San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinicí faisnéise ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon don bhliain 2019
Fógraíonn Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon Gairmeacha Oscailte ar Léirithe Spéise le haghaidh an 17ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta, La Biennale di Venezia, 2020.
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Coimisiún – 5.30 pm, Déardaoin, 2 Bealtaine 2019
Spriocdháta Nua le haghaidh Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta Déardaoin, 13 Meitheamh 2019
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Nuacht ón bPobal
Uillinn: Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí
Bingo Wings
Áras na Scríbhneoirí: Nuashonrú
Fógraíonn Fishamble an dráma a roghnaíodh i gcomhair A Play For Ireland
FRESH STREET#3 | Seimineár Idirnáisiúnta ar Fhorbairt na nEalaíon Sráide i nGaillimh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
Deasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn le bheith ag Comhdháil Chumann Leabharlann na hÉireann, 2019
An Eoraip Chruthaitheach ag tacú leis an bhFéile Big Bang a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath ón 5–7 Aibreán
Tionscadail atá á maoiniú ag an Eoraip Chruthaitheach
Memory of Water (Ormston House)
PUSH+ (The Ark)
Make a Move (Féile Amharclannaíochta na Gaillimhe)
A Woman’s Work (Dánlann na Grianghrafadóireachta)
Fógraíonn Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon Gairmeacha Oscailte ar Léirithe Spéise le haghaidh an 17ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta, La Biennale di Venezia, 2020.

Tá tograí tarraingteachta, uaillmhianacha agus spreagúla á lorg ag Cultúr Éireann agus ag an gComhairle Ealaíon chun ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn ag an taispeántas ailtireachta is tábhachtaí ar domhan.

Is taispeántas náisiúnta na hÉireann é Éire sa Veinéis. Tá sé faoi stiúir Chultúr Éireann i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon.

Tá Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon tiomanta do rannpháirtíocht na hÉireann sa Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta sa Veinéis, agus é mar aidhm acu níos mó deiseanna a chur ar fáil d’ailtirí agus d’ailtireacht na hÉireann go hidirnáisiúnta agus clú agus cáil na n-ailtirí a chur chun tosaigh.

Ní hamháin gur ardán domhanda i gcomhair ailtireacht na hÉireann é an Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta sa Veinéis, ach tugann sé deis d’ailtirí freisin dul i ngleic le lucht féachana idirnáisiúnta éagsúil, cur agus cúiteamh a chruthú agus tionchar a imirt ar threochtaí ailtireachta amach anseo.

Más spéis leat a bheith i d’ionadaí ar Éirinn ag an 17ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta sa Veinéis in 2020, cuir togra isteach chuig Cultúr Éireann faoi mheán-lae, Dé Luain, 15 Aibreán 2019.

Tá tuilleadh eolais maidir le riachtanais na n-aighneachtaí ar fáil ag an nasc seo a leanas:

https://www.cultureireland.ie/downloads-public/Venice_Biennale_2020_-_Call_for_Expressions_of_Interest.pdf

 

 

 

Close Encounter: Meetings with Remarkable Buildings ar ais in Éirinn ó Biennale na Veinéise chun camchuairt a dhéanamh timpeall na tíre

Tá an taispeántas ar cheann de na taispeántais is mó de thallann ailtireachta na hÉireann

Choimeád na hailtirí Éireannacha Yvonne Farrell agus Shelley McNamara an 16ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta - La Biennale di Venezia 2018 anuraidh. Bhí siad ar na chéad Éireannaigh ar tugadh cuireadh dóibh La Biennale di Venezia a choimeád le linn an 123 bliain a bhfuil sé ar bun. Tugadh cuireadh do 16 fhoireann ailtirí Éireannacha saothair íocónacha le hailtirí idirnáisiúnta an 20ú hAois a athshamhlú don imeacht mór seo, agus cuireadh na saothair sin ar taispeáint faoin ainm:

 

Close Encounter, Meetings With Remarkable Buildings, Special Section of the 16th International Architecture Exhibition of la Biennale di Venezia.

Beidh sé seo ar cheann de na léirithe is mó de thallann ailtireachta a chonacthas in Éirinn riamh agus rachaidh sé ar camchuairt ar fud na tíre. Cuirfear an seó ar taispeáint ag Dánlann Glucksman, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, ón 6 Aibreán go dtí an 20 Meitheamh agus ag Ionad Visual, Ceatharlach ón 20 Meán Fómhair go dtí an 19 Eanáir 2020.

Rinne an tOllamh Hugh Campbell comhchoimeádaíocht ar an taispeántas Close Encounter, ina bhfuil suiteálacha dealbhacha tumtha ó na hailtirí seo a leanas: A2 Architects, Boyd Cody Architects, Bucholz McEvoy Architects, Carr Cotter & Naessens Architects, Clancy Moore Architects, Tom dePaor, Dominic Stevens & JFOC, Donaghy + Dimond architects, GKMP Architects, Hassett Ducatez Architects, Heneghan Peng Architects, Kevin Donovan & Ryan W. Kennihan Architects, Mary Laheen & Aoibheann Ní Mhearáin, Noreile Breen, Steve Larkin, Taka Architects.

 “Iarrtar ar gach ailtire ar iarradh air nó uirthi páirt a ghlacadh in Close Encounter a bheith flaithiúil agus é ag ‘tógáil’ saothar ailtire eile chun comóradh a dhéanamh ar an saothar sin, go dtuigfear é ar bhealach nua, go dtabharfar luach leis arís agus go n-aithneofar an luach a bhain leis roimhe,” a dúirt Yvonne Farrell agus Shelley McNamara, coimeádaithe an 16ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta – La Biennale di Venezia 2018

D'eascair Close Encounter: Meetings with Remarkable Buildings as Tionscnamh Meantóireachta de chuid na Comhairle Ealaíon mar Thionscadal Speisialta de chuid Yvonne Farrell agus Shelley McNamara, Coimeádaithe Freespace,​ an 16ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta, an Veinéis. Maoinithe ag an gComhairle Ealaíon, bhí sé mar aidhm ag an tionscnamh 16 ailtire, ar tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh in Biennale 2018, a chumasú le scileanna a fhorbairt chun a saothar a chur i láthair agus a chur in iúl do lucht féachana poiblí sa Veinéis. Beidh deis ag lucht féachana anseo dul i ngleic leis an taispeántas ailtireachta uathúil seo, agus cuirfear le hoidhreacht an Tionscnaimh Meantóireachta le haghaidh chleachtas, choimeád agus chultúr na hailtireachta in Éirinn.

Tá an chamchuairt á léiriú ag Foras Ailtireachta na hÉireann i gcomhpháirtíocht le Dánlann Glucksman agus Ionad Visual, Ceatharlach, agus tá sí á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon le tacaíocht bhreise ó Dublin Port Company.

Reáchtálfaidh Foras Ailtireachta na hÉireann Comhdháil ar Ailtireacht a Choimeád ar an 6 Aibreán i gCorcaigh, i gcomhpháirtíocht le Dánlann Glucksman agus National Sculpture Factory.

Féach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil faoin gcomhdháil