<< Clúdach
English Version

Ailt
Clár Comhpháirtíocht Music Generation/na Comhairle Ealaíon

Seolann An Chomhairle Ealaíon mórthaighde maidir le Cruitireacht NA hÉireann

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n. Déardaoin an 17 Iúil 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2014

Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe a cheapadh

Arts Audiences

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 17 Iúil.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 103 Júli 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2014

Tá an spriocdháta i gcomhair scéim Reel Art 2014 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.  Is scéim é Reel Art a seoladh in 2008 agus a ceapadh chun deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne.  Beidh an scéim Reel Art á feidhmiú i gcomhar le Filmbase agus le Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson, agus beidh tacaíocht iomlán ar fáil léi i gcomhair trí scannán le deontais €70-€80,000 in aghaidh an tionscadail.  Léireofar scannáin Reel Art den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson in 2016. Is é Dé hAoine an 17 Deireadh Fómhair 2014 ag 17:00 an spriocdháta chun iarratais a chur isteach.

Agus scéim Reel Art á tairiscint ag an gComhairle Ealaíon, tá sé mar aidhm aici tacaíocht a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán le scannáin faisnéise ealaíne a chruthú nach mbeadh ndéanfaí murach é. Príomhaidhm na scéime ná cur le, seachas aithris a dhéanamh ar, na cláir faisnéise agus maoinithe atá á dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon, agus ag craoltóirí agus ag gníomhaireachtaí maoinithe eile in Éirinn. 

Ba chóir go gceapfaí tionscadail Reel Art le taispeáint ag féilte scannán agus i bpictiúrlanna sainealaíne.  Ní mheasfar ach tograí a bhaineann le hábhair ealaíon atá úrnua, samhlaíoch agus faoi thionchar aestéitidil agus tabharfar tús áite do thograí le cur chuige i ndáil lena n-ábhar a spreagann an t-amharc, atá cruthaitheach agus trialach.

Iarrtar ar ealaíontóirí scannán ar spéis leo cur isteach ar Reel Art teacht chuig seisiún eolais faoin scéim Dé Céadaoin, an 17 Meán Fómhair ag 3pm in JDIFF, 13 Cé Urumhan Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. Tabharfaidh ionadaithe na Comhairle Ealaíon agus Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath Jameson cur síos ar chuspóir agus ar thosaíochtaí na dámhachtana agus freagróidh siad ceisteanna faoin scéim. Ba cheart do dhaoine ar spéis leo a bheith i láthair é sin a léiriú trí ríomhphost a sheoladh chuig reelart@filmbase.ie.

Tá treoirlínte cothrom le dáta le haghaidh Reel Art 2014, in éineacht le foirmeacha iarratais don scéim ar fáil le híoslódáil ón suíomh Gréasáin www.filmbase.ie/reelart   chomh maith le sonraí maidir le tionscadail Reel Art roimhe seo.

 

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil le:

Alan Fitzpatrick,

Filmbase,

An tSráid Chuar,

Barra an Teampaill,

Baile Átha Cliath 2.

Teil: 01 6796716

Ríomhphost: reelart@filmbase.ie

 

<< Clúdach
Email Software by Newsweaver