San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Treoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta de chuid na Comhairle Ealaíon
Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2021
Reáchtálfaidh foireann na bhFéilte dhá chlinic fhíorúla don Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne i mí Dheireadh Fómhair 2020.
EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE IN UCC - Gairm ar iarratais
Comhairleoirí taighde ceaptha don Oíche Chultúir
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Iarratais á lorg ó phíobairí agus ó chruitirí do Bhonn Óir Seán Ó Riada
Open House Dublin - The Extraordinary Ordinary Ar líne + Ar an Láthair, 8–11 Deireadh Fómhair 2020
Coimisiún Ceoil Chomhairle Contae Ros Comáin 2020/2021
Treoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta de chuid na Comhairle Ealaíon

Déanann an Chomhairle Ealaíon bainistíocht ar chainéil éagsúla meán sóisialta, a bunaíodh mar bhealach do dhaoine chun teagmháil a dhéanamh linn agus le baill eile den phobal a bhfuil suim acu sa Chomhairle Ealaíon. Táimid sásta go bhfuil tú ansin agus spreagaimid d’ionchur, ceisteanna agus comhrá le daoine eile.

 

Déanann an Chomhairle Ealaíon, i ngach rud a dhéanann sí, iarracht chun meas agus tacaíocht a thabhairt do gach guth agus cultúr atá in Éirinn an lae inniu. Is croíluach eagraíochta é seo a bhfuil ár mBeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht mar bhonn agus taca leis, beartas a foilsíodh in 2019. Dá bhrí sin, tá sé mar aidhm againn, ar ár gcainéil éagsúla meán sóisialta, pobal spreagúil agus tacúil a chruthú do chách, agus leis seo san áireamh, rinneamar ár dTreoirlínte Rannpháirtíochta Pobail do na Meáin Shóisialta a nuashonrú le déanaí.

 

Is féidir na treoirlínte a fháil anseo.