San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?

Tá comhpháirtíochtaí ag croílár na dtionscadal cultúrtha trasnáisiúnta agus mar phríomhriachtanas incháilitheachta le hiarratas a dhéanamh faoi shnáithe príomh-mhaoinithe den Eoraip Chruthaitheach – Fochlár Cultúir.

Cá dtosóidh tú? Tagann na comhpháirtíochtaí is fearr ó theagmhálacha pearsanta atá déanta cheana trí ghníomhaíochtaí d’eagraíochta. Ach, tá roinnt bealaí eile chun comhpháirtíochtaí Eorpacha a fhorbairt.

Faigheann Deasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir roinnt iarratas ag lorg comhpháirtí gach bliain ónár gcomhghleacaithe Deasc ar fud na hEorpa thar ceann eagraíochtaí cultúrtha na hEorpa ag lorg comhpháirtithe. 

Phostálamar na hiarratais is déanaí ar chomhpháirtithe ar ár suíomh gréasáin, tabhair sracfhéachaint orthu anseo.

Cuimhnigh gur smaoineamh maith é comhpháirtithe a roghnú atá iontaofa, a bhfuil taithí acu agus atá spreagtha. Ba cheart go mbeadh an t-éiteas agus na réimsí oibre céanna ag comhpháirtithe más féidir in aon chor é. Thar aon ní eile, déan taighde, agus más féidir, téigh amach agus breathnaigh ar obair a chéile!

 

Déan teagmháil linn ar cedculture@artscouncil.ie má bhíonn aon cheist agat.