tacaíocht taistil idirnáisiúnta i gcomhair taisteal chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí atá lárnach don fhorbairt ghairmiúil agus a mbeadh éifeacht iolraitheora aige ar dhaoine eile agus a bheadh chun leasa na sochaí.  Is iad seo a leanas na gníomhaíochtaí incháilithe: ceardlanna/oiliúint; comhdhálacha, féilte, imeachtaí débhliantúla, taispeántais idirnáisiúnta; cónaitheachtaí; cruinnithe forbartha comhpháirtíochta; taighde cleachtasbhunaithe.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá spriocdháta rollach ann agus déantar iarratais a mheasúnú nuair a fhaightear iad.  Tá tuilleadh sonraí ar fáil <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ujw3mu5pc7m/external">anseo</a>.</span></p> Deis Fostaíochta ag Music Network Riarthóir Clár http://nuachtlitir.artscouncil.ie/yebkye4k32u?rss=true Tá Music Network ag iarraidh Riarthóir Clár a cheapadh le tacú le pleanáil, soláthar agus bainistiú éifeachtach ár gclár. Teastaíonn duine sa ról seo ag a bhfuil taithí ar chláir foghlama agus rannpháirtíochta ceoil a sholáthar, scileanna riaracháin d’ardchaighdeán agus an tionchar pearsanta chun caidrimh ghairmiúla láidre a chinntiú leis na páirtithe leasmhara éagsúla atá páirteach i scéimeanna maoinithe agus tionscnaimh eile Music Network agus a fhaigheann tacaíocht uathu. Tá sonraí maidir le hiarratais a dhéanamh, mar aon le Tuairisc ar an bPost agus Sonraíocht faoin bPearsa ar fáil anseo: http://bit.ly/2NQbLsP [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/14up2qv1u12/external ]. Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas Dé hAoine, 7 Feabhra 2020 ag a 12 meán lae. 31 Ean 2020 12:00:00 GMT d3ed01a7d3aac00ec66e760aca48a8ad Nuacht ón bPobal <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Music Network ag iarraidh Riarthóir Clár a cheapadh le tacú le pleanáil, soláthar agus bainistiú éifeachtach ár gclár. Teastaíonn duine sa ról seo ag a bhfuil taithí ar chláir foghlama agus rannpháirtíochta ceoil a sholáthar, scileanna riaracháin d’ardchaighdeán agus an tionchar pearsanta chun caidrimh ghairmiúla láidre a chinntiú leis na páirtithe leasmhara éagsúla atá páirteach i scéimeanna maoinithe agus tionscnaimh eile Music Network agus a fhaigheann tacaíocht uathu. Tá sonraí maidir le hiarratais a dhéanamh, mar aon le Tuairisc ar an bPost agus Sonraíocht faoin bPearsa ar fáil anseo: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/14up2qv1u12/external">http://bit.ly/2NQbLsP</a>. Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas Dé hAoine, 7 Feabhra 2020 ag a 12 meán lae. </span></p> <p><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Eagraíocht náisiúnta camchuairte agus forbartha ceoil is ea Music Network, atá paiseanta faoi cheol beo a chur ar siúl. Tá seasamh uathúil ag an eagraíocht in earnáil cheoil na hÉireann agus féachtar air mar acmhainn an-luachmhar d’fhorbairt agus do chur i láthair ceol beo d'ardchaighdeán in Éirinn.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Music Network ag iarraidh Riarthóir Clár a cheapadh. Beidh taithí ag an iarrthóir idéalach ar chláir foghlama agus rannpháirtíochta ceoil a sholáthar, scileanna riaracháin d’ardchaighdeán agus an tionchar pearsanta chun caidrimh ghairmiúla láidre a chinntiú leis na páirtithe leasmhara éagsúla atá páirteach i scéimeanna maoinithe agus tionscnaimh eile Music Network agus a fhaigheann tacaíocht uathu.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá mionsonraí Thuairisc ar an bPost agus Sonraíocht faoin bPearsa ar fáil anseo: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/14up2qv1u12/external">http://bit.ly/2NQbLsP</a></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>An Próiseas Iarratais</strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Iarrtar ar iarrthóirí ar suim leo cur isteach ar an bpost seo iarratas a dhéanamh tríd an dá mhír seo a leanas a chur ar fáil de réir na dtreoirlínte thíos:</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">1. CV a bhfuil cuma mhaith air</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">2. Litir chumhdaigh ina dtéitear i ngleic leis an deis atá ar fáil mar chuid den phost seo</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an ríomhphost an rogha is fearr le haghaidh iarratais (<a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:operations@musicnetwork.ie">operations@musicnetwork.ie</a>) agus is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas <strong>Dé hAoine, 7 Feabhra 2020 ag a 12 meán lae</strong>.</span></p> Stiúideonna Ealaíontóirí le Fáil ar Cíos http://nuachtlitir.artscouncil.ie/w93yawrhdzn?rss=true Tá ráitis spéise á lorg ag Roinn Seirbhísí Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin ó ealaíontóirí a oibríonn i ndisciplín ar bith chun spás stiúideo a ghlacadh ar cíos in Ionad Ealaíon Ros Comáin nó i Stiúideonna Harrington atá suite ar thailte Theach King i Mainistir na Búille. 31 Ean 2020 12:00:00 GMT 77c2f6c037319d1cf33659c2263a6deb Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Tá ráitis spéise á lorg ag Roinn Seirbhísí Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin ó ealaíontóirí a oibríonn i ndisciplín ar bith chun spás stiúideo a ghlacadh ar cíos in Ionad Ealaíon Ros Comáin nó i Stiúideonna Harrington atá suite ar thailte Theach King i Mainistir na Búille.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Tá ráitis spéise á lorg ag Roinn Seirbhísí Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin ó ealaíontóirí a oibríonn i ndisciplín ar bith chun spás stiúideo a ghlacadh ar cíos in Ionad Ealaíon Ros Comáin nó i Stiúideonna Harrington atá suite ar thailte Theach King i Mainistir na Búille.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Is féidir le healaíontóirí/cleachtóirí Éireannacha nó idirnáisiúnta a oibríonn go lánaimseartha i ndisciplín ar bith iarratas a dhéanamh, ina measc: amharclannaíocht, litríocht, amharc-ealaín, ceol, damhsa, scannánaíocht agus cleachtóirí cultúrtha eile. Mar chuid de thiomantas Chomhairle Contae Ros Comáin chun tacú le healaíontóirí gairmiúla ag gach céim dá ngairmréim, is féidir le gairmithe nua agus bunaithe araon iarratas a dhéanamh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #333333;">Spriocdháta le haghaidh iarratas: Dé hAoine, 14 Feabhra 2020</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #333333;">Treoirlínte do na hIarratais:</span></strong> <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1mq4eoylibv/external"><strong>https://roscommonartscentre.ie/artist-studios/</strong></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #333333;">Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le <strong>Averyl Dooher: </strong></span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:adooher@roscommoncoco.ie"><strong>adooher@roscommoncoco.ie</strong></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; font-size: 12px;">Le tacaíocht ó Chomhairle Contae Ros Comáin</span></p> Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha http://nuachtlitir.artscouncil.ie/509mzvbglib?rss=true Iarrfaidh an Chomhairle Ealaíon tairiscintí ar phainéal Comhlach Cruthaitheach chun tacú le Scoileanna Ildánacha a chur i bhfeidhm don bhliain acadúil 2020-21 agus ar aghaidh. Coinnigh súil ar ár suíomh gréasáin agus ár nuachtlitir i gcomhair nuashonruithe. Féach anseo [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1g4url3gh8o/external ] chun tuilleadh faisnéise a fháil. 