San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry le bheith ag an bhFéile Mountains to Sea
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Tionól Ginearálta Aosdána
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha
Tá Seirbhísí Beartas Ealaín Poiblí agus Seirbhísí Tacaíochta á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Tá Seirbhísí Eagarthóireachta Ar Líne agus Bainistíochta Tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair Public art.ie
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2019
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Scoileanna Ildánacha – scoileanna as gach cearn den tír in ann iarratas a dhéanamh anois.
Nuacht ón bPobal
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha
Mindshift: The Business of Writing, Béal Feirste
Sparánacht Ghaeilge 2019 ó Ionad Anam Cara / Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?
Spriocdhátaí ag teacht aníos
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha

Tá sé mar aidhm ag Scoileanna Ildánacha na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár saol leanaí agus daoine óga.  Tacóidh sé le scoileanna a bplean féin dá Scoil Ildánach a fhorbairt agus tosú á chur i bhfeidhm. Rachaidh na scoileanna rannpháirteacha i mbun comhoibre le Comhlach Cruthaitheach chun a rannpháirtíocht sna healaíona a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh. Mar thoradh air sin, beidh siad in ann an dóigh a n-oibríonn siad a athrú ar mhórán bealaí. Bainfidh siad sochar as an réimse acmhainní ina scoil agus ina bpobal i gcoitinne; déanfaidh siad bealaí nua oibre a fhorbairt a neartóidh an tionchar atá ag an gcruthaitheacht ar fhoghlaim, ar fhorbairt agus ar leas na scoláirí. Cinnteoidh scoileanna go mbeidh ról lárnach ag leanaí agus daoine óga sa phróiseas seo ag úsáid Shamhail Lundy mar dhea-chleachtas.

Beidh 150 scoil as gach cearn den tír ag tabhairt faoi i dteannta 150 Scoil Ildánach atá páirteach sa chlár cheana féin. Beidh an Chomhairle Ealaíon ag fógairt deiseanna nua go luath do Chomhlaigh Chruthaitheacha tacú le Scoileanna Ildánacha agus foilseofar tuilleadh eolais maidir leis na deiseanna anseo.  Má theastaíonn uait scéala a fháil nuair atá an fhaisnéis sin ar fáil, seol ríomhphost chugainn ag creativeschools@artscouncil.ie leis an ábhar ‘cuir le liosta postála 2019- deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha’ i do ríomhphost.

Is ealaíontóirí nó cleachtóirí cruthaitheacha agus/nó oideachasóirí iad na Comhlaigh Chruthaitheacha a bhfuil tuiscint ghrinn acu ar an gcruthaitheacht agus a cumas saol leanaí agus daoine óga a athrú ó bhonn.  Meaitseálfaidh siad riachtanais na scoile le deiseanna ealaíon agus cruthaitheacha ina gcóngaracht. Aithneoidh siad réimsí féideartha i gcomhair feabhas agus spreagfaidh siad, fuinnmheoidh siad agus tiomáinfidh siad scoileanna chun le dul i ngleic leo seo. 

Tá a gcleachtas ealaíon nó cruthaitheach féin ag na Comhlaigh Chruthaitheacha ó raon gairmeacha cruthaitheacha, amhail ealaíontóirí, dearthóirí agus ceardaithe nó iad sin a oibríonn i meáin a úsáidtear ar mhaithe le léiriú cruthaitheach nó léirmhínitheach. Tagaidís ó earnáil na n-ealaíon, an chultúir, na hoidhreachta, ó thionscail chruthaitheacha, eolaíochta nó ó earnálacha eile, tugann siad dúshlán, tacaíonn siad agus cothaíonn siad cleachtas nua i réimse na n-ealaíon, an chultúir agus na foghlama cruthaithí. Gheobhaidh tú físeán maidir le hobair na gComhlach Cruthaitheach anseo.