English Version


  MolloyT_Behind Every Great Man detail_LowRes_RubliconImage_crop

Is féidir Behind every Great Man (sonra) le Tom Molloy; Trasghreim ar chanbhás, 2006; 26 x 26cm ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon a fheiceáil sa taispeántas 'Noughties but Nice' sa Solstice Arts Centre as seo go dtí an 3 Iúil 2010.Ailt
1. Fógraíonn Máire Mhic Ghiolla Íosa an chéad Laureate na nÓg

2. Cinntí: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2010, babhta 2

3. Spriocdháta: Dámhachtain Sparánachta, babhta 2

4. Lucht Féachana na nEalaíon - fógraítear tionscadal nua

5. Foilsíonn Lucht Féachana na nEalaíon tuarascálacha ón Scéim Build Your Audience agus ón Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua

6. Fógraíonn Cathaoir Filíochta na hÉireann Miriam Gamble mar bhuaiteoir na Sparánachta don bhliain 2010

7. Baineann an Chomhairle Ealaíon príomhdhámhachtain gnó amach, déantar tairiscint cabhrú le daoine eile

8. Meabhrúchán: suíomh Gréasáin na healaíne poiblí

9. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

10. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Mháirt 15 Meitheamh.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 7 Eagrán 931 Bealtaine 2010

Fáilte go heagrán mhí na Bealtaine de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

Ainmníodh Siobhán Parkinson ina chéad laureate le haghaidh litríocht na leanaí in Éirinn an mhí seo (Laureate na nÓg). Bhronn an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa bonn Laureate na nÓg uirthi ag ócáid speisialta i gceanncheathrú na Comhairle Ealaíon. Is cúis bróid don Chomhairle Ealaíon é an chéad laureate le haghaidh litríocht do leanaí in Éirinn a ainmniú. Déanfaidh Leabhair Pháistí Éireann bainistíocht air thar ceann na Comhairle. I nuachtlitir na míosa seo tabharfaimid tuilleadh eolais duit faoin ról, agus tá an chéad agallamh le Siobhán againn. 

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon sonraí faoi na hiarrthóirí ar éirigh leo faoi bhabhta a dó de Scéim na bhFéilte Beaga don bhliain 2010 agus tá eolas againn faoin spriocdháta atá ag teacht aníos don Dámhachtain Sparánachta, babhta 2

Tá glaoch ar iarratais againn ó Lucht Féachana na nEalaíon freisin le haghaidh treoirscéime ina roghnófar trí thionscadal chun tacaíocht agus monatóireacht struchtúrach a fháil ó ghairmithe sa tionscal; iarrann an scéim ar eagraíochtaí a d’fhéadfadh lucht féachana cosúil lena chéile a bheith acu a bheith ina gcomhpháirtithe agus modhanna díreacha ar chostas íseal a cheapadh chun a lucht féachana a mhéadú. Cuireann Lucht Féachana na nEalaíon trí thuarascáil ar fáil freisin ón Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua agus foilsítear an Treoir maidir le Margaíocht a dhéanamh ar do Thaibhléiriú ar Camchuairt, tuarascáil a eascraíonn ón scéim Tóg Ar Do Lucht Féachana.

Roghnaíodh an té a fuair sparánacht Chathaoir Filíochta na hÉireann (Ireland Chair of Poetry) don bhliain 2010. Tá an-áthas orainn a fhógairt gur toghadh córas seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon a seoladh le déanaí mar thionscadal TF na Bliana (an earnáil phoiblí) sna Dámhachtainí maidir le Sármhaitheas TFC. Tá nóta beag ann freisin ag meabhrú do shíntiúsóirí faoi shuíomh Gréasáin na healaíne poiblí (www.publicart.ie), a chuireann eolas ar fáil d’ealaíontóirí atá ag obair sa réimse poiblí.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta maidir le nuacht ó phobal na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha


1. Fógraíonn Máire Mhic Ghiolla Íosa an chéad Laureate na nÓg

D’fhógair an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa Siobhán Parkinson mar Laureate na nÓg, an chéad laureate in Éirinn le haghaidh litríocht do leanaí. Bhronn an tUachtarán bonn Laureate na nÓg uirthi ag ócáid speisialta i gceanncheathrú na Comhairle Ealaíon.


Léigh tuilleadh


2. Cinntí: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2010, babhta 2

D'fhógair an Chomhairle Ealaíon sonraí na ndaoine ar éirigh leo faoi bhabhta a dó de Scéim na bhFéilte Beaga Ealaíon do 2010.


Léigh tuilleadh


3. Spriocdháta: Dámhachtain Sparánachta, babhta 2

Is é spriocdháta an dara babhta de na Dámhachtainí Sparánachta ná Déardaoin, an 15 Iúil, 2010 ag 5.30 i.n.


Léigh tuilleadh


4. Lucht Féachana na nEalaíon - fógraítear tionscadal nua

Tá Lucht Féachana na nEalaíon ag tabhairt faoi threoirthionscadal le comhoibriú foirmiúil a thosú agus a chomhordú i measc eagraíochtaí ealaíon.


Léigh tuilleadh


5. Foilsíonn Lucht Féachana na nEalaíon tuarascálacha ón Scéim Build Your Audience agus ón Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua

Cuireann Lucht Féachana na nEalaíon trí thuarascáil ó fhaighteoirí Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua ar fáil. Freisin an mhí seo, foilsíonn Lucht Féachana na nEalaíon Guide to Marketing Your Production on Tour, tuarascáil ón Scéim Build Your Audience.


Léigh tuilleadh


6. Fógraíonn Cathaoir Filíochta na hÉireann Miriam Gamble mar bhuaiteoir na Sparánachta don bhliain 2010

Bhronn iontaobhaithe Chathaoir Filíochta na hÉireann (Ireland Chair of Poetry) sparánacht 2010 Chathaoir Filíochta na hÉireann ar Mariam Gamble le déanaí.


Léigh tuilleadh


7. Baineann an Chomhairle Ealaíon príomhdhámhachtain gnó amach, déantar tairiscint cabhrú le daoine eile

Toghadh córas seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon a seoladh le déanaí mar Tionscadal TF na Bliana (An Earnáil Phoiblí) sna Dámhachtainí maidir le Sármhaitheas TFC.


Léigh tuilleadh


8. Meabhrúchán: suíomh Gréasáin na healaíne poiblí

Cuireann an suíomh Gréasáin seo a bunaíodh le déanaí eolas ar fáil d’ealaíontóirí atá ag obair sa réimse poiblí.


Léigh tuilleadh


9. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Ar chuid den nuacht ó phobal na n-ealaíon in Bealtaine tá: glaoch ar fhísealaíontóirí le haghaidh taispeántas in Ionad Ealaíon Theach na Cúirte; fógraíonn Dánlann agus Stiúideo Bharra an Teampaill faighteoirí na dámhachtana malartaithe agus stiúideo Éireannach agus Fionlannach don bhliain 2010; fógraíonn Music Network an Stiúrthóir agus an Bord don Chlár Náisiúnta um Oideachas Ceoil.


Léigh tuilleadh


10. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí na Bealtaine: faisnéis faoi threoir clár nua a d’fhoilsigh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir don Chlár Cultúir 2007-2013; gairm tograí don chlár LIFE+, ionstraim airgeadais an AE a thugann tacaíocht do thionscadail caomhnaithe comhshaoil agus dúlra ar fud an AE; acmhainn nua ar a dtugtar EVE is féidir a úsáid le féachaint ar na mílte tionscadal ar líne a fhaigheann maoiniú ón AE agus a gcuid torthaí, agus ar deireadh d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treoir do thosaitheoirí maidir le deontais agus maoiniú an AE.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver