The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir, Dé hAoine 18 Meán Fómhair, 2020 Á nascadh le chéile tríd an gCultúr
Wintering Out
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 – Seisiúin Faisnéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Babhta a Dó de Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2020
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal
Deis maoinithe nua trí Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Nuacht ón bPobal
Seisiúin faisnéise ar líne
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain Meán Fómhair 21

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir, Dé hAoine 18 Meán Fómhair, 2020 Á nascadh le chéile tríd an gCultúr

Glacfaidh an Chomhairle Ealaíon ceannaireacht ar Oíche Chultúir i mbliana, den chéad uair riamh, agus an ócáid seo 15 bhliain ar an bhfód. Is meascán d’imeachtaí agus eispéiris ar líne, chraolta agus phearsanta atá ar an gclár a bheidh ar siúl ar fud na tíre agus cuireadh le chéile iad le tacaíocht ó údaráis áitiúla, eagraíochtaí ealaíon agus ealaíontóirí.Léigh a thuilleadh >>
Wintering Out

Tá tairiscintí á lorg ag an gComhairle Ealaíon ó pháirtithe leasmhara chun an tionscadal Wintering Out a bhainistiú. Is clár náisiúnta é seo chun tacú le himeachtaí ealaíon beo a thabhairt ar ais agus a athshamhlú agus muid ag dul tríd an bpaindéim seo.Léigh a thuilleadh >>
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 – Seisiúin Faisnéise

Táthar ag glacadh le hiarratais le haghaidh Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 ón 25 Lúnasa ann. Baineann an Clár um Maoiniú d’Ionaid Ealaíon leo seo amháin: eagraíochtaí ealaíon ildisciplíneacha faoi bhainistíocht ghairmiúil atá lonnaithe i bhfoirgnimh agus atá oscailte don phobal i rith na bliana ar fad. Is é is cuspóir leis an Maoiniú d’Ionaid Ealaíon infheistíocht a chur i mbonneagar a theastaíonn in Ionaid Ealaíon chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn agus tacaíocht a thabhairt don bhonneagar sin.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Babhta a Dó de Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2020

Is údar áthais don Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland go mbeidh an dara babhta maoinithe ar fáil trí Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais sa bhliain 2020.

Dearadh an scéim chun tacú le healaíontóirí aonair faoi mhíchumas agus tá dámhachtainí inti i gcomhair Saothar Nua, Meantóireachta agus Oiliúna.

Spriocdháta do Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais: Dé Luain, 19 Deireadh Fómhair 2020 ag 4pm.Léigh a thuilleadh >>
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal

Bronnfaidh an Chomhairle Ealaíon an dara Dámhachtain Sparánachta de chuid na Comhairle Ealaíon faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal in 2020

Is é is aidhm le Dámhachtain Sparánachta na Comhairle Ealaíon faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal tacú le cleachtas ealaíon gairmiúil. Tá sé dírithe go sonrach ar ealaíontóir ag a bhfuil cuntas teiste a bheith ag obair ar bhonn comhoibríoch le pobail áite nó pobail chomhspéise. Tugann an Dámhachtain Sparánachta €10,000 am agus acmhainní don ealaíontóir roghnaithe taighde a dhéanamh agus machnamh a dhéanamh ar chleachtas. Níos sonraí fós, tugann an Sparánacht deis don ealaíontóir machnamh a dhéanamh ar phríomhcheisteanna a bhaineann lena gcleachtas trí úsáid a bhaint as modhanna comhoibríocha.Léigh a thuilleadh >>
Deis maoinithe nua trí Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas

Is é an spriocdháta do Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas Déardaoin an 10 Meán Fómhair 2020 ag 5:30 p.m. Is é cuspóir na Dámhachtana Tionscadail do DÓLO tacú le healaíontóirí tionscadail uaillmhianacha agus úrnua a fhorbairt agus a sheachadadh le leanaí agus daoine óga agus dóibh. Is féidir le tionscadail a bheith ina dtionscadail ildisciplíneacha nó dírithe ar fhoirm ealaíne ar leith.  Is é €85,000 an tsuim is mó a dhámhfar. Tá ceithre shnáithe sa dámhachtain seo. Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Seisiúin faisnéise ar líne

Éist le Amie Lawless agus í ag roinnt a taithí ar na dámhachtainí atá ar fáil i gcomhair Saothar Nua, Meantóireachta agus Oiliúna tríd an scéim, Ceangal na nEalaíon agus an MhíchumaisLéigh a thuilleadh >>