San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An scéal is déanaí
Caint Phoiblí le Kate Goodwin mar chuid de ‘An Ailtireacht a Leathnú’: oiliúint i gcleachtais maidir le rannpháirtíocht an phobail leis an ailtireacht.
D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach comhaontú nua 10 mbliana.
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin an 7 Aibreán 2016.
Spriocdháta fógartha le haghaidh Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Babhta 1, 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: artsandhealth.ie Sparánacht Doiciméadúcháin
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile de na Scéimeanna Damhsa agus Téatair an 15 Márta. Is é an spriocdháta do na scéimeanna nua 5.30 p.m. Déardaoin, an 14 Aibreán 2016. Glacfar le hiarratais ar shuíomh Gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon.

Airítear ar na scéimeanna:

Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa – Is é cuspóir na scéime seo ná cobhsú a dhéanamh ar líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre agus tacú leo.

Is iad seo aidhmeanna na scéime:

 • damhsa gairmiúil agus damhsa sa phobal a chobhsú in áiteanna éagsúla ar fud na réigiún;
 • deiseanna a sholáthar d’ealaíontóirí damhsa ar fud na tíre páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtas féin;
 • deiseanna a sholáthar d’údaráis áitiúla agus d’ionaid cleachtas damhsa a fhorbairt ina gceantair féin;
 • forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha damhsa a spreagadh.


Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Téatair – Is é cuspóir na scéime seo ná deis a thabhairt d’ealaíontóirí téatair clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid agus le húdaráis áitiúla. Déanfaidh an t-ealaíontóir téatair gach a bhfuil i gceist go sonrach leis an gclár oibre a dhearadh i gcomhar leis an údarás áitiúil agus/nó leis an ionad.


Is iad seo aidhmeanna na scéime:

 • deiseanna a chur ar fáil d’ealaíontóirí téatair ar fud na tíre chun páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtais féin;
 • deiseanna a chur ar fáil d’aonaid agus d’údaráis áitiúla chun cleachtas téatair a fhorbairt ina gceantar;
 • forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha téatair a spreagadh;
 • cur chuige comhordaithe a spreagadh idir na príomhsholáthraithe ealaíon ag leibhéal áitiúil agus réigiúnach.

Scéim Maoinithe um Fhorbairt Ealaíontóirí Téatair – Is é cuspóir na scéime seo ná deis a chur ar fáil d’eagraíochtaí téatair agus d’eagraíochtaí ealaíon eile cláir oiliúna nó forbartha a thairiscint do ghrúpaí ealaíontóirí téatair aonair i dtimpeallacht faoi mheantóireacht, nó deiseanna a thairiscint do ghrúpaí ealaíontóirí téatair a smaointe forbartha féin a mholadh d’eagraíochtaí.


Is iad seo a leanas aidhmeanna na scéime:

 • deiseanna a chur ar fáil d’ealaíontóirí téatair a gcleachtas a fhorbairt ar bhealach faoi thacaíocht;
 • deiseanna a chur ar fáil d’eagraíochtaí a thugann faoi thionscnaimh forbartha agus/nó oiliúna chun na gníomhaíochtaí sin a mhaoiniú go díreach;
 • forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí forbartha agus oiliúna a spreagadh sa téatar gairmiúil.

Scéim Maoinithe um Chomhroinnt Acmhainní Téatair – Is é cuspóir na dámhachtana seo ná deis a chur ar fáil d’eagraíochtaí acmhainní riaracháin agus léirithe a chomhroinnt le roinnt ealaíontóirí téatair aonair thar thréimhse shonraithe ama.

Is iad seo aidhmeanna na scéime:

 • cúnamh riaracháin agus/nó léirithe a chur ar fáil d’ealaíontóirí téatair maidir le tionscadail agus smaointe a fhorbairt;
 • deiseanna a chur ar fáil d’eagraíochtaí a éascaíonn forbairt thionscadail na n ealaíontóirí téatair, agus a thacaíonn leo, chun na gníomhaíochtaí sin a mhaoiniú go díreach;
 • pleanáil straitéiseach agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí um chomhroinnt acmhainní a spreagadh sa téatar gairmiúil.

Is féidir na sonraí faoi gach scéim a léamh i ndoiciméid threoracha a bheidh ar fáil ar an suíomh Gréasáin roimh an spriocdháta.

Email Newsletter Software by Newsweaver