San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh – Clár rannpháirtíochta
Féach air seo: Triail suíomh úr na n-ealaíon faoi choinne comhroinnt físeán
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Dámhachtain Sparánachta: Na hEalaíona Comhoibríocha agus Ailtireacht – glacadh le hiarratais.
Féadtar Cur Isteach ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2016 i Mí na Samhna
Deireadh le Glacadh na nIarratas ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Fáiltíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir 2016 do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO) roimh iarratais.
Splanc!
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Féadtar Cur Isteach ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2016 i Mí na Samhna

Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2016 ón 20 Samhain 2015 ar aghaidh. Glactar le hiarratais ar bhonn leanúnach. Mar sin féin, ní mór d’iarratasóirí atá ag lorg tacaíochta le haghaidh na ndeiseanna incháilithe go léir a n-iarratas a chur isteach sé seachtaine ar a laghad roimh an dáta a bhfuil sé i gceist acu dul ag taisteal. Ní féidir leis an gComhairle Ealaíon measúnú a dhéanamh ar iarratais mura bhfaightear in am iad. 

Beidh maoiniú ar fáil sna foirmeacha ealaíne/réimsí cleachtas ealaíon seo a leanas: Ailtireacht, Rannpháirtíocht sna hEalaíona, Sorcas, Damhsa, Litríocht, Ceol, Ceoldrámaíocht, na Sráidealaíona agus Seónna, Amharclannaíocht, na hEalaíona Traidisiúnta, Ionaid, na Físealaíona, agus Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas.
Amharc ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Email Newsletter Software by Newsweaver