English Version

Ailt
Meabhrúchán ón gComhairle Ealaíon faoi spriocdhátaí le haghaidh iarratais a chur isteach faoi na trí phríomhchlár deontais dá cuid

Seolann an tAire Deenihan Scéalta ó Chartlann na Comhairle Ealaíon

An bua ag Seirbhísí Ar Líne na Comhairle Ealaíon i nGradam Net Visionary Ríomhsheirbhísí an Rialtais 2011

Scéim sparánachtaí na Comhairle Ealaíon don Oiliúint Chórúil

CD á sheoladh ag an gComhairle Ealaíon agus RTÉ de John Kinsella Orchestral Works

Is oth leis an gComhairle Ealaíon Muiris Ó Rócháin a bheith ar shlí na fírinne

Forbairtí maidir le Cosaint Leanaí

Freastal ar na hEalaíona in Éirinn - Tuarascáil 2011 ó Innéacs na Spriocghrúpaí foilsithe

Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 14 Samhain. 

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 228 Deireadh Fómhair 2011

Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

In eagrán seo mhí Dheireadh Fómhair, tá nuacht againn faoi spriocdháta mhí na Samhna do thrí phríomhchlár maoinithe na Comhairle Ealaíon - Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontais le haghaidh Clár Bliantúil. Tá tús curtha anois leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach.

Tá nasc ann lenár suíomh Ghréasáin scéalta cartlainne, tionscnamh a sheol Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an 13 Deireadh Fómhair seo caite, chun comóradh 60 bliain na Comhairle Ealaíon a cheiliúradh. Roghnaigh an Chomhairle cuid bheag dá taifeadtaí óna cartlann mhór doiciméadúcháin agus cuirfear tús leis an suíomh Gréasáin leis an gcéad chéim de 14 scéal ó na 1950í. Insítear na scéalta go príomha trí chóipeanna digiteacha a léiriú de dhoiciméid ó chartlann na Comhairle lena n-áirítear litreacha, miontuairiscí agus grianghraif.

Bhí an-áthas orainn fáilte a chur roimh an Aire Deenihan chuig an gComhairle Ealaíon an 18 Deireadh Fómhair nuair a chuir sé fáilte roimh chomhaltaí nua na Comhairle Ealaíon agus a labhair sé lenár seisiún iomlánach míosúil.

Tá faisnéis sa nuachtlitir faoinár dtionscnamh closfhoilsitheoireachta le RTÉ, a eisíodh roinnt CDanna mar chuid den tsraith Cumadóirí na hÉireann mar thoradh air, lena n-áirítear saothair cheolfhoirne leis an gcomhalta Aosdána John Kinsella Tá nuashonrú againn faoi fhorbairtí úrnua maidir le cosaint leanaí agus faoi scéim nua na Comhairle Ealaíon um sparánachtaí oiliúna córúla, a dhéanfar a bhainistiú ag Cumann Náisiúnta na gCór.  Tá faisnéis inti freisin faoi thuarascáil 2011 de chuid Arts Audiences maidir le freastal ar na healaíona in Éirinn, bunaithe ar Innéacs na Spriocghrúpaí. Is é aidhm na tuarascála forbhreathnú a sholáthar ar fhreastal ar na healaíona, arna mhiondealú faoi phríomh-dhéimeagrafaic, agus faoi iompar agus úsáid na meán i measc fhreastalaithe ar na healaíona go ginearálta freisin.

Ba chúis bróin don Chomhairle Ealaíon cluinstin faoi bhás Mhuiris Uí Rócháin agus cuirimid ár gcomhbhrón in iúl dá theaghlach.

San áireamh le roinnt míreanna inár nuacht ó phobal na n-ealaíon tá sonraí faoi Chartlann Náisiúnta Damhsa na hÉireann ag Ollscoil Luimnigh, a dhéanfar a oscailt go hoifigiúil i mí na Samhna; an suíomh Gréasáin nua maidir leis na healaíona agus an tsláinte, arna fhorbairt ag Waterford Healing Arts Trust agus Create; nasc le doiciméad straitéise agus beartais tionscnaimh de chuid Arts & Disability Ireland, agus roinnt faisnéise faoi sheimineáir atá le tionól i mBaile Átha Cliath, i gCill Chainnigh agus i Londain i rith mhí na Samhna. Sa nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha atá lonnaithe sa Chomhairle Ealaíon, tá faisnéis againn faoi sheimineár maidir le Fócas ar Mhaoiniú an AE don Chultúr agus tá roinnt sonraí againn faoi mhaoiniú Shraith 1.3.6 na bhFéilte Eorpacha, lena mbaineann spriocdháta den 16 Samhain. Is ionann an deontas uasta atá ar fáil agus €100,000.

Faoi dheireadh, tá áthas orm a rá gur bhuaigh an Chomhairle Ealaíon an gradam i gcatagóir Ríomhsheirbhísí an Rialtais dá Seirbhísí Ar Líne ag Gradaim Net Visionary 2011 Chumann Idirlín na hÉireann an 30 Meán Fómhair. Is cuid ríthábhachtach dár gcuid oibre anseo sa Chomhairle Ealaíon seirbhís éifeachtach éifeachtúil a sholáthar don phobal.

Is mise le meas,

Orlaith McBride, Stiúrthóir

 


Meabhrúchán ón gComhairle Ealaíon faoi spriocdhátaí le haghaidh iarratais a chur isteach faoi na trí phríomhchlár deontais dá cuid

Tá an Chomhairle Ealaíon ag cur i gcuimhne d’eagraíochtaí ealaíon faoin spriocdháta le haghaidh iarratais a chur isteach faoi na trí phríomhchlár deontais dá cuid: Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Deontais le haghaidh Clár Bliantúil agus Maoiniú Bliantúil. Cuireadh tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach Dé Luain an 24 Deireadh Fómhair. Baineann sé seo le hiarratais ar mhaoiniú le haghaidh na tréimhse Aibreán 2012 – Márta 2013.


Léigh tuilleadh


Seolann an tAire Deenihan Scéalta ó Chartlann na Comhairle Ealaíon

An 13 Deireadh Fómhair seo a chuaigh thart, d’fhoilsigh Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, scéalta faoi obair a rinneadh le linn luathbhlianta na Comhairle Ealaíon, agus sheol sé ar líne iad. Is tionscnamh é suíomh Gréasáin nua na Comhairle Ealaíon, ina bhfuil scéalta ón gcartlann, lena ndéantar ceiliúradh ar chomóradh 60  bliain na Comhairle Ealaíon.


Léigh tuilleadh


An bua ag Seirbhísí Ar Líne na Comhairle Ealaíon i nGradam Net Visionary Ríomhsheirbhísí an Rialtais 2011

Ag Duaiseanna Net Visionary Chumann Idirlín na hÉireann 2011 an 30 Meán Fómhair bhuaigh an Chomhairle Ealaíon an gradam sa chatagóir Ríomhsheirbhísí an Rialtais dá cuid Seirbhísí Ar Líne. Chuir an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan, TD, fáilte roimh an gradam a bronnadh ar an gComhairle Ealaíon - an dara gradam dá cuid le dhá bhliain anuas dá cuid seirbhísí ar líne. 


Léigh tuilleadh


Scéim sparánachtaí na Comhairle Ealaíon don Oiliúint Chórúil

Cóir, cumainn chórúla nó grúpaí amhránaíochta neamhspleácha atá bunaithe sa phobal agus ar ann dóibh le níos mó ná bliain, tá siad incháilithe maidir le hiarratas a dhéanamh ar chlár sparánachtaí nua do chóir.


Léigh tuilleadh


CD á sheoladh ag an gComhairle Ealaíon agus RTÉ de John Kinsella Orchestral Works

Mar chuid de thionscnamh closfhoilsitheoireachta chun tacú le saothar chumadóirí Éireannacha agus é a chur chun cinn, sheol an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ CD nua ar a bhfuil saothar ceolfhoirneach leis an gcumadóir John Kinsella, a rugadh i mBaile Átha Cliath agus atá ina chomhalta d’Aosdána.   Téann John Kinsella i gcomhpháirtíocht le Gerald Barry, Raymond Deane, Seoirse Bodley, Deirdre Gribbin agus Ian Wilson sa tionscadal seo chun saothair cheolfhoirneacha roinnt cumadóirí Éireannacha a cheiliúradh. 


Léigh tuilleadh


Is oth leis an gComhairle Ealaíon Muiris Ó Rócháin a bheith ar shlí na fírinne

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon a comhbhrón a chur in iúl do theaghlach Mhuiris Uí Rócháin, a fuair bás ar an 19 Deireadh Fómhair 2011. Ba é Muiris comh-bhunaitheoir agus eagraí Scoil Samhraidh Willie Clancy, an ócáid is mó le rá i bhféilire na n-ealaíon traidisiúnta agus ócáid a mheallann ceoltóirí, amhránaithe agus damhsóirí traidisiúnta ó Éirinn agus ar fud an domhain gach samhradh chuig Sráid na Cathrach, Contae an Chláir. Bhí meas mór ag gach duine a bhfuil spéis acu i gcultúr na hÉireann agus sna healaíona traidisiúnta ar Mhuiris, agus beidh sé uainn go mór.Forbairtí maidir le Cosaint Leanaí

Mar chuid de thiomantas leanúnach na Comhairle Ealaíon do chosaint agus leas leanaí a chur chun cinn, tá nuashonrú againn maidir le forbairtí úrnua i leith cosaint leanaí chomh maith le roinnt faisnéise i dtaca le reachtaíocht atá le teacht. 


Léigh tuilleadh


Freastal ar na hEalaíona in Éirinn - Tuarascáil 2011 ó Innéacs na Spriocghrúpaí foilsithe

Tá tuarascáil na bliana 2011 maidir le freastal ar na healaíona in Éirinn, atá bunaithe ar Innéacs na Spriocghrúpaí, foilsithe ag Arts Audiences.

Is é aidhm na tuarascála forbhreathnú a sholáthar ar fhreastal ar na healaíona in Éirinn, arna mhiondealú faoi phríomh-dhéimeagrafaic, agus faoi iompar na meán agus úsáid i measc fhreastalaithe ar na healaíona go ginearálta freisin.


Léigh tuilleadh


Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Tá nuacht againn sa chuid seo faoi Chartlann Náisiúnta Damhsa na hÉireann ag Ollscoil Luimnigh, a dhéanfar a oscailt go hoifigiúil i mí na Samhna. Sula ndéanfar an Chartlann a oscailt go hoifigiúil beidh seimineár ar siúl ar Chartlanna Damhsa. Tá roinnt faisnéise againn freisin faoin suíomh Gréasáin um na healaíona agus an tsláinte, arna fhorbairt ag Waterford Healing Arts Trust agus Create; tá nasc againn le doiciméad straitéise agus beartais tionscnaimh de chuid Arts & Disability Ireland. Tá sonraí sa nuachtlitir freisin faoi shiompósiam a bheidh ar siúl i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann faoi na dúshláin atá os comhair iarsmalann agus institiúidí cultúrtha (an 3 Samhain), agus faoi sheimineár i gCill Chainnigh ar théama an chuimsithe shóisialta agus na héagsúlachta cultúrtha i spásanna cultúrtha na hÉireann (an 11 Samhain). Beidh comhdháil aon lae lena ndéanfar Ealaíona Éireannacha sa Bhreatain a fhiosrú agus a fhorbairt ar siúl i Londain (an 25 Samhain).


Léigh tuilleadh


Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

San áireamh leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i nDeireadh Fómhair tá:Meabhrúchán faoi Shraith 1.3.6 na bhFéilte Eorpacha lena mbaineann spriocdháta den 16 Samhain.  Is é aidhm na sraithe 1.3.6 tacaíocht a thabhairt d’fhéilte lena mbaineann gné Eorpach agus lena gcuirtear le cuspóirí ginearálta an Chláir Cultúir. Gheobhaimid faisnéis freisin faoin seimineár ina ndéanfar fócas ar mhaoiniú an AE don chultúr agus faoi roinnt cúrsaí de chuid an Acadaimh Eorpaigh atá ag teacht aníos.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver