San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tairseach na nEalaíon san Oideachas
Seolann an Chomhairle Ealaíon bailiúchán digiteach
Oíche Fhada an Ghearrscéil
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail 2015 – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 20 Lúnasa 2015
Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – 5:30pm, Déardaoin an 11 Meitheamh 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Tairseach na nEalaíon san Oideachas

Fáiltíonn an Chomhairle Ealaíon roimh sheoladh Thairseach na nEalaíon san Oideachas le déanaí. Sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD, agus an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys, TD, an tairseach. Tá sé i gceist go mbeidh an tairseach mar an phríomh-acmhainn dhigiteach náisiúnta maidir leis an gcleachtas ealaíon agus oideachais in Éirinn.

Agus tacaíocht á fáil aici ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, tabharfar ardán ar an Tairseach trína dtacófar leis an dea-chleachtas comhoibríoch maidir leis na healaíona san oideachas agus maidir leis an oideachas ealaíon in Éirinn agus trína ndéanfar é a fhorbairt agus a fheabhsú. Iarrfar aighneachtaí le haghaidh na Tairsí ar bhonn leanúnach.

Téann an moladh maidir le hacmhainn dhigiteach a fhorbairt siar go dtí an cháipéis Pointí Ailíniúcháin – Tuarascáil an Choiste Speisialta um na hEalaíona agus an Oideachas a d’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon sa bhliain 2008. Rinneadh an togra a forbraíodh ó shin le tacaíocht an dá Roinn i gcomhthéacs na cáipéise An Chairt um na hEalaíona san Oideachas.

Molaimid duit amharc ar an suíomh nua ag www.artsineducation.ie agus a bheith ag plé leis de réir mar a thagann forbairt air. 

Email Software by Newsweaver