English Version


 

 

Ailt
1. Fógraítear faighteoir Dhámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran 2011-2013

2. Spriocdháta do na Dámhachtainí Tionscadail - 5.30 i.n., Déardaoin an 31 Márta 2011

3. Clinicí faisnéise maidir leis an bpróiseas iarratais i gcomhair na nDámhachtainí Tionscadail

4. Spriocdhátaí fógartha i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2011

5. Meabhrúchán: Comhaltacht Jerome Hynes i gcomhair ceannairí cultúrtha don todhchaí 2011/2012 - spriocdháta meán lae, Dé hAoine an 11 Márta

6. Dámhachtain Deis 2011 - fógraítear spriocdhátaí agus is ar líne a ghlacfar le hiarratais uirthi

7. Is ar líne a ghlacfar le hiarratais ar Dhámhachtain Taifeadta Deis 2011 - spriocdháta 5.30 i.n., Dé hAoine an 8 Aibreán 2011

8. Comhaltacht Location One 2011-2012: spriocdháta Déardaoin an 24 Márta 2011 ag 5.30 i.n.

9. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

10. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Mháirt 15 Márta.

Seol scéal nuachta chugainn


Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 8 Eagrán 628 Feabhra 2011

Fáilte go heagrán mhí Feabhra de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

An mhí seo, fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Oifig na nOibreacha Poiblí faighteoir Dhámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran 2011-2013.   Deis atá sa dámhachtain seo a chuirfidh ar chumas ailtire atá i mbéal a réime tionscadal taighde a fhorbairt agus a sholáthar thar dhá bhliain le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon, agus ina dhiaidh sin chun conradh tógála a dhearadh agus a stiúradh d’Oifig na nOibreacha Poiblí.

Airítear meabhrúchán faoin spriocdháta atá ag teacht aníos i gcomhair na nDámhachtainí Tionscadail, mar aon le fógra faoi roinnt clinicí faisnéise a reáchtálfar timpeall na tíre i mí an Mhárta.   Sna clinicí, cuirfear comhairle agus faisnéis faoin bpróiseas iarratais ar fáil d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ar spéis leo iarratas a dhéanamh ar na Dámhachtainí Tionscadail.

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí i gcomhar Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2011, scéim a chuireann ar chumas ealaíontóirí agus pobail áite/shuime comhoibriú ar thionscadail ealaíon.  Cuirimid i gcuimhne duit an spriocdháta atá ag teacht aníos i gcomhair Chomhaltacht Jerome Hynes do cheannairí cultúrtha, gradam a bhfuil sé d'aidhm aige ceannairí cultúrtha den scoth a fhorbairt d'Éirinn. 

Ina theannta sin, tá fógra tábhachtach againn faoi athruithe ar Dhámhachtain Deis 2011: ní ghlacfar le hiarratais anois ach amháin tríd an gcóras ar líne, agus beidh spriocdhátaí i bhfeidhm anois i gcomhair na scéime.   Tá faisnéis faoin spriocdháta do Dhámhachtain Taifeadta Deis san áireamh san eagrán seo freisin. Cuireann an dámhachtain seo tacaíocht ar fáil chun tionscadail taifeadta a bhaint amach sna healaíona traidisiúnta (lena n-áirítear taifeadadh CD). Ní ghlacfar le hiarratais ar an dámhachtain seo ach an oiread ach amháin tríd an gcóras ar líne.  Ina theannta sin, is féidir iarratas a dhéanamh anois ar Chomhaltacht Location One, trína dtugtar deis d’ealaíontóir páirt a ghlacadh i gclár cónaitheachta idirnáisiúnta ag Location One atá lonnaithe i Nua-Eabhrac, ar mhaithe lena gcuid cleachtais a fhorbairt agus saothar nua a chruthú.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta uainn maidir le nuacht ó phobal na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Mary Cloake
Stiúrthóir

1. Fógraítear faighteoir Dhámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran 2011-2013

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon agus ar Oifig na nOibreacha Poiblí a fhógairt gurb é Andrew Clancy, ó Clancy Moore Architects, Baile Átha Cliath, faighteoir Dhámhachtain Ailtireachta Kevin Kieran 2011-2013.


Léigh tuilleadh


2. Spriocdháta do na Dámhachtainí Tionscadail - 5.30 i.n., Déardaoin an 31 Márta 2011

Is é spriocdháta an chéad bhabhta eile de na Dámhachtainí Tionscadail ná Déardaoin, an 31 Márta, 2011 ag 5.30 i.n.


Léigh tuilleadh


3. Clinicí faisnéise maidir leis an bpróiseas iarratais i gcomhair na nDámhachtainí Tionscadail

Reáchtálfaidh an Chomhairle Ealaíon roinnt clinicí faisnéise roimh an spriocdháta do na Dámhachtainí Tionscadail, chun comhairle agus faisnéis faoin bpróiseas iarratais a chur ar fáil.


Léigh tuilleadh


4. Spriocdhátaí fógartha i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2011

Dhá uair in aghaidh na bliana, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil ionas go mbeidh ealaíontóirí agus pobail áite/shuime in ann comhoibriú ar thionscadail ealaíon.


Léigh tuilleadh


5. Meabhrúchán: Comhaltacht Jerome Hynes i gcomhair ceannairí cultúrtha don todhchaí 2011/2012 - spriocdháta meán lae, Dé hAoine an 11 Márta

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis fógairt go bhfuil an tréimhse iarratais oscailte anois i gcomhair Chomhaltacht Jerome Hynes. Tá sé mar aidhm ag an dámhachtain seo cabhair a thabhairt chun ceannairí cultúrtha den scoth a fhorbairt d'Éirinn.


Léigh tuilleadh


6. Dámhachtain Deis 2011 - fógraítear spriocdhátaí agus is ar líne a ghlacfar le hiarratais uirthi

Beidh spriocdhátaí ar leith i bhfeidhm anois do Dhámhachtain Deis 2011 agus is ar líne a ghlacfar le hiarratais uirthi.


Léigh tuilleadh


7. Is ar líne a ghlacfar le hiarratais ar Dhámhachtain Taifeadta Deis 2011 - spriocdháta 5.30 i.n., Dé hAoine an 8 Aibreán 2011

Is é spriocdháta na Dámhachtana Taifeadta Deis Dé hAoine an 8 Aibreán 2011 ag 5.30 i.n.  Ní ghlacfar le hiarratais ar an dámhachtain anois ach tríd an gcóras ar líne.


Léigh tuilleadh


8. Comhaltacht Location One 2011-2012: spriocdháta Déardaoin an 24 Márta 2011 ag 5.30 i.n.

Tá comhaltacht á tairiscint ag an gComhairle Ealaíon d’ealaíontóir amháin lena rannpháirtíocht a éascú sa chlár cónaitheachta idirnáisiúnta in Location One, atá lonnaithe in Soho i Nua-Eabhrac.  Is é aidhm na comhaltachta ná cabhrú leis an bhfaighteoir cleachtais a fhorbairt agus saothar nua a chruthú.


Léigh tuilleadh


9. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

I measc na nuachta ó phobal na n-ealaíon i mí Feabhra tá gairm ar iarratais do Music Generation - Clár Náisiúnta na hÉireann um Oideachas Ceoil; fógra faoi spriocdháta Chultúr Éireann atá ag teacht aníos d’Fhéile Imill Dhún Éideann 2011; foilsímid faisnéis faoi na héisteachtaí atá ag teannadh linn i gcomhair Chór Ógra na hÉireann agus tugaimid cuireadh duit freastal ar léacht i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath leis an Ollamh Harry Clifton, sealbhóir reatha Chathaoir Filíochta na hÉireann (Ireland Chair of Poetry).


Léigh tuilleadh


10. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na nuachta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí Feabhra, tá na scéalta seo a leanas: faisnéis faoi imeacht eolais an Chláir Chultúir le haghaidh eagraíochtaí oidhreachta; gairm chun vótáil do na ceoltóirí tréitheacha Eorpacha i mbéal a réime is ansa leat; fógra faoin 8ú gairm tograí do Chlár IVB Iarthuaisceart na hEorpa (NWE) Interreg agus ar deireadh beidh Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta Mintfest i gcomhair na n-ealaíon sráide ar siúl arís in 2011.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver