San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Léacht an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An Irishwoman Abroad: Maeve Brennan and the Streets of New York
Agallamh Poiblí le Laureate na nÓg, Eoin Colfer
Comhairliúchán NCCA – Athbhreithniú ar Cheol na Sraithe Sóisearaí
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Déanann Arts & Disability Ireland agus an Chomhairle Ealaíon Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais (ADC) a fhógairt
Nuacht ón bPobal
Seimineár Irish Street Arts, Circus & Spectacle Network
Tairiscintí á Lorg ó Scannánóirí le haghaidh Thionscadal Scannánaíochta na hÓige, Contae Loch Garman
Comhairliúchán NCCA – Athbhreithniú ar Cheol na Sraithe Sóisearaí

Tá Doiciméad Eolais agus Coimre don Athbhreithniú ar Cheol na Sraithe Sóisearaí ar fáil anois le haghaidh comhairliúcháin. Is é an cuspóir atá leis an doiciméad eolais iniúchadh a dhéanamh ar fhorbairt an ábhair sa tsraith shóisearach (an chéad trí bliana d’oideachas iar-bhunscoile in Éirinn); aird a tharraingt ar an dea-chleachtas i mbaile is i gcéin; agus úsáid a bhaint as taighde atá bunaithe ar fhianaise le bonn eolais a chur faoin athbhreithniú ar an tsonraíocht. Ba mhór ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) d’aiseolas i leith an pháipéir seo a fháil.


Léigh an Doiciméad Eolais do Cheol na Sraithe Sóisearaí anseo. 


Féadtar teacht ar an gcomhairliúchán ar líne anseo. 

Email Software by Newsweaver