San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach

Ceardlann SAOR IN AISCE ar thionscadail Eorpacha a fhorbairt agus rochtain a fháil ar mhaoiniú ón Eoraip Chruthaitheach

Is é an Eoraip Chruthaitheach príomhchlár maoinithe an Aontais Eorpaigh d’earnáil an chultúir agus na n-ealaíon agus cuireann sé maoiniú ar fáil le hoibriú le heagraíochtaí comhpháirtithe ón Eoraip agus ó thíortha taobh amuigh den Eoraip.                                                    

Cuirtear deis saibhir agus luachmhar ar fáil do dhaoine a fhreastalaíonn ar an ócáid seo níos mó a fhoghlaim faoi thionscadail na hEorpa Cruthaithí mar aon le smaointe a fhiosrú ar chleachtais oibre thrasnáisiúnta.

Is seisiún idirghníomhach é seo d’eagraíochtaí ealaíon, cultúir, oidhreachta agus deartha chun smaointe a fhiosrú maidir le cleachtais oibre thrasnáisiúnta a fhorbairt agus chun foghlaim faoin mbealach a bhfaightear maoiniú ón Eoraip Chruthaitheach.

Tosóidh an seisiún le hachoimre ar fho-chlár de chuid na hEorpa Cruthaithí ar Chultúr agus ar chiste Tionscadail Chomhoibrithe go háirithe le Audrey Keane ó Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn. 

Cruinnithe comhchéime:  Beidh cruinnithe comhchéime ar siúl ina dhiaidh sin ina bpléifear gnéithe éagsúla a bhaineann le tionscadal Eorpach a fhorbairt agus a reáchtáil. Cloisfear ó eagraíochtaí atá maoinithe ag an Eoraip Chruthaitheach lena n-áirítear Dánlann Glucksman (tionscadal VIBE) agus First Fortnight Festival (tionscadal NEFELE) agus iad ag roinnt a dtaithí ar na tionscadail sin. Is deis iontach í seo foghlaim ó thaithí daoine eile a ghlac páirt i dtionscadail mar seo agus chun do smaointe féin i gcomhair tionscadail a thriail agus ceisteanna a chur. Suigh síos le tairbhí ón Eoraip Chruthaitheach agus glac páirt i gcomhrá ar cad a bhíonn i gceist le tionscadal a fhorbairt agus ar chomhpháirtíochtaí; gheobhaidh tú leideanna agus comhairle chomh maith ionas go gcinnteofar go bhfuil seans níos fearr ag d’iarratas ar an Eoraip Chruthaitheach maoiniú a fháil agus foghlaimeoidh tú i bhfad níos mó chomh maith. Beidh ceithre chruinniú comhchéime ann le ceithre ábhar éagsúla agus féadfaidh rannpháirtithe bogadh timpeall na gcruinnithe uile agus páirt a ghlacadh sna ceithre chaint.

Tugtar cuireadh do na toscairí fanacht i ndiaidh an imeachta agus freastail ar lón líonraithe ag a mbeidh níos mó deiseanna d’fhoghlaim agus smaointe a roinnt.

Is iad an tSeirbhís Eolais Eoraip go Díreach i bPort Láirge i gcomhar le Deasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn (Oifig Cultúir), Ceathrú Chultúrtha Phort Láirge agus Comhpháirtíocht Cheantar Phort Láirge atá i mbun an imeachta seo.

Chun do spéis a bheith i láthair a chur in iúl, cuir ríomhphost chuig ced@artscouncil.ie.