San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá staidéar aitheanta foilsithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ‘Arts and Cultural Participation among Children and Young People
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
TÁ TÁBHACHT LE HÁITEANNA: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona?
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Hugh Travers ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas 2017 ar oscailt i gcomhair iarratas anois
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Belltable:Connect Theatre Makers
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2017

Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2017 ón 18 Samhain 2016 ar aghaidh. Glactar le hiarratais ar bhonn leanúnach. Moltar d’iarratasóirí atá ag lorg tacaíochta le haghaidh na ndeiseanna incháilithe go léir a n-iarratas a chur isteach chomh luath agus is féidir roimh an dáta a bhfuil sé i gceist acu dul ag taisteal, ach nach déanaí ná ceithre seachtaine roimh an dáta a bhfuil sé i gceist acu dul ag taisteal. Cuirtear in iúl duit nach féidir leis an gComhairle Ealaíon measúnú a dhéanamh ar iarratais a fhaightear níos lú ná ceithre seachtaine roimh an dáta a bhfuil sé i gceist dul ag taisteal.

Beidh maoiniú ar fáil sna foirmeacha ealaíne/réimsí cleachtas ealaíon seo a leanas: Ailtireacht, Rannpháirtíocht sna hEalaíona, Sorcas, Damhsa, Litríocht, Ceol, Ceoldrámaíocht, na Sráidealaíona agus Seónna, Amharclannaíocht, na hEalaíona Traidisiúnta, Ionaid, na Físealaíona, agus Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas.

Amharc ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Email Software by Newsweaver