31 Ean 2020 12:00:00 GMT 8d2743b9983b30a5282810086a80ebbd Scoileanna Ildánacha <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Iarrfaidh an Chomhairle Ealaíon tairiscintí ar phainéal Comhlach Cruthaitheach chun tacú le Scoileanna Ildánacha a chur i bhfeidhm don bhliain acadúil 2020-21 agus ar aghaidh. Coinnigh súil ar ár suíomh gréasáin agus ár nuachtlitir i gcomhair nuashonruithe. Féach <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1g4url3gh8o/external">anseo</a> chun tuilleadh faisnéise a fháil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Iarrfaidh an Chomhairle Ealaíon tairiscintí ar phainéal Comhlach Cruthaitheach chun tacú le Scoileanna Ildánacha a chur i bhfeidhm don bhliain acadúil 2020-21 agus ar aghaidh. Coinnigh súil ar ár suíomh gréasáin agus ár nuachtlitir i gcomhair nuashonruithe. Féach <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1g4url3gh8o/external">anseo</a> chun tuilleadh faisnéise a fháil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is deis iontach é seo le haghaidh ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus daoine aonair atá ag obair in eagraíochtaí in earnáil na n-ealaíon agus san earnáil chultúrtha. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 115%; background: white;">Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.</span></p> Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1bomsg660mu?rss=true Tá ríméad ar Scoileanna Ildánacha a fhógairt go mbeidh scoileanna in ann iarratas a dhéanamh ar an togra ón 18 Feabhra go dtí 17:30, Déardaoin, 19 Márta 2020. 31 Ean 2020 12:00:00 GMT 84e7167229186dfaa12a202020b2ee34 Scoileanna Ildánacha <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: #333333; background: white;">Tá ríméad ar Scoileanna Ildánacha a fhógairt go mbeidh scoileanna in ann iarratas a dhéanamh ar an togra ón 18 Feabhra go dtí 17:30, <strong>Déardaoin, 19 Márta 2020</strong>.<strong> </strong> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: #333333; background: white;">Tá ríméad ar Scoileanna Ildánacha a fhógairt go mbeidh scoileanna in ann iarratas a dhéanamh ar an togra ón 18 Feabhra go dtí 17:30, <strong>Déardaoin, 19 Márta 2020</strong>.<strong> </strong> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #333333; background: white;">Tá tuilleadh faisnéise ar phróiseas iarratais na Scoileanna Ildánacha ar fáil </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/13cghwspot5/external"><span style="background: white;">anseo</span></a><span style="color: #333333; background: white;">. Ní mór na hiarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna clárú roimh ré.</span></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; background: white;">Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga. Tacóidh sé le scoileanna a bplean féin dá Scoil Ildánach a fhorbairt agus tosú á chur i bhfeidhm. Rachaidh na scoileanna rannpháirteacha i mbun comhoibre le Comhlach Cruthaitheach chun a rannpháirtíocht sna healaíona a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh. Mar thoradh air sin, beidh siad in ann an dóigh a n-oibríonn siad a athrú ar mhórán bealaí. Bainfidh siad sochar as an réimse acmhainní ina scoil agus ina bpobal i gcoitinne; déanfaidh siad bealaí nua oibre a fhorbairt a neartóidh an tionchar atá ag an gcruthaitheacht ar fhoghlaim, ar fhorbairt agus ar leas na scoláirí. Cinnteoidh scoileanna go mbeidh ról lárnach ag leanaí agus daoine óga sa phróiseas seo ag úsáid Shamhail Lundy mar dhea-chleachtas.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; background: white;">Tá gach bunscoil agus iar-bhunscoil - de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna mar aon le hionaid Ógtheagmhála nach raibh páirteach i mbabhta de Scoileanna Ildánacha roimhe seo incháilithe chun iarratas a dhéanamh.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">Beidh <strong>150 scoil nua</strong> as gach cearn den tír rannpháirteach sa tionscnamh i mbliana.  Gheobhaidh na scoileanna rannpháirteacha pacáiste tacaíochta <em>gach </em>bliain lena n-áirítear oiliúint, suas le naoi lá tacaíochta ó Chomhlach Cruthaitheach agus</span> deontas aon uaire €4,000 (<strong>san iomlán</strong>) chun a gcuid pleananna a chur i bhfeidhm in 2020–21 agus 2021–22.</span></p>