San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Danny O’Mahony ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Bronntar Dámhachtain Anthony Cronin ar an scríbhneoir Dermot Bolger.
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020
Nuacht ón bPobal
Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha ar bronnadh Maoiniú Comhair orthu!
Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí | 3ú Glaoch ar Oscailt ar an 14 Lúnasa
Déan iarratas ar Dhámhachtainí Europa Nostra 2020
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann 17–25 Lúnasa
Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC

Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Alan Gilsenan a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe i gcomhair 2019–2020.

 

Tá an ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe cómhaoinithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus cuirtear ar fáil é i gcomhar le Féile Scannán Chorcaí. Is é is aidhm leis deis ar leith a thabhairt do scríbhneoir scáileáin a bhfuil gradam bainte amach aige/aici a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do mhic léinn ag an am céanna oibriú ar bhealach bríoch le healaíontóir atá ag cleachtadh le linn dóibh a bheith i mbun staidéir agus ina rannpháirtíocht chultúrtha níos leithne i saol an champais.

 

Is é Alan Gilsenan an séú healaíontóir scannán a ceapadh sa ról agus leanann sé Carmel Winters, Gerry Stembridge, Hugh Travers, Mark O’Halloran agus Pat Murphy, a bhí ina n-ealaíontóirí scannán cónaithe ag UCC ó 2014, agus rath mór orthu go léir.

 

I rith a thréimhse cónaithe, oibreoidh Alan Gilsenan le mic léinn in UCC, idir speisialtóirí i Scannán agus Meáin Scáileáin agus fhochéimithe agus iarchéimithe níos leithne trí réimse imeachtaí ar an gcampas. Beidh sé páirteach chomh maith in imeacht poiblí ag Féile Scannán Chorcaí i mí na Samhna 2019 agus ag imeacht poiblí in UCC in 2020.

Ag labhairt di faoin gceapachán, dúirt Fionnuala Sweeney, Ceann Scannán agus Ailtireachta ag an gComhairle Ealaíon: ‘Is mian leis an gComhairle Ealaíon tréaslú le Alan Gilsenan as a cheapachán mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC. Tá gairm bheatha oirirc mar scríbhneoir agus mar stiúrthóir ag Alan le breis agus tríocha bliain anuas agus tabharfaidh sé a bhua uathúil scannánaíochta leis don ról. Tá súil againn go dtabharfaidh an chónaitheacht seo an t-am agus an spás dó a chleachtas ealaíonta féin a fhorbairt.’

Dúirt an tOllamh Chris Williams, Ceann Choláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta, UCC: “Táimid ar bís fáilte a chur roimh Alan Gilsenan go dtí Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta in UCC mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe. Tabharfaidh a chónaitheacht flúirse deiseanna do mhic léinn ar fud an champais, agus táimid ag súil go mór leis na bealaí ar fad a shaibhreoidh láithreacht ealaíontóra dá réimse agus dá shaoithiúlacht iontach ár dtiomantas leanúnach do thimpeallacht chruthaitheach a fhorbairt don ollscoil agus don phobal i gcoitinne.’’