English Version

Ailt
1. Fógra chuig gach eagraíocht mhaoinithe maidir le leithdháileadh buiséid laghdaithe na Comhairle Ealaíon

2. Cuireann an Chomhairle Ealaíon doiciméad nua i láthair maidir le leas ainmhithe sna healaíona

3. Laghdú ar tháillí d’eagraíochtaí atá maoinithe ag an státchiste

4. Toghann Comhthionól Ginearálta Aosdána 8 gcomhalta nua

5. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Dhámhachtain Kevin Kieran

6. Cinntí: Scéim Ensembles na nÓg 2009

7. Cinntí: Babhta 1 de na Dámhachtainí Sparánachta 2009

8. Cinntí faoin Scéim Deis: Feabhra agus Aibreán 2009

9. Spriocdháta: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, 25 Meitheamh 2009

10. Spriocdháta: Dámhachtain um Thaibhléiriú agus Chamchuairt, 8 Meitheamh 2009

11. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

12. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 15 Meitheamh.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 6 Eagrán 929 Bealtaine 2009

Fáilte go heagrán mhí na Bealtaine de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

Laghdaíodh deontas i gcabhair na Comhairle Ealaíon dhá uair le roinnt míonna anuas.  Tá fógra tábhachtach san eagrán seo d'eagraíochtaí atá maoinithe faoin mbealach ina bhfuil sé ar intinn ag an gComhairle Ealaíon déileáil le leithdháileadh buiséid laghdaithe an Rialtais.

In eagrán na míosa seo freisin, cuireann an Chomhairle Ealaíon foilseachán nua ar fáil dar teideal An Chreatlach um Leas Ainmhithe arna gCur i Láthair sna hEalaíona. Leagann an doiciméad seo amach beartas, cruthaíonn sé oibleagáidí, agus soláthraíonn sé eolas agus treoir d'aonáin a mbíonn ainmhí amháin nó níos mó mar chuid dá gcuid gníomhaíochtaí ealaíon acu agus a lorgaíonn maoiniú ón gComhairle Ealaíon. Cuirimid comhairle ar eagraíochtaí maoinithe maidir le cinneadh an Rialtais le déanaí táillí gairmiúla a laghdú 8% do sheirbhísí arna gcur ar fáil ar nó tar éis an 1 Márta 2009, agus a íocann eagraíochtaí atá maoinithe ag an státchiste astu.

Tá sonraí againn freisin faoi 8 gcomhalta nua de chuid Aosdána.  Agus na hainmnithe nuathofa san áireamh beidh ballraíocht reatha de 240 ag Aosdána.

Fógraítear Dámhachtain Kevin Kiernan in áit eile sa nuachtlitir; tá sé d'aidhm ag an dámhachtain seo maoiniú a dhíriú ar ailtireacht den scoth agus ar nuálaíocht san ailtireacht trí thacú le foirmiú ealaíne agus forbairt gairme ailtire. Foilsítear torthaí Scéim Ensembles na nÓg, agus tugtar cuireadh duit breathnú ar fhíseán machnaimh agus measúnachta ó fhaighteoirí na Dámhachtana in 2008. Fógraítear liosta faighteoirí bhabhta 1 na nDámhachtainí Sparánachta do 2009, agus torthaí na mbabhtaí is déanaí den scéim Deis. Freisin cuirimid an spriocdháta le haghaidh Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal agus na Dámhachtana um Thaibhléiriú agus Chamchuairt i gcuimhne duit.

Is iad na hailt dheireanacha sa nuachtlitir ná na scéalta rialta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha agus nuacht ó phobal na n-ealaíon.

Mary Cloake
Stiúrthóir

 


1. Fógra chuig gach eagraíocht mhaoinithe maidir le leithdháileadh buiséid laghdaithe na Comhairle Ealaíon

Fógra chuig gach eagraíocht mhaoinithe maidir le conas a bhfuil sé ar intinn ag an gComhairle Ealaíon déileail leis an leithdháileadh buiséid laghdaithe ón Rialtas.


Léigh tuilleadh


2. Cuireann an Chomhairle Ealaíon doiciméad nua i láthair maidir le leas ainmhithe sna healaíona

Cuireann an Chomhairle Ealaíon i láthair doiciméad nua maidir le leas ainmhithe sna healaíona dar teideal An Chreatlach um Leas Ainmhithe arna gCur i Láthair sna hEalaíona.


Léigh tuilleadh


3. Laghdú ar tháillí d’eagraíochtaí atá maoinithe ag an státchiste

Fógra maidir le cinneadh an Rialtais le déanaí chun táillí gairmiúla a laghdú 8% i gcomhair seirbhísí arna gcur ar fáil ar nó tar éis an 1 Márta 2009, agus a íocann eagraíochtaí atá maoinithe ag an státchiste astu.


Léigh tuilleadh


4. Toghann Comhthionól Ginearálta Aosdána 8 gcomhalta nua

Thogh Aosdána, an meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn, 8 gcomhalta nua ag a Comhthionól Ginearálta sa Ghailearaí Náisiúnta (Dé Céadaoin 8 Bealtaine 2009).


Léigh tuilleadh


5. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Dhámhachtain Kevin Kieran

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon agus ar Oifig na nOibreacha Poiblí a fhógairt gurb í Orla Murphy, ó Simon J Kelly and Partners Architects, Contae Mhaigh Eo buaiteoir Dhámhachtain Kevin Kieran 2009-2011.


Léigh tuilleadh


6. Cinntí: Scéim Ensembles na nÓg 2009

Tá áthas orainn torthaí Scéim Ensembles na nÓg 2009 a fhógairt, agus cuireadh a thabhairt duit breathnú ar fhíseán machnaimh agus measúnachta ó fhaighteoirí dhámhachtainí na bliana seo caite.


Léigh tuilleadh


7. Cinntí: Babhta 1 de na Dámhachtainí Sparánachta 2009

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a cinntí a fhógairt maidir leis an gcéad bhabhta de na Dámhachtainí Sparánachta i gcomhair na bliana 2009. Tá suim €69,539 ar an iomlán á dáileadh ar 69 daoine aonair.


Léigh tuilleadh


8. Cinntí faoin Scéim Deis: Feabhra agus Aibreán 2009

Is scéim í Deis atá bunaithe ar thograí agus a dhírítear ar phobal na n-ealaíon traidisiúnta a spreagadh le maoiniú a lorg ón gComhairle Ealaíon i leith raon tionscadal.


Léigh tuilleadh


9. Spriocdháta: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, 25 Meitheamh 2009

Is é an spriocdháta i gcomhair an chéad bhabhta eile de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal ná an 25 Meitheamh 2009.


Léigh tuilleadh


10. Spriocdháta: Dámhachtain um Thaibhléiriú agus Chamchuairt, 8 Meitheamh 2009

Is é an spriocdháta i gcomhair an chéad bhabhta eile den Dámhachtain um Thaibhléiriú agus Chamchuairt ná an 8 Meitheamh 2009.


Léigh tuilleadh


11. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

I measc na ndeiseanna i bpobal na n-ealaíon do mhí Bealtaine tá: glaoch ar fhoireann shéasúrtha don 2009 Ulster Bank Dublin Theatre Festival; tá The Arts and Disability Forum ag iarraidh Príomhoifigeach Feidhmiúcháin a earcú agus tá Macnas ag lorg riarthóra; foilsítear eolas maidir le spriocdháta na n-iarratas don 2009 Darklight Festival; agus ar deireadh tá Music Network ag iarraidh ensemble ceoil aireagail Young Musicwide a earcú arís don tréimhse Meán Fómhair 2009 - Meán Fómhair 2012.


Léigh tuilleadh


12. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí na Bealtaine: meabhrúchán faoi Infodays an Chláir Cultúir deiridh sa Bhruiséil ar an 11 Meitheamh; eolas ar Chomhdháil Bhliantúil an Chláir Cultúir agus ar Fhóram Meántréimhseach um Chultúr na hEorpa sa Bhruiséil; tá sonraí againn faoi bheartas nua AE don óige; tá gairm tionscadal do chruthaitheoirí atá ag teacht chun cinn i réimse na n-ealaíon sorcais san Eoraip agus ar deireadh tá eolas againn faoi shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver