English Version

Ailt
1. An Chomhairle Ealaíon ag maíomh gur cheart an díolúine ó cháin d'ealaíontóirí a choimeád

2. Comharthaí Beatha: Na hEalaíona agus an tSláinte i gComhthéacs - 14-21 Deireadh Fómhair

3. Build your Audience: Tionscadal píolótach Lucht Féachana na nEalaíon

4. Miondeontas Caipitil um Spás Oibre d’Fhísealaíontóirí

5. Cinntí: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, an dara babhta 2009

6. Scéim Reel Art 2009 - sonraí le fógairt an 1 Deireadh Fómhair

7. Meabhrúchán: Spriocdháta i gcomhair Deontas do Chláir Bhliantúla 2010 - 5:30 i.n., Déardaoin, 22 Deireadh Fómhair 2009

8. Meabhrúchán: Spriocdháta i gcomhair Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais - 4 i.n., Dé Luain, 2 Samhain 2009

9. Spriocdháta: An Scéim Chaipitiúil Ceoil, Dé Luain 2 Samhain 2009

10. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon pleananna chun seirbhísí ar líne a fheabhsú in 2010

11. Faisnéis maidir le grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána don earnáil ealaíon

12. Meabhrúchán: Fógra don earnáil ealaíon maidir le pleanáil i gcomhair phaindéime an fhliú mhucúil

13. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

14. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 16 Deireadh Fómhair.

Seol scéal nuachta chugainn


Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 7 Eagrán 130 Meán Fómhair 2009

Fáilte chuig eagrán mhí Mheán Fómhair de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

Tá sé geallta ag an gComhairle Ealaíon go ndéanfaidh sí cás láidir don Rialtas chun an díolúine ó cháin d'ealaíontóirí a choimeád.  I ráiteas a scaoileadh an mhí seo, labhraíonn Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, faoin tábhacht a bhaineann leis an díolúine d'ealaíontóirí maidir le próifíl chultúrtha na hÉireann a fheabhsú ar fud an domhain agus ealaíontóirí óga a spreagadh chun fanacht in Éirinn.  Tugann sí le fios go láidir nach mbreathnaítear ach ar dhá fán gcéad de na tairbhithe mar lucht ardioncaim agus nach 'faoiseamh don fhear saibhir' é.  Tá ráiteas iomlán Pat Moylan ar fáil le léamh i nuachtlitir na míosa seo.

Freisin an mhí seo, tá tuilleadh eolais againn ar Comharthaí Beatha: Na hEalaíona agus an tSláinte i gComhthéacs, tionscnamh a bhfuil sé mar aidhm aige na healaíona agus an tsláinte a chur chun cinn mar chleachtas ealaíne comhaimseartha. Beidh síntiúsóirí in ann breathnú ar chlár iomlán an taispeántais agus clárú don chomhdháil an 15 Deireadh Fómhair.

Tugann Lucht Féachana na nEalaíon isteach scéim phíolótach nua a bhfuil sé mar aidhm aici sainteagasc a sholáthar saor in aisce do líon teoranta eagraíochtaí ar mhargaíocht na n-ealaíon agus ar fhorbairt lucht féachana.

Fáiltímid roimh iarratais ar dheontais i dtreo chostas trealaimh agus/nó feabhsúchán ar chaighdeán spásanna oibre ealaíontóirí.  Tá na cinntí don bhabhta is deireanaí de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal fógartha.  Tá eolas againn ar an Scéim Reel Art agus freisin tugaimid meabhrúchán duit faoi na spriocdhátaí atá romhainn do na Deontais le haghaidh Clár Bliantúil, na Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais agus don Scéim Chaipitiúil Ceoil.

Soláthraíonn an Chomhairle eolas ar a plean chun suíomh gréasáin nua um sheirbhísí ar líne a sheoladh in 2010 chun rochtain leanúnach a thabhairt ar sheirbhísí roghnaithe de chuid na Comhairle Ealaíon seacht lá sa tseachtain.  Freisin áiríonn an nuachtlitir seo fógra tábhachtach ar ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus cuirimid i gcuimhne d'eagraíochtaí smaoineamh ar na himpleachtaí a bhaineann leis an bhfliú mucúil H1N1 maidir lena gcuid oibríochtaí agus imeachtaí féin.

Is iad na hailt dheireanacha sa nuachtlitir ná na scéalta rialta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha agus nuacht ó phobal na n-ealaíon

Mary Cloake
Stiúrthóir

 


1. An Chomhairle Ealaíon ag maíomh gur cheart an díolúine ó cháin d'ealaíontóirí a choimeád

Tá sé ráite ag an gComhairle Ealaíon go ndéanfaidh sí cás láidir don Rialtas chun an scéim díolúine ó cháin d'ealaíontóirí a choimeád.


Léigh tuilleadh


2. Comharthaí Beatha: Na hEalaíona agus an tSláinte i gComhthéacs - 14-21 Deireadh Fómhair

Soláthraímid tuilleadh eolais ar Comharthaí Beatha, clár imeachtaí ealaíon agus sláinte a bheidh ar siúl ó 14-21 Deireadh Fómhair. Tugtar cuireadh do shíntiúsóirí féachaint ar chlár iomlán an taispeántais agus clárú le haghaidh na comhdhála Comharthaí Beatha an 15 Deireadh Fómhair.


Léigh tuilleadh


3. Build your Audience: Tionscadal píolótach Lucht Féachana na nEalaíon

Scéim phíolótach nua dar teideal 'Build your Audience' ceaptha ag Lucht Féachana na nEalaíon a sholáthróidh sainteagasc saor in aisce do thrí heagraíocht maidir le margaíocht na n-ealaíon agus forbairt lucht féachana.


Léigh tuilleadh


4. Miondeontas Caipitil um Spás Oibre d’Fhísealaíontóirí

Fáiltíonn an Chomhairle Ealaíon roimh iarratais ar dheontais i dtreo chostas trealaimh agus/nó feabhsúchán ar chaighdeán spásanna oibre ealaíontóirí.


Léigh tuilleadh


5. Cinntí: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, an dara babhta 2009

Fáiltíonn an Chomhairle Ealaíon roimh iarratais ar dheontais i dtreo chostas trealaimh agus/nó feabhsúchán ar chaighdeán spáannas oibre ealaíontóirí. Is é an spriocdháta don scéim seo ná Déardaoin, an 5 Samhain ag 5.30 i.n.


Léigh tuilleadh


6. Scéim Reel Art 2009 - sonraí le fógairt an 1 Deireadh Fómhair

Fógrófar sonraí maidir leis an dara scéim Reel Art an Déardaoin, 1 Deireadh Fómhair 2009.


Léigh tuilleadh


7. Meabhrúchán: Spriocdháta i gcomhair Deontas do Chláir Bhliantúla 2010 - 5:30 i.n., Déardaoin, 22 Deireadh Fómhair 2009

Is é an spriocdháta chun iarratais ar Dheontais le haghaidh Clár Bliantúil a fháil ná Déardaoin an 22 Deireadh Fómhair 2009. Is d'eagraíochtaí atá ag lorg maoiniú ón gclár seo le haghaidh gníomhaíochtaí in 2010 é an spriocdháta seo.


Léigh tuilleadh


8. Meabhrúchán: Spriocdháta i gcomhair Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais - 4 i.n., Dé Luain, 2 Samhain 2009

Cuimsíonn na Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais clár uathúil sparánachta le haghaidh ealaíontóirí faoi mhíchumas a bhfuil cónaí orthu i dTuaisceart Éireann agus i bPoblacht na hÉireann atá ag obair i ngach foirm ealaíne.  Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de na Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais ná Dé Luain an 2 Samhain 2009.


Léigh tuilleadh


9. Spriocdháta: An Scéim Chaipitiúil Ceoil, Dé Luain 2 Samhain 2009

Is é an spriocdháta don Scéim Chaipitiúil Ceoil ná 5:30 i.n, an 2 Samhain 2009.


Léigh tuilleadh


10. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon pleananna chun seirbhísí ar líne a fheabhsú in 2010

Tá sé beartaithe ag an gComhairle Ealaíon suíomh gréasáin nua um sheirbhísí ar líne a sheoladh in 2010 a thabharfaidh rochtain leanúnach duit ar sheirbhísí roghnaithe de chuid na Comhairle Ealaíon seacht lá sa tseachtain. 


Léigh tuilleadh


11. Faisnéis maidir le grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána don earnáil ealaíon

Soláthraímid eolas ar ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána d'earnáil na n-ealaíon.


Léigh tuilleadh


12. Meabhrúchán: Fógra don earnáil ealaíon maidir le pleanáil i gcomhair phaindéime an fhliú mhucúil

Molann an Chomhairle Ealaíon d'eagraíochtaí smaoineamh ar na himpleachtaí a bhaineann leis an bhfliú mucúil H1N1 maidir lena gcuid oibríochtaí agus imeachtaí féin.


Léigh tuilleadh


13. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Áirítear leis na deiseanna ó phobal na n-ealaíon i mí Mheán Fómhair: glao um oibrithe deonacha in dá fhéile ealaíon,  an Darklight Film Festival agus Open House 2009; agus deis chun clárú le haghaidh na Natural Born Artists: Comhdháil ar Ealaíona do na Luathbhlianta arna hóstáil ag Baboró.  


Léigh tuilleadh


14. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Aírítear leis na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí Mean Fómhair: foirm iarratais leictreonacha ar fáil do Shraith 2 den Chlár Cultúir; faisnéis faoi Lá na Nasc Cultúrtha i mBéal Feirste: seoladh measúnaithe sheachtraigh eatramhaigh ar an gClár Cultúir; fógra maidir le rannpháirteachas Dalkey Archive Press sa Tionscnamh Domhanda Aistriúcháin; seoladh suíomh gréasáin nua a thugann sonraí maidir le gach imeacht a bhaineann leis an AE atá ar siúl in Éirinn agus, ar deireadh, meabhrúchán faoi shuíomh gréasáin an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver