San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon

Ag teacht le Tús Áite do Leanaí: An Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (2017), féachann an Chomhairle Ealaíon lena chinntiú go bhfuil siad siúd a fhaigheann maoiniú nó cúnamh deontais, agus a gcuireann a gcuid oibre i dteagmháil le leanaí iad, ag comhlíonadh a gcuid oibleagáidí faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015.

 

Óstálfaidh an Chomhairle Ealaíon roinnt clinicí faisnéise le tacú le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon maoinithe a chinntiú go bhfuil a gcuid beartas agus nósanna imeachta cothrom le dáta. Cuirfear faisnéis ar fáil sna clinicí ar chur i bhfeidhm chreat deimhnithe cáilíochta agus uirlis féininiúchta na Comhairle Ealaíon.

 

D’fhostaigh an Chomhairle seirbhísí Clara Learning chun na seisiúin sin a éascú agus beidh siad ar siúl in ionaid tionóil éagsúla ar fud na tíre i mí Mheán Fómhair agus mí Dheireadh Fómhair 2018.  

 

Logáil isteach ar www.eventbrite.ie chun clárú don imeacht

 

Óstán an Imperial, Corcaigh

13 Meán Fómhair 2018

óna 10 am go dtí a 1 pm

Óstán an Academy Plaza, Baile Átha Cliath

27 Meán Fómhair 2018

óna 10 am go dtí a 1 pm