San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá staidéar aitheanta foilsithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ‘Arts and Cultural Participation among Children and Young People
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
TÁ TÁBHACHT LE HÁITEANNA: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona?
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Hugh Travers ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas 2017 ar oscailt i gcomhair iarratas anois
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Belltable:Connect Theatre Makers
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
TÁ TÁBHACHT LE HÁITEANNA: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona?

Beidh an chomhdháil náisiúnta nua sin ar an gcéad chomhdháil i sraith dhébhliantúil comhdhálacha a reáchtálfar faoi choimirce Creatlach don Chomhoibriú, an comhaontú nua idir an Chomhairle Ealaíon agus an Rialtas Áitiúil.   

Taispeánfar le linn na comhdhála an cur chuige aontaithe atá á ghlacadh ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Rialtas Áitiúil i leith na healaíona a fhorbairt agus a chothú ar fud na hÉireann. 

 

Áireofar le seisiúin na comhdhála eochairláithreoireachtaí ón Ollamh Geoffrey Crossick agus ón Ollamh John O’Hagan, mar aon le rannchuidiú ón Dr Emer Smyth, Ceann Taighde Shóisialta san Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta, ó Dheirdre Cullen, Staitisteoir Sinsearach sa Phríomh-Oifig Staidrimh, agus ó Dhiarmaid Lawlor, Ceann Uirbeachais le Ailtearachd is Dealbhadh na h-Alba. Úsáidfear cás-staidéir áititheacha ina léirítear ‘cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona’ mar ábhar spreagtha le linn na comhdhála. Ag an deireadh, soláthróidh Emmet Kirwan, aisteoir, scríbhneoir agus breathnóir sóisialta, achoimre ar an gcomhdháil ina shainstíl féin.

 

Go tábhachtach, pléifear le linn na comhdhála na tairbhí a bhaineann an tsochaí as caiteachas stáit ar na healaíona agus féachfar lena linn ar an ról a bhíonn ag na healaíona ó thaobh pobail chomhtháite inbhuanaithe a fhorbairt. Ag teacht sna sála ar bhliain an chomóraidh, ina raibh léiriú cultúrtha agus an tsaoránacht ina ngné thábhachtach den fhreagairt náisiúnta agus de na hócáidí comórtha, beidh an saoránach agus ár dtodhchaí chultúrtha i gcroílár na comhdhála arís eile.

 

Fógrófar lánsonraí sna seachtainí atá le teacht. Soláthrófar faisnéis áirithinte le linn na tréimhse sin freisin. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le Sinéad O’Reilly, Ceann na nEalaíon Áitiúil agus na Rannpháirtíochta sna hEalaíona trí ríomhphost a sheoladh chuig sinead.oreilly@artscouncil.ie nó trí ghlao a chur ar 01 6180249 nó déan teagmháil le Monica Corcoran, Bainisteoir Forbartha Straitéisí, trí ríomhphost a sheoladh chuig monica.corcoran@artscouncil.ie nó trí ghlao a chur ar 01 6180202

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver