San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Nuashonrú 2016: An nuacht is déanaí maidir le clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éirinn 2016
Glaonn an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann ar Léirithe Spéise le haghaidh Biennale Ailtireachta na Veinéise 2016.
Comhairliúchán CNCM – Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh na Sraithe Sóisearaí
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil.
Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Chomhalta in UCD agus Ollscoil Luimnigh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair na Scéime Cónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon, 2015. Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas ná Déardaoin, an 10 Meán Fómhair ag 5.30pm.

 

 

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon deis a thabhairt do choimeádaithe físealaíon taighde a dhéanamh agus a gcleachtas a fhorbairt, fad is a dhéanfaidh siad clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le heagraíocht ealaíon nó eagraíocht nach mbaineann leis na healaíona, macasamhail cuideachta, ionaid, féile, údaráis áitiúil nó eile. Ceapfaidh an coimeádaí, i gcomhar leis an eagraíocht chomhpháirtíochta, ábhar sonrach an chláir oibre.

 

 

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon:

  • Deiseanna a chur ar fáil do choimeádaithe ar fud na tíre chun taighde agus forbairt a dhéanamh ar chlár oibre a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtais féin a chur chun cinn
  • Deiseanna a chur ar fáil d’eagraíochtaí ealaíon agus d’eagraíochtaí nach mbaineann leis na healaíona ionas go mbainfidh siad sochar as cleachtas coimeádaíochta
  • Cur chuige meáite agus bealaí nuálacha a spreagadh chun lucht féachana nua a mhealladh le físealaíona comhaimseartha ardchaighdeáin ar leibhéal áitiúil/réigiúnach/náisiúnta
  • Forbairt agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí físealaíon ardchaighdeáin a spreagadh laistigh de chomhthéacsanna difriúla

Cur chuige comhordaithe a spreagadh idir coimeádaithe agus eagraíochtaí. Is é €20,000 an t‑uasmhéid a dhámhfar ar gach iarratas rathúil.

 

Féadfar cur isteach ar an scéim ó Dé Máirt, an 11 Lúnasa 2015.

 

Ní mór gach iarratas a sheoladh isteach ar shuíomh Gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon.  Ní ghlacfar le foirmeacha iarratais a chuirtear isteach ar an ríomhphost, ar an bpost, nó trí fhacs.

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon, déan teagmháil le Kate O’Donnell, Oifigeach Físealaíon agus Ailtireachta ar 01 6180236 nó trí ríomhphost a chur chuig kate.odonnell@artscouncil.ie

 

Email Newsletter Software by Newsweaver