Nuachtlitir - Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon http://nuachtlitir.artscouncil.ie/ en-us 03 Meith 2021 11:56:23 ACÉ 03 Meith 2021 11:56:23 ACÉ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/rss.xml Newsweaver editor@artscouncil.ie (Arts Council) support@newsweaver.ie (Newsweaver) 60 true Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir http://nuachtlitir.artscouncil.ie/f3tposcevgz?lang=ga?rss=true I ndán a foilsíodh le gairid, cuireann Vona Groarke nóta dearfach in iúl: Tá mé amuigh faoin saol Agus tá an saol ag tarlú I ndiaidh fhógra na seachtaine seo caite, tá an domhan s’againne réidh le hoscailt arís agus dea-scéala atá ann go deimhin. Is spreagúil an rud é rochtain athnuaite a fháil ar spás coiteann na samhlaíochta. Cuirfidh ‘Brightening Air’, ár séasúr imeachtaí atá le teacht, flúirse dathanna, uigeachtaí agus bríonna ar fáil do lucht féachana fud fad na tíre. Rud atá an-tábhachtach freisin ná go gcuirfidh sé fostaíocht a bhfuil géarghá léi ar fáil tabharfaidh sé an deis do roinnt dár n-ealaíontóirí is fearr ar fud go leor foirmeacha ealaíne a bpobal a shroicheadh. Taifeadadh le suirbhé a rinneadh le gairid go ndúirt 61% de dhaoine go bhfuil na healaíona bunriachtanach dá bhfolláine agus tá a fhios againn go bhfuil cíocras ollmhór faoi chois ann don eispéireas beo, pearsanta. Ciallaíonn an fhlúirse saineolais agus géilleadh do chaighdeáin sláinte sábháilteachta atá ag cleachtóirí ealaíon go bhfuil an ghairm bheatha in áit mhaith uathúil le tosú arís agus le muinín a atógáil leis an bpobal. An tseachtain seo caite, chuir Culture Works seimineáir ghréasáin i láthair dúinn mar chuid dár mbosca uirlisí digiteacha nua. Bhí lúcháir orainn tinreamh an-ard a bheith againn agus chualathas léirithe ar ardchaighdeán ó líon mór ealaíontóirí agus eagraíochtaí. Léirigh siad cineálacha cur chuige thar a bheith samhlaíoch i leith saothar a chruthú agus a chur i láthair. Is iad na nótaí suntasacha a chuaigh i bhfeidhm orm ná an t-uaigneas domhain a bhraith ealaíontóirí le linn thréimhse na paindéime agus an géarghá le cinntiú nach bhfuil ealaíontóirí agus eagraíochtaí thíos le heaspa rochtana ar uirlisí digiteacha inár dtimpeallacht athraithe. Ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh cothrom na Féinne i gceist agus nach mbeidh modhanna oibre nua de réim dóibh siúd a bhfuil níos mó acmhainní acu. Rinneadh taifead ar na seisiúin agus beidh siad ar fáil ar ár suíomh gréasáin gan mhoill, mar aon le réimse acmhainní úsáideacha eile. Sa nuachtlitir seo, gheobhaidh tú eolas faoin dara babhta den Dámhachtain Lúfaireachta. Thugamar an dámhachtain seo isteach mar fhreagra ar Covid 19 agus spreagaimid d’iarratasóirí nua go háirithe smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ina leith. Tuigimid go rímhaith gur cuireadh go leor daoine ó iarratas a dhéanamh roimhe seo mar d’fhéadfaí go raibh an próiseas róchasta agus ródhoicheallach dóibh. Táimid tiomanta dár bpróisis a shimpliú agus is í an dámhachtain lúfaireachta seo an chéad cheann de roinnt céimeanna ar ár n-aistear i dtreo ár ndoirse a oscailt níos leithne. Is féidearthacht spreagúil é tírdhreach ealaíon ar léiriú i bhfad níos réadúla ar an saol mar atá sé in 2021 é agus táimid ag tnúth le bheith ag obair leat leis an méid seo a bhaint amach. Maureen Kennelly Stiúrthóir 03 Meith 2021 12:00:00 ACÉ b55c6b92ea609ab7ce455729f49db8c6 Feature Article <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">I ndán a foilsíodh le gairid, cuireann Vona Groarke nóta dearfach in iúl:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Tá mé amuigh faoin saol </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Agus tá an saol ag tarlú</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">I ndiaidh fhógra na seachtaine seo caite, tá an domhan s’againne réidh le hoscailt arís agus dea-scéala atá ann go deimhin.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Is spreagúil an rud é rochtain athnuaite a fháil ar spás coiteann na samhlaíochta.  Cuirfidh ‘Brightening Air’, ár séasúr imeachtaí atá le teacht, flúirse dathanna, uigeachtaí agus bríonna ar fáil do lucht féachana fud fad na tíre.  Rud atá an-tábhachtach freisin ná go gcuirfidh sé fostaíocht a bhfuil géarghá léi ar fáil tabharfaidh sé an deis do roinnt dár n-ealaíontóirí is fearr ar fud go leor foirmeacha ealaíne a bpobal a shroicheadh.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Taifeadadh le suirbhé a rinneadh le gairid go ndúirt 61% de dhaoine go bhfuil na healaíona bunriachtanach dá bhfolláine agus tá a fhios againn go bhfuil cíocras ollmhór faoi chois ann don eispéireas beo, pearsanta.  Ciallaíonn an fhlúirse saineolais agus géilleadh do chaighdeáin sláinte sábháilteachta atá ag cleachtóirí ealaíon go bhfuil an ghairm bheatha in áit mhaith uathúil le tosú arís agus le muinín a atógáil leis an bpobal.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">An tseachtain seo caite, chuir Culture Works seimineáir ghréasáin i láthair dúinn mar chuid dár mbosca uirlisí digiteacha nua.  Bhí lúcháir orainn tinreamh an-ard a bheith againn agus chualathas léirithe ar ardchaighdeán ó líon mór ealaíontóirí agus eagraíochtaí.  Léirigh siad cineálacha cur chuige thar a bheith samhlaíoch i leith saothar a chruthú agus a chur i láthair.    Is iad na nótaí suntasacha a chuaigh i bhfeidhm orm ná an t-uaigneas domhain a bhraith ealaíontóirí le linn thréimhse na paindéime agus an géarghá le cinntiú nach bhfuil ealaíontóirí agus eagraíochtaí thíos le heaspa rochtana ar uirlisí digiteacha inár dtimpeallacht athraithe.  Ní mór dúinn a chinntiú go mbeidh cothrom na Féinne i gceist agus nach mbeidh modhanna oibre nua de réim dóibh siúd a bhfuil níos mó acmhainní acu.  Rinneadh taifead ar na seisiúin agus beidh siad ar fáil ar ár suíomh gréasáin gan mhoill, mar aon le réimse acmhainní úsáideacha eile.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Sa nuachtlitir seo, gheobhaidh tú eolas faoin dara babhta den Dámhachtain Lúfaireachta.  Thugamar an dámhachtain seo isteach mar fhreagra ar Covid 19 agus spreagaimid d’iarratasóirí nua go háirithe smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ina leith.  Tuigimid go rímhaith gur cuireadh go leor daoine ó iarratas a dhéanamh roimhe seo mar d’fhéadfaí go raibh an próiseas róchasta agus ródhoicheallach dóibh.  Táimid tiomanta dár bpróisis a shimpliú agus is í an dámhachtain lúfaireachta seo an chéad cheann de roinnt céimeanna ar ár n-aistear i dtreo ár ndoirse a oscailt níos leithne.  Is féidearthacht spreagúil é tírdhreach ealaíon ar léiriú i bhfad níos réadúla ar an saol mar atá sé in 2021 é agus táimid ag tnúth le bheith ag obair leat leis an méid seo a bhaint amach.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"><img src="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/v2files/shard1/3441/df/40f4aea80889c91a62828f.jpg" style="margin: 0px;" width="168" height="57" hspace="0" vspace="0" alt="" /> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Maureen Kennelly</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Stiúrthóir</span></p> Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí don Chomhairle Ealaíon: Glaoch ar Thairiscintí http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1lhemp0bhlq?lang=ga?rss=true Is ar an gComhairle Ealaíon atá an fhreagracht straitéiseach as féilte ealaíon a fhorbairt in Éirinn. Tá féilte ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí ina gcruthaítear agus ina gcuirtear na healaíona i láthair lucht féachana agus éisteachta atá mór agus ilghnéitheach. 01 Meith 2021 12:00:00 ACÉ 630e91caebedddaad3eea0c377e9d6bc Nuacht na míosa seo <p><span style="font-size: 12px; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;">Is ar an gComhairle Ealaíon atá an fhreagracht straitéiseach as féilte ealaíon a fhorbairt in Éirinn. </span><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá féilte ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí ina gcruthaítear agus ina gcuirtear na healaíona i láthair lucht féachana agus éisteachta atá mór agus ilghnéitheach.</span> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 9.75pt 18pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 107%;">Is ar an gComhairle Ealaíon atá an fhreagracht straitéiseach as féilte ealaíon a fhorbairt in Éirinn. </span>Tá féilte ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí ina gcruthaítear agus ina gcuirtear na healaíona i láthair lucht féachana agus éisteachta atá mór agus ilghnéitheach. Tugann an Chomhairle Ealaíon tacaíochtaí airgeadais agus tionscnaimh forbartha do roinnt féilte a phléann leis an aon fhoirm ealaíne amháin chomh maith le féilte ildisciplíneacha. Ina ról mar ghníomhaireacht náisiúnta forbartha do na healaíona, cuireann an Chomhairle Ealaíon tacaíochtaí agus tionscnaimh forbartha ar fáil d’fhéilte.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-indent: 0cm; text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: 'Book Antiqua', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">Is mian leis an gComhairle Ealaíon anois Comhairleoir Féilte agus Imeachtaí a cheapadh chun riachtanais na heagraíochta a shásamh ó thaobh cáilíocht agus seachadadh seirbhíse araon de. Tá an chomhairle á lorg go príomha:</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 18pt; text-indent: 0cm; text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: 'Book Antiqua', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;"> </span></p> <ol style="margin-bottom: 0.0001pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: 'Book Antiqua', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">chun iarratas maoinithe a mheas agus a mheasúnú</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: 'Book Antiqua', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">chun comhairle léirmheastach ar shaothar a sholáthar</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: 'Book Antiqua', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">chun cabhrú agus breith a dhéanamh ar raon feidhme na hoibre sonraithe ar iarratas ar mhaoiniú,</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: 'Book Antiqua', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif;">chun comhairle ghairmiúil a chur ar fáil don Cheannaire Féilte agus Imeachtaí, lena n-áirítear maidir le forbairt leanúnach bheartas na Comhairle Ealaíon agus tacú le straitéisí forfheidhmithe bainteacha.</span></li> </ol> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/9h93op8k0fn/external">https://www.etenders.gov.ie/</a></span></p> ilDÁNA 2021 / 2022 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1flo2ubifuk?lang=ga?rss=true Tá ríméad ar TG4 agus ar an gComhairle Ealaíon séasúr nua den scéim faisnéise ealaíon, ilDÁNA a fhógairt. 01 Meith 2021 12:00:00 ACÉ 00411d755d11cf9ee58a72ad03ed2c00 Nuacht na míosa seo <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá ríméad ar TG4 agus ar an gComhairle Ealaíon séasúr nua den scéim faisnéise ealaíon, ilDÁNA a fhógairt.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 15pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fadscannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Mar chuid den séasúr seo, ba mhaith linn suas le dhá fhadscannán shuntasacha faisnéise, le buiséad suas le €120,000 an ceann a mhaoiniú. Tabharfaidh ceann de na scannáin faisnéise glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus ilchineálacht sna healaíona le rannpháirtíocht nua agus glórtha nach gcloistear go minic.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Fáilteofar roimh iarratais ina bhfiosraítear réimse ar bith ealaíne nó cleachtas ealaíne.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Ní mór iarratais a dhéanamh ar chóras </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/13l3behp76k/external">eCoimisiúnaithe ar líne TG4</a><span style="color: black;"> tráth nach déanaí ná <strong>17:00 Dé hAoine, an 25 Meitheamh 2021.</strong></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">Tuile eolais: </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:maire.ui.choisdealbha@tg4.ie">maire.ui.choisdealbha@tg4.ie</a><span style="color: black;"> , </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:Proinsias.ni.ghrainne@tg4.ie">Proinsias.ni.ghrainne@tg4.ie</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #333333; border: none windowtext 1.0pt; padding: 0cm;">Tabhair faoi deara go reáchtálfar <strong>seisiún eolais</strong> ar líne maidir le ilDÁNA ar 2pm Dé Máirt an 8 </span><span style="color: #333333;">Meitheamh.  Le clárú, cuir ríomhphost chuig </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:claruildana@tg4.ie">claruildana@tg4.ie.</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #333333; background: white; font-size: 12px;">*<sup>Tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le hailtireacht, sorcas, damhsa, scannáin, litríocht, ceol, ceoldrámaíocht, ealaíona agus seónna sráide, amharclannaíocht, na healaíona traidisiúnta agus na hamharc-ealaíona.</sup> </span></p> Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/t3ux6om1x3p?lang=ga?rss=true Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon a fhógairt go mbeidh na taispeántais seo a leanas ar siúl ar fud na hÉireann an Meitheamh seo, beidh saothair atá ó Bhailiúchán dochreidte na Comhairle Ealaíon, ina bhfuil os cionn 1,200 saothar d’ealaín nua-aimseartha agus chomhaimseartha na hÉireann, le feiceáil ag na taispeántais seo. 01 Meith 2021 12:00:00 ACÉ 75bc3101c1d5c54447f418a778c6e852 Nuacht na míosa seo <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon a fhógairt go mbeidh na taispeántais seo a leanas ar siúl ar fud na hÉireann an Meitheamh seo, beidh saothair atá ó Bhailiúchán dochreidte na Comhairle Ealaíon, ina bhfuil os cionn 1,200 saothar d’ealaín nua-aimseartha agus chomhaimseartha na hÉireann, le feiceáil ag na taispeántais seo.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/184prgibqm1/external"><strong><em>Woman in the machine</em></strong></a><strong> – Visual, Ceatharlach. Ón 4<sup>ú</sup> Meitheamh</strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Nochtar <em>Woman In The Machine</em>, atá comhchruthaithe ag <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/apf1egtl7iq/external">VISUAL</a> agus Féile Ealaíon Cheatharlach, trí scannán, taispeántais, oibreacha fuaime, suiteáin solais, imeachtaí digiteacha dúchasacha, spás taispeántais fhíorúil 360, léiriúcháin, cainteanna agus tionscadail rannpháirtíochta pobail. Cruthaíodh é mar fhreagra ar láithreán a d’úsáid Braun tráth, atá mar chomhartha talún i gCeatharlach anois, agus in ómós don scannán faoi réadóirí mná in Sisters With Transistors le Lisa Rovner, agus na mná ag obair san áit a dtagann an ealaín, an eolaíocht agus na meáin dhigiteacha le chéile.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá <em>Woman in the Machine</em> mar chuid de Chlár Samhraidh VISUAL Fhéile Ealaíon Cheatharlach 2021 agus cuirfear <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/j4kwzgim62l/external">Brightening Air</a> | Coiscéim Coiligh, i láthair mar chuid den séasúr deich lá d’eispéiris ealaíon, a chuirfidh an Chomhairle Ealaíon ar fáil. </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá saothair le feiceáil i mBailiúchán na Comhairle Ealaíon ó Lucy Andrews / Rhona Byrne / Maria Farrington / Niamh McCann / Maria McKinney / Helen McMahon / Margaret O'Brien / Fiona Reilly / Lorraine Tuck</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/16oom4cagpa/external"><strong>Sculptors at Work</strong></a></span><a name="_Hlt72139606"></a><a name="_Hlt72139605"></a><span style="font-size: 12px;"><strong> - </strong><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/o3ksicchlym/external"><strong>Gailearaí & Stiúideo F.E.McWilliam</strong></a><strong>, Droichead na Banna. </strong>Ag oscailt i mí na Bealtaine </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Nuair a ghlac Anne-Katrin Purkiss grianghraf de F.E. McWilliam i Londain in 1989, ní raibh a fhios ag ceachtar díobh go mbeadh an íomhá sin, níos mó ná 30 bliain níos déanaí, ar crochadh i músaem tiomanta don dealbhóir ina áit bhreithe, Droichead na Banna, Contae an Dúin. Sna blianta ó casadh ar a chéile iad go hámharach, tá grianghraif glactha ag Anne-Katrin Purkiss de dhosaenacha de dhealbhóirí, go minic ina stiúideonna. Áirítear rogha de 40 de na portráidí seo in <em>Sculptors at Work</em>. Tá roinnt díobh, amhail Elisabeth Frink, páirteach i ngníomh fisiciúil an déanaimh. Is cosúil go bhfuil roinnt eile, lena n-áirítear an t-ealaíontóir Éireannach Eva Rothschild, ag fanacht go foighneach go mbeidh an próiseas críochnaithe le gur féidir leo dul ar ais ag obair. Léiríonn na healaíontóirí a áirítear sa bhailiúchán éagsúlacht na dealbhóireachta comhaimseartha, nach bhfuil teoranta a thuilleadh ag ábhair, buaine, inscne nó eitneachas.  Taispeánfar rogha saothar le healaíontóirí lena n-áirítear Elizabeth Frink, Kenneth Armitage, Tim Shaw, Eva Rothschild, Geoffrey Clarke agus Rana Begum, ar iasacht ó bhailiúcháin phoiblí agus phríobháideacha, taobh le portráidí a chuireann i gcuimhne dúinn go bhfuil bunús na n-íomhánna seo á gcruthú faoi láthair.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh an saothar ealaíne <em>Trophy</em> le Eva Rothschild ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon le feiceáil. </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1v8kic1ar79/external"><strong><em>Agitation Co-op</em></strong></a></span><a name="_Hlt72139735"></a><a name="_Hlt72139734"></a><span style="font-size: 12px;"><strong> – Temple Bar Gallery & Studio                                     11 Bealtaine – 10 Iúil 2021</strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Taispeántas is ea <em>Agitation Co-op</em> ag <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1v8kic1ar79/external">Temple Bar Gallery + Studios (Dánlann agus Stiúideonna Bharra an Teampaill)</a> ina bhfiosraítear ábhar an tírdhreacha ó réimse peirspictíochtaí; ní hamháin idé-eolaíochtaí sóisialta agus polaitiúla ach, mapáil agus topagrafaíocht freisin. Áirítear saothair ealaíne sa taispeántas le Michele Horrigan, Catriona Leahy, Laurie Robins, agus Libita Sibungu. Tá clár taispeántais ar líne ina theannta ina dtarraingítear aird ar scannáin le Forensic Architecture, Melanie Smith agus Eva Richardson McCrea, Frank Sweeney agus Dublin Dockworkers Preservation Society.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Beidh an saothar ealaíne <em>Made Ground</em> ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon le Eva Richardson McCrea, Frank Sweeney agus Dublin Dockworkers Preservation Society le feiceáil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Léirítear sna taispeántais seo ceann de phríomhthosaíochtaí na Comhairle Ealaíon maidir le tacú rannpháirtíocht an phobail leis na healaíona, mar atá leagtha amach ina straitéis deich mbliana – <em>Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon a Threorú.</em></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Sna blianta beaga seo amach romhainn, tá Bailiúchán na Comhairle Ealaíon tiomanta dá chlár taispeántas, iasachtaí agus comhpháirtíochtaí a leathnú a thuilleadh atá dírithe ar lucht féachana ar fud na tíre a éascú chun sult a bhaint as na saothair iad féin agus dul i ngleic leo.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1a9f1ahkubp?lang=ga?rss=true Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022. 01 Meith 2021 12:00:00 ACÉ c9aeb62c8e6303acb444042023991e37 Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022.</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le féilte ilghnéitheacha agus éagsúla agus chun slabhra tacaíochtaí maoinithe a chur ar fáil a spreagann: samhailtí a bhfuil suntasacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo agus an cleachtas is fearr, samhailtí a mhéadaíonn deiseanna do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne, cláir féile atá ag obair leis an bpobal áitiúil, agus ábhartha dó. </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte an tacaíocht chuí a thabhairt d'fhéilte le go mbeidh siad in ann eispéiris ealaíon den scoth a chur ar fáil do lucht féachana, cur le forbairt na gcleachtas foirme ealaíne, dul i bhfeidhm ar an lucht féachana ar bhealach cruthaitheach agus samhlaíoch, agus deiseanna um rannpháirtíocht an phobail a mhéadú trí himeachtaí a bhféilte. <span style="border: none;">Tá an Scéim ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha agus d’fhéilte foirm ealaíne aonair.  </span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm 7.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: none;">Tabhair faoi deara</span></strong></span></p> <ul style="margin-top: 5.0pt; margin-bottom: 7.5pt;"> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: none;">NACH dtabharfar tosaíocht ó thaobh maoinithe de d’imeachtaí nasctha, amhail ceolchoirmeacha rathúla nó imeachtaí litríochta míosúla.</span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: none;">Gur cheart do gach iarratas plean teagmhais Covid a ullmhú agus gur cheart a chinntiú go bhfuil sé bunaithe ar an treoir sláinte poiblí is déanaí atá ar fáil agus d’iarratas á ullmhú</span></li> <li style="margin: 5pt 0cm 7.5pt 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext; border: none;">Go bhfuil sé riachtanach </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">pleananna teagmhasacha i dtaobh ullmhú féile an iarratasóra a chur ar fáil le gach iarratas. </span></span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:</span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 5.25pt;"> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Banda A: Suas le €7,000  </span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Banda B: Idir €7,001 agus €20,000</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 5.25pt 0px; line-height: normal; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Banda C Idir €20,001 agus €35,000</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte a bhfuil aidhm ealaíonta ar leith acu chun cinn agus a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2022 cur isteach ar Bhabhta 1 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Iarratais á ghlacadh ó:                 22 Meitheamh 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 8.25pt; line-height: normal; border: none; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"><span style="color: windowtext; border: none; font-size: 12px;">Spriocdháta d’iarratais:                             22 Iúil 2021 ag 5.30pm</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Is scéim iomaíoch í Scéim Infheistíochta na bhFéilte a thugann tacaíocht mhaoinithe chun féilte a reáchtáil ar bhonn neamh-athfhillteach.</span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon </span><a style="text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1x1pnai4grp/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">anseo</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">.</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> </span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar an Rannán Ceisteanna Coitianta FIS </span><a style="text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/hx9ypw989cr/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">anseo</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">nó déan teagmháil le foireann na bhféilte sa Chomhairle Ealaíon:</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Regina O’Shea: </span><a style="text-decoration: underline;" href="mailto:regina.oshea@artscouncil.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">regina.oshea@artscouncil.ie</span></a><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">,</span></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> 01 6180260</span></span></p> <p style="margin: 5pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: black; border: none;"><span style="font-size: 12px;"><a style="text-decoration: underline;" href="mailto:Adrian"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">Adrian</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"> Colwell: </span><a style="text-decoration: underline;" href="mailto:adrian.colwell@artscouncil.ie"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;">adrian.colwell@artscouncil.ie</span></a></span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: windowtext;"><span style="font-size: 12px;">, 01 6180284</span><br /><br /></span></p> Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 2 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/9ukelwwlph6?lang=ga?rss=true Spriocdháta le haghaidh iarratas: 5.30pm, Déardaoin, an 8 Iúil, 2021 Do shaorealaíontóirí aonair agus oibrithe sna healaíona ag céim ar bith dá ngairmréimeanna Maoiniú €1,500 – €5,000 01 Meith 2021 12:00:00 ACÉ 53f3153bb633814f158e8ccd907ce81f Deontais agus Dámhachtainí <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: windowtext;">Spriocdháta le haghaidh iarratas: </span></strong><span style="color: windowtext;">5.30pm, Déardaoin, an 8 Iúil, 2021</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: normal; font-size: 14pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;"><span style="font-size: 12px; color: windowtext;">Do shaorealaíontóirí aonair agus oibrithe sna healaíona ag céim ar bith dá ngairmréimeanna</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Maoiniú €1,500 – €5,000</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuil babhta 2 de Dhámhachtain Lúfaireachta 2021 oscailte. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: black;">An Dámhachtain Lúfaireachta do shaorealaíontóirí aonair agus oibrithe sna healaíona</span> ag céim ar bith dá ngairmréim. T<span style="color: black;">á sí ar fáil i ngach foirm ealaíne agus réimse cleachtas ealaíon a dtacaímid leo.</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Forbraíodh an dámhachtain seo d’fhonn tacú le daoine i ndiaidh na géarchéime Covid-19 agus tá sé oscailte do chách.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuirimid fáilte nach mór roimh iarratasóirí nua agus tugaimid spreagadh d’iarratais ó gach cuid den phobal beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, stádas sibhialta nó teaghlaigh, creideamh, aois, míchumas, cine nó duine den Lucht Siúil, nó cúlra socheacnamaíoch. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;"> </span></p> <h2 style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-weight: bold;"><span style="font-weight: normal;">Cad é cuspóir na Dámhachtana Lúfaireachta?</span></span></span></h2> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cabhróidh an dámhachtain seo leat ceann amháin nó níos mó de na nithe seo a dhéanamh: </span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 4.4px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Do chleachtas a fhorbairt</span></li> <li style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 4.4px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Do scileanna a fhorbairt</span></li> <li style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 4.4px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Do shaothar a fhorbairt</span></li> <li style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 4.4px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Saothar nua a chruthú</span></li> <li style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt 4.4px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Saothar nua a chur i láthair</span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: black;"> </span></strong></span></p> <h2 style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tacaíochtaí rochtana</span></h2> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Má tá tú faoi mhíchumas agus más mian leat cúnamh a fháil chun iarratas a dhéanamh<span style="color: #1f497d;">, </span><span style="color: black;">d</span>éan teagmháil lenár nOifigeach Rochtana Adrienne Martin trí seachtaine roimh an spriocdháta, nó chomh luath agus is féidir leat. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chostais bhreise le riachtanais rochtana a d’fhéadfaí a bheith agat mar chuid de do thogra a shásamh. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le Adrienne trí<span style="color: #1f497d;">:</span></span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">teileafón – 01 618 0219</span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ríomhphost – <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:adrienne.martin@artscouncil.ie"><strong>adrienne.martin@artscouncil.ie</strong></a> </span></li> </ul> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 36pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <h2 style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cén uair is féidir liom clárú chun iarratas a dhéanamh?</span></h2> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Anois! Mura bhfuil cuntas agat le seirbhísí ar líne, cláraigh anois. Tógann sé suas le cúig lá orainn do chlárú a phróiseáil agus do chuid sonraí logála isteach agus d’uimhir ARN a sheoladh chugat. </span></p> <h2 style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </h2> <h2 style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cén uair is féidir liom iarratas a dhéanamh?</span></h2> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Nuair a chláraíonn tú lenár seirbhísí ar líne, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ón Máirt, an 8 Meitheamh, 2021. </span></p> <h2 style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déan iarratas chomh luath agus is féidir leat</span></h2> <p style="margin: 12pt 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: black;">Má dhéanann tú iarratas luath:</span></p> <ul style="margin-bottom: 0cm; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">beidh am agat <span style="color: black;">tuilleadh ceisteanna a chur orainn agus tacaíocht theicniúil a fháil</span></span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">seachnóidh tú aon amanna uaslódála níos moille ar an spriocdháta i mí Iúil </span></li> </ul> <h2 style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Conas a dhéanfaidh mé iarratas?</span></h2> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun iarratas a dhéanamh, caithfidh tú na trí cháipéis treoirlínte atá ullmhaithe againn a léamh. Tá siad suas chun dáta agus mínítear iontu gach a gcaithfidh tú a dhéanamh. Is fiú iad a léamh go cúramach, mar sin, cuir an t-am sin san áireamh i do phleanáil. </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Ina diaidh sin, íoslódáil an fhoirm iarratais ó do chuntas seirbhísí ar líne, comhlánaigh an fhoirm, agus ullmhaigh d’ábhar tacaíochtaí (amhail CVanna).</span></p> <h2 style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cad a dhéanfaimid anois?</span></h2> <ul style="margin-bottom: 10pt; margin-top: 0px;"> <li style="margin: 0cm 0cm 10pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cláraigh ar líne (mura bhfuil sé déanta cheana): <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/w19igxoff1d/external"><strong>onlineservices.artscouncil.ie/register.aspx</strong></a></span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 10pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tosaigh ag léamh na gcáipéisí treoirlínte: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/tk8fxxks05w/external"><strong>http://www.artscouncil.ie/Funds/Agility-Award/</strong></a> </span></li> <li style="margin: 0cm 0cm 10pt 0px; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuir ceisteanna orainn más gá: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/12nxaxbk852/external"><strong>www.artscouncil.ie/Contact-us/Staff-and-adviser-lists/</strong></a></span></li> </ul> <p class="MsoNormalCxSpFirst" style="margin-bottom: 10.0pt;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Guímid gach rath ort le d’iarratas.</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Stiúrthóir Ealaíne / Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Féile Ealaíon Cheatharlach, Éire http://nuachtlitir.artscouncil.ie/dwptiq8ht2d?lang=ga?rss=true Tá duine uaillmhianach, inspioráideach agus a bhfuil fís aige nó aici á lorg ag Féile Ealaíon Cheatharlach le bheith mar Stiúrthóir Ealaíne/Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin. Is féile ealaíon ildisciplíneach bhliantúil í Féile Ealaíon Cheatharlach a bhíonn ar siúl gach bliain i gCeatharlach, Éire i mí an Mheithimh. 01 Meith 2021 12:00:00 ACÉ 9d8bb7d187691368274185aa6a4672c7 Nuacht ón bPobal <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Tá duine uaillmhianach, inspioráideach agus a bhfuil fís aige nó aici á lorg ag Féile Ealaíon Cheatharlach le bheith mar Stiúrthóir Ealaíne/Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin. Is féile ealaíon ildisciplíneach bhliantúil í Féile Ealaíon Cheatharlach a bhíonn ar siúl gach bliain i gCeatharlach, Éire i mí an Mheithimh.  </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Tá duine uaillmhianach, inspioráideach agus a bhfuil fís aige nó aici á lorg ag Féile Ealaíon Cheatharlach le bheith mar Stiúrthóir Ealaíne/Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin. Is féile ealaíon ildisciplíneach bhliantúil í Féile Ealaíon Cheatharlach a bhíonn ar siúl gach bliain i gCeatharlach, Éire i mí an Mheithimh.  </span></p> <p style="margin: 12pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Táimid ag lorg ceannaire cultúrtha samhlaíoch, a chreideann i ról na healaíne aistrithí, dearcthaí éagsúla agus ionchuimsitheacht, agus ar féidir leis ealaíontóirí rímháistreachta a lorg – in Éirinn agus go hidirnáisiúnta – a théann i gcion ar dhaoine, a spreagann agus ar féidir leo comhoibriú le pobal Cheatharlach. Beidh tú compordach ag nascadh fís ealaíonta le scileanna láidre eagraíochtúla agus fiontraíochta. </span></p> <p style="margin: 12pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Le cúig bliana anuas, tá fás tagtha agus comhdhlúthú déanta ar an bhféile, rud a chruthaigh seasamh láidir agus inbhuanaithe don fhéile, le linn na tréimhse nach rabhthas ag súil léi chomh maith.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Tá duine á lorg againn a fhorbróidh an méid atá bainte amach go dtí seo, agus a fhorbróidh fís shainiúil dá chuid féin chomh maith le seasamh na Féile go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Léireoidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi cuntas teiste de cheannaireacht a chuireann i mbun oibre foirne beaga, daoine áitiúla agus páirtithe leasmhara ríthábhachtacha eile taobh thiar den fhís ag croí na Féile: go bhfuil eispéiris ealaíonta sármhaithe ann do gach duine. </span></p> <p style="margin: 12pt 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;">Tá pacáiste maidir leis an bpost ar fáil ag </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/fs79fbt3y0f/external"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">https://carlowartsfestival.com/recruitment/</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> nó féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le comhairleoir earcaíochta na Féile Naomi Russell </span><a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="mailto:naomi@birdbybirdprojects.com"><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">naomi@birdbybirdprojects.com</span></a><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: black;"> + 31 651 61 60 46</span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: black; font-size: 12px;">Is é an spriocdháta le haghaidh na n-iarratas <strong>Dé Céadaoin, an 16 Meitheamh 2021</strong> <strong>ar 12.00 pm (meán lae).</strong> Reáchtálfar dhá bhabhta agallamh agus beidh na chéad agallaimh ar siúl Déardaoin an 24 Meitheamh 2021. Ba mhaith linn go mbeadh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi réidh le tosú ag obair i mí Lúnasa 2021.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> Stiúrthóir Bainistíochta á lorg ag Irish Aerial Creation Centre http://nuachtlitir.artscouncil.ie/fsjgkjyq1io?lang=ga?rss=true Mar chuid d’athstruchtúrú atá á dhéanamh acu, tá an Irish Aerial Creation Centre anois ag féachaint lena acmhainneacht a neartú trí Stiúrthóir Bainistíochta a cheapadh, leis an bhfoireann a stiúradh, leis an ionad a reáchtáil, le bheith ag oibriú i gcomhréir lenár bplean straitéiseach úr cúig bliana agus le tionscadal Deontas Caipitiúil an chomhlachta a bhrú chun cinn. Spriocdháta, an 7ú Meitheamh. 01 Meith 2021 12:00:00 ACÉ 343b992e2d8a89ba6cae246731e209ab Nuacht ón bPobal <p><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif;">Mar chuid d’athstruchtúrú atá á dhéanamh acu, tá an Irish Aerial Creation Centre anois ag féachaint lena acmhainneacht a neartú trí Stiúrthóir Bainistíochta a cheapadh, leis an bhfoireann a stiúradh, leis an ionad a reáchtáil, le bheith ag oibriú i gcomhréir lenár bplean straitéiseach úr cúig bliana agus le tionscadal Deontas Caipitiúil an chomhlachta a bhrú chun cinn. Spriocdháta, an 7<sup>ú</sup> Meitheamh.</span> </span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Mar chuid d’athstruchtúrú atá á dhéanamh acu, tá an Irish Aerial Creation Centre anois ag féachaint lena acmhainneacht a neartú trí Stiúrthóir a cheapadh, leis an bhfoireann a stiúradh, leis an ionad a reáchtáil, le bheith ag oibriú i gcomhréir lenár bplean straitéiseach úr cúig bliana agus le tionscadal Deontas Caipitiúil an chomhlachta a bhrú chun cinn.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>An cineál conartha:</strong>  Tá an conradh á thairiscint ar bhonn fostaithe, lánaimseartha, agus is conradh 12-mhí a bheidh ann i dtosach, ach an rogha ann go síneofaí é.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Luach saothair:</strong> €40,000 - €45,000 ag brath ar thaithí.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Uaireanta oibre:</strong> Is conradh 40 uair in aghaidh na seachtaine a bheidh ann ach d’fhéadfaí é sin a phlé. Beidh ceanglas ann, ó am go chéile, obair a dhéanamh tráthnóna nó ag deireadh na seachtaine agus, nuair is gá, bíonn córas am saor in ionad oibre den chineál seo i bhfeidhm ag IACC. Ní bhíonn aon ragobair ann. Is iondúil go reáchtáiltear clár na ranganna go dtí 8pm, mar sin, d’fhéadfadh sé gur ghá a bheith ar fáil le linn na n-amanna seo ó am go chéile.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Promhadh:</strong> Beidh tréimhse phromhaidh de shé mhí i bhfeidhm ó thús an chonartha.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Ionad oibre:</strong> Beidh an Stiúrthóir lonnaithe san IACC ag Páirc Oifige Ghallóige, an Corrbhaile, Luimneach. Éileofar, mar chuid den ról, go mbeadh ar an té a cheapfar taisteal thart ar Éirinn agus go hidirnáisiúnta chun ionadaíocht a dhéanamh don ionad. Bheadh costais taistil agus costais laethúla, ag brath ar mhaoiniú.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>An Próiseas Iarratais: </strong></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Iarrtar ar iarratasóirí na nithe seo a leanas a chur isteach:</span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Curriculum Vitae mionsonraithe ina mbeadh cuntas ar thaithí ábhartha.</span></li> <li style="line-height: normal; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Litir iarratais ina leagfaí amach na cúiseanna a mbeadh spéis agat sa ról seo.</span></li> </ul> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Aighneachtaí: </strong>Ba cheart iarratais a chur trí rphost chuig <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="mailto:info@irishaerialcreationcentre.com">info@irishaerialcreationcentre.com</a></span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Spriocdháta: </strong>Is é an 7<sup>ú</sup> Meitheamh, 2021, an spriocdháta le haghaidh iarratas.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Agallaimh: </strong>Reáchtálfar na hagallaimh ar líne Dé Máirt an 15ú Meitheamh, agus eagrófar an dara sraith d’agallaimh ina dhiaidh sin.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Rúndacht:</strong> Aithníonn IACC riachtanas príobháideachais iarratasóirí agus glacfaidh gach céim is réasúnach lena chinntiú go bpléifear le gach iarratas agus agallamh faoi mhodh rúin.</span></p> <p style="line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Chun na sonraí go léir a fháil tabhair cuairt ar: </strong><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1s2iihc8mnk/external">https://irishaerialcreationcentre.com/jobs</a></span></p> Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman http://nuachtlitir.artscouncil.ie/4cr9tw591lh?lang=ga?rss=true ‘Tá Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman i gcomhair post comhcheannaireachta nua-chruthaithe leis an Stiúrthóir Ealaíne. 01 Meith 2021 12:00:00 ACÉ b6af0e9f94462ae97b8568310b13e7fa Nuacht ón bPobal <p><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">‘Tá Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman i gcomhair post comhcheannaireachta nua-chruthaithe leis an Stiúrthóir Ealaíne. </span> </span></p> <p style="line-height: 115%; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 115%;">‘Tá Stiúrthóir Feidhmiúcháin á lorg ag Féile Cheoldrámaíochta Loch Garman i gcomhair post comhcheannaireachta nua-chruthaithe leis an Stiúrthóir Ealaíne.  Oibreoidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin agus an Stiúrthóir Ealaíne <span style="color: black;">le chéile chun ceannaireacht shoiléir agus chomhsheasmhach a sholáthar don eagraíocht, ag forbairt agus ag seachadadh Plean Straitéiseach agus ag cinntiú go gcomhlíonann an Fhéile a haidhmeanna ealaíonta, fad is a fhanann sí inmharthana i dtaobh airgeadais agus freagrach dá lucht féachana.  </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Chun eolas a fháil ar an bhFéile agus ar an bpost agus chun sonraí a fháil maidir le hiarratas a dhéanamh, íoslódáil an pacáiste maidir leis an bpost ó <a style="color: #0563c1; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/m725j26f3i3/external">http://aeminternational.co.uk/executive-director-wexford-festival-opera/</a>. Spriocdháta le haghaidh iarratas: Dé hAoine, 25 Meitheamh.’</span></p> Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021 http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1fnkwq18az8?lang=ga?rss=true Is díol mór sásaimh do Scoileanna Ildánacha/Creative Schools deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón 6 Aibreán ar aghaidh agus is é an spriocdháta ná 17:30,Déardaoin 10 Bealtaine 2021. 01 Meith 2021 12:00:00 ACÉ 3f78500915e1efa48992df7dff7daba6 Scoileanna Ildánacha <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">Is díol mór sásaimh do <strong>Scoileanna Ildánacha/Creative Schools</strong> deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón <strong>6 Aibreán</strong> ar aghaidh agus is é an spriocdháta ná 17:30,<strong>Déardaoin 10 Bealtaine 2021. </strong> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">Is díol mór sásaimh do <strong>Scoileanna Ildánacha/Creative Schools</strong> deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón <strong>6 Aibreán</strong> ar aghaidh agus is é an spriocdháta ná 17:30,<strong>Déardaoin 10 Bealtaine 2021. </strong> </span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">Ní mór iarratais a chur isteach ar líne agus moltar do scoileanna </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1cg05gi2zrd/external"><span style="background: white;">clárú</span></a><span style="background: white;"> i bhfad roimh an spriocdháta. Is féidir breathnú ar phróiseas iarratais na </span>Scoileanna Ildánacha <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/dhuebpkcqn0/external">anseo</a>.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tacaíonn tionscnamh na Scoileanna Ildánacha le scoileanna/le hionaid leis na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga. Faoin tionscnamh seo, cuirtear deiseanna ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga cur lena gcuid scileanna ealaíne agus cruthaitheachta; chun cumarsáid a dhéanamh, chun comhoibriú le chéile, chun a samhlaíocht a mhúscailt, chun a gcumas nuálaíoch a chothú, agus chun leas a bhaint as a gcuid fiosrachta. Cuirfidh sé ar chumas leanaí agus daoine óga na healaíona agus gníomhaíocht chruthaitheach a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a mheas ar fud a scoileanna/ionad agus spreagfar bealaí oibre nua lena neartófar tionchar na cruthaitheachta ar chumas foghlama, ar fhorbairt agus ar fholláine leanaí agus daoine óga.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cuirfear réimse tacaíochtaí ar fáil do scoileanna/ionaid rannpháirteacha lena dtabharfar deis dóibh oibriú le Comhlach Cruthaitheach, dul faoi oiliúint agus aithne a chur ar dhaoine chun tacú leo lena bPlean Scoile Ildánaí a chur le chéile, mar aon le síolmhaoiniú le go mbeidh siad in ann an Plean a chur chun feidhme.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 7.5pt; text-align: justify; line-height: normal; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Freagróidh na Comhlaigh Chruthaitheacha ar thosaíochtaí agus ar riachtanais forbartha na scoile/an ionaid d’fhonn cabhrú leo le deiseanna ealaíon agus cruthaitheacha a dhaingniú do leanaí agus do dhaoine óga. Tarraingeoidh siad as a dtaithí phraiticiúil féin d’fhonn comhpháirtíochtaí a fhorbairt agus d’fhonn modhanna a bhunú trína mbeidh scoileanna/ionaid, earnáil na n-ealaíon agus an earnáil chultúrtha in ann caidrimh inbhuanaithe a chothú.</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 8pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="background: white; font-size: 12px;">Tá gach bunscoil agus iar-bhunscoil - de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna mar aon le hionaid Ógtheagmhála nach raibh páirteach i mbabhta de Scoileanna Ildánacha roimhe seo incháilithe chun iarratas a dhéanamh.</span></p> Imeacht Eolais i-Portunus Houses http://nuachtlitir.artscouncil.ie/bkiy61lmdvs?lang=ga?rss=true Déardaoin, 3 Meitheamh, 3pm - 4pm Cláraigh don imeacht anseo [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/we4b2w2mtjz/external ] [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/we4b2w2mtjz/external ], le do thoil. Bí le Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire -Oifig Cultúir dár n-imeacht eolais faoin ngairm nua ón gclár, an Eoraip Chruthaitheach - i-Portunus Houses. Rachaimid tríd an bpróiseas iarratais le haghaidh na gairme seo agus conas is féidir le heagraíochtaí Éireannacha agus ealaíontóirí aonair cur isteach ar an deis seo. 03 Meith 2021 12:00:00 ACÉ 33bc251bc014f44e17215cf237e06161 Dheasc na hEorpa Cruthaithí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #212529; background: white;">Déardaoin, 3 Meitheamh, 3pm - 4pm </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #212529; background: white;">Cláraigh don imeacht </span></strong><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/we4b2w2mtjz/external" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="background: white;">anseo</span></strong></a><strong><span style="color: #212529; background: white;">, le do thoil. </span></strong></span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #212529; background: white;">Bí le Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire -Oifig Cultúir dár n-imeacht eolais faoin ngairm nua ón gclár, an Eoraip Chruthaitheach - <strong>i-Portunus Houses.</strong>  Rachaimid tríd an bpróiseas iarratais le haghaidh na gairme seo agus conas is féidir le heagraíochtaí Éireannacha agus ealaíontóirí aonair cur isteach ar an deis seo.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #212529; background: white;">Déardaoin, 3 Meitheamh, 3pm - 4pm </span></strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="color: #212529; background: white;">Cláraigh don imeacht </span></strong><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/we4b2w2mtjz/external" target="_blank" rel="noopener"><strong><span style="background: white;">anseo</span></strong></a><strong><span style="color: #212529; background: white;">, le do thoil. </span></strong></span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #212529; background: white;">Bí le Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire -Oifig Cultúir dár n-imeacht eolais faoin ngairm nua ón gclár, an Eoraip Chruthaitheach - <strong>i-Portunus Houses.</strong>  Rachaimid tríd an bpróiseas iarratais le haghaidh na gairme seo agus conas is féidir le heagraíochtaí Éireannacha agus ealaíontóirí aonair cur isteach ar an deis seo.</span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px; font-family: Calibri, sans-serif; color: #212529; background: white;">Tá <strong>i-Portunus Houses</strong> ar oscailt d’óstaigh (eagraíocht nó ealaíontóirí/gairmithe cultúir aonair cruthaithe) chun dul i gcomhar le 2 go 5 ealaíontóirí agus/nó gairmithe cultúir, a bhfuil cónaí orthu go dlíthiúil i dtíortha éagsúla de chuid na hEorpa Cruthaithí + an Ríocht Aontaithe, agus é ar intinn acu oibriú le chéile ar thionscadal comhshaothair amháin nó níos mó. Tá an scéim seo ar oscailt do gach earnáil cultúir (seachas earnálacha closamhairc), cur chuige agus modh oibre</span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #212529;">Díríonn an scéim seo ar <strong>óstaigh</strong> agus cuireann sí béim ar an luach a bhaineann leo ó thaobh cónaitheachtaí agus timpeallachtaí oibre éifeachtúla agus ‘sábháilte’ a chur ar fáil d’ealaíontóirí/do ghairmithe cultúir. </span> <span style="color: #212529;">Cuireann <strong>i-Portunus Houses</strong> tacaíocht airgeadais ar fáil don óstach le cúiteamh a dhéanamh ar an gcostas a bhaineann le soghluaisteacht (iompar, lóistín etc.) a fhodheonú dá ealaíontóirí/gairmithe cultúir (baill foirne) fála. </span></span></p> <p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #212529; font-size: 12px;">Ní mór gurb é ceann de na nithe seo a leanas príomhchuspóir do thionscadal comhshaothair:</span></p> <ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm;" type="disc"> <li style="color: #212529; margin-top: 7.5pt; background: white; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Cruthaigh:</strong> cruthú/comhchruthú saothair ealaíne, léirithe, taibhithe</span></li> <li style="color: #212529; margin-top: 7.5pt; background: white; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Ceangail:</strong> líonrú, idirnáisiúnú</span></li> <li style="color: #212529; margin-top: 7.5pt; background: white; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Foghlaim:</strong> inniúlachtaí a mhéadú, forbairt ghairmiúil</span></li> <li style="color: #212529; margin-top: 7.5pt; background: white; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Fiosraigh:</strong> taighde, comhshaothair/tionscadail amach anseo</span></li> </ul> <p style="margin: 7.5pt 0cm 0.0001pt 36pt; background: white; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="color: #212529; font-size: 12px;"> </span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #212529;">Spriocdhátaí le haghaidh iarratas:</span></strong><span style="font-family: Calibri, sans-serif; background: white;">30 Meitheamh 2021 (24:00 CEST)</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><br /><strong><span style="color: #212529; background: white;">Fógra faoi thorthaí:</span></strong><span style="color: #212529; background: white;"> 2 Lúnasa 2021</span><br /><strong><span style="color: #212529; background: white;">An dáta imeachta is túisce:</span></strong><span style="color: #212529; background: white;"> 30 Lúnasa 2021 </span><br /><strong><span style="color: #212529; background: white;">An dáta fillte is déanaí:</span></strong><span style="color: #212529; background: white;"> 31 Bealtaine 2022</span></span></span></p> <p style="margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #212529; background: white;">Féach </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/13etz5sz0pd/external" target="_blank" rel="noopener"><span style="background: white;">anseo</span></a></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #212529; background: white;">chun tuilleadh eolais a fháil </span></span></p> An Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027: Spotsolas ar Oidhreacht Chultúrtha http://nuachtlitir.artscouncil.ie/f6l8pqdolmh?lang=ga?rss=true Dé Máirt, 8 Meitheamh 11am Cláraigh anseo [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/scsvnh23m1t/external ], le do thoil. Tá an AE tiomanta d’oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint agus a fheabhsú trí roinnt beartas agus clár. Tá caomhnú na hoidhreachta cultúrtha ar cheann de chuspóirí uileghabhálacha an chláir nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027. Bainfidh na hearnálacha oidhreachta cultúrtha ar fud na hEorpa tairbhe as cur chuige spriocdhírithe earnála laistigh den Chlár, le tosaíochtaí maoinithe le haghaidh earnálacha faoi leith ann gach bliain. 03 Meith 2021 12:00:00 ACÉ 74a594af2d05a9a49bd21444e0339374 Dheasc na hEorpa Cruthaithí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>Dé Máirt, 8 Meitheamh 11am</strong></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cláraigh <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/scsvnh23m1t/external" target="_blank" rel="noopener">anseo</a>, le do thoil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an AE tiomanta d’oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint agus a fheabhsú trí roinnt beartas agus clár. Tá caomhnú na hoidhreachta cultúrtha ar cheann de chuspóirí uileghabhálacha an chláir nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027. Bainfidh na hearnálacha oidhreachta cultúrtha ar fud na hEorpa tairbhe as cur chuige spriocdhírithe earnála laistigh den Chlár, le tosaíochtaí maoinithe le haghaidh earnálacha faoi leith ann gach bliain.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Cláraigh <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/scsvnh23m1t/external" target="_blank" rel="noopener">anseo</a>, le do thoil.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tá an AE tiomanta d’oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chosaint agus a fheabhsú trí roinnt beartas agus clár. Tá caomhnú na hoidhreachta cultúrtha ar cheann de chuspóirí uileghabhálacha an chláir nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021 – 2027. Bainfidh na hearnálacha oidhreachta cultúrtha ar fud na hEorpa tairbhe as cur chuige spriocdhírithe earnála laistigh den Chlár, le tosaíochtaí maoinithe le haghaidh earnálacha faoi leith ann gach bliain.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Tabharfar léargas sa seimineár seo ar an gclár nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021 - 2027 agus leagfar béim ar na tacaíochtaí atá ar fáil don Earnáil Oidhreachta. Cuirtear béim san imeacht ar shamplaí dea-chleachtais i réimse na hoidhreachta cultúrtha ag leibhéal an AE agus ag an leibhéal náisiúnta.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Is í an Saineolaí Oidhreachta Cultúrtha Náisiúnta sa Choimisiún Eorpach, Anne Grady, a bheidh mar aoi againn agus déanfaidh sí eochairchur i láthair. Cloisfimid freisin ó Chelsea Canavan agus Deirdre Power, ealaíontóirí a chuirfidh a dtionscadal i-Portunus i láthair, mar aon le hIseult Byrne (POF, Compántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath) agus Gemma Sexton (Ceann Eispéireas an Chuairteora, 14 Sráid Henrietta) a labhróidh faoi obair na hiarsmalainne agus conas a aithníodh í ag leibhéal an AE.</span></p> An Eoraip Chruthaitheach_Béim ar Ailtireacht http://nuachtlitir.artscouncil.ie/1upcqrt5oem?lang=ga?rss=true Déardaoin, 10 Meitheamh 2021 11am-12.30pm (GMT) Cláraigh don imeacht seo anseo [ http://nuachtlitir.artscouncil.ie/nu0v0a2cbnu/external ], le do thoil. Bí linn le haghaidh ár nImeacht Ailtireachta a bheidh á óstáil ag Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire - Oifig Cultúir. 03 Meith 2021 12:00:00 ACÉ 0b25887feba9e83e823088c19a07b7f7 Dheasc na hEorpa Cruthaithí <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déardaoin, 10 Meitheamh 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">11am-12.30pm (GMT)</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">Cláraigh don imeacht seo </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/nu0v0a2cbnu/external"><span style="background: white;">anseo</span></a><span style="background: white;">, le do thoil. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; color: #232333; background: white;">Bí linn le haghaidh ár nImeacht Ailtireachta a bheidh á óstáil ag Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire - Oifig Cultúir.</span> </span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">Déardaoin, 10 Meitheamh 2021</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">11am-12.30pm (GMT)</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="background: white;">Cláraigh don imeacht seo </span><a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://nuachtlitir.artscouncil.ie/nu0v0a2cbnu/external"><span style="background: white;">anseo</span></a><span style="background: white;">, le do thoil. </span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span style="color: #232333; background: white;">Bí linn le haghaidh ár nImeacht Ailtireachta a bheidh á óstáil ag Deasc na hEorpa Cruthaithí Éire - Oifig Cultúir.</span><span style="color: #232333;"><br /><br /><span style="background: white;">Féachfaimid san imeacht seo ar an bhfuinneamh agus ar an mbéim maidir leis an ailtireacht agus gairm bheatha an ailtire sa chlár nua, an Eoraip Chruthaitheach 2021-2027. Cloisfimid ó Hughes Becquart, Oifigeach Beartais ón Stiúrthóireacht um Chultúr agus um Chruthaitheacht, Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir sa Choimisiún Eorpach, a fhéachfaidh freisin ar fhorbairtí beartais atá ag eascairt as sainghrúpa na mBallstát AE a dhíríonn ar Ailtireacht agus Timpeallacht Thógtha ar Ardchaighdeán do Chách.</span><br /><br /><span style="background: white;">Cloisimid freisin faoin nGluaiseacht Bauhaus Nua san Eoraip agus faoi shlite inar féidir le heagraíochtaí Éireannacha a bheith páirteach sa phróiseas corraitheach seo. Féachfaimid ar ailtirí Éireannacha a ainmníodh don ghradam mór le rá, Duais an Aontais Eorpaigh don Ailtireacht Chomhaimseartha, Gradam Mies Van der Rohe.</span><br /><br /><span style="background: white;">Cloisfimid freisin ó Fhionnuala Sweeney, Ceann na Scannánaíochta agus na hAiltireachta ag an gComhairle Ealaíon, faoi ról na Comhairle Ealaíon san ailtireacht agus faoina tacaíochtaí do chleachtas cruthaitheach ailtirí.</span></span></span></p>