Nuachtlitir - Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ en-us 05 Samh 2020 09:35:27 MAG 05 Samh 2020 09:35:27 MAG http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir. http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ay006sb26j7?lang=ga?rss=true ‘Ní dóigh suarach é an mearbhall’, is líne thar a bheith cáiliúil í seo ón dráma cumhachtach de chuid Friel, Translations. Tá sé thar a bheith oiriúnach mar mhachnamh ar an tréimhse aisteach agus chasta seo. Tá go leor uaisleachta le fáil san obair atá fós á déanamh agat agus san obair a bheartaíonn tú tabhairt fúithi. Chonaiceamar roinnt de na ceoltóirí is fearr ar domhan ag taibhiú dúinn i gcúinsí thar a bheith aisteacha agus ciotacha i dtaibhithe a rinne Music from Galway agus Tradition Now le déanaí. Ba mhinic a bhí ar na ceoltóirí sin masc a chaitheamh agus achar fada a choinneáil eatarthu agus ní raibh lucht féachana ann chun iad a spreagadh agus iad ag seinm gan bualadh bos ar bith sa seomra. Bhí go leor uaisleachta agus daonnachta le brath ó na taibhithe sin. Cuireadh deireadh le tascfhórsa téarnaimh an chultúir leis an Aire Catherine Martin an tseachtain seo caite. Ba é an rud ba shuntasaí faoin rannpháirtíocht go dtí seo ach chuspóir chomhroinnte agus spioraid an chomhoibrithe a roinntear inti. Foilseofar an tuarascáil sna laethanta beaga romhainn agus tá tuiscint shoiléir ar an ról tábhachtach atá ag tírdhreach na n-ealaíon agus na n-imeachtaí le fáil inti. Moltar bearta praiticiúla chun freastal ar na dúshláin sonracha atá roimh ghairmithe san earnáil inti. Ba mhór an faoiseamh é an maoiniú méadaithe a fuaireamar faoin mbuiséad stairiúil agus cuideoidh an maoiniú sin linn tú a chothabháil sna míonna amach romhainn. Mar fhreagra ar roinnt cinntí sparánachta a rinneadh le déanaí, chuir na faighteoirí in iúl go mbeadh an sparánacht sin mar líne tharrthála ríthábhachtach dóibh. Táimid ag súil go mór leis a oiread de na tacaíochtaí sin a athraíonn an saol a chur ar fáil agus is féidir linn. Cé go bhfuil neart de na spriocdhátaí thart faoin am seo, táthar fós in ann iarratas a dhéanamh le haghaidh maoiniú forbartha gairmiúla agus don scéim tacaíochta forbartha acmhainne. Tá ár bhfoireann lánsásta aon cheist atá agat faoi na scéimeanna sin a fhreagairt. Tuigimid go maith go imní don phobal ag luí go trom ar d’intinn agat. Is minic a dhéantar tagairt don líne tarrthála a chuir tú ar fáil don phobal agus tá súil againn go mbeimid in ann bealaí nua chun tú a chumasú le tabhairt faoi do chuid oibre agus an pobal a shroicheadh sna míonna amach romhainn. Táimid ag súil go mbeidh sibh féin agus bhur dteaghlaigh sábháilte agus slán i gcónaí. Maureen Kennelly An Stiúrthóir 04 Samh 2020 12:00:00 MAG 30aa68e8bab4af78597ae18a5c3fa260 Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> ‘Ní dóigh suarach é an mearbhall’, is líne thar a bheith cáiliúil í seo ón dráma cumhachtach de chuid Friel, <em>Translations</em>.  Tá sé thar a bheith oiriúnach mar mhachnamh ar an tréimhse aisteach agus chasta seo. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá go leor uaisleachta le fáil san obair atá fós á déanamh agat agus san obair a bheartaíonn tú tabhairt fúithi. Chonaiceamar roinnt de na ceoltóirí is fearr ar domhan ag taibhiú dúinn i gcúinsí thar a bheith aisteacha agus ciotacha i dtaibhithe a rinne<em> Music from Galway </em>agus <em>Tradition Now</em> le déanaí.  Ba mhinic a bhí ar na ceoltóirí sin masc a chaitheamh agus achar fada a choinneáil eatarthu agus ní raibh lucht féachana ann chun iad a spreagadh agus iad ag seinm gan bualadh bos ar bith sa seomra.  Bhí go leor uaisleachta agus daonnachta le brath ó na taibhithe sin.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Cuireadh deireadh le tascfhórsa téarnaimh an chultúir leis an Aire Catherine Martin an tseachtain seo caite.  Ba é an rud ba shuntasaí faoin rannpháirtíocht go dtí seo ach chuspóir chomhroinnte agus spioraid an chomhoibrithe a roinntear inti.  Foilseofar an tuarascáil sna laethanta beaga romhainn agus tá tuiscint shoiléir ar an ról tábhachtach atá ag tírdhreach na n-ealaíon agus na n-imeachtaí le fáil inti.  Moltar bearta praiticiúla chun freastal ar na dúshláin sonracha atá roimh ghairmithe san earnáil inti.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Ba mhór an faoiseamh é an maoiniú méadaithe a fuaireamar faoin mbuiséad stairiúil agus cuideoidh an maoiniú sin linn tú a chothabháil sna míonna amach romhainn.  Mar fhreagra ar roinnt cinntí sparánachta a rinneadh le déanaí, chuir na faighteoirí in iúl go mbeadh an sparánacht sin mar líne tharrthála ríthábhachtach dóibh.   Táimid ag súil go mór leis a oiread de na tacaíochtaí sin a athraíonn an saol a chur ar fáil agus is féidir linn.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Cé go bhfuil neart de na spriocdhátaí thart faoin am seo, táthar fós in ann iarratas a dhéanamh le haghaidh maoiniú forbartha gairmiúla agus don scéim tacaíochta forbartha acmhainne.  Tá ár bhfoireann lánsásta aon cheist atá agat faoi na scéimeanna sin a fhreagairt.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tuigimid go maith go imní don phobal ag luí go trom ar d’intinn agat.  Is minic a dhéantar tagairt don líne tarrthála a chuir tú ar fáil don phobal agus tá súil againn go mbeimid in ann bealaí nua chun tú a chumasú le tabhairt faoi do chuid oibre agus an pobal a shroicheadh sna míonna amach romhainn.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Táimid ag súil go mbeidh sibh féin agus bhur dteaghlaigh sábháilte agus slán i gcónaí.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> <img src="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/v2files/shard1/3441/df/40f4aea80889c91a62828f.jpg" style="margin: 0px;" width="168" height="57" hspace="0" vspace="0" alt="" /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Maureen Kennelly<br />An Stiúrthóir</span></p> Aosdana: 12 chomhalta nua http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1v39aln1bg5?lang=ga?rss=true Tá dháréag comhaltaí nua tofa ag Aosdána, meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha na hÉireann. Is iad seo a leanas an 12 chomhalta nua: Kevin Barry (Litríocht); Gerard Byrne (Amharc-ealaín); Pat Collins (Amharc-ealaíon); Jim Doherty (Ceol); Margo Harkin (Amharc-ealaíon); Martin Lynch (Litríocht); Gina Moxley (Litríocht); Valerie Mulvin (Ailtireacht); Mairead O’hEocha (Amharc-ealaíon); Arthur Riordan (Litríocht); Liz Roche (Cóiréagrafaíocht); Jennifer Walshe (Ceol). 03 Samh 2020 12:00:00 MAG 47d6ae25d0b7900c6afcf7b132ac99f4 Nuacht na míosa seo <p><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f;">Tá dháréag comhaltaí nua tofa ag Aosdána, meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha na hÉireann. Is iad seo a leanas an 12 chomhalta nua: Kevin Barry (Litríocht); Gerard Byrne (Amharc-ealaín); Pat Collins (Amharc-ealaíon); Jim Doherty (Ceol); Margo Harkin (Amharc-ealaíon); Martin Lynch (Litríocht); Gina Moxley (Litríocht); Valerie Mulvin (Ailtireacht); Mairead O’hEocha (Amharc-ealaíon); Arthur Riordan (Litríocht); Liz Roche (Cóiréagrafaíocht); Jennifer Walshe (Ceol). </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f;">Tá dháréag comhaltaí nua tofa ag Aosdána, meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha na hÉireann. Is iad seo a leanas an 12 chomhalta nua: Kevin Barry (Litríocht); Gerard Byrne (Amharc-ealaín); Pat Collins (Amharc-ealaíon); Jim Doherty (Ceol); Margo Harkin (Amharc-ealaíon); Martin Lynch (Litríocht); Gina Moxley (Litríocht); Valerie Mulvin (Ailtireacht); Mairead O’hEocha (Amharc-ealaíon); Arthur Riordan (Litríocht); Liz Roche (Cóiréagrafaíocht); Jennifer Walshe (Ceol). Fágann sé sin go bhfuil 249 duine san iomlán ina gcomhaltaí den chomhlacht anois.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f;">Tá beirt iarrthóirí ar comhscór don áit deiridh. Úsáidfear ballóid phoist chun an toradh don áit deiridh sin a chinneadh.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f;">Tapaímid an deis seo chun cuimhneamh ar na trí chomhalta déag a fuair bás le linn na tréimhse idir Tionól Ginearálta Bliantúil anuraidh agus inniu: Micky Donnelly; Ciaran Carson; Ulick O’Connor; Tom MacIntyre; Sonja Landweer; Veronica Bolay; Joe Steve Ó Neachtain; Janet Mullarney; Tim Robinson; Michael Cullen; Eric Sweeney; Eugene McCabe; Derek Mahon.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #2f2f2f;">Tá tuilleadh sonraí maidir leis na comhaltaí nua ar fáil anseo.</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> <span style="color: #2f2f2f;">http://aosdana.artscouncil.ie/general/aosdana-elects-12-new-members/</span></span></span></p> Ardán 31 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/qycbbelxirl?lang=ga?rss=true Beidh scéim nua maidir le forbairt ealaíontóra ar fud na tíre oscailte le haghaidh iarratais ón 9 Samhain, scéim atá faoi stiúir 31 Oifig Ealaíon na nÚdarás Áitiúil i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon. 03 Samh 2020 12:00:00 MAG 433abca6ada7b7a289763dbb6cf4b8fa Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; background: white;">Beidh scéim nua maidir le forbairt ealaíontóra ar fud na tíre oscailte le haghaidh iarratais ón 9 Samhain, scéim atá faoi stiúir 31 Oifig Ealaíon na nÚdarás Áitiúil i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; background: white;">Beidh scéim nua maidir le forbairt ealaíontóra ar fud na tíre oscailte le haghaidh iarratais ón 9 Samhain, scéim atá faoi stiúir 31 Oifig Ealaíon na nÚdarás Áitiúil i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"><br /><br /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Cuireann Oifigí Ealaíon na nÚdarás Áitiúil i láthair, i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, ARDÁN 31 – deis náisiúnta d’ealaíontóirí a gceird a chleachtadh agus smaointe nua a chur faoi thástáil maidir le comhar, taighde, forbairt lucht féachana/éisteachta, forbairt áite agus a saothair a roinnt. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"><br /><br /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Forbraíodh an t-ardán chun tacú le 31 ealaíontóir atá ag teacht chun cinn nó atá i lár a ngairme (ealaíontóir amháin i ngach ceann de na 31 údarás áitiúla ar fud na hÉireann) agus ar mhaithe le forbairt gairme a éascú dóibh. Tabharfar sparánacht dar luach €8,000 d’ealaíontóirí rannpháirteacha chun infheistíocht a dhéanamh iontu féin agus ina gceird. Tabharfar sin dóibh mar aon leis an deis a bheith rannpháirteach i gcreat forbartha agus comhairleach agus i líonra náisiúnta piaraí.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"><br /><br /></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Is féidir iarratas a dhéanamh idir an 9 agus an 30 Samhain. Chun tuilleadh eolais a fháil, is féidir ríomhphost a chur chuig </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:localartsireland@gmail.com"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">localartsireland@gmail.com</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> nó féach </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/att8o2k50ml/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: purple;">www.localartsireland.ie</span></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> Maoiniú Síolaithe fógartha le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama http://nuachtlitir.artscouncil.ie/2ajt3d4lvx8?lang=ga?rss=true Áiteanna Ildánacha Thuama: Áiteanna Ildánacha píolótach na Comhairle Ealaíon | D’éirigh leis an gclár Cumas Ceantar, faoi bhainistíocht Create, bealaí nua a aimsiú chun naisc a chruthú le pobal Thuama, agus na naisc sin a fhorbairt, le roinnt míonna anuas. 03 Samh 2020 12:00:00 MAG 70c88e77bb250a3fc4bd47cf2598d202 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;">Áiteanna Ildánacha Thuama: Áiteanna Ildánacha píolótach na Comhairle Ealaíon | D’éirigh leis an gclár Cumas Ceantar, faoi bhainistíocht Create, bealaí nua a aimsiú chun naisc a chruthú le pobal Thuama, agus na naisc sin a fhorbairt, le roinnt míonna anuas. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;">Áiteanna Ildánacha Thuama: Áiteanna Ildánacha píolótach na Comhairle Ealaíon | D’éirigh leis an gclár Cumas Ceantar, faoi bhainistíocht Create, bealaí nua a aimsiú chun naisc a chruthú le pobal Thuama, agus na naisc sin a fhorbairt, le roinnt míonna anuas. </span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black; font-size: 12px;">Bunaíodh Maoiniú Síolaithe le haghaidh Áiteanna Ildánacha Thuama chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá roimh ealaíontóirí agus pobail araon mar gheall ar COVID-19. A bhuí leis an Maoiniú Síolaithe, tá daoine aonair agus grúpaí in ann taighde nó tionscadail a rachaidh chun tairbhe phobal Thuama a mhaoiniú, agus sa chaoi sin, tacaíonn an Maoiniú Síolaithe le bealaí nua smaointeoireachta, le himeachtaí nó le gníomhaíochtaí nua. Cruthóidh sé deiseanna nua do ghrúpaí sibhialta, grúpaí sóisialta agus pobail agus do dhaoine aonair smaointe nua a fhorbairt agus cuirfidh sé na hacmhainní ar fáil dóibh le go mbeidh siad fós in ann a bheith gníomhach, cromtha ar an obair agus ceangailte. </span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Tá an pobal i gcroílár Áiteanna Ildánacha agus, mar sin, beidh dearcthaí ó dhaoine áitiúla ina gcuid den thionscadal rathúil. A bhuí le tacaíocht airgeadais sa bhreis ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe, cuireadh maoiniú ar fáil do scór duais. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/12ovaho4b91/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">anseo</span></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Seolfar suíomh gréasáin nua don tionscadal </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/3uditgjwnf0/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">www.creativeplacestuam.ie</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> i mí na Samhna agus is féidir an tionscadal a leanúint ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/6mxc0bgedt7/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Facebook</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> agus ar </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/6udtutplro0/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Instagram</span></a></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> </span></p> Déardaoin, an 28 Eanáir, 2021 – Dámhachtainí Sparánachta http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1puwted5vfu?lang=ga?rss=true Is é Déardaoin, an 28 Eanáir 2020, ag 5.30pm, an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 15 Nollaig 2020. 03 Samh 2020 12:00:00 MAG 9dc702dae9dc9483a1ca113635930ff9 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Is é Déardaoin, an 28 Eanáir 2020, ag 5.30pm, an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 15 Nollaig 2020.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Is é Déardaoin, an 28 Eanáir 2020, ag 5.30pm, an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Sparánachta na Comhairle Ealaíon</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Féadfar iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 15 Nollaig 2020.