San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Bain só as d’fhéile an mhí seo!
Tá spriocdháta curtha amach go dtí an 13ú Márta 2020 don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht
Buail leis an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Mobility First! - Tionscnamh Soghluaiseachta Cultúrtha ASEF 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta ag Music Network Riarthóir Clár
Stiúideonna Ealaíontóirí le Fáil ar Cíos
Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír
Bain só as d’fhéile an mhí seo!

Mar chuid dá gcomhpháirtíocht leis an Máistreacht in Ealaíona Féilte (Ollscoil Luimnigh), beidh an Chomhairle Ealaíon ag óstáil sraith pointí eolais agus comhairle ag a gcomhdháil féilte Spreagthóirí don Athrú ag Dámh Chruinne Éireann i Luimneach ar an 14 Feabhra 2020.

 

Mar chuid den chlár a dhíríonn ar dhéanamh féilte, beidh deis ag toscairí bualadh le roinnt eagraíochtaí a chuireann eolas ar fáil chun tacú le féilte a n-eolas a fhorbairt agus leathnú.

 

Cuirfear tobchlinicí ar fáil do lucht freastail na comhdhála le Dheasc na hEorpa Cruthaithí, Aoife (Cumann Féilte agus Imeachtaí na hÉireann), The Wheel (Cumann na n-eagraíochtaí pobail & deonacha, carthanas agus fiontar sóisialta). Tá na clinicí 15 nóiméad ceaptha chun seisiúin comhairle duine ar dhuine a chur ar fáil agus clúdaíonn siad réimse ábhar ó dheiseanna maoinithe go rialachas agus bainistíocht féilte. Ina theannta sin, beidh ISACS (Gréasán Ealaíon Sráide, Sorcais agus Taibhléirithe na hÉireann) ar fáil i rith an lae chun eolas a chur ar fáil faoina mballraíocht agus faoi na seirbhísí a thairgeann siad. Beidh foireann Chartlann an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ann freisin chun tuilleadh eolais a chur ar fáil d’fhéilte faoin tslí chun a gcuid clár agus stair a chaomhnú agus a thaifeadadh.

 

Tá an lá tiomanta do thacú le féilte chun a n-eolas agus forbairt acmhainne a fhorbairt a thuilleadh. Beidh deis speisialta agus fhiúntach ag féilte ealaíon teacht le chéile ag an gcomhdháil chun foghlaim óna chéile agus chun scileanna agus eolas a roinnt le chéile.

 

Is féidir teacht ar eolas ar chlár na comhdhála lae anseo. Tá lón líonraithe san áireamh leis na ticéid agus is féidir iad a cheannach ó Cheoláras na hOllscoile, Luimneach nó trí ghlaoch ar 061 331 549.

 

Más rud é gur cheannaigh tú ticéad don chomhdháil agus gur mhaith leat freastal ar thobchlinic* téigh i dteagmháil le Adrian Colwell ag Adrian.colwell@artscouncil.ie

 

Dúnann áirithintí comhdhála Dé Luain, 10 Feabhra ag a 12 meán lae agus ní bheidh ticéid ar fáil ar lá na comhdhála.

 

*Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfear tobchlinicí a chur in áirithe roimh ré agus nach bhfuil siad ar fáil ach do dhaoine a bhfuil ticéid acu don chomhdháil. Tá na spásanna teoranta agus tabharfar áit do dhaoine de réir mar a thagann siad chugainn. Moltar ticéad a chur in áirithe go luath.