<< Clúdach
English Version

Ailt
Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 22 Eanáir 2015

Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Dámhachtainí an Deontais um Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2015

Lucht féachana féideartha a phróifíliú

Tairseach náisiúnta nua na n-ealaíon san oideachas – teastaíonn do chúnamh uainn

Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon.

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Glao ar Thairiscintí le haghaidh Forbairt Lucht Féachana agus Ealaín Phoiblí

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 18 Samhain
.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


Naisc chuig Suíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon
nuachtlitir
Imleabhar 12 Eagrán 24 Samhain 2014

Tairseach náisiúnta nua na n-ealaíon san oideachas – teastaíonn do chúnamh uainn

Kids’ Own ar thús cadhnaíochta maidir leis an bhforbairt ar thionscnamh náisiúnta úrnua – Tairseach na nEalaíon san Oideachas – i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá an tairseach á forbairt mar chuid de chur i bhfeidhm na cairte, An Chairt um na hEalaíona san Oideachas, a sheol an dá Roinn go luath in 2013.

 

Beidh Tairseach na nEalaíon san Oideachas ina hacmhainn náisiúnta dhigiteach nua maidir le cleachtas ealaíon agus oideachais do mhúinteoirí, d’ealaíontóirí agus d’aon duine atá ag plé leis na healaíona san oideachas. Spás ar leith a bheidh inti ina mbeifear ábalta dea-chleachtas, taighde, acmhainní agus cás-staidéir spreagthacha a roinnt agus a fháil ar líne.

 

Tá Kids’ Own ag eagrú seisiúin chomhairliúcháin ar fud na tíre i gcomhar leis an ATECI (Cumann Ionaid Mhúinteoirí/Oideachais in Éirinn), trína n-iarraimid ort insint dúinn faoi d’fhís do thairseach na n-ealaíon san oideachas. Tá sé mar aidhm ag an acmhainn seo tacaíocht a thabhairt duit i do chleachtas sa todhchaí, agus tá deis agat anois insint dúinn faoin gcineál tacaíochta a chabhródh leat nó faoi na gnéithe agus na feidhmeanna a d’fhéadfadh tacú leat i do chuid oibre.

 

An chaoi le páirt a ghlacadh...

 

Tar chuig ceann de na seisiúin chomhairliúcháin tráthnóna – a reáchtálfar i gcomhar leis an ATECI – sna hIonaid Oideachais seo a leanas:

 

Ionad Oideachais Tacaíochta Chorcaí                                  Dé Luain, an 3 Samhain, 7.00-9.00pm

 office@cesc.ie / 021 425 560

 

Ionad Oideachais Bhaile Átha Luain                                    Dé Máirt, an 4 Samhain, 7.00-9.00pm

 info@athloneeducationcentre.ie / 090 642 04 00

 

Ionad Oideachais Chill Dara                                                Dé Céadaoin, an 5 Samhain, 7.00-9.00pm

 office@eckildare.ie / 0455 302 00

 

Ionad Oideachais na Carraige Duibhe                                 Dé Máirt, an 11 Samhain, 7.30-9.30pm

 bec@blackrockec.ie / 012 365 000

 

Ionad Oideachais Chill Chainnigh                                        Dé Céadaoin, an 12 Samhain, 7.00-9.00pm

 kecsec@eircom.net / 056 776 02 00

 

Ionad Oideachais Mhuineacháin                                          Déardaoin, an 13 Samhain, 7.00-9.00pm

 info@metc.ie / 047 740 10

 

Is féidir áiteanna a chur in áirithe trí na hIonaid Oideachais. Beidh sólaistí ar fáil.

 

Déan teagmháil le Orla Kenny nó le Jo Holmwood ag Kids’ Own le haghaidh tuilleadh faisnéise: info@kidsown.ie nó 07191-24945

<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver