San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla

Tá ciste do Chomhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla ar oscailt anois i gcomhair iarratais mar chuid den Phlean Óige Cruthaitheach. Tá an ciste oscailte do Bhoird Oideachais agus Oiliúna, agus dírítear ar chomhpháirtíochtaí áitiúla. Spreagtar eagraíochtaí ealaíne agus cultúrtha ar mian leo ról gníomhach a bheith acu chun soláthar comhordaithe do dhaoine óga a fhorbairt ina gceantar teagmháil a dhéanamh lena mBord Oideachais agus Oiliúna áitiúil. Caithfidh an Bord Oideachais agus Oiliúna tograí a forbraíodh le comhpháirtithe áitiúla a chur isteach faoin 21 Meán Fómhair.

I measc na gcomhpháirtithe a d’fhéadfadh a bheith i gceist tá eagraíochtaí ealaíne agus cultúrtha; leabharlanna, Institiúidí Ard-Oideachais, comhpháirtithe óige agus cúram leanaí, nó eagraíochtaí eile a roinneann tiomantas chun oibriú le chéile chun soláthar áitiúil do leanaí agus daoine óga le páirt a ghlacadh sna healaíona, sa chultúr agus sa chruthaitheacht a chomhordú agus a fhorbairt.

Bítear in ann leis an gciste soláthar ealaíon agus cultúrtha lasmuigh den scoil a fhorbairt do leanaí agus daoine óga agus tacú le cruthaitheacht i measc pobail áitiúla. Cuireann sé deis ar fáil chun naisc a chothú idir oideachas foirmiúil agus neamhfhoirmiúil chun an soláthar seo a fhorbairt, ag cur le tionscnaimh eile sa phlean Óige Cruthaitheach.

Féadfaidh gach Bord Oideachais agus Oiliúna iarratas a dhéanamh ar suas le €100,000 chun tacú lena gcomhpháirtíocht áitiúil. Táthar ag súil go mbronnfar tacaíocht ar thrí Bhord Oideachais agus Oiliúna le haghaidh 2019.

Tá eolas faoin 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna in Éirinn ar fáil anseo: https://www.etbi.ie/etbs/directory-of-etbs/

Is é an spriocdháta i gcomhair na n-iarratas 5pm an 21 Meán Fómhair. Tá tuilleadh sonraí maidir leis na critéir don scéim ar fáil sna Treoirlínte. https://creative.ireland.ie/ga/nuacht/iarratais-ar-chomhphairtiocht-aitiuil-oige-ildanai-ar-oscailt-anois