Nuachtlitir - Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ en-us 13 Beal 2020 03:49:12 ACÉ 13 Beal 2020 03:49:12 ACÉ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte go heagrán na Bealtaine dár nuachtlitir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1j7m94dbrwv?lang=ga?rss=true Le roinnt seachtainí anuas, táimid ag obair ar phleananna a athdhíriú chun an saol nua ina bhfuilimid ag maireachtáil a chur san áireamh. Ar ndóigh, tá crá agus mearbhall ar dhaoine mar gheall ar chomh deireanach is a cuireadh in iúl dóibh go raibh roinnt scéimeanna curtha ar ceal. Tá fíorbhrón orainn faoi seo agus aithnímid go raibh go leor dua caite ag daoine ag réiteach na n-iarratas seo. Rinneadh an cinneadh chun iad a chur ar ceal ionas go bhféadfaí airgead a ath-leithdháileadh ar scéimeanna cosúil le sparánachtaí agus coimisiúin, a chreidimid a bheith ina gcúnamh praiticiúil níos mó d’ealaíontóirí, mar gheall ar an neamhchinnteacht agus na srianta leanúnacha. Táimid ag iarraidh a bheith cinnte go gcuirfidh an maoiniú a thairgimid ar chumas ealaíontóirí tacaíocht airgeadais a úsáid go héasca i mbliana gan tosca eile a chur san áireamh nach bhfuil aon smacht acu orthu. Leanaimid ag spreagadh eagraíochtaí chun tús áite a thabhairt dá n-ealaíontóirí ina bpleanáil athbhreithnithe agus tá súil againn go mbeidh ealaíontóirí in ann oibriú le heagraíochtaí maoinithe ar bhealaí nua agus tairbheacha. Tá sé ríthábhachtach go sroicheann an maoiniú atá íoctha agus atá ar fáil ealaíontóirí i mbliana. Táimid in ann a dhearbhú go rachaidh An Chéad Ghlúin Eile, Sparánachtaí agus Scéimeanna Coimisiúin ar aghaidh mar a beartaíodh, agus buiséid níos mó acu. Tá an scéim sparánachta oscailte d’iarrthóirí ar na scéimeanna Cónaitheachta Amharclannaíochta agus Rince agus beidh ár bhfoireann i dteagmháil leis na hiarrthóirí sin go díreach maidir leis seo. Tá an spriocdháta don chlár An Chéad Ghlúin Eile á shíneadh seachtain amháin againn go dtí an 21 Bealtaine. Beidh sonraí maidir le clár forbartha gairmiúla leathnaithe á fhógairt againn go luath. Tá imní ar gach duine na laethanta seo agus muid le chéile ag tabhairt aghaidh ar an leibhéal is mó neamhchinnteachta le cuimhne na ndaoine, agus ar dhúshláin agus eagla nach bhféadfaí a shamhlú roimhe seo. Inár ndomhan sainithe aonair, is deacair a bheith sásta i gcónaí. I ndioscúrsa an phobail, cloisimid go minic go bhfuil gá bogadh ar aghaidh ón ‘smaointeoireacht neamh-chomhtháite’. Anois, caithfimid a bheith cinnte gur féidir linn bogadh go sábháilte taobh amuigh dár ndomhan beag féin agus a bheith cinnte nach mbímid ag gabháil don smaointeoireacht aonraithe sin. Anois, níos mó ná riamh, teastaíonn smaointeoireacht chomhleanúnach. Ní daoine muid mura mbímid i dteagmháil le daoine eile agus tá a fhios againn gur minic gurb iad na healaíona an bealach is éifeachtaí a nascaimid lena chéile. Le gairid, chuaigh roinnt comhaltaí Aosdána isteach i saol daoine trí dhánta áille a léamh dóibh le haghaidh Lá Éigse Éireann, ag léiriú arís an maitheas is féidir leis an ealaín a dhéanamh i dtréimhse dhorcha. Táimid buíoch díobh ar fad as bhur dtiomantas do shuirbhéanna a dhéanamh agus a bheith i dteagmháil linn an t-am ar fad. As gach rud a choinneáil ag imeacht agus leanúint ar aghaidh, agus as pleanáil a mhéid is atá sibh in ann don todhchaí. Geallaimid go bhfanfaimid i dteagmháil libh maidir le forbairtí amach anseo ar an mbealach is fearr agus is caoithiúla agus tá súil againn go mbeidh sibh slán sábháilte. Maureen Kennelly Director 12 Beal 2020 12:00:00 ACÉ d755ff50b857cde7abc6ee392e40777b Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Le roinnt seachtainí anuas, táimid ag obair ar phleananna a athdhíriú chun an saol nua ina bhfuilimid ag maireachtáil a chur san áireamh.  Ar ndóigh, tá crá agus mearbhall ar dhaoine mar gheall ar chomh deireanach is a cuireadh in iúl dóibh go raibh roinnt scéimeanna curtha ar ceal.  Tá fíorbhrón orainn faoi seo agus aithnímid go raibh go leor dua caite ag daoine ag réiteach na n-iarratas seo.  Rinneadh an cinneadh chun iad a chur ar ceal ionas go bhféadfaí airgead a ath-leithdháileadh ar scéimeanna cosúil le sparánachtaí agus coimisiúin, a chreidimid a bheith ina gcúnamh praiticiúil níos mó d’ealaíontóirí, mar gheall ar an neamhchinnteacht agus na srianta leanúnacha.  Táimid ag iarraidh a bheith cinnte go gcuirfidh an maoiniú a thairgimid ar chumas ealaíontóirí tacaíocht airgeadais a úsáid go héasca i mbliana gan tosca eile a chur san áireamh nach bhfuil aon smacht acu orthu.  Leanaimid ag spreagadh eagraíochtaí chun tús áite a thabhairt dá n-ealaíontóirí ina bpleanáil athbhreithnithe agus tá súil againn go mbeidh ealaíontóirí in ann oibriú le heagraíochtaí maoinithe ar bhealaí nua agus tairbheacha.  Tá sé ríthábhachtach go sroicheann an maoiniú atá íoctha agus atá ar fáil ealaíontóirí i mbliana.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Táimid in ann a dhearbhú go rachaidh An Chéad Ghlúin Eile, Sparánachtaí agus Scéimeanna Coimisiúin ar aghaidh mar a beartaíodh, agus buiséid níos mó acu. Tá an scéim sparánachta oscailte d’iarrthóirí ar na scéimeanna Cónaitheachta Amharclannaíochta agus Rince agus beidh ár bhfoireann i dteagmháil leis na hiarrthóirí sin go díreach maidir leis seo.   Tá an spriocdháta don chlár An Chéad Ghlúin Eile á shíneadh seachtain amháin againn go dtí an 21 Bealtaine.  Beidh sonraí maidir le clár forbartha gairmiúla leathnaithe á fhógairt againn go luath.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá imní ar gach duine na laethanta seo agus muid le chéile ag tabhairt aghaidh ar an leibhéal is mó neamhchinnteachta le cuimhne na ndaoine, agus ar dhúshláin agus eagla nach bhféadfaí a shamhlú roimhe seo.  Inár ndomhan sainithe aonair, is deacair a bheith sásta i gcónaí.  I ndioscúrsa an phobail, cloisimid go minic go bhfuil gá bogadh ar aghaidh ón ‘smaointeoireacht neamh-chomhtháite’.  Anois, caithfimid a bheith cinnte gur féidir linn bogadh go sábháilte taobh amuigh dár ndomhan beag féin agus a bheith cinnte nach mbímid ag gabháil don smaointeoireacht aonraithe sin.  Anois, níos mó ná riamh, teastaíonn smaointeoireacht chomhleanúnach.  Ní daoine muid mura mbímid i dteagmháil le daoine eile agus tá a fhios againn gur minic gurb iad na healaíona an bealach is éifeachtaí a nascaimid lena chéile.   Le gairid, chuaigh roinnt comhaltaí Aosdána isteach i saol daoine trí dhánta áille a léamh dóibh le haghaidh Lá Éigse Éireann, ag léiriú arís an maitheas is féidir leis an ealaín a dhéanamh i dtréimhse dhorcha.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Táimid buíoch díobh ar fad as bhur dtiomantas do shuirbhéanna a dhéanamh agus a bheith i dteagmháil linn an t-am ar fad.  As gach rud a choinneáil ag imeacht agus leanúint ar aghaidh, agus as pleanáil a mhéid is atá sibh in ann don todhchaí.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Geallaimid go bhfanfaimid i dteagmháil libh maidir le forbairtí amach anseo ar an mbealach is fearr agus is caoithiúla agus tá súil againn go mbeidh sibh slán sábháilte.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"><img src="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/v2files/shard1/3441/df/40f4aea80889c91a62828f.jpg" style="margin: 0px;" width="168" height="57" hspace="0" vspace="0" alt="" /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Maureen Kennelly<br /><br />Director</span></p> Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland buaiteoirí na scéime Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2020 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/13egx4k6aly?lang=ga?rss=true Is scéim í Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais chun tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí faoi mhíchumas le saothar úr uaillmhianach a chruthú. Is é 2020 an seachtú bliain ag scéim seo na Comhairle Ealaíon arna bainistiú ag Arts & Disability Ireland. Bronnadh €39,350, méadú €10,000, ar 14 ealaíontóirí trí dhámhachtainí Saothar Nua, Meantóireacht agus Oiliúint. 29 Aib 2020 12:00:00 ACÉ c25f52f1cd31c9c53773708a32c36356 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Is scéim í Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais chun tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí faoi mhíchumas le saothar úr uaillmhianach a chruthú.</span></p> <p><span style="font-size: 12px; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;">Is é 2020 an seachtú bliain ag scéim seo na Comhairle Ealaíon arna bainistiú ag Arts & Disability Ireland. Bronnadh €39,350, méadú €10,000, ar 14 ealaíontóirí trí dhámhachtainí Saothar Nua, Meantóireacht agus Oiliúint. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Is scéim í Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais chun tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí faoi mhíchumas le saothar úr uaillmhianach a chruthú.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Is é 2020 an seachtú bliain ag scéim seo na Comhairle Ealaíon arna bainistiú ag Arts & Disability Ireland. Bronnadh €39,350, méadú €10,000, ar 14 ealaíontóirí trí dhámhachtainí Saothar Nua, Meantóireacht agus Oiliúint. <br /><br />“Nuair a dúnadh síos an tír nach mór, cé is moite de sheirbhísí riachtanacha, mar gheall ar chomhairle sláinte poiblí a bhain le Covid-19, bhí ríméad orainn leanúint leis an gcruinniú den phainéal trí fhíschomhdháil. Beidh an 14 ealaíontóirí sin ar éirigh leo in ann dul chun cinn a dhéanamh ina ngairmeacha as seo go ceann bliana. De bharr na tacaíochta a fuair siad ón scéim seo tá siad ar aistear uaillmhianach nuálach anois. Pádraig Naughton, Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Arts & Disability Ireland.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland an 14 ealaíontóir rathúil a fhógairt.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Tugann dámhachtainí <strong>Saothar Nua</strong> na hacmhainní agus an t-am d’ealaíontóirí chun saothar nua agus uaillmhianach a fhorbairt. Oibríonn na healaíontóirí le comhpháirtí ealaíon chun tacaíocht a thabhairt dóibh ionas go mbeidh lucht féachana in ann an saothar nua sin a fheiceáil. Fuair triúr ealaíontóirí dámhachtainí Saothar Nua i mbliana.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Is ceoltóir agus taibheoir í <strong>Emilie Conway</strong> atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. I gcomhpháirt leis an Improvised Music Company (IMC) agus le tacaíocht ó Darn Skippy Productions agus ó Chompántas Cultúir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, forbróidh, cumfaidh, scríobhfaidh agus cuirfidh Emilie píosa nua snagcheoil agus amharclannaíochta ar stáitse, bunaithe ar a taithí mar ealaíontóir a bhfuil lagú amhairc ag dul di. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Is scannánóir atá lonnaithe i gCill Mhantáin é <strong>John Kelly</strong> agus is é a bhunaigh Clap ‘n Load Studios. I gcomhpháirt le The Whale Theatre forbróidh agus léireoidh John gearrscannán ficsean eolaíochta. Taispeánfar an gearrscannán sin ag The Whale Theatre i dtreo dheireadh an Mhárta 2021. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Is amharc-ealaíontóir é <strong>Vukašin Nedeljković</strong> atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. I gcomhpháirt leis an Acadamh Ibeirneach Ríoga agus le tacaíocht ó Movement of Asylum Seekers in Ireland (MASI), forbróidh Vukašin corpas nua grianghrafadóireachta ina mbeidh trácht ar Ionaid Chóiríochta Éigeandála in Éirinn. Déanfar an saothar a thaispeáint in Ashford Gallery de chuid an Acadaimh go luath in 2021. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Tugann dámhachtainí <strong>meantóireachta</strong> na hacmhainní d’ealaíontóirí chun caidreamh meantóireachta a fhorbairt le gairmí ealaíon atá níos faide ar an bhfód. Ar feadh sé mhí, oibríonn na healaíontóirí ar ghné dá gcleachtas lena meantóir. I mbliana, fuair seisear ealaíontóirí dámhachtainí meantóireachta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Is amharc-ealaíontóir atá lonnaithe i gCorcaigh í <strong>Ailbhe Barrett</strong> agus comhalta a bhfuil tacaíocht aici ó Crawford Studio a oibreoidh leis an amharc-ealaíontóir Kevin Mooney fad is a oibreoidh sise i dtreo beochana a chur san áireamh ina cleachtas.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Oibreoidh an drámadóir <strong>David Joyce,</strong> as Gaillimh leis an gcomhairleoir amharclainne Pamela McQueen agus é ag forbairt script nua. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Is ceoltóir as Gaillimh í <strong>Karen Breen</strong> agus ball de Electric Dreams a oibreoidh leis an gcumadóir agus leis an gceoltóir Anna Mullarkey fad is a thosóidh sí ag cumadh píosaí dá cuid féin.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Oibreoidh <strong>Mairéad Folan,</strong> Stiúrthóir Ealaíne Compántas Amharclannaíochta NoRopes leis an déantóir amharclannaíochta Little John Nee agus í ag obair ar script nua.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Oibreoidh <strong>Martin Sharry,</strong> déantóir amharclannaíochta agus scríbhneoir atá lonnaithe i nGaillimh leis an scríbhneoir Jessica Traynor de réir mar a aistríonn sé ón amharclann go dtí an fhilíocht agus forbraíonn sé saothar nua i dtreo a chéad bhailiúchán filíochta a fhoilsiú. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Oibreoidh <strong>Suzanne Walsh, </strong>scríbhneoir, amharc-ealaíontóir agus ceoltóir atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath leis an scríbhneoir Christodoulos Makris agus í dírithe ar a cleachtas filíochta agus ag déanamh iniúchadh ar fhéidearthachtaí lena fhoilsiú. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Tugann dámhachtainí <strong>oiliúna</strong> na hacmhainní d’ealaíontóirí scileanna a fhoghlaim trí chúrsaí, ceardlanna agus máistir-ranganna arna n-éascú trí eagraíochtaí ealaíne, ealaíontóirí agus gairmithe ealaíon. Fuair cúigear ealaíontóirí dámhachtainí oiliúna i mbliana.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Is dearthóir amharclannaíochta í <strong>Áine O’Hara</strong> atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Chun tacú le hÁine aistriú ón obair go dtí an amharclann go dtí scannáin freastalóidh sí ar cheardlann dhá lá Annie Atkins maidir le Dearadh Grafaicí i gcomhair na Scannánaíochta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Bainfidh <strong>Ayelet Lalor, </strong>amharc-ealaíontóir atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath leas as an gclár Rochtain Oscailte ag Graphic Studio i mBaile Átha Cliath chun a scileanna déanamh priontaí a fhorbairt agus a fheabhsú.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Freastalóidh <strong>Cecilia Bullo,</strong> amharc-ealaíontóir atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, ar cheardlann dhá lá Táthúcháin de chuid Fire Station Artists’ Studios (Stiúideonna Ealaíontóirí an Stáisiúin Dóiteáin) arna sheachadadh ag Mick O’Hara. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Oibreoidh <strong>Conor Rennick, </strong>scríbhneoir atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath leis an scríbhneoir Yvonne Cullen trí oiliúint shaincheaptha duine le duine le haghaidh scríbhneoirí de réir mar a thabharfaidh sé an chéad dréacht d’úrscéal nua chun críche. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 107%;">Is seinnteoir cláirsí í <strong>Mary Crossin </strong>atá lonnaithe i gCo. Dhún na nGall a fhreastalóidh ar cheardlann seachtaine ar an gcláirseach arna seachadadh ag an taibheoir, an cumadóir agus an múinteoir cláirsí an Dr Janey Harbison.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 107%;">Chun tuilleadh eolais a fháil faoin scéim, Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais, féach </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rswathi8j6s/external"><span style="line-height: 107%;">www.adiarts.ie/connect</span></a></span></p> Scoileanna Ildánacha – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais http://nuachtlitir.artscouncil.ie/jsxwgzevu5x?lang=ga?rss=true Tá síneadh curtha ag Scoileanna Ildánacha leis an spriocdháta do scoileanna/ionaid le hiarratais a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2020. De bharr dhúnadh na scoileanna fanfaidh iarratais ar Scoileanna Ildánacha 2020 oscailte go dtí an spriocdháta nua ag 17:30, Déardaoin, 25 Meitheamh 2020. 29 Aib 2020 12:00:00 ACÉ 39221db568a0b32df626a7c121e999c0 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 115%;">Tá síneadh curtha ag <strong>Scoileanna Ildánacha </strong>leis an spriocdháta do scoileanna/ionaid le hiarratais a dhéanamh ar <strong>Scoileanna Ildánacha 2020.</strong> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 16.5pt; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">De bharr dhúnadh na scoileanna fanfaidh iarratais<span style="background: white;"> ar Scoileanna Ildánacha 2020 oscailte go dtí an spriocdháta nua ag <strong>17:30, Déardaoin, 25 Meitheamh 2020. </strong> </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 115%;">Tá síneadh curtha ag <strong>Scoileanna Ildánacha </strong>leis an spriocdháta do scoileanna/ionaid le hiarratais a dhéanamh ar <strong>Scoileanna Ildánacha 2020.</strong> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 16.5pt; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">De bharr dhúnadh na scoileanna fanfaidh iarratais<span style="background: white;"> ar Scoileanna Ildánacha 2020 oscailte go dtí an spriocdháta nua ag <strong>17:30, Déardaoin, 25 Meitheamh 2020. </strong> </span></span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 16.5pt; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">Tá tuilleadh faisnéise ar phróiseas iarratais na Scoileanna Ildánacha ar fáil </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1rj2nnkb496/external"><span style="color: windowtext; background: white;">anseo</span></a><span style="background: white;">. Ní mór na hiarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna clárú i bhfad roimh an spriocdháta.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 115%;">Tá sé mar aidhm ag Scoileanna Ildánacha na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga agus i mbliana tiocfaidh 150 scoil/ionad nua isteach sa chlár. Oibreoidh scoileanna rannpháirteacha in éindí le Comhlach Cruthaitheach a chabhróidh leo a bplean Scoileanna Ildánacha féin a fhorbairt chun tuiscint, forbairt agus ceiliúradh a dhéanamh ar na healaíona ina scoil.  Dámhfar deontas aon uaire do scoileanna dar luach €4,000 (<strong>san iomlán</strong>) chun a gcuid pleananna a chur chun feidhme thar an dá scoilbhliain 2020–21 agus 2021–22. </span></p> John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain http://nuachtlitir.artscouncil.ie/gdifipydbx0?lang=ga?rss=true Tugtar cuireadh do scríbhneoirí iarratas a dhéanamh ar an gcéad chónaitheacht John Broderick eile le haghaidh 2020 / 2021 29 Aib 2020 12:00:00 ACÉ ac5f097dc65c47a3913530b78335bf3e Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;">Tugtar cuireadh do scríbhneoirí iarratas a dhéanamh ar an gcéad chónaitheacht John Broderick eile le haghaidh 2020 / 2021 </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;">Tugtar cuireadh do scríbhneoirí iarratas a dhéanamh ar an gcéad chónaitheacht John Broderick eile le haghaidh 2020 / 2021 </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Bhronn John Broderick, nach maireann, airgead ar an gComhairle Ealaíon agus é i gceist go mbeadh sé; ‘...<em>ar mhaithe leis na healaíona i mBaile Átha Luain agus chun cabhrú leo agus iad a chur chun cinn’.</em></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> Foilsíodh 12 úrscéal dá chuid i Londain, an ceann is mó aithne <em>The Pilgrimage</em> (1961). Ba é <em>An Apology for Roses (1973)</em><span style="background: white;"> an ceann ba mhó díol leis, ar díoladh 30,000 cóip de an chéad tseachtain ar foilsíodh é i 1973. Tá Baile Átha Luain mar chúlra ag an dá úrscéal sin, agus ag <em>The Fugitives</em> agus <em>The Flood.</em></span></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Is i gcomhpháirt le Comhairle Contae na hIarmhí a bhíonn na cónaitheachtaí ann agus tá siad lonnaithe i mBaile Átha Luain. Dúirt an scríbhneoir cónaithe Martin Dyar a bhí ann go dtí seo, </span><span style="color: black;">“</span><em>Is bealach isteach é cónaitheacht John Broderick chuig contae álainn, agus i bpobal ealaíonta atá fíor-uaibhreach. Is ábhar iontach spreagúil é an spiorad reatha, John Broderick féin, agus is socrú iontach fáilteach é Leabharlann aoibhinn Aidan Heavey inar féidir é a fhiosrú. “</em></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;">Tabharfar tacaíocht i bhfoirm ama don scríbhneoir rathúil chun a shaothar féin a fhorbairt agus iarrfar air freisin feasacht níos mó maidir le saothair John Broderick a spreagadh, ealaín na scríbhneoireachta cruthaithí agus tuilleadh deiseanna a spreagadh ionas go bhféachfaidh daoine agus go n-oibreoidh siad le saothar scríbhneoirí. Tabharfar tús áit d’aon imní faoi shláinte phoiblí i láthair na huaire, dá bhrí sin beifear ag iarraidh freagairt shamhlaíoch ó scríbhneoirí. </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Beidh an chónaitheacht ar siúl thar thréimhse 10 seachtaine idir 2020 agus 2021 agus is fiú €15,000 é don scríbhneoir a n-éireoidh leis agus na costais go léir san áireamh. Tá tuilleadh sonraí anseo: </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/zcbz2ftndbo/external">https://www.westmeathcoco.ie/johnbroderickresidency</a></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tá an chónaitheacht á bainistiú ag Comhairle Contae na hIarmhí agus is é an spriocdháta i gcomhair iarratas Dé hAoine, 15 Bealtaine 2020 ag 5.00 pm. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:miriam.mulrennan@westmeathcoco.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">miriam.mulrennan@westmeathcoco.ie</span></a></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="color: black;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background: white; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> </span></p> Music Network – Ceannas a Ghlacadh ar do Ghairm Taibhithe 2020 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1d1ivmjomlf?lang=ga?rss=true Tá Music Network ag cur Ceannas a Ghlacadh ar do Ghairm Taibhithe 2020 i láthair, cúrsa saor in aisce ar líne don fhorbairt ghairmiúil le haghaidh ceoltóirí. Cuirfidh ceathrar saineolaithe móra sa tionscal an cúrsa ar fáil. 29 Aib 2020 12:00:00 ACÉ 79431d36ad4f031fb51a28951b512b7e Nuacht ón bPobal <p><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá Music Network ag cur Ceannas a Ghlacadh ar do Ghairm Taibhithe 2020 i láthair, cúrsa saor in aisce ar líne don fhorbairt ghairmiúil le haghaidh ceoltóirí. Cuirfidh ceathrar saineolaithe móra sa tionscal an cúrsa ar fáil. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Music Network ag cur Ceannas a Ghlacadh ar do Ghairm Taibhithe 2020 i láthair, cúrsa saor in aisce ar líne don fhorbairt ghairmiúil le haghaidh ceoltóirí. Cuirfidh ceathrar saineolaithe móra sa tionscal an cúrsa ar fáil. Tá sé mar aidhm ag an tsraith speisialta de sheisiúin oiliúna beo ar líne cabhrú le ceoltóirí as gach seánra na scileanna riachtanacha a fhorbairt chun freagra a thabhairt ar éilimh athraithe an tionscail cheoil. Beidh na cuir i láthair á sruthú beo ar Facebook, agus beidh siad ar siúl gach Máirt agus Déardaoin ag 3pm ón 28 Aibreán - 21 Bealtaine, á gcur ar fáil ag Nick Roth, Steve Lindsey, Frances Mitchell agus Laoise O’Brien.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tairgfidh an cúrsa comhairle ábhartha chun dáta sna réimsí a bhaineann le ceol a roinnt i dtimpeallacht dhigiteach, an tionscal foilsitheoireachta ceoil a fhiosrú, féin-bhainistiú d’ealaíontóirí agus ag ullmhú do thaifeadadh closfuaime.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuirfidh an <strong>ceoltóir agus an léiritheoir Nick Roth</strong> dhá sheisiún i láthair ina ngabhfaidh sé i ngleic leis an athstruchtúrú reatha atá á dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil ceol á chumadh agus á roinnt (28 & 30 Aibreán), agus cumhdóidh <strong>Steve Lindsey, ceoltóir agus foilsitheoir,</strong> réimsí riachtanacha d’fhoilsitheoireacht ceoil, lena n-áirítear sonraí maidir le húinéireacht cóipchirt, amhrán a roinnt, conarthaí agus úsáidí an cheoil (5 & 7 Bealtaine).</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Labhróidh an <strong>saineolaí nuálaíochta agus bainistíochta ealaíontóirí Frances Mitchell</strong>, faoin gcaoi ar féidir le ceoltóirí a ngairmeacha a bhainistiú, ag díriú ar scileanna cur i láthair pearsanta agus ar an leas is mó a bhaint as na huirlisí digiteacha atá ar fáil (12 & 14 Bealtaine) agus déanfaidh an <strong>ceoltóir agus an léiritheoir Laoise O’Brien</strong> cur i láthair ar an ábhar a bhaineann le taifeadadh a phleanáil agus ullmhú dó, ón gcoincheap go dtí an táirge deiridh (19 & 21 Bealtaine).</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Moltar don lucht féachana ceisteanna a chur suas do na saineolaithe tríd an bhfotha beo ar Leathanach Facebook Music Network, agus freagrófar iad sin i rith seisiún 15 nóiméad ag deireadh gach cur i láthair. Beidh na cuir i láthair taifeadta ar fáil freisin le hamharc orthu ina dhiaidh sin ar chainéal YouTube Music Network. Níl anseo ach ceann de roinnt bealaí ina dtacóidh Music Network le ceoltóirí sa tréimhse reatha.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá na sonraí ar fad anseo: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/62lu1k3xarf/external">https://www.musicnetwork.ie/whats-on/workshops</a></span><br /><span style="font-size: 12px;">nó <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/11gnijqc5d7/external">https://www.facebook.com/musicnetworkireland</a></span></p> Téann #TinyPlayChallenge de chuid Fishamble ar chamchuairt dhomhanda http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1238ogdygj5?lang=ga?rss=true Fishamble: Tá The New Play Company ag iarraidh ar dhaoine leanúint lena gcuid cruthaitheachta trí dhúshlán a thabhairt do dhaoine, ar fud na cruinne, chun Drámaí Beaga Bídeacha 600 focal a scríobh. 29 Aib 2020 12:00:00 ACÉ bf7b6fb2b8fe7d9039e51a117de92937 Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;">Fishamble: Tá The New Play Company ag iarraidh ar dhaoine leanúint lena gcuid cruthaitheachta trí dhúshlán a thabhairt do dhaoine, ar fud na cruinne, chun Drámaí Beaga Bídeacha 600 focal a scríobh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Tugann Fishamble cuireadh d’aon duine ar fud an domhain a nDráma Beag Bídeach a scríobh ina mbeidh 600 focal ag freagairt don leid Athrú.</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> </span></em></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">An gcuirfeá fáilte roimh an dúshlán chun do smaointe agus do mhothúcháin a fhiosrú trí dhrámaí? An bhfuil scéal drámatúil agat a bhfuil fonn ort é a oibriú amach duit féin, agus b’fhéidir é a roinnt le saoránaigh eile atá ar aon intinn leat ar fud na cruinne?</span></em></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> </span></em></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;">Fishamble: Tá The New Play Company ag iarraidh ar dhaoine leanúint lena gcuid cruthaitheachta trí dhúshlán a thabhairt do dhaoine, ar fud na cruinne, chun Drámaí Beaga Bídeacha 600 focal a scríobh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;">Tá Fishamble, in éineacht le neart dá cuid comhghleacaithe i bpobal ealaíne na hÉireann i gcoitinne, ag obair go crua chun an tsamhlaíocht a choinneáil beo, pobail a choimeád ag imeacht agus thar aon ní eile deis cumarsáide a thairiscint do dhaoine trí léiriú cruthaitheach. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Le ceithre seachtaine anuas, shocraigh Fishamble an dúshlán seo d’áitritheoirí na hÉireann agus d’Éireannaigh thar lear, agus gheobhaidh siad leid gach seachtain. Tá na céadta Drámaí Beaga Bídeacha curtha isteach go dtí seo, ag freagairt do na leideanna POBAL, AN DÚLRA, TRÁDÁIL, agus RIACHTANACH. D’fhoilsigh Fishamble rogha de na Drámaí Beaga Bídeacha ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/znc9t50lrcb/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">www.fishamble.com/tinyplaychallenge</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">, agus sheol duais de scripteanna drámaí Fishamble chuig na scríbhneoirí a roghnaíodh.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Tá an-áthas ar Fishamble a fhógairt go mbeidh an leagan deiridh de #TinyPlayChallenge ar oscailt do chách, is cuma cén aois iad, aon áit ar fud an domhain.</span> <span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">An uair seo tá Fishamble ag iarraidh ar dhaoine freagra a thabhairt ar an leid <strong>ATHRÚ</strong>.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;">Glacfar le píosaí go dtí Dé hAoine an 8 Bealtaine. Foilseoidh Fishamble rogha de na drámaí sin ar an suíomh gréasáin Dé hAoine an 15 Bealtaine. Roinnfidh Fishamble leideanna freisin ar Dhrámaí Beaga Bídeacha a scríobh ar a gcuid meáin shóisialta faoi cheann cúpla seachtain.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">‘Seo tréimhse aisteach dúinn go léir, agus tá Fishamble ag aimsiú bealaí eile chun leanúint ag obair le healaíontóirí agus leis an bpobal. Tá an Dúshlán maidir le Drámaí Beaga Bídeacha beartaithe chun daoine a spreagadh a gcruthaitheacht a úsáid chun eispéiris nua a mhúnlú, agus bhíomar thar a bheith sásta le cúrsaí go dtí seo. </span></em></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">‘Don dúshlán deiridh, táimid ag leathnú an chuiridh chun dráma a sheoladh chuig aon duine, is cuma cén tír as arb as dó, atá ina gcónaí in aon áit ar domhan. </span></em></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">‘Sa deireadh thiar creideann an compántas gurb é ról na drámaíochta deis a thabhairt do dhaoine machnamh géar a dhéanamh agus eispéireas an duine a roinnt. I ndeireadh na dála, táimid go léir ag obair as lámha a chéile na laethanta seo. Measaimid go gcaithfidh an domhan labhairt leis féin.’</span></em></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><em><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">- Jim Culleton, Stiúrthóir Ealaíne, Fishamble.</span></em></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig: </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/znc9t50lrcb/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">www.fishamble.com/tinyplaychallenge</span></a></span></p> Cúrsaí Scríbhneoireachta ar líne ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann http://nuachtlitir.artscouncil.ie/xtr7o2krg9d?lang=ga?rss=true Tá seirbhísí fós á gcur ar fáil do scríbhneoirí ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann ar líne. 12 Beal 2020 12:00:00 ACÉ 57ac4efe6f72ade1b6153ec70a668425 Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Tá seirbhísí fós á gcur ar fáil do scríbhneoirí ag <strong>Áras Scríbhneoirí na hÉireann</strong> ar líne.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Glac páirt i seomra ranga beo ar cheann de </span><a href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1tjuf8efixw/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #1155cc;">chianchúrsaí scríbhneoireachta</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> an Árais. Féadfaidh tú do scríbhneoireacht chruthaitheach a chothú sa bhaile anois, as aon áit ar fud na hÉireann nó thar lear, fad is a bhíonn scaradh sóisialta sábháilte ar siúl agat. Bíonn ranganna Áras Scríbhneoirí na hÉireann ar fad beo, rud a thugann deis labhartha duit le húdar iontaofa, mar aon le deis chun do phobal liteartha fíorúil féin a fhorbairt le comhghleacaithe ranga ar aon intinn leat.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Caith súil ar na cúrsaí ar fad atá ar fáil anseo: </span><a href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1tjuf8efixw/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #1155cc;">https://irishwriterscentre.ie/collections/all-courses</span></a></span></p> Seoladh Aonach Úrscéalta 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1pdlk1b9xry?lang=ga?rss=true Ba cheart go mbeadh a bpinn réidh ag scríbhneoirí uaillmhianacha agus Aonach Úrscéalta Áras Scríbhneoirí na hÉireann ar ais le haghaidh bliain eile. 12 Beal 2020 12:00:00 ACÉ 5b949af0d2822ae70c304324fdc4764b Nuacht ón bPobal <p><span style="font-size: 12px; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Ba cheart go mbeadh a bpinn réidh ag scríbhneoirí uaillmhianacha agus Aonach Úrscéalta Áras Scríbhneoirí na hÉireann ar ais le haghaidh bliain eile. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;">Rinne The Irish Times cur síos ar an <strong>Aonach Úrscéalta</strong> mar 'Dragon's Den na scríbhneoirí’; is tionscnamh de chuid <strong>Áras Scríbhneoirí na hÉireann </strong>é a bhfuil sé mar aidhm aige scríbhneoirí atá ag teacht chun cinn a chur in aithne do na foilsitheoirí agus na gníomhairí liteartha is fearr, ag tabhairt deis d’úrscéalaithe an streachailt a bhíonn ag scríbhneoirí nua a sheachaint, a smaointe a chur in iúl agus a n-achoimrí agus a gcaibidlí samplacha a chur faoi bhráid na bhfoilsitheoirí agus na ngníomhairí sin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tá tuilleadh eolais faoi phíosaí a chur isteach le fáil anseo: </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/2ebx1zh484b/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #1155cc;">https://irishwriterscentre.ie/collections/novel-fair</span><span style="color: windowtext;">.</span></a></span></p> CSTV – Scoileanna Ildánacha ag tacú le Cruthaitheacht Leanaí agus Daoine Óga ar fud na hÉireann http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1bjluk3cawb?lang=ga?rss=true Seolfaidh an Chomhairle Ealaíon sraith nua eispéireas foghlama ildánaí i mí na Bealtaine. 12 Beal 2020 12:00:00 ACÉ 19446fa4f440d473bb8342570a6b30c6 Scoileanna Ildánacha <p><span style="font-size: 12px; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Seolfaidh an Chomhairle Ealaíon sraith nua eispéireas foghlama ildánaí i mí na Bealtaine. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Seolfaidh an Chomhairle Ealaíon sraith nua eispéireas foghlama ildánaí i mí na Bealtaine. Trí CSTV feicfear an bailiúchán ildánach de shaothar nua ó leanaí agus daoine óga, is cuma cén aois iad, le bheith ag gabháil dó sa bhaile.  Coinnigh súil ar <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1hjhdnrphum/external">http://www.artscouncil.ie/ga/scoileanna-ildánacha/</a> i gcomhair nuashonruithe agus píosaí a chraolfar gach seachtain.</span></p>