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí aonair a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Dírítear leis an dámhachtain ar an luach agus ar an tairbhe a bhaineann ealaíontóir as tréimhse spriocdhírithe i mbun cleachtaidh. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Féadfaidh ealaíontóirí a bhíonn ag plé leis na cineálacha ealaíne seo a leanas iarratas a dhéanamh ar an mbabhta den Dámhachtana Sparánachta atá ag teacht aníos:</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ailtireacht</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Rannpháirtíocht sna hEalaíona</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Sorcas</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Damhsa</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Scannán</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Litríocht (Béarla)</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Litríocht (Gaeilge)</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ceol</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ceoldrámaíocht</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Sráidealaíona agus Seónna</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Amharclannaíocht</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Na hEalaíona Traidisiúnta</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Na hAmharc-ealaíona</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Foilseofar treoirlínte maidir leis na dámhachtainí uile atá ar fáil ag tús mhí na Nollag sa rannán </span><a style="color: blue; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/3qn0usy6pub/external">‘maoiniú atá ar fáil’</a><span style="color: black;">ar ár suíomh gréasáin</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><em><span style="color: black;">Tabhair faoi deara</span></em></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh Gréasáin na </span><a style="color: blue; font-weight: normal; font-style: normal; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/h2nv3yhjboq/external">seirbhísí ar líne</a><span style="color: black;"> de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. Moltar d’iarratasóirí <strong>cúig lá oibre</strong> a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh. </span></span></p> Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021: Babhta 2 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1hbheavr6t9?lang=ga?rss=true Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon. Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó. 03 Samh 2020 12:00:00 MAG 518686244467e80041300ddf008d0092 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Tá an dara ceann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó. </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte tacaíocht a chur ar fáil d’fhéilte beaga chun a ngníomhaíocht féile a sheachadadh. <span style="border: none;">Tá an Scéim ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha agus d’fhéilte foirm ealaíne aonair.  </span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: none;">Tabhair faoi deara</span></strong></span></p> <ul style="margin-top: 5.0pt; margin-bottom: 7.5pt;"> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: none;">NACH dtabharfar tosaíocht ó thaobh maoinithe de d’imeachtaí nasctha, amhail ceolchoirmeacha rathúla nó imeachtaí litríochta míosúla.</span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: none;">Gur cheart duit a chinntiú, agus d’iarratas á ullmhú, go bhfuil sé bunaithe ar an treoir sláinte poiblí is déanaí atá ar fáil.</span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: none;">Go bhfuil sé riachtanach </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">pleananna teagmhasacha i dtaobh ullmhú féile an iarratasóra a chur ar fáil le gach iarratas. </span></span></li> </ul> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:</span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 5.25pt;"> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Banda A: Suas le €7,000  </span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Banda B: Idir €7,001 agus €20,000</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Banda C Idir €20,001 agus €35,000</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte chun cinn a bhfuil aidhm shoiléir ealaíonta acu, agus a bheidh ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2021, cur isteach ar Bhabhta 2 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Dáta oscailte le haghaidh iarratas:                         an 14 Deireadh Fómhair 2020</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Spriocdháta d’iarratais:               An 12 Samhain, 2020, ag 5.30pm</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Dáta a dhéanfar na torthaí a fhógairt:                  Feabhra 2021</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim Infheistíochta na bhFéilte.</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon </span><a style="text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/kazq0kmq612/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">anseo</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">.</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an Rannán Ceisteanna Coitianta FIS </span><a style="text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/zypoo52ihs8/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">anseo</span></a></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">nó téigh i dteagmháil le Foireann Fhéilte na Comhairle Ealaíon ag:</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Regina O’Shea: </span><a style="text-decoration: underline;" href="mailto:regina.oshea@artscouncil.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">regina.oshea@artscouncil.ie</span></a><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">,</span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> 01 6180260</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><a style="text-decoration: underline;" href="mailto:Adrian"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Adrian</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> Colwell: </span><a style="text-decoration: underline;" href="mailto:adrian.colwell@artscouncil.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">adrian.colwell@artscouncil.ie</span></a></span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="font-size: 12px;">, 01 6180284</span><br /><br /></span></p> Tá glao ar léiriú spéise maidir le Dámhachtain Liam O’Flynn 2021 fógartha ag an gComhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1clsp8v487i?lang=ga?rss=true Is comhthionscnamh idir An Chomhairle Ealaíon agus an Ceoláras Náisiúnta é Dámhachtain Liam O’Flynn mar chuid den chomhoibriú atá ar bun acu chun na healaíona traidisiúnta a chur chun cinn, tuiscint ar na healaíona traidisiúnta a chothú agus léiriú a dhéanamh ar a thaitneamhaí atá na healaíona traidisiúnta, tá an fhéile ceoil thraidisiúnta Tradition Now mar chuid den obair seo freisin. 03 Samh 2020 12:00:00 MAG 6933cfc81988ffc37789ed580c4e03c4 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is comhthionscnamh idir An Chomhairle Ealaíon agus an Ceoláras Náisiúnta é Dámhachtain Liam O’Flynn mar chuid den chomhoibriú atá ar bun acu chun na healaíona traidisiúnta a chur chun cinn, tuiscint ar na healaíona traidisiúnta a chothú agus léiriú a dhéanamh ar a thaitneamhaí atá na healaíona traidisiúnta, tá an fhéile ceoil thraidisiúnta Tradition Now mar chuid den obair seo freisin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is comhthionscnamh idir An Chomhairle Ealaíon agus an Ceoláras Náisiúnta é Dámhachtain Liam O’Flynn mar chuid den chomhoibriú atá ar bun acu chun na healaíona traidisiúnta a chur chun cinn, tuiscint ar na healaíona traidisiúnta a chothú agus léiriú a dhéanamh ar a thaitneamhaí atá na healaíona traidisiúnta, tá an fhéile ceoil thraidisiúnta Tradition Now mar chuid den obair seo freisin.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ba phíobaire virtuoso a raibh cáil idirnáisiúnta air é Liam O’Flynn a rinne léiriú ar an bpíobaireacht uilleann agus ar an gceol Éireannach don domhan mór.  Bhí neart caidreamh tábhachtach ealaíne aige le linn a shaol, lena n-áirítear caidreamh le píobairí iontacha a tháinig roimhe ar nós Willie Clancy, Séamus Ennis agus Leo Rowsome agus bhí ról lárnach aige maidir leis an gceol traidisiúnta a chosaint agus a chur chun cinn. Mar bhall de Planxty, a chomhbhunaigh sé i 1972, agus mar cheoltóir aonair freisin, bhí tionchar ollmhór aige ar shaol ealaíon na hÉireann.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déantar ceiliúradh leis an Dámhachtain Liam O’ Flynn ar ról an ealaíontóra chruthaithigh thraidisiúnta aonair maidir le saothar nua a chruthú, comhshaothar agus nuálaíocht a chur chun cinn agus na healaíona traidisiúnta a sheachadadh ionas go mbeidh an chéad ghlúin eile in ann taitneamh a bhaint astu agus iad a chleachtadh. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é aidhm na Dámhachtana Liam O’Flynn tréimhse machnaimh, inspreagtha agus cruthaithe a chur ar fáil d’ealaíontóir traidisiúnta ar mhaithe leis an ealaín agus é/í ina (h)ealaíontóir cónaitheach sa Cheoláras Náisiúnta agus chun tuiscint agus eolas ar na healaíona traidisiúnta agus an taitneamh a bhaintear as na healaíona traidisiúnta a mhéadú i dtimpeallacht shaibhir an Cheolárais Náisiúnta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Cuirfear deiseanna den chéad scoth a rachaidh i bhfeidhm ar shaol gairmiúil an duine ar fáil don té a gheobhaidh Dámhachtain Liam O’Flynn, áirítear leis na deiseanna seo seans le comhoibriú a dhéanamh le réimse leathan ealaíontóirí i dtimpeallacht thacúil phroifisiúnta, áit a mbeidh siad taobh le healaíontóirí tréitheacha ó sheánraí éagsúla agus a bhfuil ionchas ard ann maidir leis an obair chruthaitheach.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; background: yellow;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Dámhachtain Liam O’Flynn de chuid an Cheolárais Náisiúnta agus na Comhairle Ealaíon</strong></span></p> <p style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">      Bronnfar dámhachtain 15,000 Euro ar ealaíontóir amháin chun saothar nua a chruthú ag an gCeoláras Náisiúnta</span></p> <p style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">       Léireofar an saothar/na saothair mar chuid de <em>Tradition Now</em></span></p> <p style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">       Tacóidh an dámhachtain le bealaí nua chun ceol a chumadh</span></p> <p style="text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">       Beidh an t-ealaíontóir rathúil lonnaithe sa Cheoláras Náisiúnta agus tacóidh an dámhachtain le comhoibriú le ceoltóirí cónaitheacha eile sa Cheoláras Náisiúnta (e.g. Crash Ensemble, Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ, Cór Aireagail na hÉireann)</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Is é 5.30pm, Déardaoin, an 19 Eanáir 2021 an spriocdháta i gcomhair iarratas don chéad dámhachtain Liam O’Flynn.</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh tuilleadh eolais agus nótaí treoracha ar an dámhachtain ar fáil go luath ar <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/7esw87evedh/external">http://www.artscouncil.ie/Baile/</a></span></p> GOOD CAUSES AWARDS DE CHUID AN CHRANNCHUIR NÁISIÚNTA http://nuachtlitir.artscouncil.ie/x6688d72y5f?lang=ga?rss=true Agus iad ar an bhfód le trí bliana anois, tá Good Causes Awards de chuid an Chrannchuir Náisiúnta oscailte do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí pobail agus deonacha ar bith, cosúil le do cheannsa, a chuireann go mór lena bpobal áitiúil, a bhuí le maoiniú Good Causes an Chrannchuir Náisiúnta. 03 Samh 2020 12:00:00 MAG 22551732cf66e649ba12a44e6c832967 Nuacht ón bPobal <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Agus iad ar an bhfód le trí bliana anois, tá <em>Good Causes Awards</em> de chuid an Chrannchuir Náisiúnta oscailte do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí pobail agus deonacha ar bith, cosúil le do cheannsa, a chuireann go mór lena bpobal áitiúil, a bhuí le maoiniú<em> Good Causes </em>an Chrannchuir Náisiúnta.</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Agus iad ar an bhfód le trí bliana anois, tá <em>Good Causes Awards</em> de chuid an Chrannchuir Náisiúnta oscailte do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí pobail agus deonacha ar bith, cosúil le do cheannsa, a chuireann go mór lena bpobal áitiúil, a bhuí le maoiniú<em> Good Causes </em>an Chrannchuir Náisiúnta.</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Tá eagraíocht ealaíne ar bith a fuair maoiniú ón gComhairle Ealaíon idir 2014-2019 i dteideal iarratas a chur isteach ar ghradaim na bliana seo faoin gcatagóir ‘Arts & Culture’.  Is féidir iarratas a dhéanamh ar na Gradaim anois ach d’iarratas a chur isteach ag </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" title="http://www.lottery.ie/goodcausesawards" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/n3getw388ul/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #6888c9;">www.lottery.ie/goodcausesawards</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">.      Tá na sonraí go léir maidir leis an gcomórtas ar fáil anseo, lena n-áirítear na rialacha, na téarmaí agus na coinníollacha.</span></span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black; background: white;">Roghnófar 36 eagraíocht san iomlán a n-éireoidh leo in dhá bhabhta chun dul ar aghaidh chuig an gcraobh náisiúnta. Beidh lón bronnta ar an 27 Márta 2021 i dTeach an Ardmhéara, Baile Átha Cliath, chun críoch a chur leis an gcomórtas (cloífear go docht le treoirlínte sláinte poiblí an Rialtais maidir le COVID-19 agus an lón á reáchtáil)</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Bronnfar duais €10,000 ar bhuaiteoir na catagóire <em>Arts & Culture</em>, a bheidh ar cheann de sheachtar buaiteoirí catagóire, agus gheobhaidh buaiteoir foriomlán <em>Good Cause of the Year</em> €25,000 sa bhreis.</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Is é an 27 Samhain an spriocdháta le haghaidh iarratas. </span></p> DEIS FOSTAÍOCHTA: BAINISTEOIR TUAIRISCITHE AGUS ANAILÍSITHE http://nuachtlitir.artscouncil.ie/p91j849cy48?lang=ga?rss=true Chun tacú lena Roinn Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha atá i mbun fáis, tá Music Generation ag lorg duine le haghaidh ról nua: Bainisteoir Tuairiscithe agus Anailísithe. 03 Samh 2020 12:00:00 MAG c618c9327bc721527ad7f621840330f7 Nuacht ón bPobal <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun tacú lena Roinn Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha atá i mbun fáis, tá <em>Music Generation</em> ag lorg duine le haghaidh ról nua: Bainisteoir Tuairiscithe agus Anailísithe.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é <em>Music Generation</em> Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil na hÉireann, a chuidíonn le leanaí agus daoine óga rochtain a fháil ar oideachas ceoil taibhithe ina gceantar féin.  Tá sé d’aidhm ag Music Generation a chlár a leathnú ar fud an náisiúin faoi 2022 agus go dáta tá sé tar éis a bheith curtha ar bun go rathúil i 25 cathair agus contae in Éirinn, ag cruthú timpeall ar 67,000 deis do leanaí agus do dhaoine óga.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Príomhchuspóir straitéiseach de chuid an Chláir í an cháilíocht agus oibríonn an fhoireann Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha (CTF) in Oifig Forbartha Náisiúnta <em>Music Generation</em> chun an cháilíocht sin a choinneáil ar ardchaighdeán.  Tá <em>Music Generation</em> ag iarraidh cur leis an bhfoireann sin, agus Bainisteoir Tuairiscithe agus Anailísithe á lorg acu. Beidh an té a cheapfar le haghaidh an róil sin i gceannas ar gach gné d’anailísiú agus de thuairisciú, lena n-áirítear comhtháthú agus forbairt na gcóras agus na bpróiseas a úsáidtear mar bhonn anailísithe agus tuairiscithe.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Agus an ról sin freagrach don Cheann CTF, is ról é a oirfidh do ghairmí oilte a bhfuil trí bliana taithí ar a laghad aige/aici de bheith ag dréachtú agus ag soláthar tuairiscí agus teimpléid fhoirmiúla go héifeachtúil i réimse leathan ábhar. Beidh an taithí ábhartha sin ag an iarrthóir idéalach mar aon le saineolas léirithe i bhforbairt córas le haghaidh sonraí a anailísiú, a thiomsú agus a thuairisciú agus beidh taithí aige/aici de bheith ag obair le clár cáilíochta.  </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun sainchuntas poist agus eolas ar an bpróiseas iarratais a fháil, téigh i dteagmháil le John Deely ag Pinpoint (<a style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:Recruit@pinpoint.ie"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Recruit@pinpoint.ie</span></a>, (01) 642 5721).  <strong>Spriocdháta: 5pm Dé Máirt, 3 Samhain, 2020.</strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Arna thionscnamh ag Music Network, tá Music Generation á chómhaoiniú ag U2, The Ireland Funds, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla.</span></p> DEIS FOSTAÍOCHTA: Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil http://nuachtlitir.artscouncil.ie/vrcogz6b8gn?lang=ga?rss=true Tá Music Generation ag iarraidh Bainisteoir Tacaíochta nua don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil a cheapadh dá fhoireann san Oifig Forbartha Náisiúnta. 03 Samh 2020 12:00:00 MAG 98a5004146bc0e634edd5f36c0e98fd8 Nuacht ón bPobal <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá <em>Music Generation</em> ag iarraidh Bainisteoir Tacaíochta nua don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil a cheapadh dá fhoireann san Oifig Forbartha Náisiúnta. </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é <em>Music Generation</em> Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil na hÉireann, a chuidíonn le leanaí agus daoine óga rochtain a fháil ar oideachas ceoil taibhithe ina gceantar féin. Cuireadh ar bun é go rathúil i 25 cathair agus contae in Éirinn agus cruthaíonn sé thart ar 67,000 deis do leanaí agus do dhaoine óga a bheith rannpháirteach i ranganna ceoil go bliantúil. Agus é ag iarraidh a aidhm maidir lena chlár a leathnú ar fud na tíre faoi 2022 a bhaint amach, tá <em>Music Generation</em> anois ag iarraidh Bainisteoir Tacaíochta don Chomhpháirtíocht Oideachais Ceoil a cheapadh dá fhoireann san Oifig Forbartha Náisiúnta. </span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ról corraitheach atá ann le haghaidh gairmí oilte le saineolas agus cuntas teiste follasach ar thorthaí agus gaiscí a bhaint amach sa cheol, san fhorbairt oideachais agus sa bhainistíocht. Agus an ról sin freagrach do Cheann Foirne Roinn na Cáilíochta, Tacaíochta agus Forbartha, beidh an t-iarrthóir rathúil mar chuid d’fhoireann atá i mbun fáis agus d’fhoireann atá dírithe ar thacaíocht straitéiseach a chur ar fáil chun go bhféadfaidh sé cáilíocht leanúnach a líonra Chomhpháirtíochtaí Áitiúla Oideachais Ceoil a fhorbairt.</span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun sainchuntas poist agus eolas ar an bpróiseas iarratais a fháil, téigh i dteagmháil le John Deely ag Pinpoint (<a style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:Recruit@pinpoint.ie"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Recruit@pinpoint.ie</span></a>, (01) 642 5721).  <strong>Spriocdháta: 5pm Dé Máirt, 3 Samhain, 2020.</strong></span></p> <p style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong> </strong></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;" align="center"><span style="font-size: 12px;"><strong><em>Arna thionscnamh ag Music Network, tá Music Generation á chómhaoiniú ag U2, The Ireland Funds, an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil Áitiúla.</em></strong></span></p> Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís – Spotlight http://nuachtlitir.artscouncil.ie/f839bz8oz03?lang=ga?rss=true Tá Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís ar ais arís le sraith úrnua Spotlight ina roinneann ár gComhlaigh Chruthaitheacha léargas ón taobh istigh linn d’eagraíochtaí a oibríonn i gcomhar le Scoileanna Ildánacha. Sa tsraith, rachaimid ar chúl stáitse na n-eagraíochtaí seo a leanas: Ceol Connected, Barnstorm Theatre Company, Ionad Ealaíon na Gaillimhe, Bare Cheek Theatre Company agus Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann. 03 Samh 2020 12:00:00 MAG 47b0e0745da61dde730887e3f881733f Scoileanna Ildánacha <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís ar ais arís le sraith úrnua Spotlight ina roinneann ár gComhlaigh Chruthaitheacha léargas ón taobh istigh linn d’eagraíochtaí a oibríonn i gcomhar le Scoileanna Ildánacha. Sa tsraith, rachaimid ar chúl stáitse na n-eagraíochtaí seo a leanas: Ceol Connected, Barnstorm Theatre Company, Ionad Ealaíon na Gaillimhe, Bare Cheek Theatre Company agus Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá Scoileanna Ildánacha ar an Teilifís ar ais arís le sraith úrnua Spotlight ina roinneann ár gComhlaigh Chruthaitheacha léargas ón taobh istigh linn d’eagraíochtaí a oibríonn i gcomhar le Scoileanna Ildánacha. Sa tsraith, rachaimid ar chúl stáitse na n-eagraíochtaí seo a leanas: Ceol Connected, Barnstorm Theatre Company, Ionad Ealaíon na Gaillimhe, Bare Cheek Theatre Company agus Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-bottom: 12.0pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Snáithe nua ar líne é Spotlight de thionscnamh na Scoileanna Ildánacha a forbraíodh chun go mbeidh ár bhfoghlaimeoirí óga in ann a bheith ag plé le heagraíochtaí ealaíne agus cultúrtha ar bhealach spraíúil siamsúil. </span>Is é atá sa chlár ná sraith de chraoltaí réamhthaifeadta a roinntear go seachtainiúil ar ardáin na Comhairle Ealaíon ar líne.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá na heipeasóidí ar fáil ar <a name="_Hlt54255383"></a><a name="_Hlt54255382"></a><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/93dx06trwf9/external">shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon</a>.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 24pt 0cm 0.0001pt; break-after: avoid; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Scoileanna Ildánacha</strong></span></p> <p style="margin: 11.25pt 0cm 10.5pt; line-height: 17.4pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/yf33e2m85na/external">163 scoil</a> ar fud na hÉireann<span style="color: #222222;"> roghnaithe ag Scoileanna Ildánacha le bheith páirteach sa chéad chlár eile de Scoileanna Ildánacha in 2020-21.</span></span></p> Dámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí http://nuachtlitir.artscouncil.ie/17rkas2e9pp?lang=ga?rss=true Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar Dhámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí, 17:30, Déardaoin, 10 Nollaig 2020. 05 Samh 2020 12:00:00 MAG 67e4c5c9805e67cf182e180fbcc265dc Dheasc na hEorpa Cruthaithí <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is é an spriocdháta chun iarratas a dhéanamh ar <strong>Dhámhachtain Chómhaoinithe 2021 – Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí</strong>, <strong>17:30</strong>, <strong>Déardaoin</strong>, <strong>10 Nollaig 2020</strong>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Is é príomh-chuspóir na dámhachtana a chur ar chumas eagraíochtaí in Éirinn a bhain maoiniú amach i gcomhair gníomhaíochtaí ealaíonta faoi shnáithe na dTionscadal Comhoibrithe d’Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí 2014-2020, iarratas a dhéanamh ar chómhaoiniú. Breithneofar maoiniú chun tacú leis na gnéithe sin de ghníomhaíochtaí ealaíon in Éirinn atá i gcomhréir le cuspóirí agus tosaíochtaí na dámhachtana seo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Níl an dámhachtain seo oscailte ach amháin d’eagraíochtaí ealaíon in Éirinn a fuair tairiscint ar mhaoiniú, mar Chomhordaitheoir Ceannaireachta nó mar Chomhpháirtí, faoi shnáithe na dTionscadal Comhoibrithe d’Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí in 2020. Ní mór iarratais ar an Dámhachtain Chómhaoinithe a dhéanamh sa bhliain fhéilire chéanna a bhfaightear tairiscint ar mhaoiniú ón EACEA.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt; text-align: justify; line-height: 15pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #212121; background: white;">Tá na treoirlínte agus sonraí faoin bpróiseas iarratais ar fáil sa rannán faoi </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1kycn6efgno/external"><span style="background: white;">mhaoiniú atá ar fáil</span></a><span style="color: #212121; background: white;"> ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.  <strong>Tabhair faoi deara:</strong>  Ní ghlacfar le hiarratais ach ar an </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/u4ophjfwkxi/external"><span style="background: white;">suíomh gréasáin seirbhísí ar líne</span></a><a name="_Hlt54862931"></a><span style="color: #212121; background: white;"> de chuid na Comhairle Ealaíon. Moltar d’iarratasóirí nua cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Reáchtálfar seimineár gréasáin faisnéise d’iarrthóirí Déardaoin an 19 Samhain 2020 ag 11am.  Féadfaidh iarrthóirí clárú trí ríomhphost a sheoladh chuig </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:audrey.keane@artscouncil.ie">audrey.keane@artscouncil.ie</a></span></span></p>