San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022
Maoiniú Damhsa le haghaidh 2022
Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair
Nuála Digiteacha Chláir RAISE - a bheith chun tosaigh
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Reel Art i 2021
Clinic maoinithe amharclainne
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Nuacht ón bPobal
CRUINNIÚ MULLAIGH FHÉILTE NA hEORPA - GAILLIMH 22-24 SAMHAIN 2021
Scoileanna Ildánacha
Comhordaitheora Réigiúnaigh agus Comhlaigh Chruthaitheacha
Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon an tuairisc ar athbhreithniú fianaise, taighde agus comhairliúcháin Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir le Janice McAdam, Annette Nugent agus Heather Maitland a fhoilsiú. Is í Oíche Chultúir an imeacht uile-oileáin bhliantúil trína ndéantar ceiliúradh ar chultúr, ar chruthaitheacht agus ar na healaíona. Is buaic í an tuairisc seo ón gclár taighde náisiúnta fairsing, a úsáideann sonraí a bailíodh suas go 2020 chun éabhlóid Oíche Chultúir a rianú, chun luach poiblí reatha agus féideartha Oíche Chultúir a thuiscint agus chun tagarmharc agus moltaí a chur ar fáil le haghaidh a hathbhreithnithe, a físe agus a seachadta amach anseo.

Íoslódáil an tuarascáil anseo (PDF, 6 MB)

https://www.artscouncil.ie/culture-night/