San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Gerard Stembridge ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Comhdháil Idirnáisiúnta maidir le ról na n-ealaíon sa phleanáil teanga
Deontais agus Dámhachtainí
Tograí á lorg ag an gClár Beyond Borders de chuid an PRS for Music Foundation ó eagraíochtaí agus grúpaí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann
Meabhrúchán: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Comhoibriú a chruthú agus lucht féachana a mhéadú – Béal Feirste, an 25 Meán Fómhair 2015

 

Tugtar cuireadh d’eagraíochtaí ealaíon agus oidhreachta, d’údaráis áitiúla, d’institiúidí ardoideachais agus do dhaoine eile a oibríonn sa réimse cruthaitheach chuig an gcomhdháil uile-Éireann saor in aisce seo. Caithfear súil níos géire ag an gcomhdháil ar mhaoiniú agus ar dheiseanna na hEorpa Cruthaithí do na hearnálacha cruthaitheacha.

Is iad príomhthéamaí na comhdhála comhoibriú idirnáisiúnta, atá mar chuid ríthábhachtach de bhunús na n-iarratas ar Fhochlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí, agus forbairt lucht féachana, atá ar cheann de phríomhthosaíochtaí na hEorpa Cruthaithí. Sa tráthnóna, déanfaimid plé ar na dóigheanna a bhféadfaí tosaíochtaí na hEorpa Cruthaithí a chur i gcrích, an chaoi a gcuirfí forbairt lucht féachana san áireamh i dtionscadail a aithint, agus foghlaim faoin tslí a gcothófaí comhpháirtíochtaí cruthaitheacha agus a mbainisteofaí tionscadail chomhoibríocha.

Dáta:  Dé hAoine, an 25 Meán Fómhair 2015, 12:30pm-5pm

Láthair:  The MAC, 10 Sráid an Mhalartáin, Iarthar Bhéal Feirste, BT1 2NJ

 

Feic anseo i gcomhair faisnéis áirithinte agus tuilleadh sonraí.

 

 

 

Ceardlann:  Glao ar ealaíontóirí, ar choimeádaithe agus ar chleachtóirí cultúrtha – spriocdháta: an 7 Meán Fómhair, Straitéisí Neamh-rannpháirtíochta’ – ceardlann le Karen Mirza agus Brad Butler, Ceardlann 2 lá, an 20 agus an 21 Deireadh Fómhair 2015 

Tá lúcháir ar FSAS agus CREATE an cheardlann seo a chur i láthair ina dtugtar aghaidh ar mhodhanna oibre, i gcoinníollacha athraitheacha dúshlánacha, d’Ealaíontóirí, do Choimeádaithe agus do Chleachtóirí Cultúrtha. Déanfar scrúdú sa cheardlann seo a mhaireann 2 lá ar straitéisí malartacha ‘neamh-rannpháirtíochta’ do chleachtóirí ealaíon i réimse na gcleachtas ealaíon pobalghníomhach agus comhoibríoch. Déanfar fiosrú inti ar na téarmaí agus coinníollacha a ghabhann le híomhánna, nithe, comhoibriú, idirphlé agus leis an bpobal inniu. Déanfar iniúchadh sa cheardlann fosta ar na córais faoi choinne cleachtas inbhuanaithe agus athruithe maidir leis an dóigh a bhféadfaí a bheith ag obair go comhoibríoch i ndomhan an-chorrach an lae inniu.  Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil anseo.

Tá an cheardlann seo á reáchtáil mar chuid de Chlár Comhpháirtíochta na nEalaíon Comhoibríoch arna chómhaoiniú ag an gclár, an Eoraip Chruthaitheach den Aontas Eorpach. Comhpháirtithe: Create, Éire (comhpháirtí comhordúcháin), Agora Collective, hablarenarte:, Kunsthalle Osnabrück, Gníomhaireacht Forbartha na hEalaíne Beo, Iarsmalann Ludwig – Iarsmalann na hEalaíne Comhaimseartha, M-Cult agus Tate Liverpool.

 

 

Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir chun labhairt ag d’imeacht

 

Ní hamháin go n-eagraímid ár gcuid imeachtaí féin, ach is minic a thugtar cuireadh do Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir chun labhairt ag imeachtaí trasna na tíre. Léiríonn an Oifig Cultúr deiseanna maoiniúcháin an Aontais Eorpaigh atá ar fáil faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, agus tugann sí comhairle faoin gcaoi a dtógtar comhpháirtíochtaí agus a bhforbraítear tionscadail Eorpacha.

 

Má tá sé ar intinn ag d’eagraíocht comhdháil, seimineár, ceardlann nó cruinniú comhpháirtithe a reáchtáil a mbeadh rannpháirtíocht nó freastal na hOifige Cultúr tairbheach dó nó di, déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver