San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tairseach na nEalaíon san Oideachas
Seolann an Chomhairle Ealaíon bailiúchán digiteach
Oíche Fhada an Ghearrscéil
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail 2015 – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 20 Lúnasa 2015
Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – 5:30pm, Déardaoin an 11 Meitheamh 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Oíche Fhada an Ghearrscéil

Beidh cúig ghearrscéal á léamh ag cúigear scríbhneoirí, agus freagairtí ceoil ó Camille O'Sullivan agus ó Feargal Murray ag gabháil leo. Agus iad ag dul go bun an angair, cuirfidh na scríbhneoirí draíocht ort le linn Oíche Fhada an Ghearrscéil. Beidh an t-imeacht faoi choimeád ag Anne Enright agus glacfaidh na scríbhneoirí Colin Barrett, Kevin Barry, Claire-Louise Bennett, Mary Costello agus Anne Enright páirt ann.

 

Is í Anne Enright an chéad Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus bhronn an Chomhairle Ealaíon an onóir uirthi go luath sa bhliain 2015. Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach litríocht Éireannach chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta agus spreagfaidh sí an pobal suim a chur i bhficsean Éireannach d’ardchaighdeán. Rinne an Chomhairle Ealaíon forbairt ar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus tá tacaíocht á fáil ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD), ó Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU) agus ó The Irish Times.

 

Ionad: Eaglais Choláisteach San Nioclás, Gaillimh

Dáta: Dé Domhnaigh, an 26 Iúil

Am: 7 p.m. (mairfidh an t-imeacht thart ar 3 huaire, le sos san áireamh)

Ticéid: Tá cead isteach saor in aisce, ach is gá ticéid a chur in áirithe roimh ré.

 

Cuirfear áiseanna lena ndéantar téacs d’urlabhra ar fáil do dhaoine sa lucht féachana atá bodhar nó a bhfuil moill éisteachta orthu. Is gá an áis sin a chur in áirithe roimh Dé Céadaoin, an 22 Iúil

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ag www.giaf.ie/longnight 

 

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin Laureate ag www.artscouncil.ie/laureate

                                                                                                                           

Amharc ar Enda Kenny ag fógairt gurb í Anne Enright an chéad Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach agus ar an óráid a thug sí ag an mbronnadh anseo: http://www.artscouncil.ie/laureate/interviews/ 

Email Software by Newsweaver