San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí Dheireadh Fómhair
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ 2022 | Ag infheistiú go cruthaitheach i ndaoine agus in áiteanna
Deontais agus Dámhachtainí
Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2022
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2
EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE in UCC in 2022 - Gairm ar iarratais
Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach – Babhta 2
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
COMHALTACHT MÚSAEIM IDIR ÉIRE ILDÁNACH AGUS FULBRIGHT: EXPLORATORIUM
COMHALTACHT GHAIRMIÚIL IDIR FULBRIGHT AGUS ÉIRE ILDÁNACH
Scoileanna Ildánacha
Tá 188 scoil agus ionad Ógtheagmhála breise trasna na tíre ag glacadh páirt i Scoileanna Ildánacha 2021
Tá 188 scoil agus ionad Ógtheagmhála breise trasna na tíre ag glacadh páirt i Scoileanna Ildánacha 2021

Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an 188 Bunscoil agus Iar-bhunscoil bhreise ar fud na hÉireann atá ag clárú le Clár na Scoileanna Ildánacha an fómhar seo, lena n-áirítear 44 scoil DEIS, 3 ionad Ógtheagmhála, 11 scoil Speisialta agus 17 nGaelscoil.

 

Tabharfar tacaíocht do scoileanna chun a bplean féin mar Scoil Ildánach a fhorbairt agus chun tús a chur lena cur chun feidhme. Beidh guth leanaí agus daoine óga lárnach sa phróiseas seo, chomh maith le múinteoirí agus pobal iomlán na scoile.  Gheobhaidh gach scoil tacaíocht ó Chomhlach Cruthaitheach ainmhithe, agus cuirfear deontas €4,000 ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí thar thréimhse dhá bhliain.

 

Tá liosta de na scoileanna/ionaid atá páirteach i scéim 2021 na Scoileanna Ildánacha anseo.

 

Le haghaidh samplaí de ghníomhaíochtaí a rinne scoileanna/ionaid in 2018, 2019 agus 2020, féach na craoltaí ar líne ó Sheachtain na Scoileanna Ildánacha, Bealtaine 2021, atá le fáil anseo.

 

Is tionscnamh Óige Ildánach de chuid an chláir Éire Ildánach é Scoileanna Ildánacha. Tá sé á stiúradh ag an gComhairle Ealaíon, i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais, an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige.