San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Stiúrthóir um Fhorbairt Straitéiseach
EALAÍN: 2016
Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon Tuarascáil ar Thraidisiún na Cruitireachta in Éirinn
Clinic Faisnéise maidir le Dámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon
SPLANC!
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2017

Ag feitheamh ar fhorbairt beartas agus plean nua le haghaidh na ceoldrámaíochta ar aon dul le straitéis fhoilsithe na Comhairle ‘Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh’, tá sé i gceist le dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma na Comhairle Ealaíon le haghaidh 2017 tacaíocht a thabhairt chun léiriúcháin ceoldráma a dhéanamh agus a chur i láthair sna chéad ocht mí de 2017, ag teacht le beartas foilsithe reatha na Comhairle Ealaíon maidir le ceoldráma.

Féadfaidh iarratasóirí tacaíocht a lorg chun ceoldráma a léiriú ar scálaí éagsúla, amhail:

  • Ceoldráma príomhscála lena chur i láthair do lucht féachana in ionaid níos mó
  • Ceoldráma mionscála nó meánscála, lena chur i láthair do lucht féachana in ionaid bheaga nó in ionaid mheánacha
  • Dírítear an dámhachtain ar chur chuige comhoibritheach a spreagadh maidir le léiriúchán ceoldráma bunaithe ar chomhpháirtíochtaí idir ealaíontóirí, léiritheoirí agus láithreoirí. Tagraítear leis an téarma ‘léiritheoirí’ anseo d’ealaíontóirí, do dhaoine aonair nó d’eagraíochtaí a bhfuil taithí shuntasach acu maidir le ceoldrámaí a léiriú agus tagraítear leis an téarma ‘láithreoirí’ d’ionaid, d’fhéilte nó do rudaí eile. Breithneofar tograí ina lorgaítear maoiniú chun ceoldráma a chur i láthair i suíomhanna ón láthair nach gnáthshuíomhanna iad, ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na critéir leo. Is é cuspóir na dámhachtana cineálacha nua cuir chuige a spreagadh maidir le ceoldráma a chur i láthair d’fhonn lucht féachana mór as Éirinn a shroicheadh i gCur i láthair Ceoldráma i mBaile Átha Cliath, nó i réigiúin eile, nó sa dá áit.

 

Is é an spriocdháta d’iarratais don Dámhachtain um Léiriúchán CeoldrámaDéardaoin, an 10 Márta 2016.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Tá an dámhachtain oscailte d’eagraíochtaí, do ghrúpaí agus do dhaoine aonair a oibríonn i gcomhpháirtíochtaí comhoibritheacha. Beidh iarratasóirí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon trí na cláir deontais maidir le hEagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta/Maoiniú Bliantúil agus Clársceidealú Bliantúil incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar an gcoinníoll gur léir go reáchtálfar an ghníomhaíocht a bhfuil maoiniú á lorg di anuas ar ghníomhaíocht ar bith a fhaigheann tacaíocht ó aon chiste eile arna sholáthar ag an gComhairle Ealaíon, agus go gcomhlánaítear go sonrach léi aon ghníomhaíocht den sórt sin.

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver