Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir

Tá nuachtlitir na míosa seo lán le deiseanna agus le himeachtaí todhchaíocha lena n-áirítear an clár gnóthach darb ainm Faoin Spéir / In the Open.  Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an bhfógra go bhfuil 188 scoil agus ionad ógtheagmhála mar chuid de chlár na Scoileanna Ildánacha agus táimid an-bhuíoch de na scoláirí, na múinteoirí agus na comhlaigh chruthaitheacha a sheas linn i rith na tréimhse dúshlánaí seo. 

 

Cosúil le an-chuid daoine, bhí sé de phléisiúr agam freastal ar imeachtaí ealaíonta i bpearsa le cúpla seachtain anuas.  Táim cinnte nach dtiocfaidh deireadh le m’ionadh faoi nuacht na gníomhaíochta seo.   Le 18 mí anuas, chualathas go minic nach ndéanfar beag is fiú arís go deo de na healaíona.  Tá aiféala ar dhaoine anois go raibh gá le paindéim lena bhfuil againn sa saol a thabhairt faoi deara, agus ní féidir a shéanadh nár thuigeamar cad a bhí againn go dtí gur tógadh uainne é go tobann. 

 

Agus muid ag dul amach arís diaidh ar ndiaidh, ag dul i dtaithí ar an timpeallacht nua seo, tá aithne againn go léir ar an-chuid daoine nach mbainfeadh sult as an bhfilleadh seo - na daoine a bhfuil a gcuid buarthaí níos airde ná mar a bhí riamh agus a smaoinigh ar an seadú mar shos taitneamhach ón domhan.  Sa mhodh maireachtála nua atá againn, nuair a bhíonn an deis againn anois modh níos fearr a shamhlú agus a chruthú, smaoineoimid níos cúramaí faoin réimse leathan riachtanas agus meonta atá ann. 

 

Tá dínit chiúin agus suaimhneas compordach le mothú sna himeachtaí reatha a chuirtear i láthair.  Bíonn foirne fáilteachais ag déileáil leis an bpobal ar bhonn cumasach, agus léiríonn siad an-chuid proifisiúntachta agus aire dá lucht féachana.  Tarraingíonn pearsana oifig na dticéad, pearsanra teicniúil agus pearsanra fáilteachais clú orthu féin i gcónaí mar gheall ar a seirbhís ardchaighdeáin agus leanann siad ar aghaidh anois ag sárú na bhfreagrachtaí nua atá orthu. 

 

Cuireann an buiséad atá le teacht chomh maith leis an bPlean Forbartha Náisiúnta, a fógraíodh le déanaí, treoirphleananna suntasacha do na healaíona in iúl a bheith ina gcuidiú dúinn chun todhchaí níos fearr a chruthú don ghairm uasal seo, gairm ina mbeidh i bhfad níos mó guthanna le cloisteáil, cuid acu nár chualathas riamh.  Is iontach an smaoineamh é sin le bheith ag dúil leis. 

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir

 


Nuacht na míosa seo
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí Dheireadh Fómhair

Is tionscnamh nua é Open/FAOIN SPÉIR a chruthaigh an Chomhairle Ealaíon chun leanúint leo ag spreagadh rannpháirtíocht an phobail sna healaíona amuigh faoin spéir de réir mar a thagaimid amach as aimsir na paindéime.


Is tionscnamh nua é Open/FAOIN SPÉIR a chruthaigh an Chomhairle Ealaíon chun leanúint leo ag spreagadh rannpháirtíocht an phobail sna healaíona amuigh faoin spéir de réir mar a thagaimid amach as aimsir na paindéime.

Tar éis seoladh rathúil a bheith acu i mí Mheán Fómhair, leanfaidh Whistleblast Quartet lena shraith ceolchoirmeacha i bPáirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath, mar chuid d’imeachtaí faoin spéir de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, i mí Dheireadh Fómhair.

Chuaigh Clonmel Junction Arts agus Tipperary Arts i gcomhpháirtíocht le hIonad Ealaíon Thiobraid Árann Theas agus tá a gclár iontach bunaithe ar an gcruthaitheacht a dhéanamh feiceálach trí imeachtaí amharcealaíona ar scála mór, conair siúlóide réidh, léirithe, ceol agus amharclannaíocht. Tosóidh an clár i mí Dheireadh Fómhair le léiriú ceoldrámaíochta de ‘The Hunchback of Notre Dame’.

 

 

Príomhthéacs

Sheol WhistleBlast Quartet na chéad cheolchoirmeacha In The Open | Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair ag Amfaitéatar Oifig Chathartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, An Ché Adhmaid, Séipéal Fhionnghlas agus Ionad Ealaíon Axis, Baile Munna mar chuid d’imeachtaí faoin spéir Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Leanfar leis na ceolchoirmeacha gairide seo a bhíonn lán spraoi, a bhfuil idir phíosaí ceoil ó James Bond agus Prokofiev iontu, i mí Dheireadh Fómhair. Tá na himeachtaí uile SAOR IN AISCE ach is gá ticéid a chur in áirithe chun áit a chinntiú. Tá an clár seo á mhaoiniú ag Comhairle Ealaíon na hÉireann agus ag Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

 

Páirceanna Chathair Bhaile Átha Cliath

Imeachtaí de chuid Whistleblast atá ag teacht aníos go luath

8 Deireadh Fómhair - Páirc Chrios Araild, Baile Átha Cliath 6, 3 p.m. agus 4 p.m.

10 Deireadh Fómhair - Páirc Chancery, Baile Átha Cliath 8, 2 p.m. agus 3 p.m.

27 Deireadh Fómhair - Páirc Naomh Audeon, Baile Átha Cliath 8, 3 p.m. agus 4 p.m.

29 Deireadh Fómhair - Páirc Shráid Bhaile Choimín, Baile Átha Cliath 7, 3 p.m. agus 4 p.m.

 

Chun ticéad a chur in áirithe trí Eventbrite cliceáil anseo

Cluain Meala

Sa chéad cheann de cheithre thionscadal In The Open | Faoin Spéir Chluain Meala, tabharfar spleodar agus drámaíocht ar ais chuig an mbaile le léiriú amharclannaíochta Éireannach faoin spéir den cheoldráma The Hunchback of Notre Dame le Alan Menken agus Stephen Schwartz (Wicked, Godspell).

Is iad Clonmel Junction Arts Festival a léiríonn an ceoldráma pobail seo, is é Jack Reardon a stiúrann é agus is é Jack Scullion a dhear an seit agus an feisteas. Téann foirne léirithe proifisiúnta cruthaitheacha i meitheal le breis agus 100 taibheoir áitiúil chun cruthaitheacht amharclannaíochta a cheiliúradh le luchtanna féachana/éisteachta i suíomh lasmuigh ag tailte paráide Dhún Chiceam i gcroílár Chluain Meala.

Is féidir áirithintí a dhéanamh ón 1ú Deireadh Fómhair ag www.junctionfestival.com

Tuilleadh eolais ag intheopenclonmel@gmail.com

 

 

Ráth Fearnáin

Féile Ealaíona agus Cearta Daonna Bhaile Átha Cliath 2021

 

Tá an-áthas ar Smashing Times International Centre for the Arts and Equality roinnt imeachtaí a reáchtálfar ar thailte Pháirc Chaisleán Ráth Fearnáin le linn Féile Ealaíona agus Cearta Daonna Bhaile Átha Cliath 2021, mar chuid de In the Open | Faoin Spéir, a mhaoinigh an Chomhairle Ealaíon, a fhógairt. Is féidir teacht ar chlár iomlán na féile anseo

 

Tionóil ar an Linn

Taibhiú scéalaíochta iontach atá oiriúnach do theaghlaigh agus atá spraíúil, draíochtach, agus corraitheach:

Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 1 p.m. https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-12

Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 3 p.m. https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-11

Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 1 p.m. https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-13 

Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 3 p.m. https://smashingtimes.ie/event/gathering-on-the-pond-14

 

 

Siúlóid sa Pháirc Labhraíonn an tEalaíontóir

Siúlóid sa Pháirc Is taibhiú promanáide é Labhraíonn an tEalaíontóir a cruthaíodh le haghaidh The Art of W/Rights, aonach ealaíona agus cearta a reáchtálfar i Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath, mar chuid de In the Open | Faoin Spéir atá á mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon. 

Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair, 2.30 p.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist

Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 11 a.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-2021-10-22/

Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 4 p.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-4/

Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 11 a.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-3

 

Siúlóid sa Pháirc Daoine a Spreagann

Is dlúthléiriú é Daoine a Spreagann a thugann beocht do scéalta beatha na ndaoine a spreagann muid.  Bain taitneamh as taibhiú ar siúl, agus bí i mbun comhrá, i stíl phromanáide, ar thailte Pháirc Chaisleán Ráth Fearnáin.  Bí in éineacht le healaíontóirí agus aoichainteoirí chun scéalta agus léargais ar shaol na haire agus na comhbhá a roinnt. 

Déantar ceiliúradh ar shaolta ‘laochra dearmadta’ i Daoine a Spreagann, agus roinntear scéalta fhir agus mhná ón stair agus ón lá atá inniu ann a sheas an fód ar son chearta daoine eile. Tabharfar cuireadh don phobal idirghníomhú agus freagairt do na scéalta seo, le ceisteanna. tráchtanna, agus le scéalta dá gcuid féin fiú! Siúlóid sa Pháirc: Maoiníonn Clár Éire Ildánach Bhaile Átha Cliath Theas ‘Daoine a Spreagann’ chomh maith.

 

Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair 3.30 p.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-2/

Dé Sathairn, 23 Deireadh Fómhair, 12 p.m,, https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-8

Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 12 p.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-people-who-inspire/

Dé Domhnaigh, 24 Deireadh Fómhair, 4 p.m. https://smashingtimes.ie/event/walk-in-the-park-with-an-artist-10/

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

 

Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:

https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/

Lean #InTheOpenFaoinSpeir ar na meáin shóisialta chun na scéalta is déanaí a fháil.

Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ 2022 | Ag infheistiú go cruthaitheach i ndaoine agus in áiteanna

BREAC SÍOS AN DÁTA: Óstálfaidh an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann an tríú comhdháil dhébhliantúil ar an 24 agus 25 Márta 2022 in Ionad Visual, Ceatharlach.


BREAC SÍOS AN DÁTA: Óstálfaidh an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann an tríú comhdháil dhébhliantúil ar an 24 agus 25 Márta 2022 in Ionad Visual, Ceatharlach.

 

Le téama uileghabhálach a bhaineann le hiniúchadh a dhéanamh ar ár gcomhchuspóir chun aghaidh a thabhairt go cruthaitheach ar dhúshláin daoine agus áiteanna amach anseo, déanfaidh an chomhdháil imscrúdú ar ról ealaíontóirí, ealaíon agus cultúir in ábhair dhúshlánacha áitbhunaithe amhail pleanáil, comhtháthú sóisialta, aeráid agus comhshaol.

 

Ba chóir go mbeadh spéis mhór ag lucht déanta beartas, gníomhaireachtaí stáit, ranna rialtais, ionadaithe tofa, bainistíocht agus foireann na n-údarás áitiúil, eagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí agus eagraíochtaí pobail sa chomhdháil.

 

Chun a chinntiú gur féidir clár nuálach hibrideach príomhchainteanna, comhráite agus eispéireas ealaíonta a spreagfaidh, a mhúsclóidh, a aimseoidh agus a mheallfaidh creata comhoibrithe níos deise le haghaidh daoine agus áiteanna a chur i láthair, tá gairm ar chásanna staidéir, ar chuir i láthair, ar shleachta agus ar ionchuir ar oscailt anois.

 

Príomhthéacs

 

Óstálfaidh an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann an tríú comhdháil dhébhliantúil ar an 24 agus 25 Márta 2022 in Ionad Visual, Ceatharlach.

 

Le téama uileghabhálach a bhaineann le hiniúchadh a dhéanamh ar ár gcomhchuspóir chun aghaidh a thabhairt go cruthaitheach ar dhúshláin daoine agus áiteanna amach anseo, déanfaidh an chomhdháil imscrúdú ar ról ealaíontóirí, ealaíon agus cultúir in ábhair dhúshlánacha áitbhunaithe amhail pleanáil, comhtháthú sóisialta, aeráid agus comhshaol.

 

Chun a chinntiú gur féidir clár nuálach hibrideach príomhchainteanna, comhráite agus eispéireas ealaíonta a spreagfaidh, a mhúsclóidh, a aimseoidh agus a mheallfaidh creata comhoibrithe níos deise le haghaidh daoine agus áiteanna a chur i láthair, tá gairm ar chásanna staidéir, ar chuir i láthair, ar shleachta agus ar ionchuir ar oscailt anois.

 

 

GAIRM AR AIGHNEACHTAÍ

 

Má tá tionscnamh, clár, freagairt ealaíonta nó taighde agat IS dóigh leat a bhféadfadh dul i ngleic le ceann amháin nó níos mó de na ceisteanna seo a leanas ba mhaith linn cloisteáil uait.

 

 1. Cén tionchar a bhí ag an bpaindéim ar thábhacht na n-áiteanna ina gcónaímid agus ar a bpoitéinseal i dtaca le cruthaitheacht?
 2. In Éirinn i ndiaidh na paindéime, conas gur féidir linn comhoibriú go cruthaitheach chun todhchaí níos fearr a chruthú le haghaidh daoine agus áiteanna?
 3. Cad iad na samplaí trasearnála agus trasdisciplíne d’ionchuir ealaíonta a bhféadfaí béim a leagan orthu agus cad iad na ceachtanna atáthar á bhfoghlaim?
 4. Cad iad na gríosaithe áite agus féiniúlachta nua in áiteanna faoin tuath agus i spásanna uirbeacha agus conas a d’eagraigh ealaíontóirí iad seo?
 5. Cad é ról féideartha na n-ealaíona agus an ealaíontóra sa chomhrá poiblí maidir le hoiriúnú aeráide?
 6. An bhfuilimid ag baint go leor úsáide as ár n-acmhainní cruthaitheacha chun pleanáil níos fearr a dhéanamh dár n-áiteanna?
 7. Cad a insíonn an taighde agus na sonraí is déanaí dúinn maidir le todhchaí ár n-áiteanna?
 8. Cé a bhíonn páirteach sna comhráite a bhíonn againn i dtaca le háiteanna agus an gcuirtear gach tuairim san áireamh?
 9. An mbíonn tionchar ag an áit ina gcónaímid ar na deiseanna a bhíonn againn a bheith rannpháirteach sna healaíona?

 

CAD IAD NA NITHE A BHFUIL SUIM AGAINN IONTU?

 

 • Tá suim againn i raon smaointe tarraingteacha ó pheirspictíochtaí difriúla, a thagann faoi scáth téama na comhdhála, ar féidir iad a cur i láthair agus iad a fhiosrú i slite trialacha agus nuálacha.

 

 • Tá suim againn i dtimpeallacht chomhdhála fhuinniúil agus úr a chruthú a spreagfaidh rannpháirtithe agus ionadaithe le comhoibriú go cruthaitheach ar son daoine agus áiteanna.

 

 • Tá suim againn i raon guthanna éagsúla, lena n-áirítear cinn a bhaineann le pobail. 

 

 • Tá féidearthachtaí ann le haghaidh cineálacha cur i láthair agus rannpháirtíochta difriúla, ar líne agus ar an ionad; ag brath ar an gcineál togra atá agat, d’fhéadfaimis tú a chur san áireamh mar léiritheoir, mar bhall de phainéal, mar chuid de phlé i ngrúpa beag nó mar chuid de fhreagairt nó d’ionchur ealaíonta.

 

 • Cuirfear an chomhdháil ar bun leis an lorg carbóin is ísle agus is féidir, beir an méid seo chun cuimhne agus d’aighneacht á cur isteach agat.

 

CONAS AIGHNEACHT A DHÉANAMH

 

Leag isteach cur síos gairid ar thogra le cur i láthair, le bheith mar chás staidéir, le comhrá a bhunú air nó le freagairt ealaíonta a bhunú air. Níor chóir go mbeadh d’aighneacht níos mó ná 3 leathanach ar fhad agus caithfear an méid seo a leanas a chur san áireamh:

 

 • Teideal an chuir i láthair/cháis staidéir/ionchuir
 • Cur síos gairid ar do thogra. 
 • Cur síos gairid ar an tslí a réitíonn d’ionchur le téama na comhdhála.
 • Ar fearr leat go mbeadh do thogra ina eispéireas ar líne nó imeacht ar an ionad.
 • Ainm an chainteora/na gcainteoirí, an rannpháirtí/na rannpháirtithe, an ealaíontóir/na n-ealaíontóirí agus eolas fúthu.
 • Táille/Táillí measta

 

Beidh na táillí i gcomhréir leis na leibhéil ionchuir, mar shampla (ach gan cur síos uilíoch a dhéanamh orthu):

Cur i láthair/plé painéil 20-30 nóiméad €400

Ceardlann 1 uair an chloig €550

Táille ealaíontóra le haghaidh ionchuir coimisiúnaithe €1,000 (móide costais na n-ábhar)

 

Sonraigh aon costais bhreise a bhaineann le do thogra, costais taistil agus lóistín san áireamh más ar an láthair is fearr leat é a reáchtáil.

 

Is iad a bheidh mar chritéir roghnúcháin ná:

 • Ábharthacht i dtaca leis na téamaí a sonraíodh
 • Caighdeán agus nuálaíocht an smaoinimh a mholtar.
 • Cothromaíocht choimeádaíochta sa raon peirspictíochtaí agus sna modhanna cur i láthair
 • Indéantacht agus an buiséad atá ar fáil

 

Cuir do thogra isteach ar ríomhphost chuig placesmatter@artscouncil.ie roimh 5 p.m. Dé hAoine 29 Deireadh Fómhair 2021.

 

Is comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon agus Rialtas Áitiúil Éireann í comhdháil Places Matter a forbraíodh mar chuid den Chreatlach don Chomhoibriú. Chun féachaint siar ar chomhdhálacha Places Matter a reáchtáladh roimhe seo féach ar 2017 agus ar 2019

 

 

Deontais agus Dámhachtainí
Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2022

Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu. 


Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le roinnt ollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile atá i mbun clár MA agus MFA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach oibriú le húdar gairmiúil a bhfuil meas air, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí acu. 

Bunaíodh scéim Scríbhneoir Cónaithe na Comhairle Ealaíon chun timpeallacht spreagthach a chur ar fáil don scríbhneoir cónaithe, agus chun roinnt tacaíocht airgeadais a sholáthar le díriú ar chleachtas an scríbhneora féin. Anuas air sin, cuireann an chónaitheacht fuinneamh agus spleodar leis an ollscoil, agus tugtar deis do na mic léinn teagmháil a dhéanamh le scríbhneoir atá i mbun na ceirde ar feadh dlúth-thréimhse.

 

Tá an tréimhse iarratais ar oscailt anois do na poist mar Scríbhneoir Cónaithe sna hollscoileanna seo a leanas:

- Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

- Scríbhneoir Cónaithe, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

- Scríbhneoir Cónaithe, Ollscoil Mhá Nuad

- Scríbhneoir Cónaithe, OÉ Gaillimh

- Comhaltacht Scríbhneora, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

- Scríbhneoir Cónaithe, Coláiste na hOllscoile Corcaigh

- Scríbhneoir Cónaithe, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

 

Ní mór do scríbhneoirí iarratas a dhéanamh go díreach leis an Ollscoil ábhartha. Is féidir na fógraí le haghaidh na bpost ar leith a íoslódáil ó shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon anseo.

Is é Déardaoin, an 28 Deireadh Fómhair, 2021, ar 17:30pm an spriocdháta le haghaidh gach poist.

 

 

Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2

Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, fógartha ag an gComhairle Ealaíon.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.


Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, fógartha ag an gComhairle Ealaíon.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó.

Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte tacaíocht a chur ar fáil d’fhéilte beaga chun a ngníomhaíocht féile a sheachadadh. Tá an Scéim ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha agus d’fhéilte foirm ealaíne aonair.  

Tabhair faoi deara

 • NACH dtabharfar tosaíocht ó thaobh maoinithe de d’imeachtaí nasctha, amhail ceolchoirmeacha rathúla nó imeachtaí litríochta míosúla
 • Gur cheart duit a chinntiú, agus d’iarratas á ullmhú, go bhfuil sé bunaithe ar an treoir sláinte poiblí is déanaí atá ar fáil.
 • Go bhfuil sé riachtanach pleananna teagmhasacha i dtaobh ullmhú féile an iarratasóra a chur ar fáil le gach iarratas.

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:

 • Banda A: Suas le €7,000  
 • Banda B: Idir €7,001 agus €20,000
 • Banda C Idir €20,001 agus €35,000

Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte chun cinn a bhfuil aidhm shoiléir ealaíonta acu, agus a bheidh ar siúl idir mí Iúil agus mí na Nollag, 2022, cur isteach ar Bhabhta 2 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

D’fhéadfaí iarratais a chur isteach ó:                      An 19 Deireadh Fómhair, 2021

Spriocdháta d’iarratais:                                            An 18 Samhain, 2021 ar 5.30pm (am na hÉireann)

Dáta a dhéanfar na torthaí a fhógairt:                    Feabhra 2022

 

Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon anseo.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an Rannán Ceisteanna Coitianta FIS anseo

nó téigh i dteagmháil le Foireann Fhéilte na Comhairle Ealaíon ag:

Regina O’Shea: regina.oshea@artscouncil.ie, 01 6180260

Adrian Colwell: adrian.colwell@artscouncil.ie, 01 6180284

EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE in UCC in 2022 - Gairm ar iarratais

Tá iarratais á lorg ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh ó ealaíontóirí scannán iomráiteacha don ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC don bhliain féilire 2022.


Tá sé mar aidhm ag an bpost mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe, lonnaithe i Scoil na Scannánaíochta, an Cheoil agus na hAmharclainne, deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóir scannán a chleachtas/a cleachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus, ina theannta sin, deis a thabhairt do mhic léinn i scannán agus meáin scáileáin oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá i mbun cleachtaidh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir.

Fostófar an tEalaíontóir Scannán Cónaithe don bhliain féilire 2022 agus beidh sé nó sí lonnaithe i Roinn na Scannánaíochta agus na Meán Scáileáin ag UCC. 

Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon anseo.

Ba cheart iarratais a sheoladh chuig filmartist@ucc.iefaoi 5.30pm, Déardaoin, an 28 Deireadh Fómhair, 2021. Ní ghlacfar ach le hiarratais i ríomhphost amháin. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an spriocdháta sin.

Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach – Babhta 2

I straitéis na Comhairle Ealaíon aithnítear an ról sainiúil atá ag cleachtas ealaíon amaitéarach, an méid tábhachtach a chuireann sé le beogacht na n-ealaíon in Éirinn agus ceol, amharclannaíocht agus amharclannaíocht cheoil san áireamh, agus na tairbhí pearsanta, sóisialta agus ealaíonta éagsúla a bhaineann leis.


I straitéis na Comhairle Ealaíon aithnítear an ról sainiúil atá ag cleachtas ealaíon amaitéarach, an méid tábhachtach a chuireann sé le beogacht na n-ealaíon in Éirinn agus ceol, amharclannaíocht agus amharclannaíocht cheoil san áireamh, agus na tairbhí pearsanta, sóisialta agus ealaíonta éagsúla a bhaineann leis.

Táirgtear an scéim phíolótach seo mar dheis aonuaire gnímh-taighde, agus féachann sí le rannpháirtíocht, meantóireacht agus abhcóideacht a fheabhsú idir earnálacha amaitéaracha agus gairmiúla na hamharclannaíochta, an cheoil agus na hamharclannaíochta ceoil.

Tá an obair seo nasctha leis na gníomhartha atá leagtha amach i bplean trí bliana, 2020-22 na Comhairle Ealaíon;

Glacfaimid na bearta tacaíochta seo a leanas chun na gníomhartha sin a chur i gcrích:

 • Deiseanna forbartha gairmiúla a chruthú d’ealaíontóirí a bhfuil spéis acu a gcuid scileanna a fhorbairt agus a saineolas a roinnt in obair le leanaí, le daoine óga agus le cleachtais atá gníomhach sa phobal.
 • Tacú le rannpháirtíocht dheonach agus neamhghairmiúil sna healaíona trí oibriú le raon gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí, an clár Éire Ildánach san áireamh

Is í an aidhm atá leis an scéim phíolótach ná tacú le fostú ealaíontóirí gairmiúla chun oibriú leis an earnáil amaitéarach agus dheonach agus chun a hacmhainn a mhéadú.

Cuireann straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (2016–2025), Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a Threorú (féach https://www.artscouncil.ie/ga/straiteis-na-comhairle-ealaion/).

Cuspóirí agus tosaíochtaí na scéime

Cuspóirí

Is í aidhm na dámhachtana ná tacú le heagraíochtaí acmhainne agus tacaíochta náisiúnta amaitéaracha agus/nó deonacha don amharclannaíocht agus don amharclannaíocht cheoil a fhorbraíonn, trí oibriú le healaíontóirí gairmiúla, scileanna taibhléirithe agus teicniúla na mball d’eagraíochtaí áitiúla trí hoiliúint, mheantóireacht nó smaointe nuálacha eile. Bítear ag súil léi go bhféadfaí cláir den sórt sin a eagrú agus a sholáthar ar bhonn lárnach.

Bítear ag súil freisin go bhféadfaí na cláir sin a cheapadh mar chláir i bpearsa nó ar líne nó an dá rud.

Na Tosaíochtaí

Tabharfar tús áite d’iarratais a léiríonn na rudaí seo a leanas:

 • A thagann ó eagraíochtaí tacaíochta agus acmhainne um chleachtas amaitéarach agus/nó deonach ar leibhéal náisiúnta (lena n-áirítear eagraíochtaí bunaithe ar bhallraíocht) agus ag a bhfuil cuntas teiste cruthaithe.
 • A léiríonn béim ar fheabhas agus ar inrochtaineacht na taithí forbartha le haghaidh rannpháirtithe
 • A léiríonn a n-indéantacht trí buiséad soiléir agus réalaíoch a chur ar fáil (lena n-áirítear fianaise ar rátaí íocaíochta gairmiúla cuí agus cothroma), plean oibriúcháin soiléir agus indéanta, chomh maith le foinsí breise tacaíochta
 • A léireoidh uaillmhian agus fís i gcur chuige meáite, samhlaíoch agus struchtúrtha.

 

Tabhair faoi deara: toisc gurb é seo an dara babhta de scéim phíolótach 2021, níl cead ag eagraíochtaí a rinne iarratais incháilithe ar bhabhta a haon iarratas a dhéanamh arís.

 

Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe

Tá iarratais á lorg ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ó ealaíontóirí traidisiúnta iomráiteacha don ról mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe in COC don bhliain féilire 2022.


Tá iarratais á lorg ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh ó ealaíontóirí traidisiúnta iomráiteacha don ról mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe in COC don bhliain féilire 2022.

Tá sé mar aidhm ag an bpost mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe, lonnaithe i Scoil an Cheoil, i gColáiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta, deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóir traidisiúnta (ceoltóir traidisiúnta, amhránaí, damhsóir, scéalaí nó cleachtóir na n-ealaíon béil amhail agallamh beirte agus lúibíní) a chleachtas/a cleachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus, ina theannta sin, deis a thabhairt do mhic léinn ceoil oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá i mbun cleachtaidh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir.

Eolas faoin gcónaitheacht

Fostófar an tEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe don bhliain féilire 2022 agus beidh sé nó sí lonnaithe i Roinn an Cheoil ag COC.

Beidh dhá chuid ag an gcónaitheacht:

Ó mhí Eanáir go mí an Mheithimh 2022, tacófar leis an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe chun dul i ngleic le mic léinn agus leis an bhfoireann ollscoile. Déanfaidh an tEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe an clár rannpháirtíochta seo a dhearadh, i gcomhar le foireann na hollscoile, agus d’fhéadfadh sé go mbeadh teagasc dírithe iarchéime, ceardlanna, meantóireacht, imeachtaí poiblí nó gníomhaíochtaí eile a chuireann fuinneamh nua agus uathúil leis an gclár ceoil thraidisiúnta mar chuid den chlár sin. Is é ceithre uair an chloig in aghaidh na seachtaine an t-uasmhéid ama teagmhála a bheidh ag an ealaíontóir le mic léinn agus leis an bhfoireann agus le linn an ama seo, ní bheidh ar an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe curaclam príomhúil a sheachadadh.

Ó mhí Iúil go mí na Nollag, tacófar leis an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe chun díriú go hiomlán ar a chleachtas/a cleachtas féin.

Is é €30,000 an táille don Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe, le ranníocaíocht €20,000 ón gComhairle Ealaíon agus ranníocaíocht €10,000 ón ollscoil féin. Cuirfidh COC spás sonrach ar fáil don Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe, áit a mbeidh sé/sí in ann tabhairt faoina c(h)leachtas cruthaitheach féin ar champas na hollscoile. Chomh maith leis sin, tacóidh COC leis an gcónaitheacht ó thaobh cúrsaí riaracháin de. Íocfaidh an Chomhairle Ealaíon an táille ina dhá tráthchuid, agus beidh tuairisc dheiridh le cur isteach ag an Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe ag deireadh na cónaitheachta.

 

 

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór go mbainfeadh an méid seo a leanas le healaíontóirí ionas go mbeidh siad in ann iarratas a dhéanamh:

 

 • Iad a bheith mar ealaíontóir gairmiúil i mbun cleachtaidh. Cé nach gá go dtuilleann siad ioncam go leanúnach ná go heisiach óna gcleachtas ealaíon, ní mór do na hiarratasóirí iad féin a aithint agus a bheith aitheanta ag a bpiaraí mar ealaíontóirí gairmiúla atá i mbun cleachtaidh.

 

 • De réir Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine, tá an Chomhairle Ealaíon agus COC tiomanta do chinntiú go dtugtar faoi bhearta beartais dearfacha chun na deiseanna céanna a chur chun cinn do gach duine a chónaíonn in Éirinn, beag beann ar inscne, ar ghnéaschlaonadh, ar stádas sibhialta nó teaghlaigh, ar chreideamh, ar aois, ar mhíchumas, ar chine nó ar dhuine den Lucht Siúil. Ina theannta sin, tarraingímid aird ar an gcúlra socheacnamaíoch mar fhoras eile ina gcaithfear comhionannais deiseanna a chinntiú. Dá bhrí sin, cuirimid fáilte roimh iarratais ó gach cuid de shochaí na hÉireann, na tréithe thuasluaite ina measc ach nach bhfuil teoranta dóibh.

 

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór d’ealaíontóirí an méid seo a leanas a sholáthar:

 • Togra mionsonraithe. Ba cheart go dtabharfaí achoimre ar fhís an iarratasóra don ról agus ar chur chuige molta maidir le teagmháil a dhéanamh le mic léinn, le baill foirne agus leis an ollscoil níos leithe ann. Ba cheart tagairt a dhéanamh do taithí ábhartha chun tacú leis an togra.
 • Ráiteas an ealaíontóra, ar aon leathanach amháin, ina ndéantar cur síos ar an tionchar a bheadh ag an gcónaitheacht ar fhorbairt chleachtas an ealaíontóra sna healaíona traidisiúnta.
 • CV mionsonraithe, ina leagtar amach teidil chreidiúna scannáin.

Ba cheart iarratais a sheoladh chuig JTalty@ucc.iefaoi 5.30 pm, Déardaoin, an 28 Deireadh Fómhair 2021. Ní ghlacfar ach le hiarratais i ríomhphost amháin. Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar tar éis an spriocdháta sin.

An Próiseas Measúnaithe

Bunóidh an Chomhairle Ealaíon agus COC coiste roghnúcháin nuair a fhaightear na hiarratais, agus beidh ionadaithe ó COC, duine amháin ón gComhairle Ealaíon agus comhalta painéil seachtrach ag a bhfuil saineolas ar na healaíona traidisiúnta ar an bpainéal sin. Cuirfidh an coiste roghnúcháin gearrliosta d’iarrthóirí le chéile bunaithe ar na critéir seo a leanas:

 • cuntas teiste ealaíonta an iarratasóra (sna healaíona traidisiúnta).
 • caighdeán an smaoinimh/chur chuige (tagraítear don mhéid sin thuas), mar atá le sonrú san iarratas
 • an tionchar féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag an gcónaitheacht ar chleachtas cruthaitheachta an ealaíontóra thraidisiúnta

Bunófar gearrliosta (ní bheidh níos mó ná seisear iarratasóirí ar an ngearrliosta). Iarrfar ar iarratasóirí a chuirtear ar an ngearrliosta dul faoi agallamh go déanach i mí na Samhna/i mí na Nollag. Féadfar an t-agallamh a reáchtáil trí ghlaoch físchomhdhála. Tabharfaidh sé an deis do na hiarratasóirí atá ar an ngearrliosta a bhfís, a dtogra agus a dtaithí a phlé go mion. Déanfaidh an painéal an cinneadh deiridh bunaithe ar na critéir thuasluaite.

 

 

 

Nuacht ón bPobal
COMHALTACHT MÚSAEIM IDIR ÉIRE ILDÁNACH AGUS FULBRIGHT: EXPLORATORIUM

Spreagtar mic léinn PhD nó scoláirí iardhochtúireachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Músaeim idir Fulbright agus Éire Ildánach chun taighde gearrthéarma a dhéanamh san Exploratorium, i San Francisco. Is é misean an mhúsaeim seo, a bhfuil cáil dhomhanda air, cultúr foghlama a chruthú trí thimpeallachtaí, cláir agus uirlisí nuálacha a chabhraíonn le daoine ar fud an domhain féith na fiosrachta atá iontu a chothú.


Spreagtar mic léinn PhD nó scoláirí iardhochtúireachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Músaeim idir Fulbright agus Éire Ildánach chun taighde gearrthéarma a dhéanamh san Exploratorium, i San Francisco. Is é misean an mhúsaeim seo, a bhfuil cáil dhomhanda air, cultúr foghlama a chruthú trí thimpeallachtaí, cláir agus uirlisí nuálacha a chabhraíonn le daoine ar fud an domhain féith na fiosrachta atá iontu a chothú.

Caithfidh gach togra taighde a chruthú go bhfuiltear tiomanta don nuálaíocht agus don chruthaitheacht, agus go mbeidh an pobal mór an-rannpháirteach ann. Cuirtear fáilte roimh thaighde ar an oideachas agus foghlaim neamhfhoirmiúil, taighde cartlainne, staidéar ar oiliúint múinteoirí, turgnaimh ar na meáin ar líne nó na meáin dhigiteacha, agus taighde neamhspleách eile a n‑úsáidtear acmhainní an Exploratorium ina leith chomh maith.

INCHÁILITHEACHT

 • Ní mór don iarratasóir a bheith ina Shaoránach nó ina Saoránach Éireannach, nó saoránach AE a bhfuil cónaí air nó uirthi i bPoblacht na hÉireann le breis agus trí bliana anuas
 • Ní mór fochéim a bheith bainte amach ag an iarratasóir i réimse ábhartha
 • Tá an dámhachtain oscailte do mhic léinn PhD reatha agus do scoláirí iardhochtúireachta
 • Ní mór tréith agus cumas na ceannaireachta a bheith go smior san iarratasóir
 • Ní mór tuiscint shoiléir a bheith ag an iarratasóir maidir lena bhfuil i gceist le bheith i do ‘Fulbrighter’ (ball de lucht Fulbright)
 • Ní féidir leis an iarratasóir a bheith ina d(h)éshaoránach SAM-Éire, i seilbh cárta glas, nó ina c(h)ónaí in SAM faoi láthair, nó ní féidir tréimhse fhada a bheith caite aige nó aici i mbun staidéar nó ina c(h)ónaí in SAM

CONAS IARRATAS A DHÉANAMH?

Iarr na treoracha agus an fhoirm iarratais.

SONRAÍ AN MHAOINITHE

Deontas airgid, chomh maith le hárachas timpiste agus éigeandála, clárú cultúrtha agus gairmiúil, agus riarachán víosa J-1.

AN BHFUIL AON EOLAS EILE DE DHÍTH?

Ba cheart do chomhaltaí féideartha féachaint ar ghníomhaíochtaí an Exploratorium ar líne chun téamaí ábhair féideartha agus réimsí taighde atá ar bun faoi láthair a aithint.

Agus teagmháil déanta le Coimisiún Fulbright, ba cheart do chomhaltaí féideartha teagmháil a dhéanamh le Deirdre Araujo (daraujo@exploratorium.edu) ag an Exploratorium, a bheidh ina comhairleoir dóibh agus a chuirfidh iad in aithne do na baill ábhartha foirne. Ionas go ndéanfaí an t-iarratasóir a mheas le haghaidh na dámhachtana seo, ní mór d’iarratasóirí litir tacaíochta ón Exploratorium a chur lena n-iarratais Fulbright.

Ní mór do gach iarratasóir, a n-éireoidh leis nó léi, cloígh leis an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’, rud a chiallaíonn go bhféadfaí nach mbeadh faighteoirí na dámhachtana incháilithe i leith chónaitheacht SAM nó víosa go dtí go mbeidh an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’ curtha i gcrích acu ar ais in Éirinn.

 

COMHALTACHT GHAIRMIÚIL IDIR FULBRIGHT AGUS ÉIRE ILDÁNACH

Spreagtar gairmithe, ag a bhfuil taithí seacht mbliana ar a laghad san earnáil chruthaitheach, cultúrtha nó oidhreachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Ghairmiúil Fulbright-Éire Ildánach 2021-2022.


Spreagtar gairmithe, ag a bhfuil taithí seacht mbliana ar a laghad san earnáil chruthaitheach, cultúrtha nó oidhreachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Ghairmiúil Fulbright-Éire Ildánach 2021-2022.

Is féidir le hiarratasóirí a rogha óstinstitiúide in SAM a roghnú agus ní mór go mbeidís in ann trí mhí ar a laghad, agus sé mhí ar a mhéad, in SAM. Tabharfar tús áite dóibh siúd nach bhfuil taithí fhada acu in SAM cheana féin.

INCHÁILITHEACHT

 • Ní mór taithí ghairmiúil seacht mbliana a bheith ag an iarratasóir san earnáil chruthaitheach, cultúrtha nó oidhreachta (níl gá le PhD)
 • Ní mór don iarratasóir a bheith in ann 3 mhí, ar a laghad, a chaitheamh in SAM
 • Ní mór don iarratasóir a bheith ina Shaoránach nó ina Saoránach Éireannach, nó saoránach AE a bhfuil cónaí air nó uirthi i bPoblacht na hÉireann le breis agus trí bliana anuas
 • Ní féidir leis an iarratasóir a bheith ina d(h)éshaoránach SAM-Éire, i seilbh cárta glas, nó ina c(h)ónaí i SAM faoi láthair, nó ní féidir tréimhse fhada a bheith caite aige nó aici i mbun staidéar nó ina c(h)ónaí in SAM
 • Ní mór tréith agus cumas na ceannaireachta a bheith go smior san iarratasóir
 • Ní mór dó nó dí réasúnaíocht a thabhairt maidir lena bhfuil sé nó sí ag iarraidh tabhairt faoi thionscadal in SAM
 • Ní mór tuiscint shoiléir a bheith ag an iarratasóir maidir lena bhfuil i gceist le bheith i do ‘Fulbrighter’ (ball den lucht Fulbright)

CONAS IARRATAS A DHÉANAMH?

Iarr na treoracha agus an fhoirm iarratais

SONRAÍ AN MHAOINITHE

 • Maoiníonn Éire Ildánach agus Coimisiún Fulbright an dámhachtain.
 • Deontas airgid, chomh maith le hárachas timpiste agus éigeandála, clárú cultúrtha agus gairmiúil, agus riarachán víosa J-1.

AN BHFUIL AON EOLAS EILE DE DHÍTH?

 • Ba cheart d’iarratasóirí teagmháil a dhéanamh leis an óstinstitiúid in SAM agus litir chleamhnaithe a fháil
 • Tabharfar tús áite do na hiarratasóirí sin nach bhfuil taithí fhada acu in SAM cheana féin.
 • Ní mór do gach iarratasóir, a n-éireoidh leis nó léi, cloígh leis an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’, rud a chiallaíonn go bhféadfaí nach mbeadh faighteoirí na dámhachtana incháilithe i leith chónaitheacht SAM nó víosa go dtí go mbeidh an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’ curtha i gcrích acu ar ais in Éirinn.

 

Scoileanna Ildánacha
Tá 188 scoil agus ionad Ógtheagmhála breise trasna na tíre ag glacadh páirt i Scoileanna Ildánacha 2021

Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an 188 Bunscoil agus Iar-bhunscoil bhreise ar fud na hÉireann atá ag clárú le Clár na Scoileanna Ildánacha an fómhar seo, lena n-áirítear 44 scoil DEIS, 3 ionad Ógtheagmhála, 11 scoil Speisialta agus 17 nGaelscoil.


Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an 188 Bunscoil agus Iar-bhunscoil bhreise ar fud na hÉireann atá ag clárú le Clár na Scoileanna Ildánacha an fómhar seo, lena n-áirítear 44 scoil DEIS, 3 ionad Ógtheagmhála, 11 scoil Speisialta agus 17 nGaelscoil.

 

Tabharfar tacaíocht do scoileanna chun a bplean féin mar Scoil Ildánach a fhorbairt agus chun tús a chur lena cur chun feidhme. Beidh guth leanaí agus daoine óga lárnach sa phróiseas seo, chomh maith le múinteoirí agus pobal iomlán na scoile.  Gheobhaidh gach scoil tacaíocht ó Chomhlach Cruthaitheach ainmhithe, agus cuirfear deontas €4,000 ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí thar thréimhse dhá bhliain.

 

Tá liosta de na scoileanna/ionaid atá páirteach i scéim 2021 na Scoileanna Ildánacha anseo.

 

Le haghaidh samplaí de ghníomhaíochtaí a rinne scoileanna/ionaid in 2018, 2019 agus 2020, féach na craoltaí ar líne ó Sheachtain na Scoileanna Ildánacha, Bealtaine 2021, atá le fáil anseo.

 

Is tionscnamh Óige Ildánach de chuid an chláir Éire Ildánach é Scoileanna Ildánacha. Tá sé á stiúradh ag an gComhairle Ealaíon, i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais, an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige.