San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá staidéar aitheanta foilsithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ‘Arts and Cultural Participation among Children and Young People
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
TÁ TÁBHACHT LE HÁITEANNA: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona?
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Hugh Travers ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas 2017 ar oscailt i gcomhair iarratas anois
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Belltable:Connect Theatre Makers
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Gairm oscailte ar Belltable:Connect Theatre Makers

Is clár forbartha amharclannaíochta 6 mhí é Belltable:Connect Theatre Makers a fhreagróidh don ghá aitheanta atá ann cruthú le treoir agus le tacaíocht ó mheantóirí, ag tabhairt ugaigh do rannpháirtithe saothair nua a fhorbairt. Éascaíonn an clár d’ealaíontóirí a sócúlacht chruthaitheach a leathnú amach agus iniúchadh a dhéanamh i dtimpeallacht shábháilte spreagthach.

Spreagann Theatre Makers comhoibriú le daoine eile, laistigh de chreat cláir ina mbeidh cainteanna, ceardlanna agus taispeántais-taibhithe. Beidh na cainteanna ar siúl ar feadh dhá lá uair sa mhí ó Eanáir go Meitheamh 2017, in Belltable, 69 Sráid Uí Chonaill, Cathair Luimnigh. Éascaítear do na rannpháirtithe sa chlár tabhairt faoi stíleanna, cineálacha cur chuige agus tuairimí éagsúla san amharclannaíocht chomhaimseartha as Éirinn, an Eoraip agus níos faide ó bhaile. Cuirfidh an grúpa rannpháirtithe cruthaitheacha taispeántas dá gcuid smaointe faoi bhráid an phobail i mí Iúil 2017.

Tá Belltable:Connect Theatre Makers 2017 faoi stiúir beirt phríomh-mheantóirí – an drámadóir Deirdre Kinahan agus an stiúrthóir Lynne Parker. I measc na meantóirí ar cuairt beidh Tim Crouch (RA), Théâtre de la Pire Espèce (Ceanada) agus Rebecca Perry (Ceanada), agus daoine nach iad.

I gcomhair tuilleadh eolais agus chun foirmeacha iarratas a íoslódáil cliceáil anseo. Is é an dáta deiridh a ghlacfar le hiarratais an 21 Samhain 2016 ag 5 p.m. agus ní imeofar ón dáta sin. Gheobhaidh na hiarratasóirí rathúla stipinn chun cuidiú leo a gcostais a chumhdach.

Tá tacaíocht ag Belltable:Connect Theatre Makers 2017 ón gComhairle Ealaíon faoin Scéim um Fhorbairt Ealaíontóirí Téatair.

Email Software by Newsweaver