San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Téann RAISE ar líne agus cuidíonn sé le Meanma ár Náisiúin Iontaigh a Ardú (#RAISINGSpirits)Mar fhreagairt ar ghéarchéim Covid-19, tá clár RAISE de chuid na Comhairle Ealaíon, atá á chur ar fáil ag OKC Consulting, tar éis dul ar líne le huirlisí agus áise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal: freagairt ar COVID-19
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Deis Fostaíochta ag Music Network Oifigeach Forbartha
First Fortnight
Deis Fostaíochta ag Music Network Oifigeach Forbartha

Tá Music Network ag iarraidh duine gairmiúil spleodrach, ag a bhfuil taithí agus atá an-spreagtha, a earcú chun ról an Oifigigh Forbartha a chomhlíonadh. Cruthaíodh an post nua, lánaimseartha seo le tacaíocht ó Business to Arts agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta mar chuid de chlár Fundraising Fellowship, Ireland. Beidh an té a n-éiríonn leis páirteach i gclár struchtúrtha meantóireachta agus i ngníomhaíochtaí forbartha a sholáthraíonn Business to Arts agus a gcomhpháirtithe. Tá sonraí maidir le hiarratais a dhéanamh, mar aon le Tuairisc ar an bPost agus Sonraíocht faoin bPearsa ar fáil anseo: http://bit.ly/3b7j0po. Is é an spriocdháta le haghaidh na n-iarratas Dé Luain, 20 Aibreán 2020 ag a 4.00 pm. 

 

Eagraíocht náisiúnta camchuairte agus forbartha ceoil is ea Music Network, atá paiseanta faoi cheol beo a chur ar siúl. Tá seasamh uathúil ag an eagraíocht in earnáil cheoil na hÉireann agus féachtar air mar acmhainn an-luachmhar d’fhorbairt agus do chur i láthair ceol beo d'ardchaighdeán in Éirinn.

 

Tá Music Network ag iarraidh Oifigeach Forbartha a cheapadh. Soláthróidh an tOifigeach Forbartha tionscnaimh Forbartha agus Tiomsaithe Airgeadais ar feadh na bliana. Léireoidh an t-iarrthóir idéalach taithí inléirithe i bpríomhghnéithe den mhargaíocht/tiomsú airgeadais ealaíne agus suim dháiríre sa cheol. Is é príomhfhócas an róil seo cothú ioncaim – e.g. trí thionscnaimh rannpháirtíochta saincheaptha (Scéimeanna Ballraíochta Cairdis agus Corparáideacha) agus bainistíocht caidrimh iontacha (Urraíocht agus Comhpháirtíochtaí Corparáideacha). Lonnaithe in oifigí Music Network ar Ardán Earlsfort, Baile Átha Cliath, tairgtear an conradh ar bhonn téarma seasta dhá bhliain i dtosach, le tréimhse promhaidh sé mhí.

 

Tá Tuairisc ar an bPost agus Sonraíocht faoin bPearsa mhionsonraithe ar fáil anseo: http://bit.ly/3b7j0po

 

An Próiseas Iarratais

 

Iarrtar ar iarrthóirí ar suim leo cur isteach ar an bpost seo iarratas a dhéanamh tríd an dá mhír seo a leanas a chur ar fáil de réir na dtreoirlínte thíos:

 

1. CV a bhfuil cuma mhaith air

2. Litir chumhdaigh ina dtéitear i ngleic leis an deis atá ar fáil mar chuid den phost seo

 

Is é ríomhphost an rogha is fearr i gcomhair iarratas (operations@musicnetwork.ie) agus ‘Oifigeach Forbartha’ sa líne ábhair, faoina 4.00 p.m. Dé Luain, 20 Aibreán, 2020.