San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Tuarascáil Damhsa agus Oideachais na Comhairle Ealaíon
Spreagtar daoine iarratas a dhéanamh chun ballraíocht a ghlacadh sa Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim cónaitheachta d’ealaíontóirí agus obair óige – an tréimhse iarratais oscailte anois
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
Is é 5:30pm Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2016 an dáta deiridh le haghaidh Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2017.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2016
Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh
Comhaltacht Scríbhneora UCD
Nuacht ón bPobal
Díríonn Comórtas Bonn Óir Sheáin Uí Riada 2016 ar na píoba agus ar an gcruit
Deis Poist do Chomhordaitheoir Ealaíon agus Cultúir
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2016

Tá an spriocdháta i gcomhair scéim Reel Art 2016 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.  Is scéim é Reel Art a seoladh in 2008 agus a ceapadh chun deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne.  Beidh an scéim Reel Art á feidhmiú i gcomhar le Filmbase agus le Féile Scannán Idirnáisiúnta Audi Bhaile Átha Cliath, agus cuirfidh sí tacaíocht iomlán ar fáil do dhá scannán le deontais ar luach €70-€80,000 in aghaidh an tionscadail.  Léireofar scannáin Reel Art den chéad uair ag Féile Scannán Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath i mí Feabhra 2018. Is é Dé hAoine, an 7 Deireadh Fómhair 2016 ag 5pm an spriocdháta chun iarratais a chur isteach.

 

Le scéim Reel Art á tairiscint ag an gComhairle Ealaíon, tá sé mar aidhm aici tacaíocht a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán le scannáin faisnéise ealaíne a chruthú nach gcruthófaí murach í. Príomhaidhm na scéime ná cur le, seachas aithris a dhéanamh ar, na cláir faisnéise agus maoinithe atá á dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon, agus ag craoltóirí agus ag gníomhaireachtaí maoinithe eile in Éirinn. 

 

Ba chóir go gceapfaí tionscadail Reel Art le taispeáint ag féilte scannán agus i bpictiúrlanna sainealaíne.  Ní mheasfar ach tograí a bhaineann le hábhair ealaíon atá úrnua, samhlaíoch agus aeistéitiúil. Tabharfar tús áite do thograí ina nglactar le cur chuige turgnamhach, cruthaitheach agus mealltach ó thaobh cúrsaí amhairc de i ndáil lena n-ábhar.

 

Iarrtar ar ealaíontóirí scannán ar spéis leo cur isteach ar Reel Art teacht chuig seisiún faisnéise faoin scéim Dé Máirt, an 6 Meán Fómhair ag 3pm in Filmbase, an Chuarshráid, Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2. Tabharfar breac-chuntas sa seisiún seo ar chuspóir agus ar thosaíochtaí na dámhachtana agus freagrófar ceisteanna faoin scéim. Ba cheart do dhaoine ar spéis leo a bheith i láthair é sin a léiriú trí ríomhphost a sheoladh chuig reelart@filmbase.ie.

 

Tá na treoirlínte is déanaí le haghaidh Reel Art 2016, in éineacht le foirmeacha iarratais don scéim, ar fáil lena n-íoslódáil ón suíomh gréasáin www.filmbase.ie/reelart chomh maith le sonraí maidir le tionscadail Reel Art roimhe seo.

 

Ba iad na tionscadail a roghnaíodh faoi choinne scéim Reel Art 2015 ná The Piano Lesson, leis an stiúrthóir Ken Wardrop agus Rochester: City of Film le Traolach Ó Murchú agus John Murphy.

 

Tá naoi bpianó, naonúr pianódóirí agus naonúr múinteoirí in The Piano Lesson agus cuspóir simplí amháin acu. Is clár faisnéise cruthaitheach atá in The Piano Lesson. Leanann sé turas ceoil na ndaltaí agus a múinteoirí tríd an gcóras grádaithe pianó agus fiosraítear ann tionchar na hoiliúna foirmiúla ar cheolmhaireacht agus ar chruthaitheacht na ndaltaí.

 

Cuireann Rochester: City of Film portráid i láthair den ghrianghrafadóireacht féin mar a insítear é trí lionsa shaoránaigh na cathrach atá sainmhínithe ag an bhfoirm ealaíne.  Fiosraítear an chaoi a ndéantar idirghníomhaíocht idir na snáitheanna éagsúla den chathair agus an ghrianghrafadóireacht sa scannán, an chaoi a bhfoghlaimítear ón stair agus an leid a thugann teacht aniar a saoránach dúinn faoin todhchaí.

 

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, téigh i dteagmháil le:

Alan Fitzpatrick,

Filmbase,

An Chuarshráid,

Barra an Teampaill,

Baile Átha Cliath 2.

Guthán: 01 6796716

Ríomhphost: reelart@filmbase.ie

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver