Nuachtlitir - Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ en-us 09 MFómh 2021 10:10:43 ACÉ 09 MFómh 2021 10:10:43 ACÉ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte go hEagrán mhí Meán Fómhair dár Nuachtlitir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1g080us5r00?lang=ga?rss=true Is minic a bhaineann mí Mheán Fómhair le hathnuachan do go leor daoine, mí ina gcuirtear tús le go leor rudaí nua i ndiaidh tréimhse faoisimh agus sosa. Nuair a chuirtear an saol atá againn i láthair na huaire san áireamh, b’iontach an fógra a chuir an rialtas amach an tseachtain seo caite faoin athoscailt, agus tá a fhios againn anois go mbeimid in ann tosú ar ais arís ar na gníomhaíochtaí a rinneamar roimh an sos mór fada seo nach bhfacthas riamh roimhe seo. Cuirimid fáilte is fiche roimh chinneadh an rialtais maidir le srianta a laghdú agus a bhaint go hiomlán agus is ócáid shuairc dhóchasach é an filleadh ar ais ar an ngnáthghníomhaíocht do leanaí agus do dhaoine óga. Ar ndóigh, is iomaí dúshlán a bhaineann leis na bearta seo a bhaint. Agus muid faoi stiúir ár gcomhairleoirí sláinte poiblí, leanfaimid orainn lenár gcuid oibre le Fáilte Éireann agus Fóram Amharclannaíochta agus eagraíochtaí eile chun cabhrú linn go léir ár mbealach chun na hathoscailte iomláine a dhéanamh go sábháilte. Cuirtear brú ar leith ar fhoireann oifig na dticéad, ar an bhfoireann mhargaíochta agus ar an bhfoireann léiriúcháin de réir mar a cheadaítear níos mó daoine isteach. Is mór an méid atá le meas agus is iomaí dearcadh atá le cloisteáil agus le tuiscint. Tá súil againn go mbeifear in ann an brú seo a thiocfaidh chun cinn a bhainistiú leis an tacaíocht a thabharfaimid, agus gur cúis fuinnimh agus tacaíochta a bheidh sa teacht le chéile le bhur lucht féachana agus le bhur gcomhghleacaithe. Sna míonna amach romhainn, beimid ag caitheamh uainn roinnt den stór focal a tháinig ar ár gcuid eolais le bliain go leith anuas. Ach rud amháin nach gcaillfear is ea an chomhbhá agus an cineáltas a bhí ina gcuid thábhachtach dár saol le píosa anois. Tá sé léirithe ag pobal na n-ealaíon níos mó ná riamh go bhfuil ról tábhachtach aige i sochaí na hÉireann agus beidh an teachtaireacht sin lárnach inár gcuid plé ar fad agus muid ag druidim le buiséad na bliana seo. Sna laethanta amach romhainn, feicfear go leor daoine i mbun a gcuid pleananna a ullmhú d’Oíche Chultúir. Táimid buíoch de go leor leor ealaíontóirí agus eagraíochtaí as a gcur chuige samhlaíoch agus iad ag ullmhú a gcuid clár. Go gcoinní gach duine sábháilte agus gura socair an tréimhse oiriúnaithe daoibh go léir agus táimid ag súil go mór le sibh a fheiceáil arís go luath i ngailearaí nó i bhforhalla nó ag imeacht Oíche Chultúir. Maureen Kennelly Stiúrthóir 09 MFómh 2021 12:00:00 ACÉ 582cbdf85004030747bd7fec326b29a8 Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Is minic a bhaineann mí Mheán Fómhair le hathnuachan do go leor daoine, mí ina gcuirtear tús le go leor rudaí nua i ndiaidh tréimhse faoisimh agus sosa.  Nuair a chuirtear an saol atá againn i láthair na huaire san áireamh, b’iontach an fógra a chuir an rialtas amach an tseachtain seo caite faoin athoscailt, agus tá a fhios againn anois go mbeimid in ann tosú ar ais arís ar na gníomhaíochtaí a rinneamar roimh an sos mór fada seo nach bhfacthas riamh roimhe seo.  Cuirimid fáilte is fiche roimh chinneadh an rialtais maidir le srianta a laghdú agus a bhaint go hiomlán agus is ócáid shuairc dhóchasach é an filleadh ar ais ar an ngnáthghníomhaíocht do leanaí agus do dhaoine óga.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Ar ndóigh, is iomaí dúshlán a bhaineann leis na bearta seo a bhaint. Agus muid faoi stiúir ár gcomhairleoirí sláinte poiblí, leanfaimid orainn lenár gcuid oibre le Fáilte Éireann agus Fóram Amharclannaíochta agus eagraíochtaí eile chun cabhrú linn go léir ár mbealach chun na hathoscailte iomláine a dhéanamh go sábháilte.    Cuirtear brú ar leith ar fhoireann oifig na dticéad, ar an bhfoireann mhargaíochta agus ar an bhfoireann léiriúcháin de réir mar a cheadaítear níos mó daoine isteach.  Is mór an méid atá le meas agus is iomaí dearcadh atá le cloisteáil agus le tuiscint.  Tá súil againn go mbeifear in ann an brú seo a thiocfaidh chun cinn a bhainistiú leis an tacaíocht a thabharfaimid, agus gur cúis fuinnimh agus tacaíochta a bheidh sa teacht le chéile le bhur lucht féachana agus le bhur gcomhghleacaithe.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Sna míonna amach romhainn, beimid ag caitheamh uainn roinnt den stór focal a tháinig ar ár gcuid eolais le bliain go leith anuas.  Ach rud amháin nach gcaillfear is ea an chomhbhá agus an cineáltas a bhí ina gcuid thábhachtach dár saol le píosa anois.  Tá sé léirithe ag pobal na n-ealaíon níos mó ná riamh go bhfuil ról tábhachtach aige i sochaí na hÉireann agus beidh an teachtaireacht sin lárnach inár gcuid plé ar fad agus muid ag druidim le buiséad na bliana seo. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Sna laethanta amach romhainn, feicfear go leor daoine i mbun a gcuid pleananna a ullmhú d’Oíche Chultúir.   Táimid buíoch de go leor leor ealaíontóirí agus eagraíochtaí as a gcur chuige samhlaíoch agus iad ag ullmhú a gcuid clár.   Go gcoinní gach duine sábháilte agus gura socair an tréimhse oiriúnaithe daoibh go léir agus táimid ag súil go mór le sibh a fheiceáil arís go luath i ngailearaí nó i bhforhalla nó ag imeacht Oíche Chultúir.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"><img src="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/v2files/shard1/3441/df/40f4aea80889c91a62828f.jpg" style="margin: 0px;" width="168" height="57" hspace="0" vspace="0" alt="" /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Maureen Kennelly</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Stiúrthóir</span></p> Oíche Chultúir 2021 - Dé hAoine 17 Meán Fómhair http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1ezs21oxcbh?lang=ga?rss=true Agus Oíche Chultúir 2021 ag teannadh linn, tugtar cuireadh do gach duine, i ngach áit, gach rud a bhaineann lenár gcultúr sa lá atá inniu ann a aimsiú agus a cheiliúradh, ar oíche lúcháireach amháin. Beidh clár iontach imeachtaí ar siúl fud fad na hÉireann agus beidh siad ar siúl i bpearsa, ar líne agus ar RTÉ. 09 MFómh 2021 12:00:00 ACÉ 0084bc056f3b43eeae51a24f3eeb7430 Nuacht na míosa seo <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Agus Oíche Chultúir 2021 ag teannadh linn, tugtar cuireadh do gach duine, i ngach áit, gach rud a bhaineann lenár gcultúr sa lá atá inniu ann a aimsiú agus a cheiliúradh, ar oíche lúcháireach amháin. Beidh clár iontach imeachtaí ar siúl fud fad na hÉireann agus beidh siad ar siúl i bpearsa, ar líne agus ar RTÉ.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Agus Oíche Chultúir 2021 ag teannadh linn, tugtar cuireadh do gach duine, i ngach áit, gach rud a bhaineann lenár gcultúr sa lá atá inniu ann a aimsiú agus a cheiliúradh, ar oíche lúcháireach amháin. Beidh clár iontach imeachtaí ar siúl fud fad na hÉireann agus beidh siad ar siúl i bpearsa, ar líne agus ar RTÉ.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Le linn don raon an-leathan de thionscadail a bheith ar siúl ó cheann ceann na tíre a bhfuil fáil orthu ó bhaile, leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ar aghaidh ag cur saothar ar taispeántas a cuireadh lena <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1x8kd82kmn0/external">mBailiúchán Fairsing Amharc-Ealaíne</a>. Tá imeacht Tarraing le Duine againn freisin le haghaidh páistí le Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn agus le Tarsila Krüse mar mhaisitheoir agus beidh fáil ar an imeacht ó mhaidin Oíche Chultúir agus don deireadh seachtaine.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">#CultureNight #OícheChultúir #ComeTogetherAgain</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><u> </u></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Oíche Chultúir arna chur i láthair ag an gComhairle Ealaíon, is ócáid náisiúnta é Oíche Chultúir ina gceiliúrtar gach dá gcuimsíonn saibhreas agus éagsúlacht an chultúir in Éirinn an lae inniu; ina nasctar daoine le himeachtaí cultúrtha go háitiúil agus go náisiúnta agus tá sé d’aidhm aige cosáin i dtreo rannpháirtíocht leanúnach a oscailt. Ar son Oíche Chultúir tá an-áthas ar an gComhairle Ealaíon an méid seo a leanas a chur i láthair:</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Tarraingt le duine le Laureate na nÓg (Imeacht dátheangach Gaeilge/Béarla le fotheidil)</strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is iad an Chomhairle Ealaíon agus Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn i gcomhpháirtíocht le Leabhair Pháistí Éireann a chuireann imeacht Tarraing le Duine an-speisialta le haghaidh Oíche Chultúir, Dé hAoine 17 Meán Fómhair.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Agus í ag léamh óna scéal Boscadán, le hÁine beidh an maisitheoir Tarsila Krüse. Agus Tarsila ag tarraingt de réir mar a théann an scéal ar aghaidh, is féidir leis na páistí éisteacht leis an scéal agus a róbat féin a dhearadh. Is úrscéal do pháistí i nGaeilge é Boscadán faoi Aoife a thógann róbat cairtchláir. Bíonn sé ina chraic iontach nuair a thosaíonn an róbat ag imeacht thart mar a bheadh coinsias dá chuid féin aige! Is féidir an físeán a úsáid sa seomra ranga ar Oíche Chultúir agus sa bhaile, agus beidh sé ar fáil ar feadh 72 uair ó mhaidin Dé hAoine 17 Meán Fómhair (Oíche Chultúir). Tá sonraí ar fad le fáil ar <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/xhx43m5m0t1/external" target="_blank" rel="noopener">www.culturenight.ie</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Feiliúnach do pháistí bunscoile.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Taispeáint Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon </strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ar Oíche Chultúir 2021 leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ar aghaidh ag cur saothar ar taispeántas a cuireadh lena Bailiúchán Fairsing Amharc-Ealaíne. Bunaíodh Bailiúchán na Comhairle Ealaíon in 1962 agus tá os cionn 1,230 saothar ealaíne nua-aimseartha agus comhaimseartha sa bhailiúchán céanna.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Taispeánann na saothair ar taispeántas ón mBailiúchán tiomantas na Comhairle Ealaíon chun saothair uaillmhianacha den scoth a cheannach a thaispeánann an caighdeán iontach de chleachtas na n-amharcealaíon Éireannach comhaimseartha a bhfuil dlúthbhaint acu le hÉirinn agus a dhéanann ionadaíocht thar ceann na hÉireann inniu.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ó tharla nach mbeifear in ann cuireadh a thabhairt do lucht féachana chun na saothair a roinnt i bpearsa ag foirgnimh na Comhairle Ealaíon i mBaile Átha Cliath mar a thabharfaimis go hiondúil, ina áit sin, thugamar cuireadh do chuid de na healaíontóirí a fuair an Bailiúchán le déanaí léargas a thabhairt ar a saothair agus ar a gcleachtas.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cé go bhfuil an Chomhairle Ealaíon í féin dúnta do chuairteoirí faoi láthair, is féidir saothair ón mBailiúchán a fheiceáil ar fud na tíre mar chuid de thaispeántais agus ar taispeántas go fadtéarmach i bhfoirgnimh phoiblí ar nós ospidéal, ollscoileanna agus scoileanna.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is féidir sonraí na dtaispeántas lena n-áirítear obair ón gComhairle Ealaíon atá oscailte don phobal faoi láthair a fháil thíos agus breathnaigh ar ár <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1x8kd82kmn0/external">suíomh gréasáin</a> le tuilleadh eolais a fháil faoi Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon agus le breathnú ar na saothair ar líne.</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1v0q8mqsbie/external"><span style="background: white;">The Narrow Gate of the Here-and-Now IMMA: 30 Years of the Global Contemporary</span></a><span style="color: black; background: white;">, Áras Nua-Ealaíne na hÉireann - go dtí Iúil 2022.</span></span></li> <li style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1g2mqj6p059/external">Dealbhóirí ag obair</a><span style="color: #0563c1; text-decoration: underline;"><strong> </strong></span><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; background: white; font-weight: normal;">- </span></strong><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1mvmh6g9uju/external"><span style="color: black; background: white;">Gailearaí & Stiúideo F.E.McWilliam</span></a><span style="color: black;">, Droichead na Banna.<strong> </strong></span><span style="color: black; background: white;">- go dtí 25 Meán Fómhair 2021</span></span></li> </ul> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Má tá sé de rún agat dul amach le haghaidh Oíche Chultúir, tabhair cuairt ar <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/t65t7kb68h5/external">www.culturenight.ie</a> áit a bhfuil tú in ann do thriail a phleanáil nó suí siar sa bhaile le breathnú ar chraolacháin éagsúla ar líne agus teilifíse.</span></p> Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1uailldyrj7?lang=ga?rss=true Cuireadh tús le In the Open / Faoin Spéir an mhí seo caite chomh maith le cláir iontacha timpeall na tíre. Tá an clár le leathnú tuilleadh an mhí seo ach deis a thabhairt do luchtanna féachana páirt dhíreach a ghlacadh. 09 MFómh 2021 12:00:00 ACÉ 239d991fbec4d8918239e74c1567cb37 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuireadh tús le In the Open / Faoin Spéir an mhí seo caite chomh maith le cláir iontacha timpeall na tíre. Tá an clár le leathnú tuilleadh an mhí seo ach deis a thabhairt do luchtanna féachana páirt dhíreach a ghlacadh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuireadh tús le In the Open / Faoin Spéir an mhí seo caite chomh maith le cláir iontacha timpeall na tíre. Tá an clár le leathnú tuilleadh an mhí seo ach deis a thabhairt do luchtanna féachana páirt dhíreach a ghlacadh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Níos deireanaí i mbliana beidh dhá pháirc i Ráth Fearnáin mar shuíomhanna le haghaidh mórthaibhsiú taibhealaíon i stíl carnabhail le Smashing Times International Centre le haghaidh na n-ealaíon agus an chomhionannais. Is é eochairchuid den tionscadal, go dtabharfaí páirt don phobal áitiúil trí ghairmeacha oscailte ar scéalta agus ar dhánta bunaithe ar an téama ‘daoine a spreagann muid nó a chuaigh i bhfeidhm orainn ar bhealach éigin’. Cuir isteach do scéal nó do dhán <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1r3eail482v/external">anseo</a>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá sraith imeachtaí iontacha ar fáil ag The Dock i gCora Droma Rúisc agus is féidir áit a chur in áirithe iontu anois don mhí seo agus beidh Whistleblast ag taibhiú roinnt ceolchoirmeacha teaghlaigh i bpáirceanna Bhaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair agus i mí Dheireadh Fómhair.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Gairmeacha Oscailte </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Mar chuid de In the Open / Faoin Spéir beidh dhá pháirc i Ráth Fearnáin - Páirc Chaisleán Ráth Fearnáin agus Páirc Naomh Éanna - mar shuíomhanna le haghaidh mórthaibhsiú taibhealaíon i stíl carnabhail le Smashing Times International Centre le haghaidh na n-ealaíon agus an chomhionannais ó Dheireadh Fómhair 2021 go hAibreán 2022.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh seónna suíomhoiriúnaithe ann amuigh faoin aer de leithéidí amharclannaíochta, scannánaíochta, tob-shuiteán liteartha agus comhráite cruthaitheacha, ag cur comhionannas chun cinn chomh maith le comhbhá, agus cearta daonna sna blianta dúshlánacha seo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é eochairchuid den tionscadal, go dtabharfaí páirt don phobal áitiúil trí ghairmeacha oscailte ar scéalta agus ar dhánta bunaithe ar an téama ‘daoine a spreagann muid nó a chuaigh i bhfeidhm orainn ar bhealach éigin’. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá na gairmeacha oscailte ag iarradh ar bhaill an phobail insint dúinn cé a spreag thú, duine a spreag thú nó a chuaigh i bhfeidhm ort san am a caitheadh nó duine a bhíonn do do spreagadh nó ag dul i bhfeidhm ort sa lá inniu, agus duine a chuir comhionannas chun cinn chomh maith le comhbhá agus cearta i do shaol agus i saolta daoine eile.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Léireofar 100 scéal agus dán i ‘leabhar digiteach’ ar líne trí Smashing Times International Centre le haghaidh ghailearaí na n-ealaíon agus an chomhionannais agus ardán digiteach na n-ealaíon, a cuireadh ar bun chun na healaíona le haghaidh an chomhionannais a chur chun cinn chomh maith le cearta daonna agus éagsúlacht agus is í an Chomhairle Ealaíon a thug tacaíocht dó. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Léigh tuilleadh <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ujmfprhv14j/external">anseo.</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Conas iarratas a chur isteach:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuir iarratas isteach ag baint úsáide as an <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1r3eail482v/external">bhfoirm ar líne. </a> Tá sé saor in aisce iarratas a chur isteach. Is é an spriocdháta d’iarratais Dé hAoine 10 Meán Fómhair 2021, 5pm.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Céard a bheidh ar bun i gCora Droma Rúisc?</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>In The Dock </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Litríocht:</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Litreacha John McGahern</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Á gcur i láthair ag Frank Shovlin agus á bplé ag Orlagh Kelly</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">10 Meán Fómhair 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1clk7kzpb9q/external">https://www.thedock.ie/whats-on/the-letters-of-john-mcgahern</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Scannán:</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Kusama: Infinity</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">15 Meán Fómhair 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/vxlr6vuq675/external">https://www.thedock.ie/whats-on/kusama-infinity</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Faces Places</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">22 Meán Fómhair 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/3841za8qo4w/external">https://www.thedock.ie/whats-on/faces-places</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Laurie Anderson - Heart of a Dog</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">29 Meán Fómhair 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/hx9w0qije7s/external">https://www.thedock.ie/whats-on/laurie-anderson-heart-of-a-dog</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Céard a bheidh ar bun i bPáirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath?</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">WhistleBlast Proms sa Pháirc 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ionaid tionóil i bPáirceanna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cearnóg Mhuirfean                     Dé Domhnaigh 5 Meán Fómhair 2pm agus 3pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Páirc Phádraig                                Dé Domhnaigh 12 Meán Fómhair 2pm agus 3pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Páirc Hoirbeaird                            Dé hAoine 1 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Páirc Naomh Áine                         Dé Domhnaigh 3 Deireadh Fómhair 2pm agus 3pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Páirc Chrois Araild                                       Dé hAoine 8 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Páirc na Seansaireachta                Dé Domhnaigh 10 Deireadh Fómhair 2pm agus 3pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Páirc San Audoen                          Dé Céadaoin 27 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Abhantrach Bhaile Coimín          Dé hAoine 29 Deireadh Fómhair 3pm agus 4pm</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/17jlwtyvhhq/external">https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/</a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">Lean #InTheOpenFaoinSpeir ar na meáin shóisialta chun an scéal is déanaí a fháil. </span></p> RAISE http://nuachtlitir.artscouncil.ie/5jwfh7cxl6e?lang=ga?rss=true Tá eagrán samhraidh na nuachtlitreach RAISE ar fáil anois ar an nasc seo chuig suíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon. 09 MFómh 2021 12:00:00 ACÉ 8e4accf5f4dd9b12f8a82dd189bed873 Nuacht na míosa seo <p><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá eagrán samhraidh na nuachtlitreach RAISE ar fáil anois ar an nasc seo chuig suíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon. </span> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá eagrán samhraidh na nuachtlitreach RAISE ar fáil anois ar an nasc seo chuig suíomh <a href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1q5uypactbk/external">gréasáin na Comhairle Ealaíon.</a> Táimid an-tógtha le rannpháirtíocht tiomanta na 30 eagraíocht a ghlac páirt ann ar fud ár n-Acadamh agus ár gclár Accelerate agus Advance. In ainneoin na ndúshlán, tiomsaíodh €600,000 sa chéad ráithe ó 1 Aibreán - 30 Meitheamh. I dteannta leis sin, chuir RAISE 18 imeacht ar líne ar fáil lena n-áirítear; sé Phríomhcheardlann, dhá Roinnt Faisnéise, dhá chomhthionól, trí sheisiún digiteach RAISE, Fóram amháin do Chathaoirligh, Fóram amháin do Stiúrthóirí, Ceardlann Maoinithe RAISE amháin, dhá imeacht Timpeallachta, Sóisialta agus Rialachais; b’imeachtaí Inbhuanaitheachta, Éagsúlachta agus Cuimsiú a bhí sna himeachtaí sin agus ár siompóisiam tionscnaimh, cor cinniúna, ar éirigh go hiontach leis! Tá an-tóir go deo ar mhórleathnú ar chlár RAISE + agus ghlac 24 eagraíocht breise páirt ann dá réir. Tá súil againn go dtaitníonn leat nuacht agus scéalta rathúla RAISE a bheith ar eolas agat.</span></p> Aighneacht Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/8zr850p55jr?lang=ga?rss=true Tá sraith clinicí maoinithe ina ndírítear ar ealaíontóirí aonair á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta. Óstálfaidh Rachel West agus Bea Kelleher deiseanna maoinithe agus pléifimid leis na deiseanna maoinithe céanna atá le teacht mar aon le treoir ar an leagan amach atá ar mhaoiniú foriomlán na Comhairle Ealaíon agus cén chaoi le hiarratas chur isteach. Beidh an chéad chlinic eile ar siúl ar 23 Meán Fómhair ag 11.00am agus beidh sé ar siúl ar Zoom. 09 MFómh 2021 12:00:00 ACÉ a7d698d92ddb35bcc44520d8a04183d5 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá sraith clinicí maoinithe ina ndírítear ar ealaíontóirí aonair á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta. Óstálfaidh Rachel West agus Bea Kelleher deiseanna maoinithe agus pléifimid leis na deiseanna maoinithe céanna atá le teacht mar aon le treoir ar an leagan amach atá ar mhaoiniú foriomlán na Comhairle Ealaíon agus cén chaoi le hiarratas chur isteach. Beidh an chéad chlinic eile ar siúl ar 23 Meán Fómhair ag 11.00am agus beidh sé ar siúl ar Zoom.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá sraith clinicí maoinithe ina ndírítear ar ealaíontóirí aonair á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta. Óstálfaidh Rachel West agus Bea Kelleher deiseanna maoinithe agus pléifimid leis na deiseanna maoinithe céanna atá le teacht mar aon le treoir ar an leagan amach atá ar mhaoiniú foriomlán na Comhairle Ealaíon agus cén chaoi le hiarratas chur isteach. Beidh an chéad chlinic eile ar siúl ar 23 Meán Fómhair ag 11.00am agus beidh sé ar siúl ar Zoom.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Má tá suim agat páirt a ghlacadh, RSVP le d’ainm agus do sheoladh ríomhphoist chuig Hannah Gordis <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:hannah.gordis@artscouncil.ie">hannah.gordis@artscouncil.ie</a></span></p> Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/d0snuwmjnah?lang=ga?rss=true Is é cuspóir Authored Works an tsaoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha le húdar a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Ní mór go mbeadh na scannáin faoi threoir ealaíontóra. Tacófar le scannán amháin in 2021. 09 MFómh 2021 12:00:00 ACÉ d80f32828cd4839b2bac4dade3b574e7 Deontais agus Dámhachtainí <p><span style="font-size: 12px; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background: white;">Is é cuspóir Authored Works an tsaoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha le húdar a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Ní mór go mbeadh na scannáin faoi threoir ealaíontóra.  </span><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tacófar le scannán amháin in 2021.</span> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;">Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021</span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #333333; background: white;">Is é cuspóir Authored Works an tsaoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha le húdar a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Ní mór go mbeadh na scannáin faoi threoir ealaíontóra.  </span>Tacófar le scannán amháin in 2021. Cuirfear ciste iomlán €200,000 ar fáil don iarratasóir rathúil (ar a n-áireofar buiséad léirithe €185,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise €15,000). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear an scannán a chríochnú lena thaispeáint den chéad uair ag Institiúid Scannán na hÉireann, ár gcomhpháirtí taispeántais, ar dháta a aontófar in 2023.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #212121; background: white;">Caithfear iarratais ar an Dámhachtain Authored Works a dhéanamh go díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh <strong>17:30 Déardaoin, 30 Deireadh Fómhair 2021.</strong> </span><span style="color: black;">Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar líne ar an 31 Lúnasa 2021. </span><span style="color: #212121; background: white;">Tá na treoirlínte agus sonraí faoin bpróiseas iarratais ar fáil sa rannán </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ubq1ybqn3mf/external"><span style="background: white;">maoiniú atá ar fáil</span></a><span style="color: #212121; background: white;"> ar ár suíomh gréasáin.  </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #212121; background: white;">Tabhair faoi deara:</span></strong><span style="color: #212121; background: white;">  Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1m985s9ibct/external"><span style="background: white;">shuíomh gréasáin seirbhísí ar líne</span></a><span style="color: #212121; background: white;"> na Comhairle Ealaíon. Moltar d’iarratasóirí nua cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú sula ndéanfaidh siad iarratas. </span></span></p> Glao le haghaidh Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PEN) sna hEarnálacha Cruthaitheacha agus Cultúrtha agus sna Tionscail http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1pwneg9pazl?lang=ga?rss=true Seolfaidh an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) pobal eolais agus nuálaíochta ag díriú ar earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha agus ar thionscail. 09 MFómh 2021 12:00:00 ACÉ 363b398aa14f518b52e1400a6069c1f9 na hEalaíona Idirnáisiúnta <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Seolfaidh an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) pobal eolais agus nuálaíochta ag díriú ar earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha agus ar thionscail. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 12pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black; background: white;">Trí eagraíochtaí cultúrtha agus cruthaitheacha ó ghnólachtaí a thabhairt le chéile, ard-oideachas agus taighde in éiceachóras nuálaíochta uile-Eorpacha, is é an cuspóir go ndéanfaidh EIT PEN réitithe nuálacha a thabharfaidh cúnamh do na hearnálacha sin agus go n-éireoidh siad níos láidre agus níos acmhainní. Is féidir le haon duine</span> a bhfuil suim acu baint a bheith acu leis an tionscadal seo tuilleadh eolais a fháil ar a suíomh gréasáin <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1omnkrise62/external"><span style="color: #0563c1;">anseo</span><span style="color: #0563c1;">.</span></a></span></p> Tá Music Network le Bainisteoir Cumarsáide a cheapadh http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1j120x3f1ms?lang=ga?rss=true Tá Music Network ar thóir Bainisteora Cumarsáide chun Straitéis Cumarsáide Music Network a fhorbairt, agus príomhról a bheith acu i bhforbairt agus i seachadadh ár bPolasaí Straitéisigh agus inár Straitéis Éagsúlaithe Ioncaim. Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: https://bit.ly/MNCommsMngr [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/a26mq0zcy3e/external ]. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas an 24 Meán Fómhair ag 4.00 pm. 09 MFómh 2021 12:00:00 ACÉ b5e07e97e500a31e4f0a2b118dde7c5e Nuacht ón bPobal <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Music Network ar thóir Bainisteora Cumarsáide chun Straitéis Cumarsáide Music Network a fhorbairt, agus príomhról a bheith acu i bhforbairt agus i seachadadh ár bPolasaí Straitéisigh agus inár Straitéis Éagsúlaithe Ioncaim. Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/a26mq0zcy3e/external">https://bit.ly/MNCommsMngr</a>. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas an 24 Meán Fómhair ag 4.00 pm.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Music Network ar thóir Bainisteora Cumarsáide faoi láthair chun Straitéis Cumarsáide Music Network a fhorbairt agus príomhról a bheith acu i bhforbairt agus i seachadadh ár bPolasaí Straitéisigh agus inár Straitéis Éagsúlaithe Ioncaim.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ag obair mar chuid d’fhoireann bheag, dhlúth, teastaíonn duine gairmiúil atá cáilithe agus a bhfuil taithí inchreidte faighte acu ar Chumarsáid agus a léirigh go bhfuil dúil acu cromadh ar a chuid oibre. Beidh an-dúil ag an iarrthóir a n-éireoidh leis i gceol traidisiúnta na hÉireann, snagcheol agus/nó i gceol clasaiceach (agus sna healaíona agus i gcultúr trí chéile), chomh maith leis sin, beidh sé tiomanta rochtain ar cheol beo a chur ar fáil don phobal agus tacaíocht a thabhairt do cheoltóirí le go mbeidh siad in ann dul chun cinn a dhéanamh maidir le taibhiú agus le cruthú ceoil.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/a26mq0zcy3e/external">https://bit.ly/MNCommsMngr</a></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>An Próiseas Iarratais</strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Iarrtar ar iarrthóirí a bhfuil suim acu sa phost seo cur isteach air tríd an dá mhír seo a leanas a chur ar fáil de réir na dtreoirlínte san aguisín a théann leis an eolas seo:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ol style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">CV ina léirítear do thaithí atá ábhartha don phost seo.</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Litir ábhartha chumhdaigh.</span></li> </ol> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Seol d’iarratas faoi rún ar ríomhphost, agus cuir ‘Communications Manager role application’ sa cheanntásc ábhair chuig <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:recruitment@musicnetwork.ie">recruitment@musicnetwork.ie</a></span></p> Tá Music Network le Riarthóir Oibríochtaí a cheapadh http://nuachtlitir.artscouncil.ie/iq3waey5m3g?lang=ga?rss=true Tá Music Network ar thóir Riarthóir Oibríochtaí lánaimseartha chun tacú le pleanáil éifeachtach agus le seachadadh Cláir Music Network, chun cuidiú leis an eagarthóireacht chun tús a chur le caidrimh dhearfacha agus iad a fhorbairt agus a bhuanú le raon páirtithe leasmhara, agus chun feidhmiú réidh ár n-oifigí a chinntiú. Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: https://bit.ly/MNOpsAdmin [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/pq4sffbxhaj/external ]. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas an 24 Meán Fómhair ag 12 meán lae. 09 MFómh 2021 12:00:00 ACÉ 870218704048acea3a1824230cdf9799 Nuacht ón bPobal <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Music Network ar thóir Riarthóir Oibríochtaí lánaimseartha chun tacú le pleanáil éifeachtach agus le seachadadh Cláir Music Network, chun cuidiú leis an eagarthóireacht chun tús a chur le caidrimh dhearfacha agus iad a fhorbairt agus a bhuanú le raon páirtithe leasmhara, agus chun feidhmiú réidh ár n-oifigí a chinntiú. Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/pq4sffbxhaj/external">https://bit.ly/MNOpsAdmin</a>. Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas an 24 Meán Fómhair ag 12 meán lae.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Music Network ar thóir Riarthóir Oibríochtaí lánaimseartha faoi láthair chun tacú le pleanáil éifeachtach agus le seachadadh Cláir Music Network, chun cuidiú leis an eagarthóireacht chun tús a chur le caidrimh dhearfacha oibre agus iad a fhorbairt agus a bhuanú le raon páirtithe leasmhara, agus chun feidhmiú réidh ár n-oifigí a chinntiú.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ag obair mar chuid d’fhoireann bheag, dhlúth, táimid ar thóir duine gairmiúil atá an-spleodrach, acmhainneach a bhfuil taithí acu ar bheith ag obair san earnáil ealaíon agus chultúrtha, agus ar an taobh oibríochtúil d’imeachtaí ceoil beo ach go háirithe. Beidh an-dúil ag an iarrthóir a n-éireoidh leis i gceol traidisiúnta na hÉireann, i snagcheol agus/nó i gceol clasaiceach (agus sna healaíona agus i gcultúr trí chéile), chomh maith leis sin, beidh sé tiomanta léirithe ceoil beo ardchaighdeáin a chur i láthair sna seánraí seo.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/pq4sffbxhaj/external">https://bit.ly/MNOpsAdmin</a>.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>An Próiseas Iarratais</strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Iarrtar ar iarrthóirí a bhfuil suim acu sa phost seo cur isteach air tríd an dá mhír seo a leanas a chur ar fáil de réir na dtreoirlínte san aguisín a théann leis an eolas seo:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <ol style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">CV ina léirítear do thaithí atá ábhartha don phost seo</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Litir ábhartha chumhdaigh.</span></li> </ol> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Seol d’iarratas faoi rún ar ríomhphost, agus cuir ‘Operations Administrator role application’ sa cheanntásc ábhair chuig <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:recruitment@musicnetwork.ie">recruitment@musicnetwork.ie</a></span></p>