San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Danny O’Mahony ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Bronntar Dámhachtain Anthony Cronin ar an scríbhneoir Dermot Bolger.
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020
Nuacht ón bPobal
Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha ar bronnadh Maoiniú Comhair orthu!
Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí | 3ú Glaoch ar Oscailt ar an 14 Lúnasa
Déan iarratas ar Dhámhachtainí Europa Nostra 2020
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann 17–25 Lúnasa
Déan iarratas ar Dhámhachtainí Europa Nostra 2020

Bronntar Dámhachtainí Oidhreachta na hEorpa / Dámhachtainí Europa Nostra, a chómhaoiníonn an Eoraip Chruthaitheach, ar suas le 30 sáréacht oidhreachta san Eoraip. Bronnfar duaiseanna ar sháréachtaí oidhreachta sna réimsí seo a leanas:

  • Caomhnú
  • Seirbhís dhílis ag daoine aonair nó eagraíochtaí
  • Taighde
  • Oideachas, oiliúint agus ardú feasachta.

Do na chéad dhá bhabhta eile den scéim iomráiteach seo, bronnfar dhá Dhuais Speisialta ILUCIDARE nua freisin ar iarratais a cuirtear isteach ar Europa Nostra. Cuirfidh Dámhachtainí Oidhreachta na hEorpa le ILUCIDARE trí bhealaí le cur le dea-chleachtas maidir leis an nuálaíocht agus an taidhleoireacht in oidhreacht chultúrtha a aithint, a chur chun cinn agus a éascú. Déanfar na buaiteoirí a cheiliúradh ag Searmanas Dámhachtainí Oidhreachta na hEorpa i mí an Mheithimh 2020.