San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Breac síos an dáta: Comhdháil lae na Comhairle Ealaíon maidir le Comhlíonadh agus Rialachas Dé Luain an 29 Meitheamh
An Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland fhógairt Ceangal na nEalaíon scéim
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin an 4 Meitheamh 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Meabhrúchán: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Breac síos an dáta: Comhdháil lae na Comhairle Ealaíon maidir le Comhlíonadh agus Rialachas Dé Luain an 29 Meitheamh

Is é is aidhm don Chomhdháil seo faisnéis thábhachtach a thabhairt d’eagraíochtaí ealaíne a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon agus áireofar an méid seo a leanas leis na hábhair a phléifear: Acht na gCarthanas agus an tÚdarás Rialála Carthanas; an leagan nua d’Acht na gCuideachtaí agus a chur chun feidhme; ceanglais nua um thuairisciú airgeadais mar aon le breithniúcháin agus moltaí dea-chleachtais; agus forbhreathnú praiticiúil ar an gCód Rialachais agus ar an dóigh is fearr lena chur chun feidhme. Eiseofar tuilleadh sonraí níos gaire don dáta, is é sin, an Luan an 29 Meitheamh.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver