English Version

Ailt
Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha i Rannpháirtíocht sna hEalaíona

Clár de chuid na Comhairle Ealaíon chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a shonrú

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Scéim NUA na bhFéilte agus na nImeachtaí 2013

Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus le RTÉ a chur in iúl go bhfuil deis scannánaíochta ag teacht aníos

Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla an AE

Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Iarratasóirí Rathúla

Fógra tugtha faoi ionadaíocht na hÉireann ag 55ú Biennale Ealaíne na Veinéise 2013

Bille nua 2012 maidir le Grinnfhiosrúchán Garda foilsithe

Camchuairteanna 2013 / 2014

Meabhrúchán: Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30i.n. Déardaoin, an 6 Meán Fómhair 2012

Spriocdháta: Dámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2012: Na hEalaíona agus Míchumas, Déardaoin 25 Deireadh Fómhair, 5i.n.

Fógra ó Arts Audiences

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 13 Meán Fómhair.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 1231 Lúnasa, 2012
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir


In eagrán na míosa seo den nuachtlitir, tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Alvina Grosu chuig post an Chomhairleora um Éagsúlacht Chultúrtha. Is í Alvina bunaitheoir agus stiúrthóir bainistíochta CultureWise Ireland, eagraíocht ina gcuirtear seirbhísí comhairleoireachta, taighde agus oiliúint idirchultúrtha ar fáil, agus tá áthas orainn í a bheith ar an bhfoireann.

Tá sonraí againn maidir leis na dámhachtainí agus na scéimeanna atá ar fáil mar chuid den chlár speisialta chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a shonrú.

Fógraímid scéim nua féilte agus imeachtaí a chomhchuimsíonn Scéim na bhFéilte Beaga a bhíodh ann roimhe seo. Cuirfidh maoiniú faoin scéim nua ar chumas na gcéadta féile bheag saothar den scoth a thabhairt chuig pobail ar fud na tíre.

Is féidir leat léamh freisin faoi Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla an AE, babhta speisialta den Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla ina ndírítear ar chomhoibriú cultúrtha Eorpach. Tuairiscímid freisin faoi na hiarratasóirí rathúla sa dara babhta de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon.

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann ainmneacha an ealaíontóra agus an choimisinéara/choimeádaí atá chun ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann ag Biennale na Veinéise in 2013.

Cuirimid fáilte freisin roimh an mBille nua faoi Ghrinnfhiosrúchán Garda a foilsíodh i mbliana, ina láidrítear na dlíthe lena gcosnaítear leanaí agus daoine fásta soghonta.

Tá spriocdhátaí ann don scéim camchuairteanna – Déardaoin, 15 Samhain – do shaothar a bheidh á chur i láthair sa dara leath de 2013. Is é an spriocdháta don Dámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2012: Na hEalaíona agus Míchumas ná Déardaoin, 25 Deireadh Fómhair, agus tá meabhrúchán ann freisin maidir lenár spriocdháta do na Dámhachtainí Tionscadail ar an Déardaoin, 6 Meán Fómhair.

Fógraíonn Arts Audiences go bhfuiltear ag glacadh le hiarratais do scéim Meantóireachta Google 2012, agus críochnaímid mar is gnách leis na scéalta idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Is mise le meas,

Orlaith McBride,

Stiúrthóir, An Chomhairle EalaíonComhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha i Rannpháirtíocht sna hEalaíona

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Alvina Grosu chuig post an Chomhairleora um Éagsúlacht Chultúrtha.


Léigh tuilleadh


Clár de chuid na Comhairle Ealaíon chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a shonrú

Mar a fógraíodh inár nuachtlitir i mí Iúil, tionólfaidh an Chomhairle Ealaíon clár speisialta chun Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a shonrú.


Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Scéim NUA na bhFéilte agus na nImeachtaí 2013

Thug an Chomhairle Ealaíon scéim nua isteach chun tacú le féilte agus le himeachtaí. Comhchuimsíonn Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí Scéim na bhFéilte Beaga a bhíodh ann roimhe seo. Rinneadh an t-athrú seo mar thoradh ar athbhreithniú a rinneadh ar ghnéithe de struchtúir agus de chórais mhaoinithe na Comhairle agus eascraíonn sé i gcomhthéacs na timpeallachta buiséadaí reatha.


Léigh tuilleadh


Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus le RTÉ a chur in iúl go bhfuil deis scannánaíochta ag teacht aníos

Tá an Chomhairle Ealaíon ag ceiliúradh chothrom 50 bliain a bailiúcháin chomh maith le 60 bliain de bheith ag tabhairt tacaíochta do na healaíona. Chun an ócáid a shonrú, cuirfidh an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ tacaíocht ar fáil chun ceithre ghearrscannán a dhéanamh a dhéanfaidh iniúchadh cruthaitheach ar an mbailiúchán.


Léigh tuilleadh


Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla an AE

Eisiúint speisialta den Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla ina ndírítear ar chomhoibriú cultúrtha Eorpach. Is iad na hiarratasóirí a bheidh ann ná Seirbhísí Ealaíon na nÚdarás Áitiúil nó Ealaín na Gaeltachta, a oibreoidh leis na healaíontóirí agus leis na heagraíochtaí ealaíon ina gceantair áitiúla agus le heagraíocht chomhpháirtíochta amháin ar a laghad atá lonnaithe i dtír Eorpach eile.


Léigh tuilleadh


Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Iarratasóirí Rathúla

Tá na hiarratasóirí rathúla sa Dara Babhta de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon fógartha.


Léigh tuilleadh


Fógra tugtha faoi ionadaíocht na hÉireann ag 55ú Biennale Ealaíne na Veinéise 2013

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann ainmneacha an ealaíontóra agus an choimisinéara/choimeádaí atá chun ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann ag Biennale Ealaíne na Veinéise in 2013. Breathnaítear ar rannpháirtíocht na hÉireann sa Veinéis mar imeacht idirnáisiúnta an-suntasach, ós rud é go bhfuil sé fós ar an taispeántas is cáiliúla ar domhan le haghaidh na bhfísealaíon.


Léigh tuilleadh


Bille nua 2012 maidir le Grinnfhiosrúchán Garda foilsithe

Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh fhoilsiú an Bhille seo, a láidreoidh go mór cosaintí an Stát do leanaí agus do dhaoine fásta soghonta. Is bonn dlí láidir a bheidh ann don Bhiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin agus creat dlí níos soiléire a bheidh ann d’eagraíochtaí a oibríonn le leanaí agus le daoine fásta soghonta. Leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ag cur tuairiscí chun dáta ar fáil d’Earnáil na nEalaíon maidir leis an ábhar seo agus le hábhair ábhartha eile a bhaineann le cosaint leanaí agus daoine fásta soghonta.


Léigh tuilleadh


Camchuairteanna 2013 / 2014

Is é an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna sa dara leath de 2013 (Iúil go mí na Nollag 2013) ná Déardaoin 15 Samhain, 2012.


Léigh tuilleadh


Meabhrúchán: Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30i.n. Déardaoin, an 6 Meán Fómhair 2012

Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Tionscadail a thairiscint do ghníomhaíochtaí a bheidh ag tosú in 2013.


Léigh tuilleadh


Spriocdháta: Dámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2012: Na hEalaíona agus Míchumas, Déardaoin 25 Deireadh Fómhair, 5i.n.

Dámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2012: Tá sé d’aidhm leis na hEalaíona agus Míchumas tacú le healaíontóirí gairmiúla aonair in aon fhoirm ealaíne atá ag saothrú i réimse na n-ealaíon agus míchumais.


Léigh tuilleadh


Fógra ó Arts Audiences
Tá áthas ar Arts Audiences a fhógairt go bhfuiltear ag glacadh le hiarratais i gcomhair 2012 ar scéim Meantóireachta Google.


Léigh tuilleadh


Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha tá: Glao ar Iontrálacha: Duais an Aontais Eorpaigh um Oidhreacht Chultúrtha. Gach bliain, bronnann Europa Nostra agus an tAontas Eorpach dámhachtainí ar scoth an tsaothair i réimse na hoidhreachta cultúrtha. Déantar dámhachtainí a thairiscint d’ailtirí, do cheardaithe, d’oibrithe deonacha, do scoileanna, do phobail áitiúla, d’úinéirí oidhreachta agus do na meáin; Tá clárú oscailte anois don Chomhdháil Eorpach maidir le forbairt lucht féachana. Tugtar cuireadh do thionscadail a fuair tacaíocht tríd an gclár Cultúir a dtaithí agus a dtorthaí a roinnt lena gcomhghleacaithe ag an gcomhdháil. Insímid duit faoin gComhdháil maidir le Príomhchathracha Cultúir na hEorpa ina gcuirtear cruthúnas soiléir ar fáil gach bliain i gcathracha a roghnaíodh mar Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa maidir le saibhreas agus éagsúlacht chultúir na hEorpa chomh maith leis na torthaí roghnaithe do Thionscadail Chomhoibrithe le Tríú Tíortha, Sraith 1.3.5. Tá sé i gceist go dtacódh an tsraith seo le tionscadail chomhoibrithe atá dírithe ar mhalartuithe cultúrtha idir na tíortha atá ag glacadh páirte i gClár Cultúr an AE agus Tríú Tíortha. Agus ar deireadh, Financial Toolkit arna fhoilsiú ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Clos-Amhairc agus Cultúir (EACEA). Tá doiciméad foilsithe ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Clos-Amhairc agus Cultúir, a riarann cistí Cultúir agus Oideachais Choimisiún an AE, chun cabhrú le heagraíochtaí na ceapa tuisle airgeadais a sheachaint a d’fhéadfadh a bheith i gceist nuair a bheadh tionscadal mór Eorpach á bhainistiú acu.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Software by Newsweaver