San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Nuashonrú 2016: An nuacht is déanaí maidir le clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éirinn 2016
Glaonn an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann ar Léirithe Spéise le haghaidh Biennale Ailtireachta na Veinéise 2016.
Comhairliúchán CNCM – Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh na Sraithe Sóisearaí
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil.
Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Chomhalta in UCD agus Ollscoil Luimnigh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal

Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal 2016

Spriocdháta: 5.30pm, 10 Meán Fómhair 2015

 

Osclóidh Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal 2016 i gcomhair iarratas Dé Máirt, an 11 Lúnasa 2015.

 

Is é príomhaidhm na scéime seo cabhrú le foilsitheoirí na hÉireann teidil, foilseacháin agus irisí litearthachta ardchaighdeáin a tháirgeadh in 2016. Beidh foilsitheoirí i dteideal cur isteach ar thacaíocht airgeadais maidir le suas le seacht dteideal sna réimsí seo a leanas: ficsean, neamhfhicsean cruthaitheach, litríocht do leanaí agus do dhaoine fásta óga, filíocht, úrscéalta grafacha, leabhair phictiúr mhaisithe, léirmheastóireacht ealaíon, agus beathaisnéisí agus dírbheathaisnéisí na n-ealaíon comhaimseartha agus beathaisnéis ealaíne.  Tá foilsitheoirí ríomhleabhar agus irisí liteartha ar líne nó irisí liteartha clóite i dteideal iarratas a dhéanamh freisin.

 

Is é an 10 Meán Fómhair 2015 an dáta deiridh le cur isteach ar an scéim seo agus tá na sonraí go léir ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon anseo.

 

I gcomhair tuilleadh faisnéise téigh i dteagmháil le Jennifer Lawless, Oifigeach Litríochta ag jennifer.lawless@artscouncil.ie

 

 

 

 

 

 

Email Software by Newsweaver