San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Conairí 2021 – Seisiún 1
Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú le haghaidh Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh
CLINIC AR LÍNE NA SCÉIMEANNA FÉILTE – 1 Aibreáin ag 2pm
Ag Baint Lá Amach nó Faoi Bhláth? Sraith ar líne fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Ealaíon Íceach Phort Láirge le tacú le folláine earnáil na n-ealaíon in Éirinn
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, 29 Aibreán 2021
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Nuacht ón bPobal
Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha – MÁRTA Seisiún Teacht Le Chéile
NÓTA COMHTHÉACSÚIL DO RÍOMHPHOST SPEAK UP ACTiON
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht

Is babhta forbartha amháin a bheidh sa spriocdháta den 15 Aibreán 2021 don Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta. Ní bheidh ach Snáithe 1 (Forbairt Dráma) agus Snáithe 2 (Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht) san áireamh sa bhabhta seo.  

 

Beidh an gnáthbhabtha mór, ina mbeidh gach ceann de na ceithre shnáithe á dtairiscint, ar siúl san fhómhar mar is gnáth.  Tá an dámhachtain oscailte d’ealaíontóirí a bhfuil cuntas teiste follasach acu i gcleachtas gairmiúil amharclannaíochta agus tá an babhta atá le teacht deartha chun tacú le píosaí amharclannaíochta a chruthú agus a fhorbairt.

 

Snáithe 1 – Forbairt Dráma

 

Is é cuspóir an tsnáithe Forbartha Dráma é a chur ar chumas drámadóra, a ghlacfaidh páirt lárnach sa phróiseas cruthaitheach, téacs nó dráma nua a fhorbairt lena thaibhiú. Agus an bhéim ar fhorbairt an téacs, déanfar foráil leis an bpróiseas do mheantóireacht den scoth agus/nó comhoibriú le roinnt ealaíontóirí nó cleachtóirí (e.g. stiúrthóir, comhairleoir amharclainne, dearthóir, aisteoir, taibheoir) lena n-áirítear an duine atá freagrach as maoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt an dráma nó an téacs taibhithe. D’fhéadfaí cuid den mhaoiniú a úsáid chun an drámadóir a íoc as an am a chaith sé ag scríobh an téacs agus chun comhoibrithe agus meantóirí a íoc. Beidh script le taibhiú mar thoradh ar an bpróiseas. Cé nach bhfuil léiriú ar thoradh an tsaothair os comhair lucht féachana riachtanach don snáithe seo, féadfaidh iarratasóirí ranníocaíocht a lorg i gcomhair costais a bhaineann le cur i láthair saothair nach bhfuil críochnaithe nó léamh ar stáitse.

 

Snáithe 2 - Saothar Amharclannaíochta a Chruthú

 

Is é is cuspóir leis an snáithe Saothar a Chruthú don Amharclannaíocht ná cur ar chumas daoine smaointe i gcomhair saothar nua a fhorbairt i gcomhthéacs comhoibríoch ildisciplíneach. Tá béim na dámhachtana ar nuáil agus ar thriail. Maidir leis an gcoincheap ar a mbunófar an togra, ní gá go mbeadh sé bunaithe ar théacs ar bith nó féadfaidh sé a bheith bunaithe ar théacs nua i gcomhair amharclannaíochta, nó ar théacs drámaíochta atá ann cheana féin, nó ar athchóiriú ar fhoirm liteartha eile, nó ar aistriúchán nó athchóiriú ar théacs i dteanga eile. Is é aidhm na dámhachtana a chur ar chumas daoine smaointe a fhorbairt thar thréimhse ama ach comhoibriú a dhéanamh agus meantóireacht a fháil gan gá dóibh saothar a chur os comhair lucht féachana. Féadfar maoiniú a úsáid chun comhoibrithe agus meantóirí a íoc as a gcuid ama agus rannpháirtíochta. Cé nach bhfuil léiriú ar thoradh an tsaothair os comhair lucht féachana riachtanach don snáithe seo, féadfaidh iarratasóirí maoiniú a úsáid chun íoc as costais a bhaineann le spás cleachtaidh nó saothair nach bhfuil críochnaithe a chur i láthair. Beidh script/leabhar taibhithe mar thoradh ar an bpróiseas.

 

Is é 5.30pm, an 15 Aibreán an spriocdháta don dámhachtain seo agus beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an 16 Márta.