San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Tuarascáil Damhsa agus Oideachais na Comhairle Ealaíon
Spreagtar daoine iarratas a dhéanamh chun ballraíocht a ghlacadh sa Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim cónaitheachta d’ealaíontóirí agus obair óige – an tréimhse iarratais oscailte anois
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
Is é 5:30pm Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2016 an dáta deiridh le haghaidh Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2017.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2016
Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh
Comhaltacht Scríbhneora UCD
Nuacht ón bPobal
Díríonn Comórtas Bonn Óir Sheáin Uí Riada 2016 ar na píoba agus ar an gcruit
Deis Poist do Chomhordaitheoir Ealaíon agus Cultúir
Scéim cónaitheachta d’ealaíontóirí agus obair óige – an tréimhse iarratais oscailte anois

Is mian le foireann réimse na nDaoine Óga, Leanaí agus an Oideachais (DÓLO) a chur in iúl go bhfuil an tréimhse iarratais oscailte anois don scéim cónaitheachta d’Ealaíontóirí agus obair óige 2016/17. Tá an scéim seo á bainistiú ag Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann thar ceann na Comhairle Ealaíon agus na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Tá an scéim cónaitheachta d’ealaíontóirí agus obair óige ceaptha chun comhpháirtíochtaí nuálacha a chur chun cinn idir grúpaí óige, ealaíontóirí agus (nuair is ábhartha) eagraíochtaí ealaíon. I measc na gcineálacha cónaitheachta a d’fhéadfadh bheith i gceist, tá ealaíontóir cónaithe i suíomh oibre don óige agus/nó grúpa óige i mbun cónaitheachta i suíomh ealaíon.

Tá dhá shnáithe ag baint leis an scéim cónaitheachta d’ealaíontóirí agus obair óige. Snáithe 1 – forbairt; agus Snáithe 2 – cónaitheacht iomlán.

Snáithe 1 – forbairt (€1500, agus deis iarratas a dhéanamh ar €3500 eile)

Tá sé i gceist leis an snáithe seo tacaíocht a thabhairt d’eagraíocht nó d’ealaíontóir oibriú le comhpháirtithe beartaithe d’fhonn clár cónaitheachta comhoibríoch a fhorbairt. Beidh deis ag iarratasóirí rathúla ar Shnáithe 1 togra leantach a chur isteach taobh istigh de thrí mhí ón dáta a fuair siad a ndámhachtain maoinithe chun leanúint den chlár beartaithe. 

Snáithe 2 – cónaitheacht iomlán (€5000)

Tá sé i gceist leis an snáithe seo tacaíocht a thabhairt do chláir chónaitheachta atá forbartha le chéile ag na comhpháirtithe lena mbaineann (i.e. an t-ealaíontóir, an grúpa óige agus aon phríomheagraíocht eile is comhpháirtí) agus a chomhlíonann go hiomlán na critéir le haghaidh na dámhachtana.

Is í an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €5,000.

Is é an Luan 5 Meán Fómhair 2016 an spriocdháta i gcomhair iarratas

Má tá tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil le Niamh Dillon, Oifigeach Tionscadail d’Ealaíona na nÓg, Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann ar 01 478 41 22 nó ar niamh@nyci.ie

Chun faisnéis a fháil faoin Scéim agus faoin gcaoi le hiarratas a dhéanamh, tabhair cuairt ar http://www.youtharts.ie/content/artist-youth-work-scheme

Email Software by Newsweaver